รูปภาพบนเว็บเพจจะเพียงบางส่วนแสดงขึ้นใน Internet Explorer 8 เมื่อทั้งไซต์ดั้งเดิมของ IPv4/IPv4 และ IPv6 แบบกองซ้อนสองไซต์และที่มีอยู่ในเครือข่าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2529406 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายที่ประกอบด้วยทั้งไซต์ดั้งเดิมของ IPv4 และไซต์ของกองซ้อน คู่/IPv4 และ IPv6
 • คุณใช้ Windows Internet Explorer 8: เมื่อต้องการเรียกดูเว็บเพจที่บางอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
ในสถานการณ์สมมตินี้ รูปภาพบางรูปบนเว็บเพจที่อาจแสดงเพียงบางส่วนอยู่

ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายต่อไปนี้:
 • เครือข่ายประกอบด้วยสามไซต์ต่อไปนี้:
  • ไซต์ A ไซต์เป็นกองซ้อนแบบดู อัล/IPv4 และ IPv6 ประกอบด้วยไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท่องอินเทอร์เน็ต
  • ไซต์ B, IPv4 เนไซต์ที่มี ประกอบด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ของเว็บเพจที่หลักที่เข้าถึงได้ โดยคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
  • ไซต์ C ไซต์เป็นกองซ้อนแบบดู อัล/IPv4 และ IPv6 ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ให้ทรัพยากรของรูปภาพสำหรับเว็บเพจบนไซต์ B.
 • IPv6 ถูกปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์บนไซต์ C.
 • โค้ดต้นฉบับของ HTML บนเว็บเพจชี้ไปยังทรัพยากรของรูปภาพบนเว็บไซต์ C.
 • เซิร์ฟเวอร์บนไซต์ B มีบทบาทเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ติดตั้งอยู่ นอกจากนี้ ระเบียนต่อไปนี้ถูกกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์ DNS:
  • ระเบียนและระเบียน CNAME สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์บนไซต์ B.
  • ระเบียนและระเบียนที่มี AAAA สำหรับเซิร์ฟเวอร์บนไซต์ C.
ในตัวอย่างนี้ คุณประสบปัญหานี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ในไซต์ a

หมายเหตุ ในไซต์ของกองซ้อนแบบดูอัล ที่อยู่ IPv4 และ IPv6 ทั้งสามารถกำหนดค่า ใน IPv4 ไซต์ท้องถิ่น เท่านั้นที่อยู่ IPv4 สามารถกำหนดค่า

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน และเพิ่มรายการรีจิสทรีที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลรีจิสทรี"

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการเพิ่มรายการรีจิสทรี:

สำหรับระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว กด Enter
 2. ค้นหา และคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้แล้ว:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_FIX_BAD_ADDRESS_COUNT_KB2529406
 3. ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด Iexplore.exeแล้ว กด Enter
 5. คลิกสองครั้ง Iexplore.exeชนิด 1 ในการ ค่า กล่องข้อมูล และคลิก ตกลง.
 6. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
สำหรับระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว กด Enter
 2. ค้นหา และคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้แล้ว:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_FIX_BAD_ADDRESS_COUNT_KB2529406
 3. ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด Iexplore.exeแล้ว กด Enter
 5. คลิกสองครั้ง Iexplore.exeชนิด 1 ในการ ค่า กล่องข้อมูล และคลิก ตกลง.
 6. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเวลาท้องถิ่นร่วมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Jsproxy.dll8.0.6001.2316825,60028-201107:03x 86
Wininet.dll8.0.6001.23168919,55228-201107:09x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51228-201107:09x 86
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Jsproxy.dll8.0.6001.2316831,74428-201107:35x 64
Wininet.dll8.0.6001.231681,150,97628-201107:40x 64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18428-201107:40x 64
Jsproxy.dll8.0.6001.2316825,60028-201107:03x 86
Wininet.dll8.0.6001.23168919,55228-201107:09x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51228-201107:09x 86
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 2009 ก.ค.01:15x 86
Wininet.dll8.0.7600.20955982,01628-201105:03x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 2009 ก.ค.01:16x 86
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 2009 ก.ค.01:15x 86
Wininet.dll8.0.7601.21716981,50428-201104:42x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 2009 ก.ค.01:16x 86
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Jsproxy.dll8.0.7600.1638564,51214 2009 ก.ค.01:41x 64
Wininet.dll8.0.7600.209551,198,08028-201105:38x 64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23214 2009 ก.ค.01:41x 64
Jsproxy.dll8.0.7600.1638564,51214 2009 ก.ค.01:41x 64
Wininet.dll8.0.7601.217161,189,37628-201105:33x 64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23214 2009 ก.ค.01:41x 64
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 2009 ก.ค.01:15x 86
Wininet.dll8.0.7600.20955982,01628-201105:03x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 2009 ก.ค.01:16x 86
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 2009 ก.ค.01:15x 86
Wininet.dll8.0.7601.21716981,50428-201104:42x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 2009 ก.ค.01:16x 86
ตัวอย่างทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Jsproxy.dll8.0.7600.16385114,17614 2009 ก.ค.01:46IA-64
Wininet.dll8.0.7600.209552,200,06428-201104:40IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95214 2009 ก.ค.01:50IA-64
Jsproxy.dll8.0.7600.16385114,17614 2009 ก.ค.01:46IA-64
Wininet.dll8.0.7601.217162,201,08828-201104:27IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95214 2009 ก.ค.01:50IA-64
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 2009 ก.ค.01:15x 86
Wininet.dll8.0.7600.20955982,01628-201105:03x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 2009 ก.ค.01:16x 86
Jsproxy.dll8.0.7600.1638548,12814 2009 ก.ค.01:15x 86
Wininet.dll8.0.7601.21716981,50428-201104:42x 86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60814 2009 ก.ค.01:16x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

รายละเอียดเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,435
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_3256428b93f9bb25b6a6ea7d331897b4_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_de80e55f65239f91.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม726
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_e522b0c4d0e78f4d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม52,672
วัน(มาตรฐานสากล UTC)28-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_a1e96ae04f9a3cb3407703c4a70711a6_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_fb02b26ff49294f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_41414c4889450083.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม52,746
วัน(มาตรฐานสากล UTC)28-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)08:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,443
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23168_none_e522b0c4d0e78f4d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม52,672
วัน(มาตรฐานสากล UTC)28-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,773
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_aa4d4c9e8a08b68e0729dbe9eb07865e_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_c2ede270bf0bdc83.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม726
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f784ddc614d759194118a1c727a71ea4_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_6db791e2a5509c4b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม726
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d23a6e5932ddd8e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม43,621
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f3643e59032f30d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม43,621
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_24d57d78d01bcae1fd0111a4ff5db015_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_726b3e3b0449582f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม730
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_57776a5a601ee5122db1cf74f4c2f693_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_391cd888f196f80d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม730
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_62593097f2619de453590b82eaf63ce1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_13b7edaded6d88f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_887e8704e8f1cae02e20d97186d7d6c4_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_b951164e38591148.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_794242694b8b4ec4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม43,625
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_7b54df6948906443.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม43,625
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,215
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d23a6e5932ddd8e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม43,621
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f3643e59032f30d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม43,621
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_35ee3bbdb4d3286f46fbc95ce531b951_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_94e40ebae3f60d2e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,098
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_660ae6ec502fcf8e7030cde11b8ca1bf_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_cbd8d4e5dadf6c0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,098
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d254adb932be68a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม43,623
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f37e7db9030fc09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม43,623
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,168
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20955_none_1d23a6e5932ddd8e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม43,621
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21716_none_1f3643e59032f30d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม43,621
วัน(มาตรฐานสากล UTC)29-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2529406 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2529406 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2529406

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com