ผิดพลาด stop "0x0000003B" เมื่อคุณควบคุมเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลใน Windows Server 2008 R2 จากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2525246 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบทบาทการโฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณเริ่มต้นการควบคุมเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลจากระยะไกล หรือคุณกำลังจากระยะไกลสามารถควบคุมเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลจากเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลอื่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุการดำเนินการนี้จะทำเรียกว่า "ทำแชโดว์"
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
STOP: (0X0000003Bพารามิเตอร์ 1 พารามิเตอร์ 2, parameter3 พารามิเตอร์ 4)
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

บันทึกย่อ
 • ข้อผิดพลาด Stop "0x0000003B" ไม่ใช่ทั้งหมดที่เกิดจากปัญหานี้
 • แตกต่างกันพารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองของการดำเนินการดังต่อไปนี้จะทำได้ในเวลาเดียวกันในเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล:
 • การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ หรือบริการEnumDisplaySettingsฟังก์ชัน
 • คุณเริ่มต้นการควบคุมเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลอื่นจากระยะไกล หรือคุณกำลังจากระยะไกลสามารถควบคุมเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลอื่น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลของโพรโทคอลเดสก์ท็อประยะไกล (RDP) (Rdpdd.sys) ไม่ได้ตรวจสอบว่า วัตถุNULLก่อนที่ Rdpdd.sys เข้าถึงวัตถุ ดังนั้น ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ Rdpdd.sys เข้าถึงวัตถุที่มีการNULLค่า

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
นอกจากนี้ บริการบทบาทของบริการเดสก์ท็อประยะไกลต้องสามารถติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.7601.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาการบริการ
Rdpwd.sys6.1.7600.20928205,82419 2011 มีนาคม05:44x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpdd.dll6.1.7600.20928194,56019 2011 มีนาคม05:43x 64T AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-และS-RDP-DISPLAYDRIVER_31BF3856AD364E35_6.1.7600.20928_NONE_414E4D4987942D3F
Rdpdd.dll6.1.7601.21687274,94419 2011 มีนาคม05:42x 64T AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-และS-RDP-DISPLAYDRIVER_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21687_NONE_42F2C89784EC2A53

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ไม่เรียกตัวEnumDisplaySettingsฟังก์ชันเมื่อมีการใช้งานการดำเนินการที่ควบคุมเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลจากระยะไกล

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการEnumDisplaySettingsฟังก์ชัน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_1f7ffed2870e4badb2f02a9a7844fb0e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_0955ba9cb4058cdd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม726
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b62498c026920813a651bb4f7f102628_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_1f25f96ec90adb6e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,097
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..dp winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_a838009e079dc4ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,435
วัน (UTC)19 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)08:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..s rdp displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_414e4d4987942d3f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,816
วัน (UTC)19 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)08:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..s rdp displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_42f2c89784ec2a53.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,816
วัน (UTC)19 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)08:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,762
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2525246 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2525246 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2525246

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com