Identifikator ?lanka: 2532118 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

U ovom ?lanku navedene su tehni?ke informacije o svim ispravkama servisnog paketa 1 (SP1) objavljenim za Microsoft Office 2010 klijentske proizvode. Ovaj ?lanak govori o slede?im stavkama za svaku datoteku ispravke u okviru paketa SP1:
 • Veza ka ?lanku Microsoft baze znanja koji opisuje paket. ?lanak baze znanja sadr?i dodatne informacije o ispravkama koji sadr?i svaki servisni paket.
 • Veza ka Microsoft Download Center Veb lokacijama sa kojih korisnici mogu preuzeti pakete.
 • Tabela koja prikazuje informacije o Windows Installer .msp datoteci.


Napomena Ove tabele navode samo verzije datoteka koje su uklju?ene u SP1. Dodatne datoteke koje nemaju verziju, na primer slike ili .xml datoteke, isklju?ene su sa ove liste.

Ovaj ?lanak opisuje sve ispravke paketa SP1 za Office 2010 klijentske proizvode.

Utvr?ivanje da li je servisni paket instaliran

Ovaj ?lanak vam poma?e da utvrdite da li je servisni paket instaliran. Da biste proverili koja je verzija Microsoft Office proizvoda instalirana, preporu?ujemo vam da pogledate listu programa instaliranih u operativnom sistemu Windows.

Za vi?e informacija o tome kako da utvrdite koja je verzija Office 2010 proizvoda instalirana kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:

2121559 Utvr?ivanje verzije instaliranog Office 2010 proizvoda

RE?ENJE

Informacije o datoteci

Ova hitna ispravka mo?da ne sadr?i sve datoteke koje morate imati da biste u potpunosti a?urirali proizvod na najnoviju verziju. Ova hitna ispravka sadr?i samo datoteke koje su vam neophodne za re?avanje problema navedenih u ovom ?lanku.

Globalna verzija ove hitne ispravke koristi paket programa Microsoft Windows Installer za njenu instalaciju. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time) u slede?oj tabeli. Kada prika?ete informacije o datoteci, datum se konvertuje u lokalno vreme. Da biste odredili razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.

Microsoft Office 2010 SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460049
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
officesuite2010sp1-kb2460049-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460049
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft Office 2010 Language Pack SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
languagepack2010sp1-kb2460043-x86-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460043
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
languagepack2010sp1-kb2460043-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460043
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft SharePoint Designer 2010 SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x86-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460057
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460057
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft Project 2010 SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
project2010sp1-kb2460052-x86-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460052
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
project2010sp1-kb2460052-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460052
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft Visio 2010 SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
visio2010sp1-kb2460061-x86-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460061
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
visio2010sp1-kb2460061-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460061
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft Visio 2010 Viewer SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
visioviewer2010sp1-kb2460065-x86-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460065
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
visioviewer2010sp1-kb2460065-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460065
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft PowerPoint Viewer SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
Microsoft PowerPoint Viewer servisni paket 1

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460050
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft Office 2010 Proofing Tools Kit SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x86-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460053
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460053
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
filterpack2010sp1-kb2460041-x86-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460041
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
filterpack2010sp1-kb2460041-x64-fullfile-en-us.exe
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460041
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft Access 2010 Runtime SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
accessruntime2010sp1-kb2460015-x86-fullfile-en-us.exe

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460015
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
accessruntime2010sp1-kb2460015-x64-fullfile-en-us.exe

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460015
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


SP1 za Microsoft ma?inu baze podataka 2010

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x86-fullfile-en-us.exe

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460011
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x64-fullfile-en-us.exe

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2460011
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke


Microsoft SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable SP1

x86


Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
spclient2010sp1-kb2508825-x86-fullfile-en-us.exe

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2508825
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke

x64

Informacije o paketu
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketaPreuzimanje paketa?lanak baze znanja
spclient2010sp1-kb2508825-x64-fullfile-en-us.exe

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
2508825
Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Prva kolona slede?e tabele prikazuje sve .msp datoteke uklju?ene u ovu .exe datoteku. Druga kolona prikazuje sve datoteke uklju?ene u svaku .msp datoteku. Tre?a kolona navodi brojeve verzija datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime MSP-aIme datotekeVerzija datoteke
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2532118 - Poslednji pregled: 4. jul 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
Klju?ne re?i: 
KB2532118

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com