Spolehlivost aktualizace 1 pro rozhraní.NET Framework 4

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 2533523 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Úvod

Spolehlivost aktualizace 1 produktu Microsoft rozhraní.NET Framework 4 je k dispozici a opravuje některé problémy, stabilitu, spolehlivost a výkon v Microsoft rozhraní.NET Framework 4.

Tato aktualizace obsahuje balíčky aktualizací, které jsou uvedeny v "Informace o nahrazení aktualizace$$$$

Tento balíček aktualizace také řeší některé problémy, které nebyly dokumentovány v dříve vydaném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB). Další informace o těchto problémech naleznete "Další informace$$$$

Řešení

Informace o aktualizaci


Stáhněte 1 spolehlivost aktualizace pro rozhraní.NET Framework 4 z následujícího webu Microsoft Download Center:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Ke stažení
Stáhněte spolehlivost aktualizace 1 produktu Microsoft rozhraní.NET Framework 4.

Další informace o tom, jak stahovat soubory technické podpory společnosti Microsoft, získáte kliknutím na číslo následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Soubor neobsahuje viry. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu zveřejnění souborů. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které neumožňují neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít rozhraní.NET Framework 4 nebo nainstalován Microsoft rozhraní.NET Framework 4 Client Profile.

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musí mít nainstalovánu Instalační službu Windows Installer 3.1 nebo novější verzi. Chcete-li získat nejnovější verzi Instalační služby Windows Installer, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Přepínače příkazového řádku pro tuto aktualizaci


Další informace o různých přepínačích příkazového řádku podporovaných v této aktualizaci naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
227091 Přepínače příkazového řádku pro nástroj Instalační služba Microsoft Windows Installer

Další informace o Instalační službě Windows Installer naleznete na následujícím webu MSDN:
Obecné informace o Instalační službě Windows Installer

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace musíte restartovat počítač, pokud některé zasažené soubory jsou uzamčeny nebo jsou používány. Updatereplacement

Informace o nahrazení aktualizace

Klepněte sem, chcete-li zobrazit nebo skrýt podrobné informace

Informace o souboru

Klepněte sem, chcete-li zobrazit nebo skrýt podrobné informace

Další informace

Problémy, které tato aktualizace řeší

Tato aktualizace řeší následující problémy.

Problém 1

Zvažte následující scénář:
 • Nainstalovat rozhraní.NET Framework do počítače.
 • Spuštění aplikace založené na rozhraní.NET Framework. Verze rozhraní.NET Framework aplikace se liší od verze rozhraní.NET Framework, která je nainstalována v počítači.
 • Zobrazí zpráva oznamující, že není nainstalována požadovaná verze rozhraní.NET Framework a požadované verzi můžete stáhnout pomocí poskytnutého stažení informací.
 • Informace o stažení umožňuje otevřít web, který obsahuje všechny verze rozhraní.NET Framework.
V tomto případě je nutné vybrat správnou verzi rozhraní.NET Framework ke stažení na webové stránce.

Po instalaci této aktualizace budete přesměrováni na webovou stránku, který je specifický pro požadovaná verze rozhraní.NET Framework.

Problém 2

Pokud rozhraní.NET Framework 4 JIT (JIT)-kompilátor používá ke generování kódu sestavení optimalizované metody, určité vstupní vzorky může dojít k chybě nebo selhání aplikace.

Problém 3

Zvažte následující scénář:
 • V počítači nainstalujete rozhraní.NET Framework 4. Počítač obsahuje nízké množství dostupné paměti.
 • Pomocí funkce Sledování prostředků domény aplikace rozhraní.NET Framework 4 vytvoření součásti AppDomain pro aplikace založené na rozhraní.NET Framework 4.
 • Spuštění aplikace.
V tomto scénáři může selhání aplikace nebo crash.

Problém 4

Při použití funkce minidump ladění aplikace Microsoft Visual Studio 2010 v počítači, který je spuštěn na rozhraní.NET Framework 4, může být schopen ladění minidump souboru. Dále je k dispozici pro soubor trasování zásobníku.

Problém 5


Zvažte následující scénář:
 • Spuštění aplikace založené na rozhraní.NET Framework 4.
 • Máte soubor s výpisem stavu paměti obsahující obsah paměti pro spuštění procesu, který postrádá některé určité části paměti. Shromažďují se tyto části paměti.
 • Načtení souboru s výpisem zásobníku podprocesu zobrazení použijete aplikaci Visual Studio 2010.
V tomto scénáři výpisu čtenáře zobrazí zásobník a spravovaných rámečků chybně.

Poznámka: K tomuto problému dochází, i když částí chybí soubor s výpisem stavu paměti není nutné zobrazit zásobník.

Problém 6


Nový symbol rupie se nezobrazí při spuštění aplikace založené na rozhraní.NET Framework 4 získat symbol národní prostředí uživatele není-li nastaven na indické prostředí Microsoft.

