Как се използват инструментите Fdisk и Format (Форматиране) за създаване или повторно създаване на дялове на твърд диск

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 255867 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

Тази статия описва инструментите Fdisk и Format (Форматиране) и как те се използват за първоначално или повторно създаване на дялове на твърд диск.

Допълнителна информация

Как се използват инструментите Fdisk и Format

Преди да инсталирате операционната система е необходимо да създадете първичен дял (primary partition) на твърдия диск (диск 1) на компютъра и след това да форматирате файловата система на този дял. Fdisk е базиран на MS-DOS инструмент, който можете да използвате, за да подготвите (създадете дялове на) твърдия диск. С помощта на Fdisk можете да създавате, променяте, изтривате или извеждате на екрана текущите дялове на твърдия диск. На всяко отделено място на твърдия диск (първичен, разширен или логически дял) се присвоява буква на дял. Диск 1 може да съдържа един разширен дял. Вторият твърд диск може да съдържа първичен или разширен дял. Разширен дял може да съдържа един или повече логически MS-DOS дялове.

След създаване на дялове върху диска с инструмента Fdisk използвайте инструмента Format, за да форматирате тези дялове с файлова система. Таблицата за разположение на файловете (FAT) на файловата система позволява на твърдия диск да приема, съхранява и извлича данни. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me) и Windows 2000 поддържат файловите системи FAT16 и FAT32. Когато задействате инструмента Fdisk на твърд диск, чийто размер превишава 512 мегабайта (MB), ще се появи съобщение да изберете една от следните файлови системи:
 • FAT16: Тази файлова система има максимален капацитет от 2 гигабайта (GB) за всяко отделено място или буква на дял. Например ако използвате файловата система FAT16 и имате 6 GB твърд диск, можете да имате три букви на дялове (C, D и E), всеки от които е с капацитет 2 GB.За допълнителна информация относно файловата система FAT16 щракнете върху разположения по-долу номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
  118335 Максимален размер на дял при файлова система FAT16
 • FAT32: Тази файлова система е в състояние да поддържа дискове с размер до 2 терабайта. Тя съхранява файловете в по-малки раздели на твърдия диск в сравнение с файловата система FAT16. Благодарение на това на твърдия диск остава повече място. Файловата система FAT32 не поддържа дискове с размер под 512 MB.За допълнителна информация относно файловата система FAT32 щракнете върху разположения по-долу номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
  154997 Описание на файловата система FAT32
При работа с командите fdisk и format се създава главен запис за началното зареждане (MBR) и таблици за разположението на файловете. MBR и таблиците за разположението на файловете съхраняват необходимата геометрия на диска, която му позволява да приема, съхранява и извлича данни. За допълнителна информация относно създаването на дялове с MS-DOS и преглед на геометрията на твърд диск щракнете върху разположения по-долу номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
69912 Обобщена информация за създаване на дялове с MS-DOS


Важни фактори, които трябва да се вземат предвид преди да използвате инструментите Fdisk и Format

Вземете под внимание следните въпроси преди да използвате инструментите Fdisk и Format
 • Дали твърдият диск е нов? В случай, че не, преминете към втория въпрос.
  • Дали този твърд диск е единственият твърд диск на компютъра (master) или е втори твърд диск (slave)?
  • Дали сте приготвили твърдия диск, следвайки инструкциите на производителя? Важно е джъмперите и кабелите да се установят в съответствие с ролята на твърдия диск (master или slave).
  • Проверили ли сте дали базовата входно-изходна система (BIOS) поддържа твърдия диск или втория твърд диск? В случай, че не, проверете документацията, предоставена с дънната платка, или се свържете с производителя. Обикновено BIOS има настройка за автоматично откриване на твърд диск, която конфигурира устройството, но е препоръчително да проверите това, преди да продължите.
  • Какъв вид файлова система искате да използвате? Можете да използвате FAT16 или FAT32. Ако не сте сигурни коя файлова система искате да използвате, вижте следните статии в базата знания на Microsoft:
   118335 Максимален размер на дял при файлова система FAT16
   154997 Описание на файловата система FAT32
 • Дали твърдият диск вече съдържа данни?
  • Дали сте създали резервни копия на всички важни данни? В случай, че не, направете резервно копие на данните, преди да продължите по-нататък. Когато използвате командата fdisk при създаване, изтриване или промяна на някой дял, всички данни на този дял се изтриват безвъзвратно. Имайте предвид, че можете да разглеждате текущите данни за дяла, без да изтривате данните на него.

