คลัสเตอร์ Windows Server 2008 R2 ล้มเหลวสูญเสียควอรัมเมื่อเกิดความล้มเหลวของสื่อสารสมมาตร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2552040 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสร้างคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2008 R2 ที่มีโหนสามตัว หรือมากกว่า
 • เกิดความล้มเหลวในการสื่อสารแบบสมมาตรเกิดขึ้นในคลัสเตอร์ ตัวอย่างเช่น สองโหนดไม่สามารถสื่อสารระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม โหนดที่สองอาจสามารถสื่อสารกับโหนดอื่นในคลัสเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คลัสเตอร์อาจสูญเสียควอรัม ทำให้คลัสเตอร์เพื่อหยุดการทำงาน และทรัพยากรทั้งหมดที่โฮสต์ โดยคลัสเตอร์กลายเป็นไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางเวลา

หมายเหตุลักษณะการทำงานที่คาดไว้คือที่เป็นโหนดที่น้อยที่สุดจะถูกเอาออกจากคลัสเตอร์เพื่อให้โหนดที่เหลือสามารถทั้งหมดสื่อสารระหว่างกัน หลังจากโหนดที่จะถูกเอาออก คลัสเตอร์ล้มเหลวยังคงรันถ้ายังมีควอรัม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคลัสเตอร์ล็อกเมื่อเกิดความล้มเหลวในการสื่อสารระหว่างโหนด 2 และโหนด 3:


[โหน] โหนด 2: ช่องสัญญาณ (เขียน) ไปยังโหนด 3 ใช้งานไม่ เหตุผล GracefulClose(1226)' เนื่องจาก ' ช่องสัญญาณไปที่ปลายทางระยะไกล<IP address="">: ~ 3343 ~ ปิด '
[โหน] โหนด 2: เชื่อมต่อไปยังโหนด 3 ใช้งานไม่ เหตุผล Closed(1236)' เนื่องจาก ' ช่องสัญญาณไปที่ปลายทางระยะไกล<IP address="">: ~ 3343 ~ ล้มเหลว ด้วยสถานะ ERROR_SUCCESS(0)'
[โหน] โหนด 2: เชื่อมต่อไปยังโหนด 3 ใช้งานไม่ เหตุผล Closed(1236)' เนื่องจาก ' ช่องสัญญาณไปที่ปลายทางระยะไกล<IP address="">: ~ 3343 ~ ล้มเหลว ด้วยสถานะ ERROR_SUCCESS(0)'
[RGP] โหนด 2: ฉันถูกตัดออกไปในระหว่างการจัดกลุ่มใหม่ โดยโหนอื่น ๆ (2) ตัวเองแยก
[ควอรัม] โหนด 2: ควอรัมสูญหาย (2)
ควอรัมสูญหาย (สถานะ = 5925)
ควอรัมสูญหาย (สถานะ = 5925), ดำเนินการ OnStop
FatalError จะเรียกกระบวนการ จบการทำงาน
ลบ [DM] ไฮฟ์ C:\Windows\Cluster\CLUSDB.bak ล้มเหลว: ERROR_FILE_NOT_FOUND(2)
ลบ [DM] ล้มเหลวแฟ้มล็อกเกอร์สำหรับการโหลดไฮฟ์ที่ C:\Windows\Cluster\CLUSDB.bak: ERROR_FILE_NOT_FOUND(2)</IP></IP></IP>

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีจัดการการบริการคลัสเตอร์จัดกลุ่มใหม่ข้อความได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดความล้มเหลวในการสื่อสารแบบสมมาตรเกิดขึ้น แต่ละโหนส่งข้อความไปยังโหนดอื่นทั้งหมดในคลัสเตอร์ที่จัดกลุ่มใหม่แบบหลายผู้รับ ถ้าโหนดที่ได้รับข้อความจัดกลุ่มใหม่ในใบสั่งที่ไม่คาดคิด คลัสเตอร์อาจสูญเสียควอรัม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนโหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์ล้มเหลว

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่มี ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ หยุดบริการคลัสเตอร์ก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อพิจารณาที่ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 020xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 121xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7600.209724,601,34424-พฤษภาคม-201111:27x 64
Clussvc.exe6.1.7601.217334,602,36824-พฤษภาคม-201111:16x 64
Cluswmi.dll6.1.7600.20972540,16024-พฤษภาคม-201111:29x 64
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง76,75224-พฤษภาคม-201105:01ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17624-พฤษภาคม-201105:01ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmi.dll6.1.7601.21733542,20824-พฤษภาคม-201111:18x 64
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7600.209727,740,41624-พฤษภาคม-201110:06IA-64
Clussvc.exe6.1.7601.217337,741,95224-พฤษภาคม-201110:07IA-64
Cluswmi.dll6.1.7600.20972884,22424-พฤษภาคม-201110:08IA-64
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง76,75224-พฤษภาคม-201104:49ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17624-พฤษภาคม-201104:49ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmi.dll6.1.7601.21733886,78424-พฤษภาคม-201110:09IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_1648104bd454fdde.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,438
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)12:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_185aad4bd15a135d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,438
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)13:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_18f6098fd29a97bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,668
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)12:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_1b08a68fcf9fad3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,668
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)13:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม33,328
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)23:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_209cba9e08b5bfd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,604
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)10:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_22af579e05bad558.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,604
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)12:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_ba2b18be1bf595a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,436
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)12:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_bc3db5be18faab23.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,436
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)13:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_bcd912021a3b2f81.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,666
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)12:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ...overcluster-cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_beebaf0217404500.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,666
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)13:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,944
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)23:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_209cba9e08b5bfd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,604
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)10:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_22af579e05bad558.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,604
วัน (UTC)24-พฤษภาคม-2011
เวลา (UTC)12:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2552040 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2552040 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2552040

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com