คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): 22 ธันวาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2553159 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SharePoint Server 2010 คือวันที่ 22 ธันวาคม 2012

คำแนะนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • สมมติว่า คุณปรับปรุงค่าของคุณสมบัติในโพรไฟล์ผู้ใช้ชุดเก็บรวบรวมไซต์ SharePoint Server 2010 อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณซิงโครไนส์ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้จากไซต์คอลเลกชัน โดยใช้บริการการโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS), การ dbo.profile_UpdateUserProfileData กระบวนงานที่เก็บไม่จัดการค่า null ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ค่าคุณสมบัติของโพรไฟล์ผู้ใช้ในการโฆษณา DS ไม่สอดคล้องกับค่าบนไซต์คอลเลกชัน
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเปิดใช้งานการตั้งค่าการจัดอันดับสำหรับรายการ SharePoint Server 2010
  • คุณสามารถเพิ่มรายการลงในรายการ ชื่อของสินค้าประกอบด้วยอักขระใส่สัญลักษณ์ & (&)
  • คุณจัดอันดับรายการ
  • คุณฟื้นฟูเว็บเพจ SharePoint ที่ประกอบด้วยรายการ
  ในสถานการณ์สมมตินี้ รายการสินค้าไม่มีแสดง ด้วยการจัดอันดับดาว
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2598151
  • คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ค้นหาได้เมื่อต้องการตั้งค่าเนื้อหาชนิดเอกสารใน SharePoint Server 2010 คอลัมน์สำหรับค่าหลายค่าได้
  • คุณสามารถใช้ชนิดเนื้อหาในการตั้งค่าเอกสารเพื่อสร้างไลบรารีเอกสาร
  • คุณสามารถใช้คอลัมน์ร่วมกับเอกสารในชุดเอกสาร
  • คุณสร้างการตั้งค่าไลบรารีเอกสาร
  • คุณเลือกค่าหลายค่าสำหรับคอลัมน์ค้นหา
  • คุณอัปโหลดเอกสารบางอย่างการตั้งค่าเอกสาร
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ค่าในคอลัมน์การค้นหาจะแสดงสำหรับแต่ละเอกสาร นอกจากนี้ หลังจากที่คุณแก้ไข และบันทึกคุณสมบัติของเอกสารชุด ค่าทั้งหมดในคอลัมน์การค้นหาจะปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 2598151 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2598151 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม SharePoint Server 2010 (SharePoint เซิร์ฟเวอร์แพ็คเกจ): 24 เมษายน 2012

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์การใช้โปรแกรมประยุกต์บริการส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ใน SharePoint Server 2010
  • คุณหยุดโปรแกรมประยุกต์บริการส่วนกำหนดค่าผู้ใช้
  • คุณเริ่มการทำงานของ Internet Information Services (IIS) และฟื้นฟูเว็บไซต์
  ในสถานการณ์สมมตินี้ เว็บไซต์ไม่โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • สมมติว่า คุณต้องปรับปรุงค่าของคุณสมบัติที่ผู้ใช้กำหนดเองในส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้โพรไฟล์ผู้ใช้เว็บเซอร์วิส การสอบถามค่าคุณสมบัติที่มีการปรับปรุงค่าจะไม่ถูกส่งกลับ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อภาษาเริ่มต้นเพิ่มเติมที่ร้านค้าใน SharePoint Server 2010 เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณอัปโหลดรูปภาพของส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ใน SharePoint Server 2010
  • แก้ไขส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ และลบรูปภาพ
  • คุณเริ่มซิงโครไนส์แบบเพิ่มเติมของโพรไฟล์ผู้ใช้จากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint การเชื่อมต่อ ds โฆษณา
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นใน Event Viewer:
  MOSS_DELTAIMPORT ไม่มีการประมวลผล เกิดข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณคืนค่าไซต์คอลเลกชันที่มีไลบรารีเอกสารใน SharePoint Server 2010
  • ไลบรารีเอกสารประกอบด้วยเอกสารที่ใช้คำจากที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
  • คุณจัดกำหนดการการ ล็อกการเปลี่ยนแปลง งานจับเวลา
  • คุณได้พยายามที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
  • คุณเรียกใช้การ ล็อกการเปลี่ยนแปลง งานจับเวลา
  • คุณสามารถเปิดใช้งาน และรันการ ตัวกำหนดตารางเวลาการปรับปรุงระบบภาษี งานจับเวลา
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ไม่ทำงานตัวจับเวลาตัวจัดกำหนดการการปรับปรุงระบบภาษี และเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมไม่เปลี่ยนแปลง
 • ถ้าชุดเก็บรวบรวมไซต์ที่สองมีชื่อไซต์ที่เหมือนกัน คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมโยงการนำทางไซต์คอลเลกชันหนึ่งไปยังชุดไซต์อื่น
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างเว็บเพจที่รากของไซต์คอลเลกชันใน SharePoint Server 2010
  • คุณเพิ่มแท็กมีเมฆ Web Part กับเว็บเพจ
  • คุณแก้ไข Web Part จากนั้น เลือกภายใต้ URL ปัจจุบันโดยผู้ใช้ทั้งหมด ตัวเลือกภายใต้การ แสดงแท็ก กลุ่ม
  • คุณเพิ่มแท็กลงใน Web Part
  • คุณเรียกใช้งานการบำรุงรักษาข้อมูลสังคม และฟื้นฟูเว็บเพจแล้ว
  ในสถานการณ์สมมตินี้ แท็กจะไม่เพิ่มไปยัง Web Part ตามที่คาดไว้
 • สมมติว่า คุณสร้างเอกสารไว้ในไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint Server 2010 ดังนั้น ชื่อส่วนกำหนดค่าผู้ใช้จะแสดงในฐานะผู้สร้างเอกสาร จากนั้น คุณค้นหาเอกสารบนไซต์ ในสถานการณ์นี้ ผู้เขียนไม่ถูกแสดงอย่างถูกต้องในผลลัพธ์การค้นหา
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเข้าถึงไซต์คอลเลกชันผู้ใช้แบบไม่ระบุชื่อ
  • แล้ว คอลเลกชัน yousite ประกอบด้วย Web Part แบบสอบถามเนื้อหาที่เชื่อมโยงไปยังรายการปฏิทิน
  • คุณคลิกรายการปฏิทินใน Web Part เนื้อหาของแบบสอบถาม
  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงรายการปฏิทินใน web part แบบสอบถามเนื้อหา นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่ได้รับอนุญาตการเข้าถึง 401

