การปรับปรุงสะสมของ office 2010 ในช่วงเดือน 2554 มิถุนายน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2553023 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

แพคเกจการปรับปรุงสะสมสำหรับช่วงเดือน 2554 มิถุนายนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุด สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 2010 ชุดหลัก และ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2010

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนปรับใช้เหล่านั้นในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณต้องการนำไปใช้

การแก้ไข

วิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมในช่วงเดือน 2554 มิถุนายน

ขณะนี้มีชุดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม แต่ละแพคเกจมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ที่ระบุไว้ในบทความนี้ แพคเกจที่นำไปใช้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะ ถ้าคุณกำลังไม่รุนแรงได้รับผลกระทบ โดยวิธีใด ๆ ของปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอแพ็คเกจการปรับปรุงถัดไปที่ประกอบด้วยการแก้ไขด่วนในแพคเกจการปรับปรุงเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเฉพาะ เมื่อต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

แพคเกจที่จะรวมในการปรับปรุงสะสมในช่วงเดือน 2554 มิถุนายน


การเชื่อมโยงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนจะออกเป็นบทความกลายเป็นพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน และขอโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยอ้างอิงหมายเลขของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาชุดโปรแกรม Office 2010 ที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงนี้สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB)

โปรแกรมปรับปรุงไคลเอ็นต์ของ office 2010

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
เข้าถึง x none.msp
2544022คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 การเข้าถึง (access-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Access 2010
เอ x none.msp
2553927คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 การเข้าถึง (Ace-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Access 2010
Acewss x none.msp
2552987คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Access 2010 (Acewss-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Access 2010
Stslist x none.msp
2552989คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Access 2010 (Stslist-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Access 2010
xx-excelintl-xx.msp
2536595คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (excelintl-xx-xx.msp): 28 มิถุนายน 2011
Excel 2010
excel-x-none.msp
2544024คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (Oart x none.msp, Oartconv x none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Excel 2010
cel x none.msp กราฟ x none.msp
2544025คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel 2010 (cel-x-none.msp กราฟ x none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Excel 2010
infopath x none.msp, ipeditor x none.msp
2536597คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน InfoPath 2010 (infopath-x-none.msp, ipeditor x none.msp): 28 มิถุนายน 2011
InfoPath 2010
พิสูจน์หอ se.msp
2553907คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (พิสูจน์หอ-se.msp): 28 มิถุนายน 2011
Office 2010
infopathpc x none.msp
2552994คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (infopathpc-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Office 2010
gfx x none.msp
2553932คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (gfx-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Office 2010
mso x none.msp
2544026คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (mso-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Office 2010
expxps x none.msp
2553910คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (expxps-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Office 2010
oleo x none.msp
2552991คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (oleo-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Office 2010
outlook x none.msp
2544027คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (outlook-x-ไม่มี): 28 มิถุนายน 2011
Outlook 2010
outexum x none.msp
2553911คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (outexum-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Outlook 2010
outlookintl-ko-kr.msp
2553933คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (outlookintl-ko-kr.msp): 28 มิถุนายน 2011
Outlook 2010
pptview x none.msp, powerpoint x none.msp
2553926คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2010 (pptview x none.msp, powerpoint x none.msp): 28 มิถุนายน 2011
PowerPoint 2010
oart x none.msp
2552988คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน PowerPoint 2010 (oart-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
PowerPoint 2010
โครงการ x none.msp
2536590คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 โครงการ (โครงการ-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
โครงการ 2010
spd x none.msp
2536592คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Designer 2010 (spd-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint Designer 2010
Groove x none.msp
2553913คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint 2010 พื้นที่ทำงาน (Groove-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint 2010 พื้นที่ทำงาน
Visio x none.msp
2553925คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Visio 2010 (Visio-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Visio 2010
vviewer x none.msp
2552992คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Visio Viewer 2010 (vviewer-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Visio Viewer 2010
Word x none.msp
2553912คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Word 2010 (Word-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Word 2010
mso x none.msp, word x none.msp
2553929คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Word 2010 (mso-x-none.msp, word x none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Word 2010
wordbs x none.msp
2553914คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Word 2010 (wordbs-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Word 2010
word-x-none.msp,kb2428677-x-none.msp
2553918คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Word 2010 (word-x-none.msp,kb2428677-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Word 2010โปรแกรมปรับปรุงของเซิร์ฟเวอร์แต่ละ office 2010

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
wdsrvmui xx xx.msp, xx-xlsrvmui-xx.msp
2544028คำอธิบายของ Excel Services ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (wdsrvmui-xx-xx.msp, xlsrvmui xx xx.msp): 28 มิถุนายน 2011
Excel Services ใน SharePoint Server 2010
xlsrvwfe x none.msp
2553921คำอธิบายของ Excel Services ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (xlsrvwfe-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Excel Services ใน SharePoint Server 2010
xlwacwfe x none.msp
2553924คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel ออนไลน์ (xlwacwfe-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Excel แบบออนไลน์
wacmui xx xx.msp, xx-xlwacmui-xx.msp
2544029คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Excel ออนไลน์ (wacmui-xx-xx.msp, xlwacmui xx xx.msp): 28 มิถุนายน 2011
Excel แบบออนไลน์
หอ-wacproof-se.msp
2553935คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Online (wacproof-sv-se.msp): 28 มิถุนายน 2011
Office แบบออนไลน์
wacwfe x none.msp
2553919คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Online (wacwfe-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
Office แบบออนไลน์
pjsrvwfe x none.msp
2536586คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
โครงการ Server 2010
sts x none.msp, xx-wssmui-xx.msp
2553931คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp, xx-wssmui-xx.msp): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint Foundation 2010
osrchwfe x none.msp
2536588คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint Server 2010
ifswfe x none.msp
2536598คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (ifswfe-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint Server 2010
dlc x none.msp
2544019คำอธิบายของการ package(dlc-x-none.msp) โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010:28 มิถุนายน 2011
SharePoint Server 2010
wasrvwfe x none.msp
2553920คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (wasrvwfe-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint Server 2010
หอ-svrproof-se.msp
2553934คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (svrproof-sv-se.msp): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint Server 2010
xx-wssmui-xx.msp
2553915คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (wssmui-xx-xx.msp): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint Server 2010
sts x none.msp
2536591คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (sts-x-none.msp): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint Server 2010

Office 2010 เซิร์ฟเวอร์ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) และเซิร์ฟเวอร์ SharePoint Foundation

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์
แพคเกจ server ของโครงการ
2536600คำอธิบายของแพคเกจการปรับปรุงโครงการ Server 2010 (โครงการแพคเกจ server): 28 มิถุนายน 2011
โครงการ Server 2010
เซิร์ฟเวอร์ SharePoint Foundation-แพคเกจ
2536601คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม SharePoint Foundation 2010 (SharePoint Foundation server-แพคเกจ): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint Foundation 2010
แพคเกจกับ SharePoint server
2536599คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม SharePoint Server 2010 (SharePoint server-แพคเกจ): 28 มิถุนายน 2011
SharePoint Server 2010

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นอยู่ในบทความ KB สำหรับแต่ละแพคเกจ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2553023 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2553023 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2553023

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com