คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2010 (Oart-x-none.msp): 11 ธันวาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2553282 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft PowerPoint 2010 คือวันที่ 11 ธันวาคม 2012

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • สมมติว่า คุณใช้ลักษณะพิเศษเงากับตัวควบคุมกล่องข้อความบนภาพนิ่ง PowerPoint 2010 เมื่อคุณพิมพ์ภาพนิ่ง เส้นแนวตั้งจะแสดงอยู่ถัดจากตัวควบคุมกล่องข้อความในการพิมพ์โดยไม่คาดคิดออก

  หมายเหตุ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเปิดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยัง โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลคีย์รีจิสทรี"
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างแมโครที่สามารถเพิ่มกล่องข้อความบางอย่าง และแก้ไขข้อความในกล่องข้อความ
  • คุณเรียกใช้แมโครในภาพนิ่ง
  • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างในภาพนิ่ง
  • คุณคลิก เลิกทำ คำสั่งหลายครั้งบนแถบเครื่องมือการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  • คุณคลิก ทำซ้ำ คำสั่งหนึ่งครั้ง
  ในสถานการณ์สมมตินี้ กล่องข้อความให้หาย

  หมายเหตุ นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำการยกเลิก (Ctrl + Z) หรือการทำซ้ำคำสั่ง (Ctrl + Y)

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังให้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในเรื่องนี้ บทความ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณอยู่ ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการถัดไป ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ดาวน์โหลด ไม่มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของนี้ บทความฐานความรู้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft บริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือ ถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการสมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาสำหรับ ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเนื่องจากเป็น ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนวางจำหน่ายก่อนหน้านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลคีย์รีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนการ รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างละเอียด สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาแรกที่อธิบายไว้ในบทความนี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Office\14.0
 3. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์.
 4. ชนิด Gfxแล้ว กด Enter
 5. เลือกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Gfx
 6. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก DWORD (32 บิต) ค่า.
 7. ชนิด UsePrinterPixelSnappingแล้ว กด Enter
 8. ในการ รายละเอียด บานหน้าต่าง คลิกขวา UsePrinterPixelSnappingแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 9. ในการ ค่า ข้อมูล กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 10. ออกจาก Registry Editor

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการ รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไข ตัดสินค้าจากคลังที่มีอยู่ในบทความนี้

ที่ รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

x 64

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Oart2010-kb2553282-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6131.500010,490,45615-พฤศจิกายน-1223:15

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Oart x none.mspไม่เกี่ยวข้อง9,440,7687-พฤศจิกายน-1222:07

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มคุณลักษณะ ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Oart.dll14.0.6131.500029,822,5367-พฤศจิกายน-1220:55

x 86

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Oart2010-kb2553282-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6131.50008,942,32015-พฤศจิกายน-1223:15

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Oart x none.mspไม่เกี่ยวข้อง8,034,8167-พฤศจิกายน-1222:07

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มคุณลักษณะ ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Oart.dll14.0.6131.500020,531,2727-พฤศจิกายน-1219:05
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2553282 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft PowerPoint 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbhotfixallversions kbmt KB2553282 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2553282

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com