ข้อความแสดงข้อผิดพลาด “0x8007042c” จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่มต้นการทำงานของ Windows Firewall

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2530126 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มต้นการทำงานของ Windows Firewall คุณจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ หากบริการไฟร์วอลล์ปิดการทำงาน หรือหากคอมพิวเตอร์ของคุณติดมัลแวร์
0x8007042c

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้สแกนหาและลบมัลแวร์โดยทำตามขั้นตอนในวิธีที่ 1. หากไม่ได้ผลให้ลองวิธีที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาของ Windows Firewall

วิธีที่ 1: สแกนหาและลบมัลแวร์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากเมื่อเร็วๆ นี้คุณไม่ได้สแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อหาไวรัสหรือมัลแวร์ เราขอแนะนำให้คุณทำการแสกนหาและลบมัลแวร์ คุณสามารถใช้ Microsoft Safety Scanner เพื่อขจัดมัลแวร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สแกนเนอร์ความปลอดภัยของ Microsoft
 2. คลิก ดาวน์โหลดตอนนี้ ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft Safety Scanner เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน ให้บันทึกแฟ้มลงในเดสก์ท็อปของคุณ
 3. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ไปยังเดสก์ท็อปของคุณและดับเบิลคลิกที่ไอคอน Microsoft Safety Scanner โดยจะแสดงเป็น msert
 4. คลิกช่องกาเครื่องหมาย ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงการอนุญาตใช้งานก่อนหน้านี้ จากนั้นคลิก ถัดไป สองครั้ง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2687675
 5. คลิก สแกนด่วน จากนั้นคลิก ถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2687676
 6. Microsoft Safety Scanner จะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณและขจัดมัลแวร์ทั้งหมดออกไป
 7. คลิก เริ่มต้น จากนั้นพิมพ์ Windows Firewall ลงในช่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม (Windows 7) หรือในช่อง เริ่มต้นการค้นหา (Windows Vista)
 8. คลิก Windows Firewall
 9. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างซ้าย) ของแผงควบคุม คลิก เปิดหรือปิด Windows Firewall

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2728548
 10. คลิก เปิด Windows Firewall สำหรับแต่ละตำแหน่งของเครือข่าย จากนั้นคลิก ตกลง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2728549
หากคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาด 0x8007042c เมื่อคุณพยายามเปิด Windows Firewall ให้ไปที่วิธีที่ 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: แก้ไขปัญหาของ Windows Firewall โดยอัตโนมัติ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่รูปภาพ Fix it ด้านล่าง หากการแจ้งเตือนความปลอดภัยปรากฏขึ้น คลิก เรียกใช้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 2530126
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

หากคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาด 0x8007042c เมื่อคุณพยายามเปิด Windows Firewall ให้ไปที่วิธีที่ 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 3: เริ่มการทำงานของ Windows Firewall ด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คุณสามารถเริ่มต้นบริการ Windows Firewall ด้วยตนเอง และต้องแน่ใจว่ามีการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในอนาคต โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มต้น จากนั้นพิมพ์ บริการ ในช่อง ค้นหา
 2. คลิกขวาที่ บริการ จากนั้นคลิก ทำงานเป็นผู้ดูแลระบบ หากคุณได้รับการแจ้งเตือน ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Enter
 3. เลื่อนไปจนกว่าคุณจะเห็น Windows Firewall จากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ Windows Firewall

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2728550
 4. คลิกช่อง ประเภทการเริ่มต้น จากนั้นคลิก อัตโนมัติ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2687680
 5. หาก สถานะการบริการ คือ หยุด ให้คลิก เริ่มต้น
 6. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง
 7. เลื่อนไปจนกว่าคุณจะเห็น เอ็นจินการกรองพื้นฐาน จากนั้นให้ดับเบิลคลิก เอ็นจินการกรองพื้นฐาน
 8. หาก สถานะการบริการ คือ หยุด ให้คลิก เริ่มต้น

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2687681
 9. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง
 10. เริ่มต้น Windows อีกครั้งและยืนยันว่ามีการเปิดใช้งาน Windows Firewall หรือไม่
หากคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาด 0x8007042c เมื่อคุณพยายามเปิด Windows Firewall ให้ไปที่วิธีที่ 4
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 4: เริ่มให้บริการที่เชื่อมโยง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการหยุดและแล้วรีสตาร์ทบริการเหล่านี้โดยใช้โปรแกรมชุดคำสั่ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มต้น พิมพิ์ Notepad ในช่อง การค้นหา จากนั้นคลิก Notepad ในรายการโปรแกรม
 2. เลือกข้อความต่อไปนี้ คลิกขวาข้อความที่เลือกไว้ จากนั้นคลิก คัดลอก คลิกขวาที่ใดก็ได้ในหน้าต่าง Notepad จากนั้นคลิก วาง
  ssc config MpsSvc start= auto
  sc config KeyIso start= auto
  sc config BFE start= auto
  sc config FwcAgent start= auto
  net stop MpsSvc 
  net start MpsSvc 
  net stop KeyIso 
  net start KeyIso
  net start Wlansvc
  net start dot3svc
  net start EapHostnet 
  net stop BFE 
  net start BFE
  net start PolicyAgent
  net start MpsSvc
  net start IKEEXT
  net start DcaSvcnet 
  net stop FwcAgent 
  net start FwcAgent
 3. ใน Notepad คลิก แฟ้ม คลิก บันทึกเป็น แล้วพิมพ์ Repair.bat ในกล่อง ชื่อแฟ้ม
 4. คลิกช่อง บันทึกเป็นประเภท จากนั้นคลิก แฟ้มทั้งหมด (*.*)
 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก เดสก์ท็อป จากนั้นคลิก บันทึก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2728555
 6. ในเมนู แฟ้ม คลิก ออก
 7. บนเดสก์ท็อปของคุณ คลิกขวาที่แฟ้ม Repair.bat ซึ่งคุณได้บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 จากนั้นคลิก ทำงานเป็นผู้ดูแลระบบ

  ข้อสำคัญ หากคุณได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันการหยุดบริการ ให้กดปุ่มตัว Y บนแป้นพิมพ์ แล้วกด Enter
 8. พยายามเริ่มต้นใช้งาน Windows Firewall อีกครั้ง หากคุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Windows Firewall ได้ ให้ลบแฟ้ม Repair.bat ในการทำขั้นตอนนี้ ให้คลิกขวาที่ Repair.bat คลิก ลบ จากนั้นคลิก ใช่
หากคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x8007042c เมื่อพยายามเปิดใช้ Windows Firewall คุณอาจต้องติดต่อกับศูนย์สนับสนุนด้านความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคของ Microsoft โดยให้ไปที่ https://consumersecuritysupport.microsoft.com
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Firewall ให้ไปที่ Windows Firewall

Microsoft ได้จัดเตรียม Microsoft Security Essentials ไว้ให้บริการ ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากมัลแวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Security Essentials ให้ไปที่ ศูนย์สนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2530126 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
Keywords: 
kbsurveynew kbprb kbexpertisebeginner kbsmbportal kbcip KB2530126

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com