การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลังจากโลก IPv6 เปิดใช้ (6 มิถุนายน 2012)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2533454 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงคำแนะนำสำหรับการตัดสินค้าจากคลังที่ mitigating คุณอาจเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์บางเว็บ หรือ หลังโลก IPv6 เปิดใช้ (6 มิถุนายน 2012)  ใน หรือ ก่อนเดือน 6 มิถุนายน 2012 เว็บไซต์จำนวนมากจะช่วยเชื่อมต่อ IPv6 กับเว็บไซต์ของตนเองอย่างถาวร  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน IPv6 โลก โปรดดูเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน IPv6 โลก

คุณอาจประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีส่วนร่วมในการเปิดโลก IPv6 ใช้ และคุณอาจล้มเหลวในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคุณอาจพบการหน่วงก่อนที่เริ่มโหลดเว็บไซต์ คุณมีการเชื่อมต่อ IPv6 กับอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ แต่จะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดจากคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์โดยการตั้งค่าคอนฟิก Windows ด้วยการเชื่อมต่อ IPv6 ที่ไม่น่าเชื่อถือ

เมื่อต้องดูรายการเว็บไซต์ที่มีส่วนร่วมในการเปิดใช้งาน IPv6 โลก โปรดดูรายชื่อผู้เข้าร่วมที่เว็บไซต์. ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มีส่วนร่วมในการเปิดใช้งาน IPv6 โลก แต่สามารถเชื่อมต่อโดยปกติกับเว็บไซต์อื่น ๆ คุณอาจใช้ข้อมูลด้านล่างเมื่อต้องแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบถ้า คุณมีปัญหาการ IPv6 โดยใช้การวิเคราะห์การเชื่อมต่อ IPv6 ที่กล่าวถึงเครื่องมือ ลงรายการบัญชีนี้บล็อก

ข้อมูลเพิ่มเติม

"ต้อง IPv4 ผ่าน IPv6" แก้ไขปัญหาจะกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ IPv4 แทนการ IPv6 โดยค่าเริ่มต้น Windows ต้องการ IPv6 ผ่าน IPv4 ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้ IPv6 เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บาง นี้อาจช่วยแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ IPv6 อีกครั้ง คุณสามารถใช้ "ต้อง IPv6 ผ่าน IPv4" แก้ไข

เมื่อต้องใช้การแก้ไขนี้ คุณต้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณต้องได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขรีจิสทรีของ Windows

เมื่อต้องให้เรากำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ไป "Fix it for me"ส่วน

Fix it for me


เมื่อต้องการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ คลิกแก้ไขปัญหา ปุ่มหรือการเชื่อมโยง ในการ ดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบ คลิก เรียกใช้ แล้ว ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขนั้นตัวช่วยสร้าง

ต้อง IPv4 ผ่าน IPv6
Microsoft Fix it 50410

ต้อง IPv6 ผ่าน IPv4
Microsoft Fix it 50441

บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขจะแก้ไขปัญหาการใช้แฟลชไดรฟ์หรือซีดี และเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วน
วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข หากได้รับการแก้ไขปัญหา ได้ส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ เมื่อ ต้องแสดงความคิดเห็น หรือรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดฝากความคิดเห็นในการ "Fix it for me"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล ข้อความ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2533454 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbtshoot kbprb kbinfo kbmt KB2533454 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2533454

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com