Reliability Update 1 สำหรับ .NET Framework 4

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2533523 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ปรับปรุงความน่าเชื่อถือ 1 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 จะพร้อมใช้งานเมื่อต้องแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงานใน Microsoft .NET Framework 4

การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยแพคเกจการปรับปรุงที่ระบุไว้ในแบบ "ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง"ส่วน

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาบางอย่างที่ไม่ถูกจัดในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้ดู "ข้อมูลเพิ่มเติม"ส่วน

การแก้ไข

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง


ดาวน์โหลด 1 การปรับปรุงความน่าเชื่อถือสำหรับ 4 Framework .NET ที่จากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงความน่าเชื่อถือ 1 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 เดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี 4 Framework .NET หรือโพรไฟล์การไคลเอ็นต์ 4 กรอบงาน Microsoft .NET ที่ติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้ง การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
227091 สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับเครื่องมือ Microsoft Windows Installer

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer เยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Installer

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากแฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ จะถูกล็อก หรือมีการใช้ Updatereplacement

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

คลิกที่นี่เพื่อดู หรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

ข้อมูลแฟ้ม

คลิกที่นี่เพื่อดู หรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขปรับปรุงนี้

ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้

ปัญหาที่ 1

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณได้ติดตั้ง.NET Framework บนคอมพิวเตอร์
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework รุ่นของโปรแกรมประยุกต์.NET Framework แตกต่างจากรุ่นของ.NET Framework ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งว่า .NET Framework รุ่นจำเป็นต้องถูกติดตั้ง และคุณสามารถดาวน์โหลดรุ่นจำเป็น โดยใช้ข้อมูลที่ให้มาดาวน์โหลด
 • ข้อมูลที่ดาวน์โหลดช่วยให้คุณเปิดเว็บไซต์ที่ประกอบด้วย.NET Framework เวอร์ชั่น
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณต้องเลือก.NET Framework รุ่นถูกต้องเมื่อต้องดาวน์โหลดบนเว็บเพจ

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณจะระบุโดยตรงกับเว็บเพจที่มีเฉพาะสำหรับ.NET Framework รุ่นจำเป็นต้องใช้

ปัญหาที่ 2

เมื่อการ.NET Framework 4 Just-In-Time (JIT) -คอมไพเลอร์ใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างรหัสแอสเซมบลี รูปแบบการป้อนข้อมูลบางอย่างอาจล้มเหลว หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานผิดพลาด

ปัญหาที่ 3

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถติดตั้ง 4 Framework .NET บนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีจำนวนหน่วยความจำเพียงพอ
 • คุณสามารถใช้คุณลักษณะการตรวจสอบทรัพยากร AppDomain ที่ 4 Framework .NET เพื่อสร้างการ AppDomain สำหรับแอพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 4
 • คุณเรียกใช้แอพลิเคชัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมประยุกต์อาจทำงานผิดพลาด หรือล้มเหลว

ปัญหาที่ 4

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะการตรวจแก้จุดบกพร่อง minidump ของ Microsoft Visual Studio 2010 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานอยู่ 4 Framework .NET คุณอาจไม่สามารถดีบักแฟ้ม minidump นอกจากนี้ การสืบค้นกลับการกองซ้อนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้ม

ปัญหาที่ 5


พิจารณาสถานการณ์นี้:
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 4
 • คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลแฟ้มที่ประกอบด้วยเนื้อหาของหน่วยความจำสำหรับกระบวนการกำลังทำงานอยู่ และที่ขาดบางส่วนที่เฉพาะเจาะจงของหน่วยความจำ หน่วยความจำบางส่วนเหล่านี้จะถูกรวบรวมโดยทั่วไป
 • คุณใช้ 2010 Studio ที่มองเห็นเมื่อต้องการโหลดแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่ต้องดูจากในกองซ้อนของเธรด
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้อ่านถ่ายโอนข้อมูลแสดงกองซ้อนและเฟรมมีการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้ว่าส่วนประกอบของหน่วยความจำที่ขาดแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลไม่จำเป็นต้องแสดงกองซ้อน

การตัดสินค้าจากคลัง 6


ไม่มีแสดงสัญลักษณ์ Rupee ใหม่เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft .NET Framework 4 ใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อขอรับสัญลักษณ์ไม่มีการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของเชียนเทร์ริทอรี

ปัญหาที่ 7


พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถเพิ่มคุกกี้เพื่อตอบสนองสำหรับการใช้ ASP.NET เว็บไซต์
 • การตอบสนองมีหัวข้อตั้งค่าคุกกี้สำหรับทรัพยากรแบบคง การตอบสนองอาจเป็นเคอร์เนลที่แคชไว้
 • ผู้ใช้ของเว็บไซต์ร้องขอทรัพยากรคง
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้อาจไม่ถูกต้องรับคุกกี้ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้อื่นได้โดยตรงจากแคเคอร์เนล

