การปรับปรุงที่ทำให้ Internet Explorer ใน Windows XP, Windows Vista หรือ ใน Windows Server 2008 แยกวิเคราะห์ข้อความ handshake TLS/SSL ที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย จะพร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2541763 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ในบางสถานการณ์ ข้อความที่ handshake TLS/SSL กลายมากเกินไปอยู่ในแพคเก็ตใช้ในครั้งเดียว ในสถานการณ์เหล่านี้ได้ ปฏิบัติการของบริษัทอื่นบางอย่างของการโพรโทคอ TLS/SSL แยกส่วนข้อความก่อนที่จะถูกส่งไป อย่างไรก็ตาม ใช้งานโพรโทคอล TLS/SSL Microsoft ไม่สามารถแยกวิเคราะห์ข้อความที่มีการกระจายตัว ดังนั้น Windows Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โพรโทคอล TLS/SSL ของบริษัทอื่น นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่
ไม่สามารถแสดงเพจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูล

โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยให้การใช้งาน Microsoft TLS/SSL โพรโทคอลในการกระจายข้อความที่มีการกระจายตัวที่จะถูกส่ง โดยการใช้งานของบริษัทอื่นมีโพรโทคอล TLS/SSL เรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง คุณสามารถใช้รีจิสทรีคีย์การกำหนดค่าขนาดสูงสุดของข้อความที่มีการกระจายตัวที่ใช้งาน Microsoft ของโพรโทคอ TLS/SSL สามารถแยกแยะ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รีจิสทรีคีย์เหล่านี้เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ใช้งานของ Microsoft ของโพรโทคอล TLS/SSL ประมวลผลข้อความที่มีการกระจายตัว

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก ที่ใช้งาน Microsoft ความ TLS/SSL โพรโทคอลจับอยู่อย่างกระจัดกระจาย TLS/SSL สร้างอย่างคีย์รีจิสทรีที่เหมาะสมสำหรับระบบคุณภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\Schannel\Messaging\

บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์

 • คีย์รีจิสทรี: MessageLimitClient
 • ชนิด: REG_DWORD
 • ค่า:
  • Null

   ถ้าคุณไม่ได้สร้างรายการรีจิสทรีนี้ ขนาดที่ได้รับอนุญาตสูงสุดของข้อความที่มีการกระจายตัวเป็นไบต์ 0x8000
  • 0x0

   ถ้าคุณได้ตั้งค่าเป็น 0x0 ข้อความที่อยู่อย่างกระจัดกระจายกำลังประมวลผล
  • ระหว่าง 0x0 และ 0x8000

   ถ้าคุณตั้งค่าเป็นค่าระหว่าง 0x0 และ 0x8000 ค่าบ่งชี้ว่า ขนาดสูงสุด (ไบต์) ของข้อความที่มีการกระจายตัว
  • มากกว่า 0x8000

   ถ้าคุณตั้งค่าเป็นค่ามากกว่า 0x8000 ขนาดที่ได้รับอนุญาตสูงสุดของข้อความที่มีการกระจายตัวเป็นไบต์ 0x8000

บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์

 • คีย์รีจิสทรี: MessageLimitServer
 • ชนิด: REG_DWORD
 • ค่า:
  • Null

   ถ้าคุณไม่ได้สร้างรายการรีจิสทรีนี้ ขนาดที่ได้รับอนุญาตสูงสุดของข้อความที่มีการกระจายตัวเป็นไบต์ 0x4000
  • 0x0

   ถ้าคุณได้ตั้งค่าเป็น 0x0 ข้อความที่อยู่อย่างกระจัดกระจายกำลังประมวลผล
  • ระหว่าง 0x0 และ 0x4000

   ถ้าคุณตั้งค่าเป็นค่าระหว่าง 0x0 และ 0x4000 ค่าบ่งชี้ว่า ขนาดสูงสุด (ไบต์) ของข้อความที่มีการกระจายตัว
  • มากกว่า 0x4000

   ถ้าคุณตั้งค่าเป็นค่ามากกว่า 0x4000 ขนาดที่ได้รับอนุญาตสูงสุดของข้อความที่มีการกระจายตัวเป็นไบต์ 0x4000

บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์

 • คีย์รีจิสทรี: MessageLimitServerClientAuth
 • ชนิด: REG_DWORD
 • ค่า:
  • Null

   ถ้าคุณไม่ได้สร้างรายการรีจิสทรีนี้ ขนาดที่ได้รับอนุญาตสูงสุดของข้อความที่มีการกระจายตัวเป็นไบต์ 0x8000
  • 0x0

   ถ้าคุณตั้งค่าการ 0x0 และค่าของรายการรีจิสทรี MessageLimitServer 0x0 ข้อความที่อยู่อย่างกระจัดกระจายกำลังประมวลผล มิฉะนั้น ค่าของรายการรีจิสทรี MessageLimitServer บ่งชี้จำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้ขนาดของข้อความที่มีการกระจายตัว
  • ระหว่าง 0x0 และ 0x8000

   ถ้าคุณตั้งค่าเป็นค่าระหว่าง 0x0 และ 0x8000 อนุญาตขนาดสูงสุดของข้อความที่มีการกระจายตัวที่ถูกคำนวณ โดยใช้สูตรต่อไปนี้:
   max (MessageLimitServerClientAuth, MessageLimitServer)
  • มากกว่า 0x8000

   ถ้าคุณตั้งค่าเป็นค่ามากกว่า 0x8000 ขนาดที่ได้รับอนุญาตสูงสุดของข้อความที่มีการกระจายตัวเป็นไบต์ 0x8000 (ถ้ารายการรีจิสทรี MessageLimitServer ถูกตั้งค่าให้เป็นค่าของ 0x0)

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
สนับสนุนทั้งหมด x Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สนับสนุนทั้งหมด x Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สนับสนุนทั้งหมด x Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สนับสนุนทั้งหมด x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สนับสนุนทั้งหมด x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มนั้นถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2541763 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 กรกฎาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2541763 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2541763

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com