SharePoint Server 2010 ????? ?????? ????? ????? (SharePoint server-?????) ?? ?????: ????? 30, 2011

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 2553048 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

??????

Microsoft SharePoint Server 2010 ?? ??? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? SharePoint Server 2010 ?? ??? ??????? SharePoint Server 2010 ???????? ?? ??? ???

??? ????? ?????? ?????? ?? 14.0.6109.5005 ??????? ???

?? ??????? ???? ??? ???? ???? ?? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ??? ??????? ?????????? ?? ???????? Builds ????? ???? ???, ????? ??? ?????????? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ????????? ????? SharePoint Server 2010 ?? ??? ????? ??? ?? ??????? ???????? ?? ???????

????? ?????? ?????? ?? ???? ??? ?????????? ?????
 • Microsoft Office 2010 ?????????? ?? ?? ??????? ???? ?? ????? ?????? ????? ??? ?????? ?? ??? ?????? ???? ????
 • ?? ????? ?????? ????? ??? ????? ??? ????? ????? ???? ??? ??, ?????? ?? ??????? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ???1 ????? ??????

?? ???????? ?? ??????? ???? ?? ???, ???? ?????????? ????????? ?????????????? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ????????? ?????????????? ?? ??? ???????? ???? ?????

??????

?? ?????? ?? ???????? ?? ?? ???, ????? ????? ?? ???? ????:

 1. ?? ???? ???????? ??????????.
 2. ????? ???? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?????? ???????? ???????
 3. ?????? ?????????? ????????? ???? ?????????????? ????, ?? ???? ??? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ???? ?????? ??, ?? ??????? ???? ???. ????? ???? ??????? ???? ?? ??????? ???? ?? ??? ??????????? ?????? ???? ?????????? ????????? ???? ?????????????? ???? ?? ???? ?????? ?? ??? ?? ????.

  ???? ??????? ?? ???, ????? ?????????? ????????? ?????????????? ???? ??????? ???? ?????? ??? ?????????????? ????????? ????????? ???? ?? ???? ??? ??????????


????? ?????? 2

????? ?????? ????? ??????? ???? ?? ??? ???? SharePoint ???????? ?? ??????? ???????????? ???????? (PSConfigUI.exe) ????? ?????? ?? ???????? ?? ????? ?? farm ?? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ??? ????? SharePoint ??????????? ?? ?? ?? ????????? ???? ?? ??? ?????? ??? ??? ?? PSConfigUI.exe ???? ???? farm ???? ?????? ???????, farm ?????? ?? ?? ?????? ?????? ?? ???, ??? ???? ?? ??? ??????? ??????????? ????? ?? ??????

????????

?? ???????? ?? ?? ???? ?? ?????? ?????

 • ??????? ???? colleague ??? ??????? SharePoint Server 2010 ??? ?????????? ?? ?????????? ????????? ????????? ??? ?????????? ????????? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ?? ?????? ??????? ???? ???
 • ??? ??? ?? ?? SharePoint Server 2010 ?? ?????????? ????????? ??????? ????????? ???? ?? ??? ??? ???? ???????, ??? ?? ???-?????? ???????? ?????? ??????? ?? ??? ?? ??? ?????? ???? ???? ?????
 • ??? ??? ?? ?? SharePoint Server 2010 ?? ?????????? ????????? ??????? ????????? ???? ?? ??? ??? ???? ???????, ??? ?? ?????? ????????? ?????? ??? ???????? ?? ??? ?? ??? ?????? ???? ???? ?????
 • ?? ???????? ?? ????? ????:
  • ???? ?????? ?????????? ???? ?? ??? 255 ?????? ?? ???? ?? ?? ???
  • ??? ?? SharePoint Server 2010 ??? ???????? ???? ?? ??? ?? ???????? ?????????????? ??????? ??????
  • ??? ?? ?? ????? ?????????????? ???????

  ?? ???????? ???, ????? ?????????????? ??????????? ???? ?????
 • ?? ???????? ?? ????? ????:
  • ?? ?????????? ??? ?????????? ?? ?? ??? ????? ??? ????? SharePoint Server 2010 ??? ????? ????? ?????
  • ?????????? ?? ?????????? ????????? ?? ??????
  • ?? ??? ????? ??? ????? ?? ?????????? ????

  ?? ???????? ???, ?????????? ????? ?? ?????????? ?????? ???? ????
 • ???? ????? ?????????? ??????? ??????? ?? ?????????? ???????? ?????? ??????? ??, ??? ???? ?? ?????? ???, ?????? ?????????? ??????? ?? ??? ??? ?? ??? ??? SharePoint Server 2010 ??? ??? ???? ???? ?? ?????
 • ?? ????? ??? ???? 2536599 ??? ?????? ???????? ?????? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ?????????? ????????? ?????????????? ???? SharePoint Server 2010 ??? ???????? ????? ?? ?????? ???, ?? ????? ??????? ???? ???
 • SharePoint Server 2010 ???, ???? ??? ??? ??? ????? ???? ?? ????? ??????? ???? ?? ???? ??? ???? ?? ??? ????? ???? ????? ???? ??? ???????, ????? ???? ??????? ???? ??? ?? ???? ?? ????, ?? ??????? ???? ?? ? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ????

?? ????? ?????? ????? ?? ????? Microsoft ???????? (KB) ???? ??? ???? ?? ?????? ?? ???? ??:
 • 2553031 SharePoint 2010 ???? ????????? ????? (sts-x-none.msp) ?? ?????: ????? 30, 2011
 • 2553037 SharePoint Server 2010 ????????? ????? (Osrchwfe-x-none.msp) ?? ?????: ????? 30, 2011
 • 2553038 SharePoint Server 2010 ????????? ????? (Dlc-x-none.msp) ?? ?????: ????? 30, 2011
 • 2553042 SharePoint Server 2010 ????????? ????? (Ifswfe-x-none.msp) ?? ?????: ????? 30, 2011
 • 2553045 SharePoint Server 2010 ????????? ????? (x-Ppsmawfe-none.msp, xx-Ppsmamui-xx.msp) ?? ??? PerformancePoint ?????? ?? ?????: ????? 30, 2011
 • 2553046 SharePoint Server 2010 ????????? ????? (Wasrvwfe-x-none.msp) ?? ?????: ????? 30, 2011
 • 2553047 Project Server 2010 ????????? ????? (Pjsrvwfe-x-none.msp) ?? ?????: ????? 30, 2011
 • 2553048 SharePoint Server 2010 ????? ?????? ????? (SharePoint server-?????) ?? ?????: ????? 30, 2011
 • 2553050 SharePoint 2010 ???? ????? ?????? ????? (???? SharePoint server-?????) ?? ?????: ????? 30, 2011
 • 2553117 SharePoint 2010 ???? ????????? ????? (Wssmui-xx-xx.msp) ?? ?????: ????? 30, 2011SharePoint Server 2010 ?? ??? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ???? ?? ??? ????

?????? Microsoft ?? ?? ??????? ???????? ??? ???????, ?? ???????? ?? ?? ???? ??? ?????? ???? ???????? ?? ??? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ???????? ?? ?? ???? ??? ???? ?? ???????? ?? ????? ?? ??? ??? ???? ????? ???????? ?? ???? ????? ?? ????????? ???? ???????? ??????? ??????? ?? ???? ??? ??? ?? ?? ?????? ?? ???? ??? ???????? ???? ???, ?????, ?? ?? ?? ????????? ???? ???? ?????????? ?????? ?? ????????? ???? ??????

???????? ??????? ?? ??? ?????? ??, ?? ?? ????? ??? ???? ?? ????? ?? ?? "???????? ??????? ?????? ??" ??? ??? ??? ?? ??? ???? ????? ??, ?? ???????? ??????? ???? ?? ??? Microsoft ?????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?????

??? ??? ???????? ???????? ??????? ?? ?? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ??, ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ???????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?? ??????? ???????? ?? ????? ????, ??????? ?????? ????? ???? ?????? ???? ???? Microsoft ?????? ???? ?? ?????? ???????? ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ?????? ????? ?? ???, ????? Microsoft ??? ???? ?? ????:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
??? "???????? ??????? ?????? ??" ?????? ?????? ????? ??? ????????? ?????? ?? ?????? ??? ??? ???? ???? ???? ? ????, ?? ?? ???????? ?? ???? ?? ??? ?????? ???? ?? ??????? ?? ???

SharePoint Server 2010 ?????????? SharePoint Server 2010 ?? ??? ????? ?????? ????? ??? ????? ???

?? ????? ?????? ?????? ?????????? ?? SharePoint Server 2010 ?????? ????????? ?????? ?? ??? ??? ?? ?????? ??? ??? .msp ??????? ????? ???? ?? ?????? ?????? ???? 2010 SharePoint ?? ?????? ?????? ?????, ??? ?? ???-??? ?? ????? ??????? ???? ?? ??? ???? ???

??????????

?? ???????? ?? ??????? ???? ?? ???, ??? ?? Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2010 ?????? ??? 1, Microsoft SharePoint ???? 2010 ?? Microsoft SharePoint ???? 2010 ?????? ??? 1 ??????? ???? ??????

????? ?????? ????? ?????

???? ??????? ????????

??? ?? ?? ???????? ?? ???? ???? ?? ??? ???????? ?? ???????? ???? ?? ??? ???? ???

???????? ??????????? ???????

?? ???????? ???? ?????? ??? ?? ???????? ?? ???????????? ???? ?????

????????? ???????

?? ????? ??? ?? ???????? ?? ????? ???? ?? ???, ??? ?? ????????? ??? ??? ???????? ???? ?? ??? ???? ???

????? ???????

?? ???????? ??????: ?????? ????? ????? ?? ??? ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ????? ??? ??????? ???? ?? ???? ??? ?? ???????? ???? ?? ???? ??? ???????? ???????? ?? ?? ???? ?? ??? ???? ????? ??????? ???????? ???? ???

???????? ?????? ?? ??????? ???? ?? ??? ??????? ??????? ?? ????????? ????? ?? Microsoft Windows ???????? ?????? ?? ????? ???? ??? ?????? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ??????? ????????? ??? (UTC ???) ?? ????? ?????? ??? ???????? ???? ?? ?? ????? ??????? ????? ???, ?????? ??????? ??? ??? ?????? ???? ???? ??? UTC ?? ??????? ??? ??? ???? ????? ?? ???, ?? ????? ???? ??? ???? ???????? ???? ??? ?????? ?? ??? ???? ??? ????