   За допълнителна информация относно инсталирането на помощната програма MSBackup щракнете върху разположения по-долу номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
   152561 Инсталиране на Microsoft Backup
   Вижте помощния файл (Help) в MSBackup за информация относно използването на тази помощна програма. Ако искате да използвате помощната програма MSBackup с устройство, представляващо сменяем носител, вижте следната статия в базата знания на Microsoft:
   188575 Създаване на резервни копия на сменяем носител с помощта на Microsoft Backup
   Имайте предвид, че в Windows Me не е включена помощна програма за създаване на резервни копия.
  • Дали за твърдия диск има drive overlay или програма за управление на диска? Ако вашият компютър използва софтуер тип drive overlay за поддръжка на дискове с голям капацитет, на използвайте инструмента Fdisk преди да се консултирате с производителя на софтуера. Ако имате съмнения, преди да продължите, вижте следната статия в базата знания на Microsoft или се свържете с производителя на софтуера:
   186057 Как да проверите дали е инсталирана програма от тип Drive Overlay в Windows
  • Разполагате ли с дискетите или с компактдисковете, необходими за преинсталиране на вашия софтуер? Уверете се, че разполагате с необходимия софтуер, за да можете да преинсталирате вашите програми след създаването на дялове или форматирането на твърдия диск. Ако сте закупили надграждане (upgrade) към програма, уверете се, че притежавате пълната версия на оригиналната програма. Много надграждания изискват извършването на проверка за съответствие преди да позволят да инсталирате надградения продукт. Ако не можете да намерите оригиналните дискети или компактдискове, преди да продължите, се свържете с производителя на софтуера.
  • Дали сте записали резервно копие на актуализираните драйвери на носител, различен от диска, който възнамерявате да форматирате или върху който искате да създадете нови дялове? Ако сте инсталирали актуализиран драйвер за периферно устройство (например за модем, принтер и т.н.), уверете се, че сте записали резервно копие на новия драйвер на устройство, различно от устройството, което възнамерявате да форматирате или разделяте на дялове, за да можете да преинсталирате драйвера след инсталирането на операционната система.
 • Желаете ли да обедините няколко разширени дяла в един? При положителен отговор вижте раздел "Повторно разделяне на дялове и форматиране на разширени и логически дялове на твърд диск" в тази статия.
 • Имате ли стартираща дискета? Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition и Windows Me по време на инсталацията ви предлагат да създадете такава дискета. Ако нямате подобна дискета:
  1. Поставете празна дискета във флопидисковото устройство (А).
  2. Щракнете върху Start (Старт), насочете показалеца на мишката към Settings (Настройки), щракнете върху Control Panel (Контролен панел) и след това щракнете двукратно върху Add/Remove Programs (Добавяне/премахване на програми).
  3. Щракнете върху Create Disk (Създай дискета) в раздела Startup Disk (Стартираща дискета).
  4. След създаването на стартиращата дискета трябва да я проверите. За да проверите дискетата, поставете я във флопидисковото устройство и рестартирайте компютъра. Ако използвате компютър, базиран на Windows 98, ще се появи меню за стартиране. Ако използвате компютър, базиран на Windows 95, ще се появи команден ред.
 • Нуждаете ли се от поддръжка на компактдискове в реален режим? Някои компактдискови устройства изискват драйвери, работещи в реален режим. Ако планирате да използвате Windows 98, имайте предвид, че стартиращата дискета съдържа базови драйвери ATAPI CD-ROM и SCSI, работещи в реален режим, които могат да активират CD-ROM устройства след зареждане на Windows 98 от нея. Възможно е тези драйвери за компактдискови устройства да не работят с всички CD-ROM устройства. Те могат да служат за заместители, ако работещите в реален режим драйвери за компактдисковото устройство, предоставени заедно с него, отсъстват.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако поставите стартиращата дискета за Windows 98 и рестартирате компютъра, има вероятност да не можете да смените текущата директория с тази на буквата на компактдисковото устройство (обикновено тя се измества с една буква напред в сравнение с типичното й място, понеже стартиращата дискета създава дял за паметта със случаен достъп [RAM]), тъй като тези драйвери не работят с вашето компактдисково устройство. Вижте приложената към хардуера документация или се свържете с производителя му, за да получите драйверите на компактдисковото устройство.