Problém 7


Zvažte následující scénář:
 • Přidání souborů cookie odpověď na webu založená na technologii ASP.NET.
 • Odpověď má set-cookie záhlaví pro statické prostředek. Odpověď může být uložena do mezipaměti jádra.
 • Statický zdroj požadavku uživatele webu.
V tomto scénáři uživatel nesprávně získat soubor cookie, který je vytvořen pro jiného uživatele přímo z mezipaměti jádra.

Problém 8


Příznaky

Průvodce konfigurace zdroje dat testování dotazu, který je vytvořen pro Microsoft SQL Server Compact 4.0 v aplikaci Microsoft Visual Studio 2010.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože průvodce Konfigurace zdroje dat nelze testovat dotaz, který vytváří pro SQL Server Compact 4.0 v aplikaci Visual Studio 2010.

Problém 9


Prohledávací modul Bingu aktualizoval svůj uživatelský agent z MsnbotBingbot v říjnu 2010. Po instalaci této aktualizace technologie ASP.NET schopnosti bowser Bingbot a Msnbot pracovat správně.

Problém 10


Zvažte následující scénář:
 • Můžete spustit Internetová informační služba (IIS) v počítači. Není nastaveno omezení vlastní soukromých bajtů pro službu IIS.

  Poznámka: Výchozí limit soukromých bajtů je nastavena s použitím hodnoty 0 .
 • Služba IIS vypočítá AutoPrivateBytesLimit limit pro správce mezipaměti pro oříznutí mezipaměti zabránit recyklace pracovního procesu.
V tomto scénáři setkáte s jedním z následujících problémů:
 • Pokud je v počítači spuštěn WOW64process, výchozí limit je nastaven na hodnotu, která je nižší než hodnota návrhu.
 • Pokud je v počítači spuštěna x 64 proces, výchozí limit je nastaven na vyšší hodnotu, než je optimální hodnota. Mezipaměť není proto často oříznuta.


Problém 11


Příznak

Třída System.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitor v aplikaci technologie ASP.NET generuje výjimku při InitDisposableMembers metoda aplikace volá metodu MemoryCache.CreateMemoryCacheEntryChangeMonitor .

Poznámka: Třída System.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitor používá interně DateTimeOffset pole.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože třída System.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitor inicializuje pole změněno pole DateTime.MinValue . Aplikace tedy nelze použít třídy MemoryCache .

Poznámka: Další informace získáte kliknutím na číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2346777 Oprava: Výjimce System.ArgumentOutOfRangeException výjimku při spuštění aplikace založené na rozhraní.NET Framework 4, která používá metodu MemoryCache.CreateCacheEntryChangeMonitor


Problém 12


Při vytvoří třídu ovládacího prvku technologie ASP.NET UpdatePanel postback argumenty, mohou nastat následující problémy:
 • Kód jazyka JavaScript zpracovává nové vstupní typy specifikace specifikace HTML5.
 • Některé vstupní hodnoty specifikace specifikace HTML5 jsou ignorovány a vyloučeny.

Třídu ovládacího prvku technologie ASP.NET UpdatePanel pomocí kódu jazyka JavaScript na konstrukce postback argumenty, které zpracovávají dílčí operace postback. Kód jazyka JavaScript zpracovává pouze známé typy vstupní specifikace HTML4 a ignoruje další vstupní typy. Specifikace HTML5 specifikace však zavádí některé nové vstupní typy vstupních prvků. Proto tento problém nastane při spuštění kódu jazyka JavaScript v prohlížeči, který podporuje některé vstupní hodnoty specifikace specifikace HTML5.

Problém 13


Některé funkce technologie ASP.NET 4.0 dojít k potížím při zpracování těchto funkcí specifikace HTML5 kódu. Tyto funkce byly navrženy v prostředí ASP.NET 4.0 pro podporu pouze specifikace HTML4.

Po instalaci této aktualizace následující funkce jsou aktualizovány na podporu vstupní typy specifikace HTML5 v prostředí ASP.NET 4.0:
 • UpdatePanel
 • Webový formulář zpětná volání
 • Ověřování na straně klienta

Problém 14


Zvažte následující scénář:
 • Pomocí zprostředkovatele dat rozhraní.NET Framework pro SQL Server (SqlClient) připojit k instanci Microsoft SQL Server nebo Microsoft SQL Azure.
 • Vytvořené spojení je odebrán z fondu připojení.
 • První požadavek je odeslán na server.
V tomto scénáři instance SqlException je zjištěna a zobrazí následující chybová zpráva:
Při odesílání požadavku na server došlo k chybě na úrovni přenosu.


Vlastnosti

ID článku: 2533523 - Poslední aktualizace: 23. července 2013 - Revize: 14.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 na těchto platformách
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 na těchto platformách
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 na těchto platformách
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
 • Aktualizace SP2 pro Windows Vista na těchto platformách
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1 na těchto platformách
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 na těchto platformách
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
Klíčová slova: 
kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2533523 KbMtcs
Strojově přeložený článek
DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.
Projděte si také anglickou verzi článku: 2533523

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com