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวัง เมื่อต้องแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในที่นี้ บทความ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณอยู่ ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการถัดไป ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน สำหรับการดาวน์โหลด มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ที่ด้านบนนี้ บทความฐานความรู้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft การบริการลูกค้าและวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก จ่ายปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการสมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือเมื่อต้องสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษา ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเนื่องจากเป็น ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนก่อนหน้านี้ออก โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรีหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การใช้งาน โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Coreserver2010-kb2553159-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6131.5003106,869,11218 12 Dec22:27

ข้อมูลแฟ้ม.msp จัด Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Coreserver x none.mspไม่เกี่ยวข้อง109,429,24814 12 Dec3:15

Coreserver x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Accountjoiner.dll4.0.2450.49199,27214 12 Aug20:28
Admapropertypages.dll4.0.2450.49223,85614 12 Aug20:28
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80814 12 Aug20:03
Atl90.dll9.0.21022.8179,7045 12 พฤศจิกายน13:49
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220,03220-ก.ค.-1114:14
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75214 12 Aug20:05
Configdb.dll4.0.2450.491,665,63214 12 Aug20:28
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,5041-ก.ค.-1117:26
Containerpicker.dll4.0.2450.4951,82414 12 Aug20:28
Csexport.exe4.0.2450.4943,61614 12 Aug20:28
Cssearch.dll4.0.2450.49129,63214 12 Aug20:28
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.49244,33614 12 Aug20:28
Docxpageconverter.exe14.0.6129.50001,221,72018-ต.ค.-1223:54
Edirectoryma.dll4.0.2450.4972,29614 12 Aug20:28
Exch2007extension.dll4.0.2450.4915,47214 12 Aug20:28
Exchangema.dll4.0.2450.49109,16014 12 Aug20:28
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.49182,90414 12 Aug20:28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72814 12 Aug20:28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72814 12 Aug21:19
Galsync.dll4.0.2450.4964,09614 12 Aug20:28
Globaloptions.dll4.0.2450.49281,19214 12 Aug20:28
Grouplistview.dll4.0.2450.49129,64014 12 Aug20:28
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4992,79214 12 Aug20:28
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.49125,56814 12 Aug20:28
Logging.dll4.0.2450.4918,52814 12 Aug20:28
Maexecution.dll4.0.2450.49240,23214 12 Aug20:28
Maexport.exe4.0.2450.4923,64814 12 Aug20:28
Mahostm.dll4.0.2450.49326,75214 12 Aug20:28
Mahostn.dll4.0.2450.4997,37614 12 Aug20:28
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85614 12 Aug20:05
Mapackager.exe4.0.2450.4943,62414 12 Aug20:28
Mapropertypages.dll4.0.2450.49350,83214 12 Aug20:28
Mcrypt.dll4.0.2450.492,858,59214 12 Aug20:28
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4916,04014 12 Aug21:19
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86414 12 Aug20:28
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86414 12 Aug21:19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54414 12 Aug21:19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54414 12 Aug21:19
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4939,56814 12 Aug21:19
Microsoft.metadirectoryservices.dll4.0.2450.4914,48014 12 Aug20:28
Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll4.0.2450.4984,63214 12 Aug20:28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04814 12 Aug20:28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04814 12 Aug21:19
Microsoft.office.businessapplications.tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07220-ก.ค.-1113:35
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6130.5000375,39226-ต.ค.-1212:59
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6130.5000375,39226-ต.ค.-1212:59
Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll14.0.6124.5000125,57627-Jun-1211:34
Microsoft.office.policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78420-ก.ค.-1113:55
Microsoft.office.policy.dll14.0.6128.5000879,24020-1214:20
Microsoft.office.policy.dll14.0.6128.5000879,24020-1214:20
Microsoft.office.policy.pages.dll14.0.6125.5000211,56818-ก.ค.-1219:13
Microsoft.office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80016 11 พฤศจิกายน16:16
Microsoft.office.server.chart.dll14.0.6108.5000608,12820-ก.ค.-1113:43
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47220-1210:41
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47220-1210:41
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-ก.ค.-1113:21
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6128.5000236,20820-1210:41
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52020-ก.ค.-1113:22
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6129.50001,251,43218-ต.ค.-1223:40
