Identifikator ?lanka: 2553065 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Microsoft je objavio ispravku za 32-bitna i 64-bitna izdanja sistema Microsoft Office 2010 File Validation. Ova ispravka obezbe?uje najnoviju ispravku za 32-bitna i 64-bitna izdanja sistema Office 2010 File Validation. Pored toga, ona sadr?i pobolj?anja stabilnosti i performansi.

Napomena Ova datoteka tako?e mo?e da se instalira u sistemima Microsoft Office 2003 i Microsoft Office 2007.

Pomo?u ove ispravke mogu da se otklone slede?i poznati problemi:

Radne sveske koje su sa?uvane na mre?noj lokaciji sporije se otvaraju u programu Excel 2003 kada instalirate MS11-021 i Office File Validation (OFV) programski dodatak za Office. U zavisnosti od veli?ine radne sveske i propusnog opsega mre?e performanse mogu biti smanjene. Program Excel 2003 mo?e da prestane da radi u nekim slu?ajevima.

Napomena Datoteku MS11-021 i OFV programski dodatak za Office mo?ete da instalirate pomo?u slede?eg ?lanka iz baze znanja:
2501584 Microsoft bezbednosni savet: Microsoft Office File Validation za Office 2003, 2007 Office i Office 2010: 12.04.11. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

DODATNE INFORMACIJE

Detalji o ispravci

Ova ispravka ne zamenjuje nijednu prethodno objavljenu ispravku.

Preuzimanje i instaliranje ispravke

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

32-bitni

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite 32-bitni paket ispravki.

64-bitni

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite 64-bitni paket ispravki.

Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Informacije o ponovnom pokretanju

Ne morate ponovo da pokrenete ra?unar kada instalirate ovu ispravku.

Provera uspe?nog instaliranja ispravke

Ova ispravka sadr?i datoteke koje imaju verzije navedene u slede?oj tabeli.

32-bitni

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Gkexcel.dll14.0.6106.50003,453,31212-Jun-201117:26
Gkexcel2.dll14.0.6106.5000141,69612-Jun-201117:26
Gkpowerpoint.dll14.0.6106.50002,186,11212-Jun-201117:26
Gkword.dll14.0.6106.50002,399,10412-Jun-201117:26
Gkword6.dll14.0.6106.5000156,03212-Jun-201117:26

64-bitni

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Gkexcel.dll14.0.6106.50004,677,50412-Jun-201117:28
Gkpowerpoint.dll14.0.6106.50002,878,33612-Jun-201117:28
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,20812-Jun-201117:28

Da biste utvrdili verziju datoteka instaliranih na ra?unaru, sledite ove korake u skladu sa operativnim sistemom koji koristite.

Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Ra?unar.
 2. U polju Pretraga ra?unara otkucajte Gkexcel.dll i pritisnite taster ENTER.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Gkexcel.dll, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 4. Na kartici Op?te postavke pogledajte svojstva datoteke Gkexcel.dll koja je instalirana na ra?unaru.


Windows Vista
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Pretraga.
 2. Izaberite stavku Napredna pretraga.
 3. U polju Lokacija izaberite stavku Lokalni ?vrsti diskovi.
 4. U polju Ime otkucajte Gkexcel.dll, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 5. U listi datoteka kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Gkexcel.dll i izaberite stavku Svojstva.
 6. Na kartici Op?te postavke pogledajte svojstva datoteke Gkexcel.dll koja je instalirana na ra?unaru.
Windows XP
 1. Pokrenite pomo?nik za pretragu. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pretraga.

  Napomena Ako se pokrene Windows Desktop Search, kliknite na vezu Kliknite ovde da biste koristili pomo?nik za pretragu.
 2. U prozoru ?Rezultati pretrage?, u oknu Pomo?nik za pretragu izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 3. U polju Deo imena ili celo ime datoteke otkucajte Gkexcel.dll, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 4. U listi datoteka kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Gkexcel.dll i izaberite stavku Svojstva.
 5. Na karticama Op?te postavke i Verzija pogledajte svojstva datoteke Gkexcel.dll koja je instalirana na ra?unaru.

Deinstaliranje ove ispravke

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte Appwiz.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Koristite jednu od slede?ih procedura u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite:
  • Windows 7 i Windows Vista
   1. Izaberite stavku Prika?i instalirane ispravke.
   2. U listi ispravki prona?ite ispravku 2413186 i kliknite na nju, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj.
  • Windows XP
   1. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Prika?i ispravke.
   2. U listi ispravki prona?ite ispravku 2413186 i kliknite na nju, a zatim izaberite stavku Ukloni.


Tehni?ki centar sistema Office sadr?i najnovije administrativne ispravke i resurse za strate?ku primenu za sve verzije sistema Office. Vi?e informacija o tehni?kom centru sistema Office potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/default.aspx
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2553065 - Poslednji pregled: 12. april 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew atdownload KB2553065

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com