คลัสเตอร์ Windows Server 2008 R2 ล้มเหลวเสียรัมเมื่อเกิดความล้มเหลวของการสื่อสาร asymmetric

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2552040 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2008 R2 ที่มีโหนสามตัว หรือมากกว่า
 • มีความล้มเหลวในการติดต่อสื่อสาร asymmetric เกิดขึ้นในคลัสเตอร์ ตัวอย่างเช่น สองโหนดไม่สามารถสื่อสารกับอีกรายการหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สองโหนดอาจจะสามารถสื่อสารกับอื่น ๆ โหนดในคลัสเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คลัสเตอร์อาจสูญเสียควอรัม ทำให้คลัสเตอร์เพื่อหยุดการทำงาน และทรัพยากรทั้งหมดที่ถูกโฮสต์ โดยคลัสเตอร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับบางครั้ง

หมายเหตุ ลักษณะการทำงานที่คาดว่าจะอยู่ที่เป็นโหนดที่ไม่กี่ที่เป็นไปได้จะถูกเอาออกจากคลัสเตอร์เพื่อให้โหนดกระบวนการที่เหลือสามารถสื่อทั้งหมดสารกับอีกรายการหนึ่ง หลังจากที่โหนดกระบวนจะถูกเอาออก คลัสเตอร์ล้มเหลวยังคงทำงานถ้ายังมีควอรัม

ต่อไปนี้คือ การบันทึกคลัสเตอร์ตัวอย่างเมื่อความล้มเหลวในการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นระหว่างโหนด 2 และ 3 ของโหนด:


[โหนด] โหนด 2: สถานี (เขียน) เป็นโหนด 3 จะใช้งานไม่ได้ เหตุผล GracefulClose(1226)' เนื่องจาก ' ช่องสัญญาณไปยังปลายทางระยะไกล<ip address="">: ~ 3343 ~ ถูกปิด' </ip>
[โหนด] โหนดที่ 2: เชื่อมต่อไปยังโหนด 3 จะใช้งานไม่ได้ เหตุผล Closed(1236)' เนื่องจาก ' ช่องสัญญาณไปยังปลายทางระยะไกล<ip address="">: ~ 3343 ~ ล้มเหลว ด้วยสถานะ ERROR_SUCCESS(0)' </ip>
[โหนด] โหนดที่ 2: เชื่อมต่อไปยังโหนด 3 จะใช้งานไม่ได้ เหตุผล Closed(1236)' เนื่องจาก ' ช่องสัญญาณไปยังปลายทางระยะไกล<ip address="">: ~ 3343 ~ ล้มเหลว ด้วยสถานะ ERROR_SUCCESS(0)' </ip>
[RGP] ตัดโหนด 2: ฉันถูกแต่งไม่เพียงพอในระหว่าง regroup โดยโหนอื่น ๆ (2) self แยก
[รัม] โหนด 2: รัมหายไป (2)
รัมสูญหาย (สถานะ = 5925)
รัมสูญหาย (สถานะ = 5925), OnStop ที่ดำเนินการอยู่
FatalError คือ การเรียกกระบวนการ นำเข้าส่งออก
ลบ [DM] ไฮฟ์ C:\Windows\Cluster\CLUSDB.bak ล้มเหลว: ERROR_FILE_NOT_FOUND(2)
ลบ [DM] logger แฟ้มสำหรับไฮฟ์ ณ C:\Windows\Cluster\CLUSDB.bak ล้มเหลว: ERROR_FILE_NOT_FOUND(2)

สาเหตุ

ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดกลุ่มคลัสเตอร์ที่ไม่มีจัดการการบริการใหม่ข้อความได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดความล้มเหลวของการสื่อสาร asymmetric โหนดแต่ละโหนส่งแบบหลายผู้รับข้อความทั้งหมดอื่น ๆ โหนดในคลัสเตอร์ที่จัดกลุ่มใหม่ หากโหนดได้รับข้อความ regroup ตามตามลำดับไม่คาดคิด คลัสเตอร์อาจสูญเสียควอรัม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ได้ ใช้การแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนโหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์ล้มเหลว

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่มีอยู่ ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หยุดบริการคลัสเตอร์ก่อนที่คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนใช้ระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.760 0. 20xxxWindows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7600.209724,601,34424 2011 พฤษภาคม11:27x 64
Clussvc.exe6.1.7601.217334,602,36824 2011 พฤษภาคม11:16x 64
Cluswmi.dll6.1.7600.20972540,16024 2011 พฤษภาคม11:29x 64
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง76,75224 2011 พฤษภาคม05:01ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17624 2011 พฤษภาคม05:01ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmi.dll6.1.7601.21733542,20824 2011 พฤษภาคม11:18x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7600.209727,740,41624 2011 พฤษภาคม10:06586240
Clussvc.exe6.1.7601.217337,741,95224 2011 พฤษภาคม10:07586240
Cluswmi.dll6.1.7600.20972884,22424 2011 พฤษภาคม10:08586240
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง76,75224 2011 พฤษภาคม04:49ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17624 2011 พฤษภาคม04:49ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmi.dll6.1.7601.21733886,78424 2011 พฤษภาคม10:09586240

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_1648104bd454fdde.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,438
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)12:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_185aad4bd15a135d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,438
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_18f6098fd29a97bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,668
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)12:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_1b08a68fcf9fad3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,668
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม33,328
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)23:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_209cba9e08b5bfd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,604
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)10:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_22af579e05bad558.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,604
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)12:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_ba2b18be1bf595a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,436
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)12:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_bc3db5be18faab23.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,436
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_bcd912021a3b2f81.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,666
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)12:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_beebaf0217404500.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,666
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)13:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,944
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)23:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_209cba9e08b5bfd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,604
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)10:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_22af579e05bad558.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,604
วัน (UTC)24 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)12:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2552040 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2552040 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2552040

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com