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49613-มีนาคม-1222:11
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49613-มีนาคม-1222:11
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6131.500213,285,4647 12 Dec4:38
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6131.500213,285,4647 12 Dec4:38
Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6131.50002,759,2646 12 พฤศจิกายน19:02
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6131.50002,759,2646 12 พฤศจิกายน19:02
Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll14.0.6130.500072,34426-ต.ค.-1212:20
Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll14.0.6129.5000260,76018-ต.ค.-1223:40
Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287-กุมภาพันธ์-1222:14
Microsoft.office.workflow.actions.dll14.0.6131.5000154,2166 12 พฤศจิกายน19:17
Microsoft.office.workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77618 11 พฤษภาคม17:00
Microsoft.office.workflow.pages.dll14.0.6113.500088,9122 11 พฤศจิกายน0:21
Microsoft.office.workflow.routing.dll14.0.6108.5000132,98420-ก.ค.-1113:55
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-ก.ค.-1113:55
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-ก.ค.-1113:55
Microsoft.office.workflowsoap.dll14.0.6128.500064,15220-1214:20
Microsoft.resourcemanagement.automation.dll4.0.2450.4980,54414 12 Aug21:19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614 12 Aug20:19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614 12 Aug21:19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614 12 Aug21:19
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.49989,84814 12 Aug20:28
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.49989,84814 12 Aug21:19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4915,58414 12 Aug21:19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe4.0.2450.4951,91214 12 Aug21:19
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-1214:30
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-1214:30
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll14.0.6128.50001,198,75220-1214:30
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll14.0.6108.5000165,76820-ก.ค.-1114:06
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6130.50003,177,04826-ต.ค.-1212:27
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6130.50003,177,04826-ต.ค.-1212:27
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49616 11 พฤศจิกายน14:49
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49616 11 พฤศจิกายน14:49
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6130.50001,051,24026-ต.ค.-1212:20
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6130.50001,051,24026-ต.ค.-1212:20
Miisactivate.exe4.0.2450.4923,65614 12 Aug20:28
Miisclient.exe4.0.2450.49830,05614 12 Aug20:28
Miiserver.exe4.0.2450.492,902,11214 12 Aug20:28
Miiskmu.exe4.0.2450.49375,39214 12 Aug20:28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52014 12 Aug20:28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52014 12 Aug21:19
Mmscntrl.dll4.0.2450.49300,12814 12 Aug20:28
Mmsevent.dll4.0.2450.498,80014 12 Aug20:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49100,9285 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49102,9765 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49105,5365 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4943,5845 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4946,6565 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4953,8245 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4959,9685 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4972,7685 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4978,9125 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4979,4245 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4984,5445 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4985,5685 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,0965 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,5925 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,6165 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,6405 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4990,1765 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,2005 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,7125 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4992,7365 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4994,7845 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4995,8085 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,3205 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,3445 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,8565 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,3925 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,9045 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsmaad.dll4.0.2450.49583,77614 12 Aug20:28
Mmsmads.dll4.0.2450.49523,36014 12 Aug20:28
Mmsmaed.dll4.0.2450.49495,71214 12 Aug20:28
Mmsmaext.dll4.0.2450.49473,69614 12 Aug20:28
Mmsmafim.dll4.0.2450.4984,57614 12 Aug20:28
Mmsmaip.dll4.0.2450.49529,50414 12 Aug20:28
Mmsmaxml.dll4.0.2450.49427,61614 12 Aug20:28
Mmsperf.dll4.0.2450.4923,64814 12 Aug20:28
Mmsps.dll4.0.2450.49178,26414 12 Aug20:28
Mmsscpth.dll4.0.2450.493,052,12814 12 Aug20:28