Разбиване на дялове и форматиране на твърд диск, обозначен като Master

ВАЖНО: Ако приложите описаните по-долу стъпки върху твърд диск, който съдържа някаква информация, всички данни на него ще бъдат безвъзвратно изтрити.

Създаване на дялове на твърд диск, обозначен като Master

За да разбиете на дялове твърд диск, стартирайте командата fdisk:
 1. Поставете стартиращата дискета във флопидисковото устройство, рестартирайте компютъра и използвайте един от следните методи в зависимост от вашата операционна система. За стартираща дискета, предназначена за Windows 98, Windows 98 Second Edition или Windows Me:

  1. Когато се появи менюто за стартиране на Microsoft Windows 98, изберете опцията Start computer without CD-ROM support (Стартирай системата без поддръжка на компактдискови устройства) и натиснете ENTER.
  2. В командния ред въведете fdisk и натиснете ENTER.
  3. Вижте стъпка 2.
  За стартиращ диск, предназначен за Windows 95:

  1. В командния ред въведете fdisk и натиснете ENTER.
  2. Вижте стъпка 2.
 2. Ако твърдият диск е с размер над 512 MB, ще се появи следното съобщение:
  Your computer has a disk larger than 512 MB. (Вашият компютър съдържа твърд диск с размер над 512 MB.) This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive. (Тази версия на Windows включва подобрена поддръжка на големи дискове, в резултат на която се постига по-ефективно използване на дисковото пространство на тези дискове и се позволява форматирането на твърди дискове с капацитет над 2 GB като един дял.)

  IMPORTANT: (ВАЖНО:) If you enable large disk support and create any new drives on this disk, you will not be able to access the new drive(s) using other operating systems, including some versions of Windows 95 and Windows NT, as well as earlier versions of Windows and MS-DOS. (Ако активирате поддръжката за твърди дискове с голям капацитет и създадете нови дялове на този диск, вече няма да можете да осъществите достъп към новите дялове с помощта на други операционни системи, включително някои версии на Windows 95 и Windows NT, както и по-ранните версии на Windows и MS-DOS.) In addition, disk utilities that were not designated explicitly for the FAT32 file system will not be able to work with this disk. (Освен това някои помощни програми за диска, които не са създадени специално за файловата система FAT32, няма да могат да функционират с този диск.) If you need to access this disk with other operating systems or older disk utilities, do not enable large drive support. (Ако се нуждаете от възможност за достъп до този диск чрез други операционни системи или по-стари помощни програми за работа с дискове, не активирайте поддръжката за големи твърди дискове.)

  Do you wish to enable large disk support? (Желаете ли да активирате поддръжката на дискове с голям капацитет?)
  If you want to use the FAT32 file system, press Y and then press ENTER. (Ако желаете да използвате файловата система FAT32, натиснете Y, последвано от ENTER.) If you want to use the FAT16 file system, press N and then press ENTER. (Ако желаете да използвате файловата система FAT16, натиснете N, последвано от ENTER.)За допълнителна информация относно файловите системи FAT32 и FAT16 щракнете върху разположените по-долу номера на статии в базата знания на Microsoft и избраната статия ще се отвори:
  118335 Максимален размер на дял при файлова система FAT16
  154997 Описание на файловата система FAT32
 3. След натискане на ENTER ще се появи меню на Fdisk със следните опции:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (Създаване на DOS дял или логическо DOS устройство)
  2. Set active partition (Задаване на активен дял)
  3. Delete partition or Logical DOS Drive (Изтриване на дял или логическо DOS устройство)
  4. Display partition information (Показване на информация за дяла)
  5. Change current fixed disk drive (Смяна на текущото фиксирано дисково устройство)
  Имайте предвид, че петата опция е налична само ако компютърът съдържа два физически твърди диска.
 4. Натиснете 1, за да изберете опцията Create DOS partition or Logical DOS Drive (Създаване на DOS дял или логическо DOS устройство), след което натиснете ENTER.
 5. Натиснете 1, за да изберете опцията Create Primary DOS Partition (Създаване на първичен DOS дял), след което натиснете ENTER.
 6. След като натиснете ENTER, ще се появи следното съобщение:
  Do you wish to use the maximum available size for primary DOS partition? (Искате ли да използвате максималния възможен размер за първичния дял за DOS?"
  След появяването на това съобщение използвайте един от следните методи, в зависимост от избраната от вас файлова система.

