MS11-024: ช่องโหว่ใน Windows Fax ใบปะหน้าแก้ไขอาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 12 เมษายน 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2527308 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดลงในวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 เมื่อต้องการทำต่อไปได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ด้วย Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: มีการสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้เปิดตัวบูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS11-024 เมื่อต้องดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด เยี่ยมชมของเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน สนับสนุนไม่มีค่าธรรมเนียมจะพร้อมใช้งานได้ โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือ โดยติดต่อกับบริษัทในเครือ Microsoft ของคุณภายในเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือของ Microsoft ในเครื่องเพื่อสนับสนุนการตัดสินค้าจากคลังกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์การสนับสนุนสากลของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
สหรัฐอเมริกาเหนือลูกค้ายังสามารถขอรับ access โต้ตอบแบบทันทีไป ยังฝ่ายสนับสนุนทางอีเมลไม่มีค่าธรรมเนียมไม่จำกัด หรือ เพื่อสนับสนุนการสนทนาแต่ละตัวที่ไม่จำกัด โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจะพร้อมใช้งานผ่านทางผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

บทความต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เท่านั้นเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น บทความต่าง ๆ อาจประกอบด้วยปัญหาที่ทราบข้อมูล ถ้าเป็นกรณีนี้ ปัญหาที่ทราบอยู่ในรายการภายใต้การเชื่อมโยงแต่ละบทความ
 • 2491683 MS11-024: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows Fax ใบปะหน้า Editor: 12 เมษายน 2011
 • 2506212 MS11-024: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับคอมโพเนนต์ของ Windows Fax ใบปะหน้า Editor MFC: 12 เมษายน 2011

  ต่อไปนี้เป็นปัญหาที่ทราบในการรักษาความปลอดภัย 2506212 ที่ปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ทราบ ดูความปลอดภัยที่อัพเด 2506212
  • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย โปรแกรมประยุกต์ที่อาจมีปัญหาการใช้วัตถุที่ได้รับมาจากคลาส CArchive
  • หลังจากที่คุณได้ติดตั้งคอมโพเนนต์บริการรับส่งโทรสารของ Windows ใน Windows Server 2003 การอัพเด 2506212 จะถูกเสนอให้แม้ว่าคุณได้ติดตั้งไว้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2527308 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2527308 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2527308

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com