??????? ??????? ????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Office2010-kb2553048-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6109.50051,129,533,5685-Oct-1121: 14

Microsoft Windows ???????? .msp ????? ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Acsrvmui-ar-sa.msp???? ????3,994,6245-Oct-118: 50
Bg-Acsrvmui-bg.msp???? ????4,091,3925-Oct-118: 50
Cs-Acsrvmui-cz.msp???? ????4,018,1765-Oct-118: 50
Acsrvmui-??-dk.msp???? ????4,018,6885-Oct-118: 50
??-Acsrvmui-de.msp???? ????3,981,8245-Oct-118: 50
Acsrvmui-??-gr.msp???? ????4,075,5205-Oct-118: 50
??-Acsrvmui-us.msp???? ????4,246,0165-Oct-118: 50
Es-Acsrvmui-es.msp???? ????4,006,9125-Oct-118: 50
????-Acsrvmui-ee.msp???? ????3,978,2405-Oct-118: 50
Acsrvmui-fi-fi.msp???? ????4,030,4645-Oct-118: 50
Fr-Acsrvmui-fr.msp???? ????3,977,2165-Oct-118: 50
He-Acsrvmui-il.msp???? ????4,029,4405-Oct-118: 50
Acsrvmui-hi-in.msp???? ????4,246,0165-Oct-118: 50
Hr-Acsrvmui-hr.msp???? ????5,041,6645-Oct-118: 50
Hu-Acsrvmui-hu.msp???? ????4,053,5045-Oct-118: 51
????-Acsrvmui-it.msp???? ????3,983,8725-Oct-118: 51
Acsrvmui-ja-jp.msp???? ????2,133,5045-Oct-118: 51
Kk-Acsrvmui-kz.msp???? ????3,991,5525-Oct-118: 51
Ko-Acsrvmui-kr.msp???? ????3,885,0565-Oct-118: 51
????-Acsrvmui-lt.msp???? ????4,035,5845-Oct-118: 51
Acsrvmui-lv-lv.msp???? ????4,030,4645-Oct-118: 51
Nb-Acsrvmui-no.msp???? ????4,017,1525-Oct-118: 51
Nl-Acsrvmui-nl.msp???? ????3,983,8725-Oct-118: 51
Pl-Acsrvmui-pl.msp???? ????4,020,2245-Oct-118: 51
?????-Acsrvmui-br.msp???? ????4,005,3765-Oct-118: 51
?????-Acsrvmui-pt.msp???? ????4,065,2805-Oct-118: 51
Ro-Acsrvmui-ro.msp???? ????3,966,9765-Oct-118: 51
Ru-Acsrvmui-ru.msp???? ????4,056,5765-Oct-118: 51
?????-Acsrvmui-sk.msp???? ????3,923,9685-Oct-118: 51
Sl-Acsrvmui-si.msp???? ????4,005,8885-Oct-118: 51
Acsrvmui-sr-latn-cs.msp???? ????3,932,1605-Oct-118: 52
Sv-Acsrvmui-se.msp???? ????3,962,8805-Oct-118: 52
Acsrvmui-???-th.msp???? ????4,068,3525-Oct-118: 52
Tr-Acsrvmui-tr.msp???? ????3,985,4085-Oct-118: 52
????-Acsrvmui-ua.msp???? ????4,008,4485-Oct-118: 52
Zh-Acsrvmui-cn.msp???? ????3,899,3925-Oct-118: 52
Zh-Acsrvmui-tw.msp???? ????3,946,4965-Oct-118: 52
X-Acsrvwfe-none.msp???? ????3,258,3685-Oct-118: 52
Dlc-x-none.msp???? ????3,357,1845-Oct-118: 55
Dlcmui-ar-sa.msp???? ????2,170,8805-Oct-118: 52
Bg-Dlcmui-bg.msp???? ????2,171,9045-Oct-118: 52
Ca-Dlcmui-es.msp???? ????2,169,3445-Oct-118: 52
Cs-Dlcmui-cz.msp???? ????2,170,3685-Oct-118: 52
Dlcmui-??-dk.msp???? ????2,168,3205-Oct-118: 52
??-Dlcmui-de.msp???? ????2,169,8565-Oct-118: 52
Dlcmui-??-gr.msp???? ????2,174,4645-Oct-118: 52
??-Dlcmui-us.msp???? ????2,167,2965-Oct-118: 53
Es-Dlcmui-es.msp???? ????2,168,8325-Oct-118: 53
????-Dlcmui-ee.msp???? ????2,169,3445-Oct-118: 53
Eu-Dlcmui-es.msp???? ????2,168,8325-Oct-118: 53
Dlcmui-fi-fi.msp???? ????2,180,6085-Oct-118: 53
Fr-Dlcmui-fr.msp???? ????2,169,3445-Oct-118: 53
Gl-Dlcmui-es.msp???? ????2,168,8325-Oct-118: 53
He-Dlcmui-il.msp???? ????2,169,3445-Oct-118: 53
Dlcmui-hi-in.msp???? ????2,185,2165-Oct-118: 53
Hr-Dlcmui-hr.msp???? ????3,224,5765-Oct-118: 53
Hu-Dlcmui-hu.msp???? ????2,170,8805-Oct-118: 53
????-Dlcmui-it.msp???? ????2,169,3445-Oct-118: 53
Dlcmui-ja-jp.msp???? ????2,356,7365-Oct-118: 53
Kk-Dlcmui-kz.msp???? ????2,171,9045-Oct-118: 53
Ko-Dlcmui-kr.msp???? ????2,301,9525-Oct-118: 53
????-Dlcmui-lt.msp???? ????2,170,3685-Oct-118: 53
Dlcmui-lv-lv.msp???? ????2,170,3685-Oct-118: 54
Nb-Dlcmui-no.msp???? ????2,168,8325-Oct-118: 54
Nl-Dlcmui-nl.msp???? ????2,169,3445-Oct-118: 54
Pl-Dlcmui-pl.msp???? ????2,170,3685-Oct-118: 54
?????-Dlcmui-br.msp???? ????2,169,3445-Oct-118: 54
?????-Dlcmui-pt.msp???? ????2,169,8565-Oct-118: 54
Ro-Dlcmui-ro.msp???? ????2,169,3445-Oct-118: 54
Ru-Dlcmui-ru.msp???? ????2,172,4165-Oct-118: 54
?????-Dlcmui-sk.msp???? ????2,182,6565-Oct-118: 54
Sl-Dlcmui-si.msp???? ????2,181,1205-Oct-118: 54
Dlcmui-sr-latn-cs.msp???? ????2,169,8565-Oct-118: 54
Sv-Dlcmui-se.msp???? ????2,188,2885-Oct-118: 54
Dlcmui-???-th.msp???? ????2,171,3925-Oct-118: 54
Tr-Dlcmui-tr.msp???? ????2,169,8565-Oct-118: 54
????-Dlcmui-ua.msp???? ????2,171,9045-Oct-118: 54
Zh-Dlcmui-cn.msp???? ????2,301,4405-Oct-118: 55
Zh-Dlcmui-tw.msp???? ????2,307,0725-Oct-118: 55
Ifsmui-ar-sa.msp???? ????2,169,8565-Oct-118: 55
Bg-Ifsmui-bg.msp???? ????2,241,5365-Oct-118: 55
Ca-Ifsmui-es.msp???? ????2,237,4405-Oct-118: 55
Cs-Ifsmui-cz.msp???? ????2,237,9525-Oct-118: 55
Ifsmui-??-dk.msp???? ????2,167,8085-Oct-118: 55
??-Ifsmui-de.msp???? ????2,169,8565-Oct-118: 55
Ifsmui-??-gr.msp???? ????2,245,1205-Oct-118: 55
??-Ifsmui-us.msp???? ????2,165,7605-Oct-118: 55
Es-Ifsmui-es.msp???? ????2,167,2965-Oct-118: 55
????-Ifsmui-ee.msp???? ????2,234,8805-Oct-118: 55
Eu-Ifsmui-es.msp???? ????2,236,4165-Oct-118: 55
Ifsmui-fi-fi.msp???? ????2,236,9285-Oct-118: 55
Fr-Ifsmui-fr.msp???? ????2,167,8085-Oct-118: 56
Gl-Ifsmui-es.msp???? ????2,236,4165-Oct-118: 56
He-Ifsmui-il.msp???? ????2,168,8325-Oct-118: 56
Ifsmui-hi-in.msp???? ????2,172,9285-Oct-118: 56
Hr-Ifsmui-hr.msp???? ????3,292,1605-Oct-118: 56
Hu-Ifsmui-hu.msp???? ????2,238,9765-Oct-118: 56
????-Ifsmui-it.msp???? ????2,167,2965-Oct-118: 56
Ifsmui-ja-jp.msp???? ????2,167,8085-Oct-118: 56
Kk-Ifsmui-kz.msp???? ????2,241,0245-Oct-118: 56
Ko-Ifsmui-kr.msp???? ????2,165,7605-Oct-118: 56
????-Ifsmui-lt.msp???? ????2,236,9285-Oct-118: 56
Ifsmui-lv-lv.msp???? ????2,236,4165-Oct-118: 56
Nb-Ifsmui-no.msp???? ????2,235,3925-Oct-118: 56
Nl-Ifsmui-nl.msp???? ????2,168,8325-Oct-118: 56
Pl-Ifsmui-pl.msp???? ????2,169,3445-Oct-118: 56
?????-Ifsmui-br.msp???? ????2,168,3205-Oct-118: 57
?????-Ifsmui-pt.msp???? ????2,236,9285-Oct-118: 57
Ro-Ifsmui-ro.msp???? ????2,236,9285-Oct-118: 57
Ru-Ifsmui-ru.msp???? ????2,172,9285-Oct-118: 57
?????-Ifsmui-sk.msp???? ????2,238,4645-Oct-118: 57
Sl-Ifsmui-si.msp???? ????2,236,9285-Oct-118: 57
Ifsmui-sr-latn-cs.msp???? ????2,238,4645-Oct-118: 57
Sv-Ifsmui-se.msp???? ????2,167,2965-Oct-118: 57
Ifsmui-???-th.msp???? ????2,172,4165-Oct-118: 57
Tr-Ifsmui-tr.msp???? ????2,235,9045-Oct-118: 57
????-Ifsmui-ua.msp???? ????2,242,0485-Oct-118: 57
Zh-Ifsmui-cn.msp???? ????2,164,2245-Oct-118: 57
Zh-Ifsmui-tw.msp???? ????2,164,7365-Oct-118: 57
X-Ifswfe-none.msp???? ????4,574,7205-Oct-118: 57
X-Lpsrvwfe-none.msp???? ????2,129,9205-Oct-118: 58
Osrchmui-ar-sa.msp???? ????2,790,4005-Oct-118: 58
Bg-Osrchmui-bg.msp???? ????2,821,6325-Oct-118: 58
Ca-Osrchmui-es.msp???? ????2,720,2565-Oct-118: 58
Cs-Osrchmui-cz.msp???? ????2,785,7925-Oct-118: 58
Osrchmui-??-dk.msp???? ????2,769,4085-Oct-118: 58
??-Osrchmui-de.msp???? ????2,739,7125-Oct-118: 58
Osrchmui-??-gr.msp???? ????2,859,5205-Oct-118: 58
??-Osrchmui-us.msp???? ????2,271,7445-Oct-118: 58
Es-Osrchmui-es.msp???? ????2,718,2085-Oct-118: 58
????-Osrchmui-ee.msp???? ????2,765,3125-Oct-118: 58
Eu-Osrchmui-es.msp???? ????2,710,5285-Oct-118: 58
Osrchmui-fi-fi.msp???? ????2,773,5045-Oct-118: 58
Fr-Osrchmui-fr.msp???? ????2,727,9365-Oct-118: 58
Gl-Osrchmui-es.msp???? ????2,712,0645-Oct-118: 58
He-Osrchmui-il.msp???? ????2,776,5765-Oct-118: 59
Osrchmui-hi-in.msp???? ????2,830,3365-Oct-118: 59
Hr-Osrchmui-hr.msp???? ????3,836,4165-Oct-118: 59
Hu-Osrchmui-hu.msp???? ????2,795,0085-Oct-118: 59
????-Osrchmui-it.msp???? ????2,712,5765-Oct-118: 59
Osrchmui-ja-jp.msp???? ????2,713,6005-Oct-118: 59
Kk-Osrchmui-kz.msp???? ????2,809,8565-Oct-118: 59
Ko-Osrchmui-kr.msp???? ????2,694,1445-Oct-118: 59
????-Osrchmui-lt.msp???? ????2,796,5445-Oct-118: 59
Osrchmui-lv-lv.msp???? ????2,778,6245-Oct-118: 59
Nb-Osrchmui-no.msp???? ????2,765,3125-Oct-118: 59