  За файлова система FAT32

  1. Ако сте натиснали Y за файловата система FAT32 в стъпка 2 и искате цялото пространство на твърдия диск да бъде присвоено на устройство C, натиснете Y, последвано от ENTER.
  2. Натиснете ESC два пъти, за да напуснете инструмента Fdisk, и ще се върнете към командния ред.
  3. Вижте стъпка 7.

  За файлова система FAT16

  Ако натиснете N за файловата система FAT16 по време на стъпка 2, можете да приемете подразбиращия се размер от 2 GB за размер на дяла или да промените размера му според вашите нужди.

  За да приемете размера на дяла по подразбиране:

  1. Ако искате първите 2 GB на твърдия диск да бъдат присвоени на устройство C, натиснете Y, последвано от ENTER.
  2. Натиснете ESC, за да се върнете в менюто , след което погледнете стъпка d в раздела "Задаване на размер на дяла, определен от потребителя" по-долу.
  Задаване на размер на дяла, определен от потребителя:

  1. Ако искате да зададете собствен размер за дяловете (обозначавани с букви) на твърдия диск, натиснете N, последвано от ENTER.
  2. Показва се диалогов прозорец, в който можете да въведете желания размер на първичния дял в MB или в проценти дисково пространство. Имайте предвид, че за компютри, работещи под Windows 98 или Windows Me, Microsoft препоръчва да направите първичния дял да е с размер поне 500 MB. Въведете размера на дяла, който искате да създадете, след което натиснете ENTER.
  3. Натиснете ESC, за да се върнете в менюто .
  4. За да присвоите букви на останалото пространство на твърдия диск, натиснете 1, последвано от ENTER.
  5. Натиснете 2, за да изберете опцията Create Extended DOS Partition (Създаване на разширен дял за DOS), след което натиснете ENTER.
  6. Ще се появи диалогов прозорец, показващ максималния размер на диска, който можете да присвоите на раширения дял. Можете да промените размера на дяла или да използвате размера по подразбиране. Имайте предвид, че се препоръчва максималният размер по подразбиране, но вие можете да разпределите пространството на няколко дяла, обозначени с различни букви. Въведете желания размер на дяла, натиснете ENTER, последвано от ESC.
  7. Появява се менюто Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (Създаване на логически DOS устройства на разширения дял за DOS). Можете да използвате това меню, за да разпределите останалото място на твърдия диск между другите дялове (обозначени с букви). В полето Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%) (Въведете размера на логическия дял в МВ или като процент (%) от целия размер на диска) въведете размера, който искате да дадете на дяла, обозначен със следващата буква, след което натиснете ENTER.
  8. Показва се таблица със списък от букви, обозначаващи дялове и размерите на всеки от тях. Ако на твърдия диск има останало свободно пространство, то се показва близо до дъното на таблицата. Повторете стъпките от e до g, докато не получите следното съобщение:
   All available space in the Extended DOS Partition is assigned to local drives. (Цялото налично пространство на разширения дял за DOS е присвоено на локални дискови устройства.)
  9. След появяването на това съобщение натиснете ESC, за да се върнете в менюто .
  10. За да активирате дисковото устройство, от което планирате да се стартира системата (обикновено дял C), натиснете 2, чрез което ще изберете опцията Set active partition (Задаване на активен дял), след което натиснете ENTER.
  11. Когато се появи следното съобщение, натиснете 1, последвано от ENTER:
   Enter the number of the partition you want to make active. (Въведете номера на дисковото устройство, което искате да активирате.)
  12. Натиснете ESC два пъти с цел напускане на инструмента Fdisk и връщане в командния ред, след което вижте раздела "Форматиране на твърд диск" в тази статия.

