คุณไม่สามารถแก้ไขเซลล์ในตาราง DHMTL หลังจากที่คุณลบเนื้อหาของเซลล์ใน Internet Explorer 8 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2556260 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเข้าถึงเว็บเพจที่ใช้ HTML โดยใช้ Windows Internet Explorer 8 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
  • คุณลบเนื้อหาของเซลล์ในตารางบนหน้า DHTML
  • คุณเปลี่ยนโฟกัสออกจากเซลล์
  • คุณพยายามแก้ไขเซลล์ได้อีกครั้ง
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถแก้ไขเซลล์

หมายเหตุ เมื่อเซลล์ว่างเปล่า ควรจะแสดงข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม คุณควรยังคงสามารถแก้ไขเซลล์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2530548 (MS11-050) ก่อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2530548MS11-050: สะสมทการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer: 14 มิถุนายน 2011

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2556260 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbprb kbqfe kbmt KB2556260 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2556260

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com