Servisa pakotni un kumulat?vo atjaunin?jumu sarakstu BizTalk Server

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2555976 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir nor?d?ti versija inform?ciju kumulat?vo atjaunin?jumu un servisa pakot?u Microsoft BizTalk Server un Microsoft BizTalk adapteris Pack. M?s iesak?m instal?t jaun?ko kumulat?vais atjaunin?jums versija BizTalk serveri, ko izmantojat.

PAPILDINDORM?CIJA

BizTalk Server 2010

Kumulat?vais atjaunin?jums

BizTalk Server 2010 CU4

Versija: 3.9.545.2
Izdo?anas datums: February 28, 2012

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2667310 4. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU3

Versija: 3.9.542.2
Izdo?anas datums: 2011. gada 30 novembr?

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2617149 3. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU2

Versija: 3.9.530.2
Izdo?anas datums: 2011. gada 31 augusts

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2573000 2. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU1

Versija: 3.9.522.2
Izdo?anas datums: 21 maijs 2011

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

24977891. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2009

Kumulat?vais atjaunin?jums

BizTalk Server 2009 VV5

Versija: 3.8.475.2

Release date: January 20, 2012

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2649852 5. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2009

BizTalk Server 2009 CU4

Versija: 3.8.473.2

Izdo?anas datums: 2011. gada 1 novembr?

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2604321 4. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2009 CU3

Versija: 3.8.469.2

Izdo?anas datums: 2011. gada 1 augusts

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

25571493. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2009 CU2

Versija: 3.8.463.2

Izdo?anas datums: 2011. gada 17. mart?

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2497794 2. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2009

BizTalk Server 2009 CU1

Versija: 3.8.454.2
Izdo?anas datums: 8 decembris 2010

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

24290501. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2006 R2

Kumulat?vais atjaunin?jums

BizTalk Server 2006 R2 servisa pakotne 1 CU3

Versija: 3.6.2224.12
Izdo?anas datums: 30 augusts 2010

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2286501 3. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

BizTalk Server 2006 R2 servisa pakotne 1 CU2

Versija: 3.6.2217.12
Izdo?anas datums: 24 j?nijs 2010

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2211420 2. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

BizTalk Server 2006 R2 servisa pakotne 1 CU1

Versija: 3.6.2210.12
Izdo?anas datums: 12 apr?lis 2010

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

982061 1. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Servisa pakotne

BizTalk Server 2006 R2 SP1

Versija: 3.6.2149.10
Release date: January 27, 2010

Lai ieg?tu papildinform?ciju par labojumfailus, kas iek?auti Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

974563 Microsoft BizTalk Server labojumfailus, kas iek?auti BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 saraksts

BizTalk adapteris Pack 2010

Kumulat?vais atjaunin?jums

BizTalk adapteris Pack 2010 CU2

Versija: 3.5.6537.0
Izdo?anas datums: 2011. gada 31 augusts

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2572999 2. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk adapteris Pack 2010


BizTalk adapteris Pack 2010 CU1


Versija: 3.5.6534.0
Izdo?anas datums: 6 maijs 2011

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2539794Kumulat?v? atjaunin?juma pakotne 1 BizTalk adapteris Pack 2010


BizTalk adapteris Pack 2.0

Kumulat?vais atjaunin?jums

BizTalk adapteris Pack 2.0 VV5

Versija: 3.5.5326.0
Release date: January 20, 2012

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2649848 5. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk adapteris Pack 2.0

BizTalk adapteris Pack 2.0 CU4

Versija: 3.5.5325.0
Izdo?anas datums: 2011. gada 1 novembr?

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2604327 4. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk adapteris Pack 2.0


BizTalk adapteris Pack 2.0 CU3

Versija: 3.5.5324.0
Izdo?anas datums: 2011. gada 1 augusts

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

25571503. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk adapteris Pack 2.0


BizTalk adapteris Pack 2.0 CU2

Versija: 3.5.5320.0
Izdo?anas datums: 30 apr?lis 2011

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2531605 2. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk adapteris Pack 2.0

BizTalk adapteris Pack 2.0 CU1

Versija: 3.5.5314.0
Izdo?anas datums: 8 decembris 2010

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2444952 1. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne BizTalk adapteris Pack 2.0

Rekviz?ti

Raksta ID: 2555976 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 7. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2555976 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2555976

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com