แกน CPU บางอย่างกำลัง parked ในขณะที่แกน CPU อื่น ๆ ใช้งานอยู่มีปริมาณงานที่หนาใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2534356 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวประมวลผลแบบหลายแกน และที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณได้ติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ Hyper-V บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น เรียกใช้บางเครื่องเสมือน (VMs) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • VMs ประมวลผลปริมาณงานที่หนา
ในสถานการณ์สมมตินี้ การใช้งาน CPU สำหรับ VMs ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม แกน CPU บางอย่างไม่ได้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์โฮสต์

ถ้าคุณเปิดตัวตรวจสอบทรัพยากร การตรวจสอบทรัพยากรบ่งชี้ว่า บางแกน CPU มีปริมาณงานที่สูง และว่า แกน CPU อื่น ๆ จะไม่ได้ใช้งานในสถานะที่ parked

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวจัดการการใช้พลังงานไม่ unpark แกน CPU ได้อย่างถูกต้อง

เมื่อมีการจัดการพลังงานทำงานในพาร์ติชันราก Hyper-V จัดการพลังงานอ่านสองตัวแปรจากเพจที่ใช้ร่วมกันกับ hypervisor เพื่อคำนวณเวลาที่ว่างของตัวประมวลผล อย่างไรก็ตาม จัดการพลังงานอาจอ่านค่าที่ไม่มีความหมายเนื่องจากการลักลอบเข้าใช้ในการ hypervisor ดังนั้น การจัดการพลังงานคำนวณเวลาไม่ได้ใช้งานไม่ถูกต้องสำหรับตัวประมวลผล และไม่ unpark แกน CPU ได้อย่างถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) นอกจากนี้ คุณต้องมีบทบาท server Hyper-V ที่ติดตั้งอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาการบริการ
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • มีแฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntoskrnl.exeที่ได้รับ6.1.7600.209425,475,71213 2011 เมษายน05:26x 64
Ntoskrnl.exeที่ได้รับ6.1.7601.217025,562,24013 2011 เมษายน05:14x 64
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.209423,967,87213 2011 เมษายน04:53ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exeที่ได้รับ6.1.7600.209423,911,55213 2011 เมษายน04:53ไม่เกี่ยวข้อง
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.217023,967,87213 2011 เมษายน05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exeที่ได้รับ6.1.7601.217023,912,57613 2011 เมษายน05:59ไม่เกี่ยวข้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เปลี่ยนเครื่อง แผนการใช้พลังงาน การตั้งค่าประสิทธิภาพสูง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_137aa4b49a07bf605b8313cdb7ec2281_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20942_none_3ed3b2c5c570c2ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม699
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)18:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1a424780b6e69a0e155e51c62af3c2f2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21702_none_26a61d7f8c6bc47d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม699
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)18:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_284971b7f7169c17834dd846c9ac9664_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20942_none_d827b4bbccfe0cba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,042
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)18:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2b6f61612d88969272cbe20462d18953_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21702_none_a46af32443f56215.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม701
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)18:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4fde11903434148dc142c4cf75f8e555_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20942_none_c6779f3e874d1e87.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม721
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)18:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e23c93acbf0430227b6d39e8b46e5188_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20942_none_eefec27bbc3b767d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม701
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)18:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e69ece584040201e82df0c5a824d190f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21702_none_ab5e2a616f61306f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,042
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)18:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20942_none_c8d73862e6d3eed3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม15,291
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)06:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21702_none_cae8d518e3d9eafb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม15,291
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)07:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-r ..gistry trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20942_none_e0a4d0556118f96d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม8,049
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)06:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,215
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)18:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20942_none_6cb89cdf2e767d9d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม16,151
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)05:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21702_none_6eca39952b7c79c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม16,151
วัน (UTC)13 2011 เมษายน
เวลา (UTC)06:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2534356 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2534356 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2534356

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com