Nl-Osrchmui-nl.msp???? ????2,791,9365-Oct-118: 59
Pl-Osrchmui-pl.msp???? ????2,821,6325-Oct-118: 59
?????-Osrchmui-br.msp???? ????2,727,9365-Oct-118: 59
?????-Osrchmui-pt.msp???? ????2,778,6245-Oct-119: 00
Ro-Osrchmui-ro.msp???? ????2,782,7205-Oct-119: 00
Ru-Osrchmui-ru.msp???? ????2,799,6165-Oct-119: 00
?????-Osrchmui-sk.msp???? ????2,789,8885-Oct-119: 00
Sl-Osrchmui-si.msp???? ????2,776,0645-Oct-119: 00
Osrchmui-sr-latn-cs.msp???? ????2,780,6725-Oct-119: 00
Sv-Osrchmui-se.msp???? ????2,765,3125-Oct-119: 00
Osrchmui-???-th.msp???? ????2,821,1205-Oct-119: 00
Tr-Osrchmui-tr.msp???? ????2,771,4565-Oct-119: 00
????-Osrchmui-ua.msp???? ????2,822,1445-Oct-119: 00
Zh-Osrchmui-cn.msp???? ????2,686,9765-Oct-119: 00
Zh-Osrchmui-tw.msp???? ????2,685,9525-Oct-119: 00
X-Osrchwfe-none.msp???? ????158,795,7765-Oct-119: 00
X-Osrv-none.msp???? ????8,164,8645-Oct-119: 03
Osrvmui-ar-sa.msp???? ????2,358,2725-Oct-119: 01
Bg-Osrvmui-bg.msp???? ????2,369,5365-Oct-119: 01
Ca-Osrvmui-es.msp???? ????2,358,7845-Oct-119: 01
Cs-Osrvmui-cz.msp???? ????2,362,3685-Oct-119: 01
Osrvmui-??-dk.msp???? ????2,358,7845-Oct-119: 01
??-Osrvmui-de.msp???? ????2,362,8805-Oct-119: 01
Osrvmui-??-gr.msp???? ????2,376,1925-Oct-119: 01
??-Osrvmui-us.msp???? ????2,289,6645-Oct-119: 01
Es-Osrvmui-es.msp???? ????2,360,8325-Oct-119: 01
????-Osrvmui-ee.msp???? ????2,355,2005-Oct-119: 01
Eu-Osrvmui-es.msp???? ????2,357,7605-Oct-119: 01
Osrvmui-fi-fi.msp???? ????2,358,7845-Oct-119: 01
Fr-Osrvmui-fr.msp???? ????2,361,8565-Oct-119: 01
Gl-Osrvmui-es.msp???? ????2,357,2485-Oct-119: 02
He-Osrvmui-il.msp???? ????2,355,2005-Oct-119: 02
Osrvmui-hi-in.msp???? ????2,366,4645-Oct-119: 02
Hr-Osrvmui-hr.msp???? ????3,416,5765-Oct-119: 02
Hu-Osrvmui-hu.msp???? ????2,365,4405-Oct-119: 02
????-Osrvmui-it.msp???? ????2,357,2485-Oct-119: 02
Osrvmui-ja-jp.msp???? ????2,352,1285-Oct-119: 02
Kk-Osrvmui-kz.msp???? ????2,364,9285-Oct-119: 02
Ko-Osrvmui-kr.msp???? ????2,348,0325-Oct-119: 02
????-Osrvmui-lt.msp???? ????2,361,3445-Oct-119: 02
Osrvmui-lv-lv.msp???? ????2,359,2965-Oct-119: 02
Nb-Osrvmui-no.msp???? ????2,356,2245-Oct-119: 02
Nl-Osrvmui-nl.msp???? ????2,360,8325-Oct-119: 02
Pl-Osrvmui-pl.msp???? ????2,363,9045-Oct-119: 02
?????-Osrvmui-br.msp???? ????2,360,8325-Oct-119: 03
?????-Osrvmui-pt.msp???? ????2,360,8325-Oct-119: 03
Ro-Osrvmui-ro.msp???? ????2,361,8565-Oct-119: 03
Ru-Osrvmui-ru.msp???? ????2,370,0485-Oct-119: 03
?????-Osrvmui-sk.msp???? ????2,363,9045-Oct-119: 03
Sl-Osrvmui-si.msp???? ????2,361,8565-Oct-119: 03
Osrvmui-sr-latn-cs.msp???? ????2,361,3445-Oct-119: 03
Sv-Osrvmui-se.msp???? ????2,357,2485-Oct-119: 03
Osrvmui-???-th.msp???? ????2,360,8325-Oct-119: 03
Tr-Osrvmui-tr.msp???? ????2,357,7605-Oct-119: 03
????-Osrvmui-ua.msp???? ????2,366,9765-Oct-119: 03
Zh-Osrvmui-cn.msp???? ????2,344,9605-Oct-119: 03
Zh-Osrvmui-tw.msp???? ????2,345,9845-Oct-119: 04
X-Pplwfe-none.msp???? ????15,517,6965-Oct-119: 04
Ppsmamui-ar-sa.msp???? ????6,212,0965-Oct-119: 04
Bg-Ppsmamui-bg.msp???? ????6,253,0565-Oct-119: 04
Cs-Ppsmamui-cz.msp???? ????6,239,7445-Oct-119: 04
Ppsmamui-??-dk.msp???? ????6,214,6565-Oct-119: 04
??-Ppsmamui-de.msp???? ????6,212,0965-Oct-119: 04
Ppsmamui-??-gr.msp???? ????6,259,2005-Oct-119: 04
??-Ppsmamui-us.msp???? ????7,637,5045-Oct-119: 04
Es-Ppsmamui-es.msp???? ????6,208,0005-Oct-119: 04
????-Ppsmamui-ee.msp???? ????6,211,0725-Oct-119: 04
Ppsmamui-fi-fi.msp???? ????6,216,7045-Oct-119: 04
Fr-Ppsmamui-fr.msp???? ????6,231,5525-Oct-119: 05
He-Ppsmamui-il.msp???? ????6,210,0485-Oct-119: 05
Ppsmamui-hi-in.msp???? ????6,248,9605-Oct-119: 05
Hr-Ppsmamui-hr.msp???? ????7,278,5925-Oct-119: 05
Hu-Ppsmamui-hu.msp???? ????6,225,4085-Oct-119: 05
????-Ppsmamui-it.msp???? ????6,205,4405-Oct-119: 05
Ppsmamui-ja-jp.msp???? ????6,259,2005-Oct-119: 05
Kk-Ppsmamui-kz.msp???? ????6,251,0085-Oct-119: 05
Ko-Ppsmamui-kr.msp???? ????6,205,9525-Oct-119: 05
????-Ppsmamui-lt.msp???? ????6,221,8245-Oct-119: 05
Ppsmamui-lv-lv.msp???? ????6,220,2885-Oct-119: 05
Nb-Ppsmamui-no.msp???? ????6,211,5845-Oct-119: 05
Nl-Ppsmamui-nl.msp???? ????6,215,1685-Oct-119: 06
Pl-Ppsmamui-pl.msp???? ????6,230,5285-Oct-119: 06
?????-Ppsmamui-br.msp???? ????6,224,3845-Oct-119: 06
?????-Ppsmamui-pt.msp???? ????6,217,2165-Oct-119: 06
Ro-Ppsmamui-ro.msp???? ????6,220,8005-Oct-119: 06
Ru-Ppsmamui-ru.msp???? ????6,242,3045-Oct-119: 06
?????-Ppsmamui-sk.msp???? ????6,225,4085-Oct-119: 06
Sl-Ppsmamui-si.msp???? ????6,223,3605-Oct-119: 06
Ppsmamui-sr-latn-cs.msp???? ????6,219,2645-Oct-119: 06
Sv-Ppsmamui-se.msp???? ????6,211,0725-Oct-119: 06
Ppsmamui-???-th.msp???? ????6,237,1845-Oct-119: 06
Tr-Ppsmamui-tr.msp???? ????6,214,6565-Oct-119: 06
????-Ppsmamui-ua.msp???? ????6,253,0565-Oct-119: 07
Zh-Ppsmamui-cn.msp???? ????6,200,8325-Oct-119: 07
Zh-Ppsmamui-tw.msp???? ????6,199,2965-Oct-119: 07
X-Ppsmawfe-none.msp???? ????4,321,7925-Oct-119: 07
Spsmui-ar-sa.msp???? ????2,569,7285-Oct-119: 07
Bg-Spsmui-bg.msp???? ????2,555,3925-Oct-119: 07
Ca-Spsmui-es.msp???? ????2,525,1845-Oct-119: 07
Cs-Spsmui-cz.msp???? ????2,531,3285-Oct-119: 07
Spsmui-??-dk.msp???? ????2,519,0405-Oct-119: 07
??-Spsmui-de.msp???? ????2,534,9125-Oct-119: 07
Spsmui-??-gr.msp???? ????2,575,3605-Oct-119: 07
??-Spsmui-us.msp???? ????2,202,1125-Oct-119: 07
Es-Spsmui-es.msp???? ????2,523,6485-Oct-119: 08
????-Spsmui-ee.msp???? ????2,516,9925-Oct-119: 08
Eu-Spsmui-es.msp???? ????2,518,5285-Oct-119: 08
Spsmui-fi-fi.msp???? ????2,522,6245-Oct-119: 08
Fr-Spsmui-fr.msp???? ????2,531,3285-Oct-119: 08
Gl-Spsmui-es.msp???? ????2,520,5765-Oct-119: 08
He-Spsmui-il.msp???? ????2,523,6485-Oct-119: 08
Spsmui-hi-in.msp???? ????2,559,4885-Oct-119: 08
Hr-Spsmui-hr.msp???? ????3,582,4645-Oct-119: 08
Hu-Spsmui-hu.msp???? ????2,537,4725-Oct-119: 08
????-Spsmui-it.msp???? ????2,520,5765-Oct-119: 08
Spsmui-ja-jp.msp???? ????2,522,6245-Oct-119: 08
Kk-Spsmui-kz.msp???? ????2,548,7365-Oct-119: 08
Ko-Spsmui-kr.msp???? ????2,508,8005-Oct-119: 09
????-Spsmui-lt.msp???? ????2,543,6165-Oct-119: 09
Spsmui-lv-lv.msp???? ????2,526,2085-Oct-119: 09
Nb-Spsmui-no.msp???? ????2,515,9685-Oct-119: 09
Nl-Spsmui-nl.msp???? ????2,540,0325-Oct-119: 09
Pl-Spsmui-pl.msp???? ????2,551,2965-Oct-119: 09
?????-Spsmui-br.msp???? ????2,526,7205-Oct-119: 09
?????-Spsmui-pt.msp???? ????2,526,2085-Oct-119: 09
Ro-Spsmui-ro.msp???? ????2,529,7925-Oct-119: 09
Ru-Spsmui-ru.msp???? ????2,558,4645-Oct-119: 09
?????-Spsmui-sk.msp???? ????2,533,8885-Oct-119: 09
Sl-Spsmui-si.msp???? ????2,523,1365-Oct-119: 09
Spsmui-sr-latn-cs.msp???? ????2,528,7685-Oct-119: 10
Sv-Spsmui-se.msp???? ????2,541,5685-Oct-119: 10
Spsmui-???-th.msp???? ????2,547,7125-Oct-119: 10
Tr-Spsmui-tr.msp???? ????2,522,1125-Oct-119: 10
????-Spsmui-ua.msp???? ????2,553,8565-Oct-119: 10
Zh-Spsmui-cn.msp???? ????2,502,6565-Oct-119: 10
Zh-Spsmui-tw.msp???? ????2,503,1685-Oct-119: 10
Sts-x-none.msp???? ????34,499,0725-Oct-119: 10
Svrproof-ar-sa.msp???? ????7,991,8085-Oct-119: 10
Ca-Svrproof-es.msp???? ????4,639,2325-Oct-119: 10
Cs-Svrproof-cz.msp???? ????5,434,3685-Oct-119: 10
Svrproof-??-dk.msp???? ????3,861,5045-Oct-119: 11
??-Svrproof-de.msp???? ????5,737,4725-Oct-119: 11
??-Svrproof-us.msp???? ????3,766,7845-Oct-119: 11
Fr-Svrproof-fr.msp???? ????4,019,2005-Oct-119: 11
Svrproof-gu-in.msp???? ????3,102,7205-Oct-119: 11
He-Svrproof-il.msp???? ????6,333,4405-Oct-119: 11
Svrproof-hi-in.msp???? ????3,129,8565-Oct-119: 11
????-Svrproof-it.msp???? ????5,121,0245-Oct-119: 11
Kn-Svrproof-in.msp???? ????3,347,9685-Oct-119: 11
Mr-Svrproof-in.msp???? ????3,226,6245-Oct-119: 11