ปัญหา 8


อาการ

ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าแหล่งข้อมูลไม่ได้ทดสอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสำหรับ Microsoft SQL Server แบบกระชับ 4.0 ใน Microsoft Visual Studio 2010

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าแหล่งข้อมูลไม่สามารถทดสอบการสอบถามที่สร้างขึ้นสำหรับ SQL Server แบบกระชับ 4.0 ใน 2010 Studio แสดงผล

การตัดสินค้าจากคลัง 9


Bing crawler ได้ปรับปรุงตัวแทนผู้ใช้จากMsnbotเพื่อBingbotในเดือน 2010 ตุลาคม หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ความสามารถของ bowser ASP.NET สำหรับทั้งBingbotและMsnbotทำงานอย่างถูกต้อง

ปัญหา 10


พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเรียกใช้ Internet Information Services (IIS) บนคอมพิวเตอร์ ไม่มีตั้งขีดจำกัดไบต์ส่วนตัวแบบกำหนดเองสำหรับ IIS

  หมายเหตุ ขีดจำกัดไบต์ส่วนตัวเริ่มต้นถูกตั้งค่า โดยใช้ค่า0
 • IIS คำนวณเป็น AutoPrivateBytesLimit ขีดจำกัดสำหรับแคชจัดการการตัดแต่งแคเพื่อป้องกันไม่ให้กลับขั้นตอน
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเป็น WOW64process วงเงินเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่าออกแบบ
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้กระบวนการ 64 x วงเงินเริ่มต้นถูกกำหนดเป็นจำนวนค่าสูงกว่าค่าเหมาะสมที่สุด ดังนั้น แคจะไม่มักจะตัด


ปัญหาที่ 11


อาการ

คลาSystem.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitorในโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET สร้างข้อผิดพลาดเมื่อวิธีการInitDisposableMembersของโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกเมธอดMemoryCache.CreateMemoryCacheEntryChangeMonitor

หมายเหตุ คลาSystem.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitorใช้เป็นการภายในเขตข้อมูลDateTimeOffset

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคลาสSystem.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitorเริ่มต้นฟิลด์lastModifiedไปยังเขตข้อมูลDateTime.MinValue ดังนั้น โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถใช้คลาสMemoryCache

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2346777 การแก้ไข: ข้อยกเว้น System.ArgumentOutOfRangeException เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 4 ที่ใช้เมธอด MemoryCache.CreateCacheEntryChangeMonitor


การตัดสินค้าจากคลัง 12


เมื่อชั้นตัวควบคุม ASP.NET UpdatePanelสร้างอาร์กิวเมนต์ postback ปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • รหัส JavaScript จัดการชนิดของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ HTML5 สำหรับการป้อนค่าใหม่
 • บางค่าที่ป้อนเข้าของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ HTML5 จะถูกละเว้น และถูกแยกออก

คลาสตัวควบคุม ASP.NET UpdatePanelใช้รหัส JavaScript เพื่อโครงสร้างอาร์กิวเมนต์ postback ที่จัดการการดำเนินการ postback บางส่วน รหัส JavaScript จัดการกับการป้อนข้อมูลชนิดของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ HTML4 ที่รู้จักเท่านั้น และละเว้นชนิดอื่น ๆ สำหรับการป้อนค่า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ HTML5 แนะนำบางชนิดสำหรับการป้อนค่าใหม่สำหรับองค์ประกอบสำหรับการป้อนค่า ดังนั้น ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้รหัส JavaScript ในเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนค่าบางอย่างสำหรับการป้อนค่าของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ HTML5

ปัญหาที่ 13


คุณลักษณะบางอย่างของ ASP.NET 4.0 พบปัญหาเมื่อคุณลักษณะเหล่านี้ประมวลผลรหัส HTML5 คุณลักษณะเหล่านี้ถูกออกแบบใน ASP.NET 4.0 เพื่อสนับสนุนข้อมูลจำเพาะ HTML4 เท่านั้น

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ ลักษณะการทำงานต่อไปนี้จะถูกปรับปรุงเพื่อสนับสนุนชนิดการป้อนค่าของ HTML5 ใน ASP.NET 4.0:
 • UpdatePanel
 • แบบฟอร์มเว็บโปรด
 • การตรวจสอบฝั่งไคลเอ็นต์

ปัญหา 14


พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณใช้ตัวให้บริการข้อมูล.NET Framework สำหรับ SQL Server (SqlClient) เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ ของ Microsoft SQL Azure หรือ Microsoft SQL Server
 • การเชื่อมต่อที่สร้างไว้แล้วจะถูกลบออกจากประเภทการเชื่อมต่อ
 • การร้องขอแรกจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์
ในสถานการณ์นี้ พบอินสแตนซ์ของSqlExceptionและคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การขนส่งระดับเกิดข้อผิดพลาดเมื่อส่งการร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2533523 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
Keywords: 
kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2533523 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2533523

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com