Mmsscrpt.exe4.0.2450.49164,96014 12 Aug20:28
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4939,52814 12 Aug20:28
Mmsuihlp.dll4.0.2450.49953,95214 12 Aug20:28
Mmsuishell.dll4.0.2450.49199,27214 12 Aug20:28
Mmsutils.dll4.0.2450.49231,00814 12 Aug20:28
Mmswmi.dll4.0.2450.49150,62414 12 Aug20:28
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53613-มีนาคม-1221:58
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34413-มีนาคม-1221:58
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-ม.ค.-1219:26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-ม.ค.-1219:26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-ม.ค.-1219:26
Mssrch.dll14.0.6131.50004,988,5206 12 พฤศจิกายน19:19
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,2485 12 พฤศจิกายน13:49
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,4565 12 พฤศจิกายน13:49
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,2005 12 พฤศจิกายน13:49
Mvdesigner.dll4.0.2450.49166,50414 12 Aug20:28
Mvviewer.dll4.0.2450.49100,96014 12 Aug20:28
Nlsdata0000.dll14.0.6122.50002,030,76016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0002.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0003.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0009.dll14.0.6122.500022,957,22416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000a.dll14.0.6122.500011,378,85616-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000c.dll14.0.6122.50003,407,52816-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000d.dll14.0.6122.50002,977,44816-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000f.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0010.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0018.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata001a.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata001b.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata001d.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0020.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0021.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0022.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0024.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0026.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0027.dll14.0.6122.50002,371,24016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata002a.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0039.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata003e.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0045.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0046.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0047.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0049.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004a.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004b.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004c.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004e.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0414.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0416.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0816.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata081a.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0c1a.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.49121,46414 12 Aug20:28
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,1041 11 พฤศจิกายน22:51
Ntma.dll4.0.2450.4955,89614 12 Aug20:28
Objectlauncher.dll4.0.2450.4912,91214 12 Aug20:28
Objectviewers.dll4.0.2450.49207,46414 12 Aug20:28
Office.odf14.0.6106.50004,297,5688 11 Jun2:41
Operations.dll4.0.2450.4976,39214 12 Aug20:28
Osafehtm.dll14.0.6129.5000156,26418-ต.ค.-1222:58
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-ม.ค.-1219:26
Policy.12.0.microsoft.office.server.search.dll14.0.6107.500011,1761-ก.ค.-1117:26
Preview.dll4.0.2450.49318,04814 12 Aug20:28
Prm0001.bin14.0.6122.500016,692,22415-พฤษภาคม-1214:55
Prm0005.bin14.0.6122.50006,469,12015-พฤษภาคม-1214:55
Prm0006.bin14.0.6122.50007,042,56015-พฤษภาคม-1214:55
Prm0007.bin14.0.6122.500011,598,84815-พฤษภาคม-1214:55
Prm0008.bin14.0.6122.50008,225,28015-พฤษภาคม-1214:55
Prm0009.bin14.0.6122.50005,697,53615-พฤษภาคม-1214:55
Prm000b.bin14.0.6122.50008,067,58415-พฤษภาคม-1214:55
Prm000e.bin14.0.6122.500010,399,23215-พฤษภาคม-1214:55
Prm0013.bin14.0.6122.50009,478,14415-พฤษภาคม-1214:55
Prm0019.bin14.0.6122.50008,624,64015-พฤษภาคม-1214:55
Prm001f.bin14.0.6122.500014,325,24815-พฤษภาคม-1214:55
Propertysheetbase.dll4.0.2450.49416,36814 12 Aug20:28
Query.dll14.0.6108.5000371,56820-ก.ค.-1113:40
Rulerctrl.dll4.0.2450.4947,71214 12 Aug20:28
Setup.exe14.0.6131.50031,377,88012 12 Dec5:19
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,6966-Aug-1217:20
Svrexport.exe4.0.2450.4935,42414 12 Aug20:28
Svrsetup.dll14.0.6131.50037,318,60012 12 Dec5:19
Syncsetuputl.dll4.0.2450.49233,06414 12 Aug20:28
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,9607-Aug-1217:19
Uiutils.dll4.0.2450.49379,48814 12 Aug20:28
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.49383,60814 12 Aug20:28

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2553159 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553159 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2553159

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com