Nb-Svrproof-no.msp???? ????4,357,6325-Oct-119: 11
Nl-Svrproof-nl.msp???? ????4,941,8245-Oct-119: 11
Svrproof-nn-no.msp???? ????3,763,2005-Oct-119: 12
Pa-Svrproof-in.msp???? ????3,053,5685-Oct-119: 12
Pl-Svrproof-pl.msp???? ????4,743,6805-Oct-119: 12
?????-Svrproof-br.msp???? ????4,439,0405-Oct-119: 12
?????-Svrproof-pt.msp???? ????3,966,4645-Oct-119: 12
Ru-Svrproof-ru.msp???? ????4,275,7125-Oct-119: 12
Sv-Svrproof-se.msp???? ????4,738,0485-Oct-119: 12
Svrproof-ta-in.msp???? ????3,118,0805-Oct-119: 12
Svrproof-??-in.msp???? ????3,414,5285-Oct-119: 12
Tr-Svrproof-tr.msp???? ????3,392,5125-Oct-119: 12
Svrproof-ur-pk.msp???? ????3,061,2485-Oct-119: 12
??-Ulscommoncore-us.msp???? ????175,1045-Oct-119: 13
X-Vsrvwfe-none.msp???? ????2,704,8965-Oct-119: 13
X-Wasrvwfe-none.msp???? ????2,386,4325-Oct-119: 13
X-Wdsrv-none.msp???? ????48,317,9525-Oct-119: 14
Cs-Wdsrvmui-cz.msp???? ????2,546,1765-Oct-119: 13
Wdsrvmui-??-dk.msp???? ????3,137,0245-Oct-119: 13
??-Wdsrvmui-us.msp???? ????2,504,1925-Oct-119: 13
Es-Wdsrvmui-es.msp???? ????2,529,2805-Oct-119: 13
????-Wdsrvmui-it.msp???? ????2,526,7205-Oct-119: 13
Nb-Wdsrvmui-no.msp???? ????2,516,9925-Oct-119: 13
Nl-Wdsrvmui-nl.msp???? ????2,531,8405-Oct-119: 13
?????-Wdsrvmui-br.msp???? ????2,535,4245-Oct-119: 13
?????-Wdsrvmui-pt.msp???? ????2,536,9605-Oct-119: 13
Sv-Wdsrvmui-se.msp???? ????2,519,5525-Oct-119: 14
Tr-Wdsrvmui-tr.msp???? ????2,532,3525-Oct-119: 14
X-Wosrv-none.msp???? ????8,164,8645-Oct-119: 17
Wosrvmui-ar-sa.msp???? ????2,358,7845-Oct-119: 14
Bg-Wosrvmui-bg.msp???? ????2,370,0485-Oct-119: 14
Ca-Wosrvmui-es.msp???? ????2,359,2965-Oct-119: 14
Cs-Wosrvmui-cz.msp???? ????2,362,8805-Oct-119: 14
Wosrvmui-??-dk.msp???? ????2,359,2965-Oct-119: 14
??-Wosrvmui-de.msp???? ????2,363,3925-Oct-119: 14
Wosrvmui-??-gr.msp???? ????2,376,7045-Oct-119: 14
??-Wosrvmui-us.msp???? ????2,289,6645-Oct-119: 14
Es-Wosrvmui-es.msp???? ????2,361,3445-Oct-119: 15
????-Wosrvmui-ee.msp???? ????2,355,7125-Oct-119: 15
Eu-Wosrvmui-es.msp???? ????2,358,2725-Oct-119: 15
Wosrvmui-fi-fi.msp???? ????2,359,2965-Oct-119: 15
Fr-Wosrvmui-fr.msp???? ????2,362,3685-Oct-119: 15
Gl-Wosrvmui-es.msp???? ????2,357,7605-Oct-119: 15
He-Wosrvmui-il.msp???? ????2,355,7125-Oct-119: 15
Wosrvmui-hi-in.msp???? ????2,366,9765-Oct-119: 15
Hr-Wosrvmui-hr.msp???? ????3,416,5765-Oct-119: 15
Hu-Wosrvmui-hu.msp???? ????2,365,9525-Oct-119: 15
????-Wosrvmui-it.msp???? ????2,357,7605-Oct-119: 15
Wosrvmui-ja-jp.msp???? ????2,352,6405-Oct-119: 16
Kk-Wosrvmui-kz.msp???? ????2,365,4405-Oct-119: 16
Ko-Wosrvmui-kr.msp???? ????2,348,5445-Oct-119: 16
????-Wosrvmui-lt.msp???? ????2,361,8565-Oct-119: 16
Wosrvmui-lv-lv.msp???? ????2,359,8085-Oct-119: 16
Nb-Wosrvmui-no.msp???? ????2,356,7365-Oct-119: 16
Nl-Wosrvmui-nl.msp???? ????2,361,3445-Oct-119: 16
Pl-Wosrvmui-pl.msp???? ????2,364,4165-Oct-119: 16
?????-Wosrvmui-br.msp???? ????2,361,3445-Oct-119: 16
?????-Wosrvmui-pt.msp???? ????2,361,3445-Oct-119: 16
Ro-Wosrvmui-ro.msp???? ????2,362,3685-Oct-119: 16
Ru-Wosrvmui-ru.msp???? ????2,370,5605-Oct-119: 17
?????-Wosrvmui-sk.msp???? ????2,364,4165-Oct-119: 17
Sl-Wosrvmui-si.msp???? ????2,362,3685-Oct-119: 17
Wosrvmui-sr-latn-cs.msp???? ????2,361,8565-Oct-119: 17
Sv-Wosrvmui-se.msp???? ????2,357,7605-Oct-119: 17
Wosrvmui-???-th.msp???? ????2,361,3445-Oct-119: 17
Tr-Wosrvmui-tr.msp???? ????2,358,2725-Oct-119: 17
????-Wosrvmui-ua.msp???? ????2,367,4885-Oct-119: 17
Zh-Wosrvmui-cn.msp???? ????2,345,4725-Oct-119: 17
Zh-Wosrvmui-tw.msp???? ????2,346,4965-Oct-119: 17
Wssmui-ar-sa.msp???? ????3,564,5445-Oct-119: 18
Bg-Wssmui-bg.msp???? ????3,530,7525-Oct-119: 18
Ca-Wssmui-es.msp???? ????3,455,4885-Oct-119: 18
Cs-Wssmui-cz.msp???? ????3,474,9445-Oct-119: 18
Wssmui-??-dk.msp???? ????3,441,1525-Oct-119: 18
??-Wssmui-de.msp???? ????3,480,5765-Oct-119: 18
Wssmui-??-gr.msp???? ????3,581,9525-Oct-119: 18
??-Wssmui-us.msp???? ????3,049,9845-Oct-119: 18
Es-Wssmui-es.msp???? ????3,451,3925-Oct-119: 18
????-Wssmui-ee.msp???? ????3,439,6165-Oct-119: 18
Eu-Wssmui-es.msp???? ????3,448,3205-Oct-119: 19
Wssmui-fi-fi.msp???? ????3,452,4165-Oct-119: 19
Fr-Wssmui-fr.msp???? ????3,470,8485-Oct-119: 19
Gl-Wssmui-es.msp???? ????3,446,2725-Oct-119: 19
He-Wssmui-il.msp???? ????3,458,5605-Oct-119: 19
Wssmui-hi-in.msp???? ????3,617,7925-Oct-119: 19
Hr-Wssmui-hr.msp???? ????4,522,4965-Oct-119: 19
Hu-Wssmui-hu.msp???? ????3,492,8645-Oct-119: 19
????-Wssmui-it.msp???? ????3,443,2005-Oct-119: 19
Wssmui-ja-jp.msp???? ????3,466,2405-Oct-119: 19
Kk-Wssmui-kz.msp???? ????3,522,0485-Oct-119: 19
Ko-Wssmui-kr.msp???? ????3,437,5685-Oct-119: 20
????-Wssmui-lt.msp???? ????3,464,1925-Oct-119: 20
Wssmui-lv-lv.msp???? ????3,460,0965-Oct-119: 20
Nb-Wssmui-no.msp???? ????3,432,4485-Oct-119: 20
Nl-Wssmui-nl.msp???? ????3,459,5845-Oct-119: 20
Pl-Wssmui-pl.msp???? ????3,483,1365-Oct-119: 20
?????-Wssmui-br.msp???? ????3,454,4645-Oct-119: 20
?????-Wssmui-pt.msp???? ????3,456,0005-Oct-119: 20
Ro-Wssmui-ro.msp???? ????3,467,7765-Oct-119: 20
Ru-Wssmui-ru.msp???? ????3,616,2565-Oct-119: 20
?????-Wssmui-sk.msp???? ????3,488,7685-Oct-119: 21
Sl-Wssmui-si.msp???? ????3,459,5845-Oct-119: 21
Wssmui-sr-latn-cs.msp???? ????3,466,2405-Oct-119: 21
Sv-Wssmui-se.msp???? ????3,443,2005-Oct-119: 21
Wssmui-???-th.msp???? ????3,513,8565-Oct-119: 21
Tr-Wssmui-tr.msp???? ????3,450,3685-Oct-119: 21
????-Wssmui-ua.msp???? ????3,537,4085-Oct-119: 21
Zh-Wssmui-cn.msp???? ????3,425,2805-Oct-119: 21
Zh-Wssmui-tw.msp???? ????3,421,6965-Oct-119: 21
Xlsrvmui-ar-sa.msp???? ????2,353,1525-Oct-119: 21
Bg-Xlsrvmui-bg.msp???? ????2,356,2245-Oct-119: 22
Ca-Xlsrvmui-es.msp???? ????2,351,6165-Oct-119: 22
Cs-Xlsrvmui-cz.msp???? ????2,391,0405-Oct-119: 22
Xlsrvmui-??-dk.msp???? ????2,386,4325-Oct-119: 22
??-Xlsrvmui-de.msp???? ????2,354,6885-Oct-119: 22
Xlsrvmui-??-gr.msp???? ????2,359,2965-Oct-119: 22
??-Xlsrvmui-us.msp???? ????2,339,3285-Oct-119: 22
Es-Xlsrvmui-es.msp???? ????2,389,5045-Oct-119: 22
????-Xlsrvmui-ee.msp???? ????2,350,5925-Oct-119: 22
Eu-Xlsrvmui-es.msp???? ????2,350,5925-Oct-119: 22
Xlsrvmui-fi-fi.msp???? ????2,351,1045-Oct-119: 23
Fr-Xlsrvmui-fr.msp???? ????2,352,1285-Oct-119: 23
Gl-Xlsrvmui-es.msp???? ????2,350,5925-Oct-119: 23
He-Xlsrvmui-il.msp???? ????2,351,1045-Oct-119: 23
Xlsrvmui-hi-in.msp???? ????2,358,2725-Oct-119: 23
Hr-Xlsrvmui-hr.msp???? ????3,406,8485-Oct-119: 23
Hu-Xlsrvmui-hu.msp???? ????2,352,6405-Oct-119: 23
????-Xlsrvmui-it.msp???? ????2,387,4565-Oct-119: 23
Xlsrvmui-ja-jp.msp???? ????2,350,0805-Oct-119: 23
Kk-Xlsrvmui-kz.msp???? ????2,356,2245-Oct-119: 23
Ko-Xlsrvmui-kr.msp???? ????2,349,0565-Oct-119: 24
????-Xlsrvmui-lt.msp???? ????2,351,6165-Oct-119: 24
Xlsrvmui-lv-lv.msp???? ????2,351,6165-Oct-119: 24
Nb-Xlsrvmui-no.msp???? ????2,385,4085-Oct-119: 24
Nl-Xlsrvmui-nl.msp???? ????2,389,5045-Oct-119: 24
Pl-Xlsrvmui-pl.msp???? ????2,354,6885-Oct-119: 24
?????-Xlsrvmui-br.msp???? ????2,390,0165-Oct-119: 24
?????-Xlsrvmui-pt.msp???? ????2,388,4805-Oct-119: 24
Ro-Xlsrvmui-ro.msp???? ????2,352,1285-Oct-119: 24
Ru-Xlsrvmui-ru.msp???? ????2,356,2245-Oct-119: 24
?????-Xlsrvmui-sk.msp???? ????2,352,6405-Oct-119: 25
Sl-Xlsrvmui-si.msp???? ????2,352,6405-Oct-119: 25
Xlsrvmui-sr-latn-cs.msp???? ????2,352,1285-Oct-119: 25
Sv-Xlsrvmui-se.msp???? ????2,385,9205-Oct-119: 25
Xlsrvmui-???-th.msp???? ????2,356,2245-Oct-119: 25
Tr-Xlsrvmui-tr.msp???? ????2,387,9685-Oct-119: 25
????-Xlsrvmui-ua.msp???? ????2,355,7125-Oct-119: 25
Zh-Xlsrvmui-cn.msp???? ????2,348,5445-Oct-119: 25
Zh-Xlsrvmui-tw.msp???? ????2,349,0565-Oct-119: 25
X-Xlsrvwfe-none.msp???? ????12,209,1525-Oct-119: 25