Форматиране на твърд диск

След създаване на дяловете трябва да ги форматирате:
 1. Поставете стартиращата дискета във флопидисковото устройство и рестартирайте компютъра.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате дискета за стартиране на Windows 95, ще се появи команден ред и можете директно да преминете към стъпка 2. Ако използвате флопидиск за стартиране на Windows 98, Windows 98 Second Edition или Windows Me, при появяването на менюто за стартиране на Windows 98 изберете опцията Start computer without CD-ROM support (Стартирай системата без поддръжка на компактдискови устройства).
 2. При появяване на командния ред въведете format c: /s и натиснете ENTER. Тази команда прехвърля системните файлове и трябва да се използва само когато форматирате дисковото устройство С (или вашия "активен" дял). За всички други дялове въвеждайте format drive: (където drive е буквата, отговаряща на дяла, който желаете да форматирате).

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако получите съобщение за грешка "Bad command" ("Невалидна команда") или "Bad file name" ("Невалидно име на файл"), може да е необходимо да извлечете и запишете инструмента Format.com на стартиращата дискета. За целта въведете следната команда в командния ред и след това натиснете клавиша ENTER:
  extract ebd.cab format.com
  Когато прекопирате Format.com на стартиращата дискета, въведете format c: /s в командния ред, за да форматирате активното дисково устройство, или format дял:, ако искате да форматирате дял, различен от активното дисково устройство.
 3. След успешното използване на инструмента Format.com ще се появи следното съобщение:
  WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE C: (ВНИМАНИЕ! ВСИЧКИ ДАННИ НА ВЪТРЕШНОТО ДИСКОВО УСТРОЙСТВО C:) WILL BE LOST! (ЩЕ БЪДАТ ЗАГУБЕНИ!)
  Proceed with Format? (Желаете ли да преминете към форматирането?)
 4. Натиснете Y, последвано от ENTER, за да форматирате устройство C.
 5. След приключването на процедурата по форматиране ще получите следното съобщение:
  Volume label (11 characters, ENTER for none)? (Означение на тома (11 знака, ENTER - без означение)?)
  ЗАБЕЛЕЖКА: Това е опционална функция, с помощта на която можете да въведете наименование на устройство. Можете да изберете да въведете 11-знаково име на дисковото устройство или да го оставите празно, като натиснете ENTER.
При положителен отговор вижте раздел "Повторно разбиване на дялове и форматиране на разширени и логически дялове на твърд диск" в тази статия.

Повторно разбиване на дялове и форматиране на твърд диск, обозначен като Slave

Повторно разбиване на дялове на твърд диск, обозначен като Slave

Ако искате да добавите втори твърд диск (slave устройство) в компютъра, първо трябва да се уверите, че джъмперите, както на master (първоначалния диск), така и на slave (новия диск), са поставени в съответствие с инструкциите на производителя, за да може компютърът да открива твърдите дискове. Проверете дали хардуерът ви е инсталиран правилно, след което изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Start (Старт), насочете мишката към Run (Изпълни), след което въведете command (Имайте предвид, че командата cmd се изпълнява само на системи, базирани на Windows 2000).
 2. В командния ред въведете fdisk и натиснете ENTER. Появява се следното меню:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (Създаване на DOS дял или логическо DOS устройство)
  2. Set active partition (Задаване на активен дял)
  3. Delete partition or Logical DOS Drive (Изтриване на дял или логическо DOS устройство)
  4. Display partition information (Показване на информация за дяла)
  5. Change current fixed disk drive (Смяна на текущото фиксирано дисково устройство)
  Имайте предвид, че петата опция е налична само ако компютърът съдържа два физически твърди диска.
 3. Натиснете 5, последвано от ENTER. Когато направите това, текущият избор се променя от физически диск 1 (master) на физически диск 2 (slave).
 4. Натиснете 1, за да изберете опцията Create DOS partition or Logical DOS Drive (Създаване на DOS дял или логическо DOS устройство), след това натиснете ENTER, последвано от 2, за да изберете опцията Create Extended DOS Partition (Създаване на разширен дял за DOS), и накрая натиснете ENTER. Когато превръщате slave устройството в разширен MS-DOS дял, буквите на дисковите устройства не се променят. Например ако първото дисково устройство съдържа дяловете С и D, slave устройството става D, освен ако не го настроите като разширен дял. Ако пропуснете тази стъпка и просто създадете друг първичен MS-DOS дял за slave устройството, новото устройство става D, а това, което беше D, се превръща в устройство E.
 5. Можете да разбиете на дялове slave устройството, за да създадете други логически устройства абсолютно по същия начин, като с първоначалното master устройство. Ако компютърът не може да открие новото дисково устройство, може да се наложи да добавите следния ред към файла Config.sys, където дял е буквата, която следва след последната буква на устройство, използвана на компютъра (включително компактдисковото устройство):
  lastdrive=дял
 6. След приключване на работата с инструмента Fdisk форматирайте новите дялове, за да можете да ги използвате. След като натиснете ESC за напускане на инструмента Fdisk, рестартирайте компютъра, за да заредите Windows.

