โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับ Windows สนับสนุนการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับชิลี อียิปต์ และโมร็อกโก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2543367
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

รัฐบาลของอียิปต์ได้ตัดสินใจยกเลิกการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) การสนับสนุน Windows สำหรับการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้(UTC +2:00) ไคโรดังนั้นจะไม่มี DST สนับสนุน

รัฐบาลของชิลีได้ขยาย 2011 DST ดังนั้นจะสิ้นสุดวันที่ 7 พฤษภาคม และวันที่ 21 สิงหาคมเริ่มทำงาน Windows DST การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้(UTC -4:00) Santiago ว่า DST 7 พฤษภาคม 2011 สิ้นสุดที่ 23:59:59.999 และนาฬิกา แปลง 23:00:00.000 การปรับปรุงยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ DST เพื่อเริ่มต้น 20 สิงหาคม 2011, 23:59:59.999 และนาฬิกาเพื่อเป็นขั้นสูงเพื่อ 01:00:00.000 ของวันที่ 21 สิงหาคม

รัฐบาลของโมร็อกโกได้ทำการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาล 2011 การสิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืน Windows DST การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มาตรฐานสากล (UTC) Casablanca ดังนั้น 2011 DST จบ 30 กรกฎาคม 2011 ณ 23:59:59.999 และนาฬิกาแปลง 23:00:00.000

การแก้ไข

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

หมายเหตุในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจยกเลิกหากเจ้าหน้าที่สนับสนุน Microsoft กำหนดให้มีการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้กำหนดลักษณะสำหรับการปรับปรุงเฉพาะในคำถาม

หมายเหตุ: ปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานในรูปแบบโปรแกรมแก้ไขด่วนเท่านั้น

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook ไปที่นี่: วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของที่อยู่สำหรับ Microsoft Office Outlook

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีย์รีจิสทรี รายละเอียด


อียิปต์

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt เวลามาตรฐาน]

"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt มาตรฐาน Time\Dynamic DST]

"FirstEntry" = dword:000007d5

"LastEntry" = dword:000007db?

= "2005" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

= "2006" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

= "2007" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 01, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

= "2008" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

= "2009" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

= "2010" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

= "2011" ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


โมร็อกโก


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco เวลามาตรฐาน]

"TZI" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, \

00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco มาตรฐาน Time\Dynamic DST]

"FirstEntry" = dword:000007d7

"LastEntry" = dword:000007dc

"2007" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

"2008" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

"2009" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

"2010" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

"2011" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

"2012" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \

00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00ชิลี

[เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้การ Zones\Pacific NT\CurrentVersion\Time HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows]

"TZI" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, \

00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03[SA Zones\Pacific NT\CurrentVersion\Time ของ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows มาตรฐาน Time\Dynamic DST]

"FirstEntry" = dword:000007d7

"LastEntry" = dword:000007dc

"2007" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

"2008" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

"2009" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

"2010" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

"2011" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

"2012" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, \

3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

Windows XP SP3

Windows Vista SP1 หรือ SP2

Windows Server 2003 SP2

Windows Server 2008

Windows Server 2008 SP2

Windows Server 2008 r2

SP1 r2 ของ Windows Server 2008

Windows 7

Windows 7 SP1ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องการเริ่มต้นระบบใหม่ระบบของคุณหลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้แทนที่การปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่อไปนี้

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ supplements 2010 ธันวาคม Windows Update สะสมของฤดูกาล KB 2443685


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2543367 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 สิงหาคม 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2543367 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2543367

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com