????????? ??????? ???? ?? ???, ?? ???????? ?? ??????? ??????? ????? ????????? ?? ????? ????????? ?????????? ?????? ??? ???????? ??? ?? ???, ?? ??? ?? ??????? ???:

acsrvmui-en-us.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.office.access.server.resources.dll14.0.6019.100075,6328-Feb-1115: 14

x-acsrvwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Ascalc.dll14.0.6108.5000979,82420-Jul-1113: 59
Microsoft.office.access.server.application.dll14.0.6009.1000542,57620-Oct-1010: 18
Microsoft.office.access.server.dataserver.dll14.0.6015.1000104,30421-Dec-1010: 41
Microsoft.office.access.server.dll14.0.6019.10001,087,3448-Feb-1115: 14
Microsoft.office.access.server.ui.dll14.0.6019.1000145,2648-Feb-1115: 14

dlc-x-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Auditsettings.aspx14.0.601516,44620-Dec-1016: 53
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6109.5000374,656??-9-1112: 50
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6109.5000374,656??-9-1112: 50
Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll14.0.6108.5000120,71220-Jul-1113: 55
Microsoft.office.policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78420-Jul-1113: 55
Microsoft.office.policy.dll14.0.6108.5000874,34420-Jul-1113: 55
Microsoft.office.policy.dll14.0.6108.5000874,34420-Jul-1113: 55
Microsoft.office.policy.pages.dll14.0.6108.5000210,80020-Jul-1113: 55
Microsoft.office.workflow.actions.dll14.0.6108.5000153,48020-Jul-1113: 55
Microsoft.office.workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77618-??-1117: 00
Microsoft.office.workflow.pages.dll14.0.6108.500087,95220-Jul-1113: 55
Microsoft.office.workflow.routing.dll14.0.6108.5000132,98420-Jul-1113: 55
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Jul-1113: 55
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Jul-1113: 55
Microsoft.office.workflowsoap.dll14.0.6108.500063,35220-Jul-1113: 55

ifsmui-en-us.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll14.0.6108.5000198,51220-Jul-1113: 33

x-ifswfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Core.js???? ????635,292??????-12-1120: 36
Htmlchkr.dll.x6414.0.6108.50001,196,93621-Jul-1114: 00
Ifsacli.dll14.0.6108.500012,14420-Jul-1113: 33
Ifsdefaultintl.dll14.0.6108.5000198,51220-Jul-1113: 33
Ifswfe.dll14.0.6109.50002,971,504??-9-1111: 52
Ifswfeh.dll14.0.6108.500014,70420-Jul-1113: 33
Ifswfep.dll14.0.6108.500046,96020-Jul-1113: 33
Ifswfepriv.dll14.0.6109.50002,971,504??-9-1111: 52

x-lpsrvwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.office.slidelibrary.dll14.0.6019.100018,8247-Feb-117: 56

