แก้ไข: "ข้อผิดพลาดแฟ้ม: ข้อมูลอาจสูญหายไป" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Excel 2010 เพื่อเปิดแฟ้ม Excel รายงานที่ส่งออกมาจาก SSRS 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2554905 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 เป็นแฟ้มหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณสามารถใช้ Microsoft SQL Server 2008 บริการรายงาน (SSRS 2008) การส่งรายงานไปยังแฟ้มสมุดงาน Microsoft Excel แล้ว คุณใช้ Microsoft Excel 2010 เพื่อเปิดแฟ้มสมุดงาน Excel ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ:
ข้อผิดพลาดแฟ้ม: ข้อมูลอาจสูญหายได้


บันทึกย่อ
  • ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณใช้ Microsoft Office Excel 2003 หรือ Microsoft Office Excel 2007 เพื่อเปิดแฟ้มสมุดงาน Excel
  • ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณบันทึกแฟ้มสมุดงาน Excel เป็นแฟ้มสมุดงาน Excel 2010

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก SSRS 2008 เขียนค่าลบค่าศูนย์ (-0) ค่าไปยังสมุดงาน Excel ในขณะที่คุณส่งรายงาน เมื่อคุณเปิดสมุดงาน Excel, Excel 2010 ตรวจสอบค่า และสร้างข้อผิดพลาดเมื่อพบค่า

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 Service Pack 3

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดใน 4 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2673383 แพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 3

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ไม่ใช้เลขศูนย์เป็นค่าลบ

ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้นิพจน์ที่มีลักษณะต่อไปนี้เมื่อคุณทำคำนวณค่าของกล่องข้อความใน SSRS 2008:
=IIf(Sum(Fields!Amount.Value) = -0, 0, Sum(Fields!Amount.Value))

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2554905 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
  • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2554905 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2554905

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com