Straipsnio ID: 2548260 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Sprendimas

?ingsnis 1: Ie?koti savo originalaus produkto kodo pirm? kart?

Jei ne dar ie¹kojote originalaus Office produkto kod?, rekomenduojama atlikti numatytas ?ios nuorodos pirm? kart? veiksmus:

Rasti 2007 Microsoft Office produkto kod?

Raskite 2003 Microsoft Office produkto kod?

2 ?ingsnis: Pasirinkite savo scenarij?

Jei j?s vis dar turite problem? rasti produkto kod? ir manote, kad jis yra pamestas, arba jei j?s turite ?sik?r?s produkto kod? ir ji yra pa?eisti, pasirinkite variant?, kuris geriausiai apib?dina j?s? scenarij?:

J?s ?sigijote Office ma?menin?s prekybos parduotuv?je

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

J?s ?sigijote Office online

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Galite atsisi?sti bandom?j? versij? Office

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Kai pirkote kompiuter?, tarnyba jau buvo ant jo

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

J?s? ?mon?s arba mokykla jei Office

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Nuorodos

Ar turite problem? ie?kant Office produkto kod??
Su?inokite daugiau apie tai, kaip ? rasti Office 2007 produkto kod?.

Ar j?s patiria "neteisingo produkto raktas" tipo tikrinimo klaid? savo pareigas?
Su?inokite daugiau apie tai, kaip spr?sti neteisingo produkto kodo klaidos naudojantis Office 2007 ar 2003.

Ar montuojant ir ?jungus informacijos apie Office?
Su?inokite daugiau apie tai, kaip ? ?diegti ir aktyvuoti Microsoft Office 2007.Savyb?s

Straipsnio ID: 2548260 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 17 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Home and Student 2007
  • Microsoft Office Professional 2007
  • Microsoft Office Ultimate 2007
  • Microsoft Office Small Business 2007
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
  • Microsoft Office Standard Edition 2003
  • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
Rakta?od?iai: 
kbsurveytest kbcip kbmt KB2548260 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2548260

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com