??-osrchmui-us.msp

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Notessetup.exe14.0.6108.5000558,44820-Jul-1113: 22

x-osrchwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220,03220-Jul-1114: 14
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,504Jul-1-1117: 26
Docxpageconverter.exe14.0.6108.50001,220,98420-Jul-1113: 23
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220-Oct-105: 14
Microsoft.office.businessapplications.tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07220-Jul-1113: 35
Microsoft.office.businessapplications.tools.dll14.0.6009.1000427,90420-Oct-108: 31
Microsoft.office.businessapplications.tools.intl.dll14.0.6009.1000169,85620-Oct-108: 31
Microsoft.office.securestoreservice.dll14.0.6109.5001296,84019-??-110: 21
Microsoft.office.server.chart.dll14.0.6108.5000608,12820-Jul-1113: 43
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6108.50001,091,44020-Jul-1113: 40
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6108.50001,091,44020-Jul-1113: 40
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6109.500013,274,480??-9-1112: 14
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6109.500013,274,480??-9-1112: 14
Microsoft.office.server.search.intl.dll14.0.6009.1000612,23220-Oct-104: 31
Microsoft.office.server.userprofiles.dll13.9.6009.100038,81620-Oct-104: 37
Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll14.0.6108.5000272,27220-Jul-1114: 15
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6109.50055,003,14421-???-111: 03
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6109.50055,003,14421-???-111: 03
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll14.0.6009.10001,197,96820-Oct-1010: 22
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll14.0.6108.5000165,76820-Jul-1114: 06
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6108.50003,164,02420-Jul-1113: 22
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6108.50003,164,02420-Jul-1113: 22
Microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll14.0.6009.1000214,90420-Oct-106: 23
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.3325,536??-9-1110: 25
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.3325,536??-9-1110: 25
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6109.50001,046,392??-9-1111: 21
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6109.50001,046,392??-9-1111: 21
Msdym7.dll14.0.6016.10002,592,6087-??-119: 04
Msdym7.lex14.0.6015.1000415,74420-Dec-1020: 17
Msscpi.dll14.0.6108.50002,142,06420-Jul-1113: 40
Mssdmn.exe14.0.6108.5000790,89620-Jul-1113: 40
Mssearch.exe14.0.6108.5000524,14420-Jul-1113: 40
Msslad.dll14.0.6108.5000431,47220-Jul-1113: 40
Mssph.dll14.0.6108.50001,672,56020-Jul-1113: 40
Mssrch.dll14.0.6109.50004,988,272??-9-1112: 10
Mstr4tsc.dll14.0.6015.1000106,86420-Dec-1022: 12
Mswb7.dll14.0.6015.1000331,67220-Dec-1021: 51
Mswb70011.dll14.0.6015.10001,089,43220-Dec-1021: 51
Mswb7001e.dll14.0.6015.10001,089,43220-Dec-1021: 51
Mswb70404.dll14.0.6015.10001,089,43220-Dec-1021: 51
Mswb70804.dll14.0.6015.10001,089,43220-Dec-1021: 58
Naturallanguage6.dll14.0.6015.10001,494,41620-Dec-1021: 59
Nl7data0011.dll14.0.6015.10007,851,44020-Dec-1021: 58
Nl7data001e.dll14.0.6015.10001,039,27220-Dec-1021: 59
Nl7data0404.dll14.0.6015.10002,586,05620-Dec-1022: 00
Nl7data0804.dll14.0.6015.10003,680,71220-Dec-1021: 51
Nl7lexicons0011.dll14.0.6015.10002,460,59220-Dec-1021: 58
Nl7lexicons001e.dll14.0.6015.1000207,27220-Dec-1021: 59
Nl7lexicons0404.dll14.0.6015.1000367,56020-Dec-1021: 51
Nl7lexicons0804.dll14.0.6015.1000415,68820-Dec-1021: 59
Nl7models0011.dll14.0.6015.10006,630,32020-Dec-1021: 58
Nl7models001e.dll14.0.6015.10001,124,26420-Dec-1021: 59
Nl7models0404.dll14.0.6015.10009,726,92020-Dec-1021: 51
Nl7models0804.dll14.0.6015.10002,970,56820-Dec-1021: 59
Nlsdata0000.dll14.0.6015.10002,022,83220-Dec-1022: 00
Nlsdata0002.dll14.0.6015.10002,359,21620-Dec-1021: 51
Nlsdata0003.dll14.0.6015.10002,359,21620-Dec-1021: 51
Nlsdata0009.dll14.0.6015.100022,939,56827-Dec-1016: 57
Nlsdata000a.dll14.0.6015.100011,365,80820-Dec-1021: 51
Nlsdata000c.dll14.0.6015.10003,400,11220-Dec-1021: 59
Nlsdata000d.dll14.0.6015.10002,967,98420-Dec-1021: 51
Nlsdata000f.dll14.0.6015.10002,359,21620-Dec-1021: 59
Nlsdata0010.dll14.0.6015.10005,577,13620-Dec-1021: 58
Nlsdata0018.dll14.0.6015.10002,359,21620-Dec-1021: 51
Nlsdata001a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Dec-1021: 59
Nlsdata001b.dll14.0.6015.10002,359,21620-Dec-1021: 51
Nlsdata001d.dll14.0.6015.10005,577,13620-Dec-1021: 51
Nlsdata0020.dll14.0.6015.10004,419,50420-Dec-1021: 51
Nlsdata0021.dll14.0.6015.10002,147,76020-Dec-1021: 51
Nlsdata0022.dll14.0.6015.10002,147,76020-Dec-1021: 58
Nlsdata0024.dll14.0.6015.10002,359,21620-Dec-1021: 51
Nlsdata0026.dll14.0.6015.10002,359,21620-Dec-1021: 51
Nlsdata0027.dll14.0.6015.10002,360,75220-Dec-1021: 59
Nlsdata002a.dll14.0.6015.10002,147,76020-Dec-1021: 59
Nlsdata0039.dll14.0.6015.10004,419,50420-Dec-1021: 51
Nlsdata003e.dll14.0.6015.10002,147,76020-Dec-1021: 59
Nlsdata0045.dll14.0.6015.10004,419,50420-Dec-1021: 59
Nlsdata0046.dll14.0.6015.10004,419,50420-Dec-1021: 51
Nlsdata0047.dll14.0.6015.10004,419,50420-Dec-1021: 51
Nlsdata0049.dll14.0.6015.10004,419,50420-Dec-1022: 00
Nlsdata004a.dll14.0.6015.10004,419,50420-Dec-1021: 51
Nlsdata004b.dll14.0.6015.10004,419,50420-Dec-1021: 51
Nlsdata004c.dll14.0.6015.10004,419,50420-Dec-1021: 58
Nlsdata004e.dll14.0.6015.10004,419,50420-Dec-1021: 59
Nlsdata0414.dll14.0.6015.10005,577,13620-Dec-1021: 58
Nlsdata0416.dll14.0.6015.10005,577,13620-Dec-1021: 51
Nlsdata0816.dll14.0.6015.10005,577,13620-Dec-1021: 51
Nlsdata081a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Dec-1022: 00
Nlsdata0c1a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Dec-1021: 59
Nlsgrammars0009.dll14.0.6015.1000463,28020-Dec-1021: 51
Nlslexicons0002.dll14.0.6015.10004,171,18420-Dec-1021: 51
Nlslexicons0003.dll14.0.6015.10001,459,12020-Dec-1021: 51
Nlslexicons0009.dll14.0.6015.10002,651,56820-Dec-1021: 51
Nlslexicons000a.dll14.0.6015.10009,997,74420-Dec-1021: 51
Nlslexicons000c.dll14.0.6015.10006,246,32020-Dec-1021: 51
Nlslexicons000d.dll14.0.6015.10001,729,45620-Dec-1021: 59
Nlslexicons000f.dll14.0.6015.10005,661,61620-Dec-1021: 51
Nlslexicons0010.dll14.0.6015.10004,182,96020-Dec-1021: 59
Nlslexicons0018.dll14.0.6015.10003,338,16020-Dec-1021: 51
Nlslexicons001a.dll14.0.6015.10006,022,06420-Dec-1021: 51
Nlslexicons001b.dll14.0.6015.10006,592,43220-Dec-1021: 59
Nlslexicons001d.dll14.0.6015.10006,353,32820-Dec-1021: 59
Nlslexicons0020.dll14.0.6015.10001,243,56820-Dec-1021: 51
Nlslexicons0021.dll14.0.6015.10002,143,15220-Dec-1021: 51
Nlslexicons0022.dll14.0.6015.10005,506,99220-Dec-1021: 59
Nlslexicons0024.dll14.0.6015.10007,971,76020-Dec-1021: 59
Nlslexicons0026.dll14.0.6015.10005,798,32020-Dec-1021: 59
Nlslexicons0027.dll14.0.6015.10006,231,98420-Dec-1021: 51
Nlslexicons002a.dll14.0.6015.100010,67220-Dec-1021: 51
Nlslexicons0039.dll14.0.6015.10001,789,36020-Dec-1021: 59
Nlslexicons003e.dll14.0.6015.10004,052,40020-Dec-1021: 51
Nlslexicons0045.dll14.0.6015.10001,800,62420-Dec-1021: 58
Nlslexicons0046.dll14.0.6015.10001,815,98420-Dec-1021: 51
Nlslexicons0047.dll14.0.6015.10001,417,64820-Dec-1022: 00
Nlslexicons0049.dll14.0.6015.10001,565,10420-Dec-1021: 59
Nlslexicons004a.dll14.0.6015.10003,426,22420-Dec-1022: 00
Nlslexicons004b.dll14.0.6015.10001,710,00020-Dec-1022: 00
Nlslexicons004c.dll14.0.6015.10004,100,01620-Dec-1021: 58
Nlslexicons004e.dll14.0.6015.10001,979,82420-Dec-1021: 59
Nlslexicons0414.dll14.0.6015.10004,623,28020-Dec-1021: 51
Nlslexicons0416.dll14.0.6015.10005,097,39220-Dec-1021: 51
Nlslexicons0816.dll14.0.6015.10005,039,02420-Dec-1021: 51
Nlslexicons081a.dll14.0.6015.10007,049,64820-Dec-1021: 58
Nlslexicons0c1a.dll14.0.6015.10006,924,20820-Dec-1021: 51
Noteswebservice.dll14.0.6107.5000972,14429-???-1112: 14
Pkmexsph.dll14.0.6108.5000573,29620-Jul-1113: 40
Policy.12.0.microsoft.office.server.search.dll14.0.6107.500011,176Jul-1-1117: 26
Prm0001.bin14.0.6015.100016,736,25620-Dec-1020: 21
Prm0005.bin14.0.6015.10006,472,70420-Dec-1020: 21
Prm0006.bin14.0.6015.10007,046,14420-Dec-1020: 21
Prm0007.bin14.0.6015.100011,602,94420-Dec-1020: 21
Prm0008.bin14.0.6015.10008,230,40020-Dec-1020: 21
Prm0009.bin14.0.6015.10005,739,00820-Dec-1020: 21
Prm000b.bin14.0.6015.10008,071,68020-Dec-1020: 21
Prm000e.bin14.0.6015.100010,403,32820-Dec-1020: 21
Prm0013.bin14.0.6015.10009,482,24020-Dec-1020: 21
Prm0015.bin14.0.6015.10007,850,49620-Dec-1020: 21
Prm0019.bin14.0.6015.10008,629,24820-Dec-1020: 21
Prm001f.bin14.0.6015.100014,329,85620-Dec-1020: 21
Query.dll14.0.6108.5000371,56820-Jul-1113: 40
Tquery.dll14.0.6109.50005,646,704??-9-1112: 10