Форматиране на твърд диск, обозначен като Slave

За да форматирате новия дял или дялове, използвайте един от следните методи в зависимост от вашата файлова система. За файлова система FAT16:
 1. Щракнете двукратно върху My Computer (Моят компютър), след това с десния бутон щракнете върху току-що създадения дял, изберете Format (Форматиране), отбележете Full (Пълно) и натиснете бутона Start (Старт).
 2. След приключване на процедурата по форматиране натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец.
За файлова система FAT32:
 1. Щракнете с мишката върху Start (Старт), насочете я към Programs (Програми), след това към Accessories (Принадлежности), оттам към System Tools (Системни инструменти) и изберете Drive Converter (FAT32) (Конвертиране на дял (FAT32)), след което натиснете Next (Следваща).
 2. В полето Drives (Дялове) щракнете върху устройството, което желаете да конвертирате във файловата система FAT32.
 3. Щракнете върху Next (Следваща), след това върху OK.
 4. Щракнете върху Next (Следваща), пак Next (Следваща) и трети път Next (Следваща).
 5. След приключване на процедурата по конвертиране натиснете Finish (Готово).
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте параметъра /s, който сте използвали при създаването на устройство C. Необходимо е само да форматирате диска или дисковете, за да можете да ги използвате (например ако сте създали два дяла, ще трябва да форматирате и двата).

За информация относно повторното разбиване на дялове на разширен дял или логически устройства вижте следващия раздел "Повторно разбиване на дялове и форматиране на разширени и логически дялове на твърд диск" в тази статия.


Повторно разбиване на дялове и форматиране на разширения дял и логически дискови устройства на твърд диск

Използвайте стъпките в този раздел, за да промените размера или комбинирате разширения дял и логическите устройства. Преди да продължите, се уверете, че имате надеждно копие на всички важни данни на разширения дял и логическите устройства. Ако искате да комбинирате целия твърд диск в един дял, използвайте стъпките, описани в раздела "Разбиване на дялове и форматиране на твърд диск, обозначен като Master" в тази статия.

Повторно разбиване на разширен дял и логически устройства

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате този метод, два или повече дяла остават на твърдия диск: първичният дял (обикновено устройство C) и разширен дял. Даже ако използвате файловата система FAT32, съществува ограничение от 8 GB за дяловете, освен ако не придобиете надграждане на BIOS, което напълно поддържа разширения interrupt 13. За допълнителна информация относно причините за наличие на 8 GB лимит щракнете върху номера по-долу, за да отворите съответната статия в базата знания на Microsoft:
153550 Твърдият диск е ограничен до дялове с размер 8 GB
Ако имате твърд диск с размер над 8 GB и не използвате програма от тип disk overlay или програма за управление на дискове, необходимо е да разбиете на дялове и форматирате пространството, оставащо след създаването на всеки 8 GB дял:
 1. Поставете стартиращата дискета във флопидисковото устройство, рестартирайте компютъра и използвайте един от следните методи в зависимост от вашата операционна система. За стартираща дискета, предназначена за Windows 98, Windows 98 Second Edition или Windows Me:

  1. Когато се появи менюто за стартиране на Microsoft Windows 98, изберете Start computer without CD-ROM support (Стартирай системата без поддръжка на компактдискови устройства) и натиснете ENTER.
  2. В командния ред въведете fdisk и натиснете ENTER.
  3. Преминете към стъпка 2.
  За стартиращ диск, предназначен за Windows 95:

  1. В командния ред въведете fdisk и натиснете ENTER.
  2. Преминете към стъпка 2.
 2. Ако твърдият диск е с размер над 512 MB, ще се появи следното съобщение:
  Your computer has a disk larger than 512 MB. (Вашият компютър съдържа твърд диск с размер над 512 MB.) This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive. (Тази версия на Windows включва подобрена поддръжка на големи дискове, в резултат на която се постига по-ефективно използване на дисковото пространство на тези дискове и се позволява форматирането на твърди дискове с капацитет над 2 GB като един дял.)

  IMPORTANT: (ВАЖНО:) If you enable large disk support and create any new drives on this disk, you will not be able to access the new drive(s) using other operating systems, including some versions of Windows 95 and Windows NT, as well as earlier versions of Windows and MS-DOS. (Ако активирате поддръжката за твърди дискове с голям капацитет и създадете нови дялове на този диск, вече няма да можете да осъществите достъп към новите дялове с помощта на други операционни системи, включително някои версии на Windows 95 и Windows NT, както и по-ранните версии на Windows и MS-DOS.) In addition, disk utilities that were not designated explicitly for the FAT32 file system will not be able to work with this disk. (Освен това някои помощни програми за диска, които не са създадени специално за файловата система FAT32, няма да могат да функционират с този диск.) If you need to access this disk with other operating systems or older disk utilities, do not enable large drive support. (Ако се нуждаете от възможност за достъп до този диск чрез други операционни системи или по-стари помощни програми за работа с дискове, не активирайте поддръжката за големи твърди дискове.)

  Do you wish to enable large disk support? (Y/N)? (Желаете ли да активирате поддръжката на дискове с голям капацитет? Д/Н)
  If you want to use the FAT32 file system, press Y and then press ENTER. (Ако желаете да използвате файловата система FAT32, натиснете Y, последвано от ENTER.) If you want to use the FAT16 file system, press N and then press ENTER. (Ако желаете да използвате файловата система FAT16, натиснете N, последвано от ENTER.)За допълнителна информация относно файловите системи FAT32 и FAT16 щракнете върху разположените по-долу номера на статии в базата знания на Microsoft и избраната статия ще се отвори:
  118335 Максимален размер на дял при файлова система FAT16
  154997 Описание на файловата система FAT32
 3. След натискане на ENTER ще се появи следното меню на Fdisk::
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (Създаване на DOS дял или логическо DOS устройство)
  2. Set active partition (Задаване на активен дял)
  3. Delete partition or Logical DOS Drive (Изтриване на дял или логическо DOS устройство)
  4. Display partition information (Показване на информация за дяла)
  5. Change current fixed disk drive (Смяна на текущото фиксирано дисково устройство) 
   (тази опция е достъпна само ако 
    компютърът има два физически твърди диска)
 4. Натиснете 3, последвано от ENTER. Появява се следното меню:
  1. Delete Primary DOS Partition (Изтриване на първичния дял за DOS)
  2. Delete Extended DOS Partition (Изтриване на разширения дял за DOS)
  3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (Изтриване на логическите DOS устройства от разширения дял за DOS)
  4. Delete Non-DOS Partition (Изтриване на дял, който не е DOS дял)
 5. Натиснете 3, последвано от ENTER.
 6. Показва се екранът Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (Изтриване на логическите DOS устройства от разширения дял за DOS) с таблица, описваща атрибутите на твърдия диск, както е показано в следния пример.
  Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
  ДялОзначение на томаСистемаУпотреба
  D:??? 2047 FAT16 100%
  E:??? 2047 FAT16 100%
  F:??? 2047 FAT16 100%
  G:??? 2047 FAT16 100%
  H:??? 2047 FAT32 17%
  I:??? 1498 НЯМА ИНФОРМАЦИЯ 13%


  Total Extended DOS Partition size is XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes) (Пълният размер на разширения DOS дял е XXX MВ (1 MB = 1048576 байта)).

