Straipsnio ID: 2553065 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?Microsoft? i?leido ?Microsoft Office 2010? fail? tikrinimo naujinim?, skirt? 32 ir 64 bit? leidimams. ?iame naujinime yra naujausi ?Office 2010? fail? tikrinimo 32 ir 64 bit? leidim? pataisymai. Be to, ?is naujinimas pagerina stabilum? ir efektyvum?.

Pastaba. ?? fail? taip pat galima ?diegti ?Microsoft Office 2003? ir ?Microsoft Office 2007? sistemose.

?is naujinimas taip pat i?sprend?ia ?i? ?inom? problem?:

?diegus ?Office? skirt? MS11-021 ir ?Office? fail? tikrinimo (OFV) papildin?, ?Excel 2003? darbaknyg?s, laikomos tinklo vietoje, atidaromos l??iau. Na?umo suma??jimas priklauso nuo darbaknyg?s dyd?io ir tinklo juostos plo?io. Kai kuriais atvejais ?Excel 2003? gali nustoti reaguoti.

Pastaba. ?Office? skirt? MS11-021 ir OFV papildin? galite ?diegti remdamiesi ?iuo ?ini? baz?s straipsniu:
2501584 ?Microsoft? saugos patarimai: ?Microsoft Office? fail? tikrinimas, skirtas ?Office 2003?, ?Office 2007? ir ?Office 2010?: 2011 m. baland?io 12 d. (gali b?ti angl? k.)

DAUGIAU INFORMACIJOS

I?sami naujinimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia joki? anks?iau i?leist? naujinim?.

Kaip gauti ir ?diegti ?? naujinim?

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti ?iuos failus:

32 bit?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 32 bit? naujinimo paket? dabar.

64 bit?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 64 bit? naujinimo paket? dabar.

Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? j? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? paslaug? tinkle (gali b?ti angl? k.)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo pateikimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

Informacija apie paleidim? i? naujo

?diegus ?? naujinim?, kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Kaip nustatyti, ar ?is naujinimas yra ?diegtas

?iame naujinime yra fail?, kuri? versijos nurodytos toliau pateiktoje lentel?je.

32 bit?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Gkexcel.dll14.0.6106.50003,453,31212-Jun-201117:26
Gkexcel2.dll14.0.6106.5000141,69612-Jun-201117:26
Gkpowerpoint.dll14.0.6106.50002,186,11212-Jun-201117:26
Gkword.dll14.0.6106.50002,399,10412-Jun-201117:26
Gkword6.dll14.0.6106.5000156,03212-Jun-201117:26

64 bit?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Gkexcel.dll14.0.6106.50004,677,50412-Jun-201117:28
Gkpowerpoint.dll14.0.6106.50002,878,33612-Jun-201117:28
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,20812-Jun-201117:28

Nor?dami nustatyti kompiuteryje ?diegt? fail? versij?, atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem? atlikite ?iuos veiksmus.

?Windows 7?
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Kompiuteris.
 2. Lauke Ie?koti kompiuteryje ?veskite Gkexcel.dll, tada paspauskite klavi?? ENTER.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Gkexcel.dll, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Skirtuke Bendra per?i?r?kite kompiuteryje ?diegto Gkexcel.dll failo ypatybes.


?Windows Vista?
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Ie?koti.
 2. Spustel?kite I?pl?stin? ie?ka.
 3. Lauke Vieta spustel?kite Vietiniai standieji diskai.
 4. Lauke Pavadinimas ?veskite Gkexcel.dll, tada spustel?kite Ie?koti.
 5. Fail? s?ra?e de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Gkexcel.dll, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 6. Skirtuke Bendra per?i?r?kite kompiuteryje ?diegto Gkexcel.dll failo ypatybes.
?Windows XP?
 1. Paleiskite ie?kos pagalbin? priemon?. Nor?dami tai padaryti spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Ie?koti.

  Pastaba. Jei pradedama ?Windows? darbalaukio ie?ka, spustel?kite Spustel?kite ?ia, jei norite naudotis ie?kos pagalbine priemone.
 2. Ie?kos rezultat? lango srityje Ie?kos pagalbin? priemon? spustel?kite Visi failai ir aplankai.
 3. Lauke Visas failo vardas arba jo dalis ?veskite Gkexcel.dll, tada spustel?kite Ie?koti.
 4. Fail? s?ra?e de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Gkexcel.dll, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Skirtukuose Bendra ir Versija per?i?r?kite kompiuteryje ?diegto failo Gkexcel.dll ypatybes.

Kaip i?diegti ?? naujinim?

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?veskite Appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 3. Atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem?, atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • ?Windows 7? ir ?Windows Vista?
   1. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
   2. Naujinim? s?ra?e suraskite ir spustel?kite naujinim? 2413186, tada spustel?kite I?diegti.
  • ?Windows XP?
   1. Spustel?kite ir pa?ym?kite ?ym?s langel? Rodyti naujinimus.
   2. Naujinim? s?ra?e suraskite is spustel?kite naujinim? 2413186, tada spustel?kite Pa?alinti.


?Office? sistemos ?TechCenter? yra naujausi? administravimo naujinim? ir strategini? visuotinio diegimo i?tekli?, skirt? visoms ?Office? versijoms. Daugiau informacijos apie ?Office? sistemos ?TechCenter? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/default.aspx
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2553065 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. baland?io 12 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew atdownload KB2553065

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com