osrvmui-en-us.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.office.server.msg.dll14.0.6108.5000338,84820-Jul-1113: 22
Microsoft.office.server.perfmonmsg.dll14.0.6108.5000158,62420-Jul-1113: 21

x-osrv-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.office.server.dll14.0.6108.50001,865,57620-Jul-1113: 21
Microsoft.office.server.dll14.0.6108.50001,865,57620-Jul-1113: 21
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-Jul-1113: 21
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6009.1000235,40820-Oct-106: 10
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52020-Jul-1113: 22
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6019.10001,250,6807-Feb-117: 26
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,67216-??-1115: 47
Office.odf14.0.6106.50004,297,568???-8-112: 41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,448Feb-4-1115: 38
Osafehtm.dll14.0.6107.5000122,73629-???-1112: 02
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Oct-107: 54
Svrsetup.dll14.0.6015.10007,306,60020-Dec-1020: 24

x-pplwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Accountjoiner.dll4.0.2450.34198,496??-4-1112: 43
Admapropertypages.dll4.0.2450.34223,080??-4-1112: 43
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,8083-Jul-104: 18
Atl90.dll9.0.21022.8179,7043-Jul-104: 19
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,7523-Jul-104: 23
Configdb.dll4.0.2450.341,652,048??-4-1112: 43
Containerpicker.dll4.0.2450.3451,040??-4-1112: 43
Csexport.exe4.0.2450.3442,832??-4-1112: 43
Cssearch.dll4.0.2450.34128,848??-4-1112: 43
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.34243,560??-4-1112: 43
Edirectoryma.dll4.0.2450.3471,512??-4-1112: 43
Exch2007extension.dll4.0.2450.3414,696??-4-1112: 43
Exchangema.dll4.0.2450.34108,376??-4-1112: 43
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.34182,120??-4-1112: 43
Functionlibrary.dll4.0.2450.3446,944??-4-1112: 32
Functionlibrary.dll4.0.2450.3446,944??-4-1112: 43
Galsync.dll4.0.2450.3463,312??-4-1112: 43
Globaloptions.dll4.0.2450.34280,416??-4-1112: 43
Grouplistview.dll4.0.2450.34128,864??-4-1112: 43
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.3492,008??-4-1112: 43
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.34124,784??-4-1112: 43
Logging.dll4.0.2450.3417,744??-4-1112: 43
Maexecution.dll4.0.2450.34239,448??-4-1112: 43
Maexport.exe4.0.2450.3422,864??-4-1112: 43
Mahostm.dll4.0.2450.34325,968??-4-1112: 43
Mahostn.dll4.0.2450.3497,104??-4-1112: 43
Makecert.exe6.0.6001.1713157,8563-Jul-104: 23
Mapackager.exe4.0.2450.3442,840??-4-1112: 43
Mapropertypages.dll4.0.2450.34350,048??-4-1112: 43
Mcrypt.dll4.0.2450.342,844,496??-4-1112: 43
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.3415,256??-4-1112: 32
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.3451,080??-4-1112: 32
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.3451,080??-4-1112: 43
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.3479,760??-4-1112: 32
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.3479,76016-??-1115: 47
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.3438,784??-4-1112: 32
Microsoft.metadirectoryservices.dll4.0.2450.3413,696??-4-1112: 43
Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll4.0.2450.3483,848??-4-1112: 43
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,272??-4-1112: 32
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,272??-4-1112: 42
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,272??-4-1112: 43
Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6105.500019,89618-??-1116: 09
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6109.50052,738,04821-???-110: 53
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6109.50052,738,04821-???-110: 53
Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6105.500018,33618-??-1116: 09
Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll14.0.6105.500067,48818-??-1116: 09
Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6105.500019,88018-??-1116: 09
Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll14.0.6108.5000260,00020-Jul-1113: 21
Microsoft.resourcemanagement.automation.dll4.0.2450.3479,760??-4-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,672??-4-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.34989,064??-4-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.34989,064??-4-1112: 43
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.3415,312??-4-1112: 32
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe4.0.2450.3447,032??-4-1112: 32
Miisactivate.exe4.0.2450.3422,872??-4-1112: 43
Miisclient.exe4.0.2450.34829,272??-4-1112: 43
Miiserver.exe4.0.2450.342,896,728??-4-1112: 43
Miiskmu.exe4.0.2450.34374,608??-4-1112: 43
Miisrcw.dll4.0.2450.3438,736??-4-1112: 32
Miisrcw.dll4.0.2450.3438,736??-4-1112: 43
Mmscntrl.dll4.0.2450.34299,344??-4-1112: 43
Mmsevent.dll4.0.2450.348,016??-4-1112: 43
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.34100,184??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.34102,232??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.34104,792??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3442,840??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3445,912??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3453,080??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3459,224??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3472,024??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3478,168??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3478,680??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3483,800??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3484,824??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3485,336??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3485,848??-4-1114: 34
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3485,848??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3486,360??-4-1114: 34
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3486,360??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3486,872??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3487,384??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3487,896??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3489,432??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3490,456??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3490,968??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3491,992??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3494,040??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3495,064??-4-1114: 34
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3495,576??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3496,088??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3496,600??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3497,112??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3498,648??-4-1114: 35
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.3499,160??-4-1114: 35
Mmsmaad.dll4.0.2450.34580,432??-4-1112: 43
Mmsmads.dll4.0.2450.34522,064??-4-1112: 43
Mmsmaed.dll4.0.2450.34494,928??-4-1112: 43
Mmsmaext.dll4.0.2450.34472,912??-4-1112: 43
Mmsmafim.dll4.0.2450.3483,792??-4-1112: 43
Mmsmaip.dll4.0.2450.34528,720??-4-1112: 43
Mmsmaxml.dll4.0.2450.34426,832??-4-1112: 43
Mmsperf.dll4.0.2450.3422,864??-4-1112: 43
Mmsps.dll4.0.2450.34177,488??-4-1112: 43
Mmsscpth.dll4.0.2450.343,037,520??-4-1112: 43
Mmsscrpt.exe4.0.2450.34164,176??-4-1112: 43
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.3438,744??-4-1112: 43
Mmsuihlp.dll4.0.2450.34951,632??-4-1112: 43
Mmsuishell.dll4.0.2450.34198,488??-4-1112: 43
Mmsutils.dll4.0.2450.34228,688??-4-1112: 43
Mmswmi.dll4.0.2450.34149,840??-4-1112: 43
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,2483-Jul-104: 19
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,4563-Jul-104: 19
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,2003-Jul-104: 19
Mvdesigner.dll4.0.2450.34165,720??-4-1112: 43
Mvviewer.dll4.0.2450.34100,176??-4-1112: 43
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.34120,680??-4-1112: 43
Ntma.dll4.0.2450.3455,112??-4-1112: 43
Objectlauncher.dll4.0.2450.3412,128??-4-1112: 43
Objectviewers.dll4.0.2450.34206,688??-4-1112: 43
Operations.dll4.0.2450.3475,608??-4-1112: 43
Preview.dll4.0.2450.34317,264??-4-1112: 43
Propertysheetbase.dll4.0.2450.34415,592??-4-1112: 43
Rulerctrl.dll4.0.2450.3446,936??-4-1112: 43
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,6963-Jul-104: 24
Svrexport.exe4.0.2450.3434,648??-4-1112: 43
Syncsetuputl.dll4.0.2450.34230,232??-4-1112: 43
Uiutils.dll4.0.2450.34378,704??-4-1112: 43
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.34382,824??-4-1112: 43

ppsmamui-en-us.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Dashboarddesigner.exe.deploy14.0.6009.1000776,08820-Oct-1010: 33
Dashboarddesigner.resources.dll.deploy14.0.6009.1000366,43220-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy14.0.6107.5000116,624Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy14.0.6009.100030,56020-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll14.0.6009.100051,04020-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy14.0.6109.50002,107,264??-9-1113: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy14.0.6109.50001,288,032??-9-1113: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy14.0.6107.500055,224Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy14.0.6009.100012,12820-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy14.0.6009.1000911,20020-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy14.0.6009.1000345,95220-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy14.0.6109.50005,957,472??-9-1113: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy14.0.6016.10003,749,7287-??-119: 46
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy14.0.6009.1000378,72020-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy14.0.6009.100011,10420-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll14.0.6107.50001,615,712Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy14.0.6009.1000124,76820-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy14.0.6009.100055,13620-Oct-1010: 33
Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy14.0.6108.5000288,62421-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy14.0.4762.1000149,37626-Mar-1021: 15

x-ppsmawfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll14.0.6107.5000116,624Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.importutility.dll14.0.6107.5000165,760Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.dll14.0.6009.100096,09620-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.dll14.0.6009.100051,04020-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.bimonitoringservice.dll14.0.6009.1000120,70420-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll14.0.6109.50002,107,264??-9-1113: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll14.0.6107.500055,224Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.standard.dll14.0.6107.5000186,328Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.dll14.0.6107.50001,623,904Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.server.dll14.0.6107.5000231,296Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll14.0.6107.5000333,696Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll14.0.6109.5000542,560??-9-1113: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.store.dll14.0.6009.100092,04820-Oct-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.upgrade.dll14.0.6107.500059,288Jul-1-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.webcontrols.dll14.0.6107.5000276,320Jul-1-1118: 10

