การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อแบบสอบถามจะถูกนำส่งไปยัง DB2 สำหรับรุ่นที่ 7 ในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 z/OS: " SQLSTATE: HY000, SQLCODE: -344"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2550921 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009:
  • คุณสามารถใช้ Microsoft บริการ OLE DB สำหรับ DB2 หรือ Microsoft ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ DB2 ได้เพื่อการเชื่อมต่อกับ IBM DB2 สำหรับรุ่น 7 z/OS
  • ใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
    2538036 การแก้ไข: ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจถูกแทรกลงในชนิดข้อมูลกราฟิก DB2 เมื่อคุณใช้ผู้ให้บริการข้อมูลของโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009
ในสถานการณ์สมมตินี้ แบบสอบถามที่ส่งไปยัง DB2 สำหรับล้มเหลวรุ่น 7 z/OS และคุณ ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
SQLSTATE: HY000, SQLCODE: -344
นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ DB2 เหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้เมื่อเกิดปัญหานี้:

รหัสเหตุการณ์: 5743
วัน: วว/ดด/ปปปป
เวลา: hh:mm:ss
คำอธิบาย:
อะแดปเตอร์ที่ล้มเหลวในการส่งผ่านไปยังพอร์ตส่งข้อความ"Send_Port_Name"มี URL"URL". มันจะ retransmitted หลังจากช่วงเวลาการลองส่งใหม่ที่ระบุสำหรับพอร์ตส่งนี้ รายละเอียด: "มีข้อผิดพลาดของไลบรารีเครือข่ายภายในเกิดขึ้น คำสั่งที่ร้องขอรวมพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก หรือไม่ได้รับการสนับสนุน โดยระบบเป้าหมาย SQLSTATE: HY000, SQLCODE: -344 "

หมายเหตุ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณเรียกใช้ IBM DB2 z/OS รุ่นที่ 8 ในโหมดความเข้ากันได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุง 2538036 มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มการสนับสนุนสำหรับจุดรหัสตัวบ่งชี้ในแหล่งคำสั่งได้รับการกระจายข้อมูลการจัดการ (DDM) (CMDSRCID) ไม่สนับสนุนการ CMDSRCID รหัสจุดใน IBM DB2 สำหรับรุ่น 7 z/OS ดังนั้น DB2 ปฏิเสธใด ๆ ที่นี้รวมถึงคำสั่งรหัสจุด

หมายเหตุ IBM ได้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับจุดรหัส CMDSRCID IBM DB2 สำหรับรุ่น 8 z/OS

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีโฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

โฮสต์เซิร์ฟเวอร์การรวม 2009 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.0.3812.2540,49627 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Drdaresync.exe8.0.3812.2478,04027 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.management.dll8.0.3812.2407,47227 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.0.3812.279,78427 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3812.21,279,89627 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.3812.2505,74427 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3812.2239,50427 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Msdrda.dll8.0.3812.2882,51227 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Snanls.dll8.0.3812.2109,39227 2011 พฤษภาคม23:36x 86
โฮสต์เซิร์ฟเวอร์การรวม 2009 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.0.3812.2540,49627 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Drdaresync.exe8.0.3812.2478,04027 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.management.dll8.0.3812.2407,47227 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.0.3812.279,78427 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3812.21,279,89627 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.3812.2505,74427 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3812.2239,50427 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Msdrda.dll8.0.3812.2882,51227 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Snanls.dll8.0.3812.2109,39227 2011 พฤษภาคม23:36x 86
Db2oledb.dll8.0.3812.2763,72827 2011 พฤษภาคม23:40x 64
Drdaresync.exe8.0.3812.2675,16027 2011 พฤษภาคม23:40x 64
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.management.dll8.0.3812.2407,47227 2011 พฤษภาคม23:40x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.0.3812.279,78427 2011 พฤษภาคม23:40x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3812.21,279,89627 2011 พฤษภาคม23:40x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.3812.2505,74427 2011 พฤษภาคม23:40x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3812.2239,50427 2011 พฤษภาคม23:40x 86
Msdrda.dll8.0.3812.21,531,21627 2011 พฤษภาคม23:40x 64
Snanls.dll8.0.3812.2128,33627 2011 พฤษภาคม23:40x 64
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม แก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจยังประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2550921 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มิถุนายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2009
  • Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2550921 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2550921

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com