sts-x-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Addgallery.officeonlineprovider.dll14.0.6015.100055,16820-Dec-1012: 03
Csisrv.dll14.0.6106.50003,368,880???-12-112: 24
Dwdcw20.dll14.0.6015.1000636,76820-Dec-1019: 41
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220-Oct-105: 14
Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll14.0.6108.5000124,80021-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll14.0.6108.5000833,45621-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll14.0.6108.5000608,12821-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll14.0.6108.50001,058,72021-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.6108.5000288,62421-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.6108.5000288,62421-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll14.0.6108.5000186,27221-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll14.0.6108.5000272,26421-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll14.0.6009.1000145,30420-Oct-106: 07
Microsoft.sharepoint.dll14.0.6109.500216,783,20824-??-1119: 03
Microsoft.sharepoint.dll14.0.6109.500216,783,20824-??-1119: 03
Microsoft.sharepoint.dll14.900.6108.50001,795,96821-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.dsp.dll14.0.6105.500059,26421-??-1118: 37
Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll14.0.6108.5000124,80021-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll14.0.6108.500087,93621-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll14.0.6108.5000104,32021-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll14.0.6108.500087,93621-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.health.dll14.0.6017.100096,17619-??-114: 40
Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll14.0.6107.5000104,320Jul-1-1116: 46
Microsoft.sharepoint.intl.dll14.0.6010.10001,009,53628-Oct-106: 51
Microsoft.sharepoint.library.dll14.0.6022.1000165,7602-Mar-1112: 01
Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll14.0.6023.100051,10411-Mar-118: 24
Microsoft.sharepoint.linq.dll14.0.6101.5000374,64013-??????-1119: 19
Microsoft.sharepoint.powershell.dll14.0.6108.5000649,08821-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll14.0.6108.500067,45621-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24820-Oct-104: 31
Microsoft.sharepoint.search.dll14.0.6108.50004,850,05620-Jul-1113: 40
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll14.0.6009.1000378,78420-Oct-104: 31
Microsoft.sharepoint.usercode.dll14.0.6009.100034,68820-Oct-106: 07
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll14.0.6108.5000317,31221-Jul-1113: 11
Microsoft.sharepoint.workflows.dll14.0.6108.500071,55221-Jul-1113: 11
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-??-112: 38
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-??-112: 38
Microsoft.web.design.server.dll14.0.6108.5000382,86421-Jul-1114: 01
Mssdmn.exe14.0.6108.5000790,40820-Jul-1113: 40
Mssearch.exe14.0.6108.5000523,65620-Jul-1113: 40
Mssph.dll14.0.6108.50001,672,07220-Jul-1113: 40
Mssrch.dll14.0.6109.50004,987,784??-9-1112: 10
Offparser.dll14.0.6106.50002,915,232???-12-110: 38
Oisimg.dll14.0.6108.5000194,94421-Jul-1113: 11
Oleparser.dll14.0.6108.500032,68021-Jul-1113: 11
Onetnative.dll14.0.6106.5000584,072???-12-111: 24
Onetutil.dll14.0.6109.50022,986,36024-??-1119: 08
Onfda.dll14.0.6106.50002,782,600???-12-112: 21
Owssvr.dll14.0.6109.50026,590,84824-??-1119: 01
Owstimer.exe14.0.6108.500074,09621-Jul-1113: 11
Policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.dll14.0.6107.500011,168Jul-1-1117: 26
Psconfig.exe14.0.6009.1000567,19220-Oct-106: 07
Psconfigui.exe14.0.6009.1000825,24020-Oct-106: 07
Query.dll14.0.6108.5000371,05620-Jul-1113: 40
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Oct-107: 54
Spmetal.exe14.0.6107.5000149,432Jul-1-1116: 46
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49621-??-1118: 37
Spucworkerprocess.exe14.0.6015.100047,05620-Dec-1012: 03
Spucworkerprocessproxy.exe14.0.6009.1000124,89620-Oct-106: 07
Spwriter.exe14.0.6108.500041,85621-Jul-1113: 11
Stsadm.exe14.0.6108.5000346,02421-Jul-1113: 11
Stssoap.dll14.0.6108.5000472,96021-Jul-1113: 11
Stswel.dll14.0.6109.50023,254,65624-??-1119: 01
Tquery.dll14.0.6109.50005,646,216??-9-1112: 10
Wssadmin.exe14.0.6108.500015,79221-Jul-1113: 11
Wsssetup.dll14.0.6015.10007,588,20020-Dec-1020: 24
Wsstracing.exe14.0.6106.5000107,904???-12-110: 38
svrproof-en-us.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Mssp7en.dll14.0.6016.10002,024,3207-??-119: 04
Mssp7en.lex14.0.6016.10001,334,7847-??-118: 12

x-vsrvwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.office.visio.server.dll14.0.6023.1000862,08010-Mar-118: 57
Microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll14.0.6009.1000288,64020-Oct-1010: 19
Microsoft.office.visio.server.intl.dll14.0.6009.1000104,32020-Oct-1010: 19
Microsoft.office.visio.server.rasterizer.dll14.0.6009.1000148,32820-Oct-1010: 19

x-wasrvwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.office.server.webanalytics.dll14.0.6105.5000403,32818-??-1117: 27
Microsoft.office.server.webanalytics.ui.dll14.0.6107.5000354,176Jul-1-1118: 01

wdsrvmui-en-us.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Wwintl.dll14.0.6009.1000901,46420-Oct-108: 18
Xlsrvintl.dll14.0.6105.5000105,34418-??-1113: 39

x-wdsrv-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Exp_pdf_server.dll14.0.6015.1000130,93620-Dec-1019: 54
Exp_xps_server.dll14.0.6105.500072,05621-??-1119: 49
Gfxserver.dll14.0.6105.50002,525,55221-??-1120: 36
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,208???-12-112: 28
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52020-Jul-1113: 22
Microsoft.office.word.server.common.dll14.0.6015.10001,140,60820-Dec-1020: 44
Microsoft.office.word.server.conversion.framework.dll14.0.6019.1000132,9927-Feb-1123: 31
Microsoft.office.word.server.conversion.storage.dll14.0.6015.100083,84021-Dec-1010: 17
Microsoft.office.word.server.conversion.viewerinterface.dll14.0.6015.100026,49620-Dec-1010: 30
Microsoft.office.word.server.dll14.0.6020.1000358,27218-Feb-114: 08
Microsoft.office.word.server.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24820-Oct-104: 31
Mshy7ct.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 51
Mshy7ct.lex14.0.6015.1000363,00820-Dec-1020: 16
Mshy7cz.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 51
Mshy7cz.lex14.0.6015.1000292,35220-Dec-1020: 16
Mshy7da.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 51
Mshy7da.lex14.0.6015.10001,554,94420-Dec-1020: 16
Mshy7en.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 51
Mshy7en.lex14.0.6015.1000475,64820-Dec-1020: 16
Mshy7es.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 51
Mshy7es.lex14.0.6015.1000145,40820-Dec-1020: 16
Mshy7fr.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 51
Mshy7fr.lex14.0.6015.1000278,01620-Dec-1020: 16
Mshy7ge.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 59
Mshy7ge.lex14.0.6015.10001,558,01620-Dec-1020: 16
Mshy7it.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1022: 00
Mshy7it.lex14.0.6015.1000275,45620-Dec-1020: 16
Mshy7nb.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 51
Mshy7nb.lex14.0.6015.10002,655,74420-Dec-1020: 16
Mshy7nl.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1022: 00
Mshy7nl.lex14.0.6015.10001,476,09620-Dec-1020: 16
Mshy7no.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 59
Mshy7no.lex14.0.6015.10001,645,05620-Dec-1020: 16
Mshy7pb.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 59
Mshy7pb.lex14.0.6015.1000635,90420-Dec-1020: 16
Mshy7pl.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 59
Mshy7pl.lex14.0.6015.1000374,78420-Dec-1020: 16
Mshy7pt.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 51
Mshy7pt.lex14.0.6015.1000836,60820-Dec-1020: 16
Mshy7ru.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 51
Mshy7ru.lex14.0.6015.1000374,78420-Dec-1020: 16
Mshy7sw.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 59
Mshy7sw.lex14.0.6015.10002,588,67220-Dec-1020: 16
Mshy7tr.dll14.0.6015.1000223,62420-Dec-1021: 59
Mshy7tr.lex14.0.6015.1000391,16820-Dec-1020: 16
Msores.dll14.0.6107.500072,521,60030-???-113: 08
Msoserver.dll14.0.6108.500021,468,54421-Jul-1114: 38
Oartserver.dll14.0.6108.500029,826,41621-Jul-1115: 17
Office.odf14.0.6106.50004,297,568???-8-112: 41
Ogl.dll14.0.6021.10002,098,54424-Feb-1112: 22
?????14.0.6015.10001,870,69627-Dec-1016: 49
Sword.dll14.0.6108.50007,534,44021-Jul-1114: 32
Usp10.dll1.626.7600.20796813,82421-???-1011: 39
Wdsrvworker.dll14.0.6015.100060,28820-Dec-1021: 56
Wordwacflthost.dll14.0.6107.500088,93630-???-112: 57

wosrvmui-en-us.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.office.server.msg.dll14.0.6108.5000338,84820-Jul-1113: 22
Microsoft.office.server.perfmonmsg.dll14.0.6108.5000158,62420-Jul-1113: 21

x-wosrv-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.office.server.dll14.0.6108.50001,865,57620-Jul-1113: 21
Microsoft.office.server.dll14.0.6108.50001,865,57620-Jul-1113: 21
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-Jul-1113: 21
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6009.1000235,40820-Oct-106: 10
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52020-Jul-1113: 22
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6019.10001,250,6807-Feb-117: 26
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.34759,67216-??-1115: 47
Office.odf14.0.6106.50004,297,568???-8-112: 41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,448Feb-4-1115: 38
Osafehtm.dll14.0.6107.5000122,73629-???-1112: 02
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Oct-107: 54
Svrsetup.dll14.0.6015.10007,306,60020-Dec-1020: 24

wssmui-en-us.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Addgallery.globalization.resources.dll14.0.6015.100034,68820-Dec-1012: 03
Microsoft.sharepoint.msg.dll14.0.6106.5000256,416???-12-110: 38
Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll14.0.6106.5000114,592???-12-110: 38

xlsrvmui-en-us.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Microsoft.office.excel.server.resources.dll14.0.6015.1000247,68821-Dec-1010: 50

x-xlsrvwfe-none.msp ???????

?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ?????????????
Acewdat.dll14.0.6009.10003,050,91222-Oct-1010: 56
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll14.0.6016.1000636,7847-??-119: 25
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll14.0.6015.1000230,25621-Dec-1010: 50
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll14.0.6015.1000186,22421-Dec-1010: 50
Microsoft.office.excel.server.dll14.0.6021.1000964,46424-Feb-1112: 23
Microsoft.office.excel.server.mosshost.dll14.0.6021.1000259,95224-Feb-1112: 23
Microsoft.office.excel.server.webservices.dll14.0.6015.100051,04021-Dec-1010: 33
Microsoft.office.excel.webui.dll14.0.6015.100092,03221-Dec-1010: 33
Microsoft.office.excel.webui.internal.dll14.0.6106.5000640,89611-???-119: 15
Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll14.0.6015.1000112,48821-Dec-1010: 33
Xlsrv.dll14.0.6108.500014,638,44821-Jul-1115: 10
Xlsrvintl.dll14.0.6108.5000105,34420-Jul-115: 41

??????

?????????? ?????? ?????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, Microsoft ???????? ??? ???? ????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????:
824684 Microsoft ?????????? ???????? ?? ????? ???? ??? ???????? ???? ???? ???? ?????? ?? ?????

???

???? ID: 2553048 - ????? ???????: 24 ??????? 2011 - ??????: 2.0
???? ???? ???? ??:
 • Microsoft SharePoint Server 2010
??????: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553048 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:2553048

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com