  WARNING! (ВНИМАНИЕ!) Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost. (Данните на изтрития логически дял за DOS ще бъдат изтрити.)

  What drive do you want to delete? (Кой дял искате да изтриете?) Type the letter for the drive that you want to delete, and then press ENTER. (Въведете буквата на дисковото устройство, което искате да изтриете, след което натиснете ENTER.)
 7. Когато получите съобщение да въведете означението на тома за дяла, ако той има означение, въведете го.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да въведете точно означението или да натиснете ENTER при отсъствие на такъв том. Ако въведете неправилно означението на тома, ще се появи следното съобщение:
  Volume label does not match. (Означението на тома не съвпада със съществуващите.)
  Enter Volume Label? (Ще въведете ли означението пак?)
  В случай на правилно въвеждане на означението ще се появи следното съобщение:
  Are you sure (Y/N)? (Сигурни ли сте (Д/Н)?)
  Отговорът по подразбиране на това съобщение е N. Трябва да натиснете Y, последвано от ENTER, за да изтриете дяла. В таблицата срещу буквата, която обозначаваше изтрития дял, се появяват думите "Drive Deleted" ("Дялът е изтрит").
 8. Повторете стъпките от 3 до 7, докато изтриете всички дялове, които желаете да изтриете. Когато свършите, натиснете ESC. Ако изтриете всички логически дялове, ще се появи съобщение "No logical drives defined" ("Няма дефинирани логически дялове") и таблица с буквите, обозначаващи дяловете, които сте променили или изтрили. Натиснете ESC, за да продължите.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да промените размера на логическия диск или дискове, направете това сега. Ако искате да изтриете разширен дял, вижте стъпка 11.
 9. Натиснете 1, за да изберете опцията Create DOS partition or Logical DOS Drive (Създаване на DOS дял или логическо DOS устройство) в менюто с опции на Fdisk , натиснете 3, за да изберете опцията Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (Създаване на логически DOS устройства на разширения дял за DOS) от менюто Create DOS Partition or Logical DOS Drive (Създаване на DOS дял или логическо DOS устройство) и натиснете ENTER. Когато направите това, ще се появи съобщение "Verifying drive integrity" ("Проверка на цялостността на диска") заедно с брояч на обработения обем в проценти.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате тази стъпка, разширеният дял не се изтрива - изтрива се само логическият дял или дялове в разширения дял. Не е необходимо да изтривате разширения дял, за да промените размера на логическите дялове. Например ако имате едно логическо устройство в разширения дял и искате да създадете две логически устройства, първо изтрийте съществуващото логическо устройство, след което създайте две логически устройства в разширения дял. Имайте предвид, че пак сте ограничени до пълния размер на разширения дял.
 10. След приключването на процедурата по проверка на дяла ще получите следното съобщение:
  Total Extended DOS Partition size is XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes) (Пълният размер на разширения DOS дял е XXX MВ (1 MB = 1048576 байта))

  Maximum space available for logical drive is XXX Mbytes (X%) (Максималният размер на наличното пространство за логически дялове е XXX MВ (X%))

  Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%). (Въведете размера на логическия дял в МВ или в проценти от дисковото пространство (%).)
  "Maximum Mbytes available" ("Максималното налично пространство в МВ") е размерът по подразбиране, но вие можете да промените това число, ако въведете размер за дяла, който искате да създадете, като след това натиснете ENTER. Натиснете ESC два пъти, за да напуснете инструмента Fdisk, и ще се върнете към командния ред. След това вижте стъпка 11.
 11. Ако искате да изтриете разширения дял за MS-DOS, натиснете ESC, за да се върнете с менюто на Fdisk . Натиснете 3, за да изберете опцията Delete DOS Partition or Logical DOS Drive (Изтриване на дял или логическо DOS устройство), след това натиснете ENTER, последвано от 2, за да изберете опцията Delete Extended DOS Partition (Изтриване на разширения дял за DOS), и накрая натиснете ENTER.
 12. На екрана се показва текущото фиксирано дисково устройство и информация за него. Разширеният дял е в колоната "Тип". Например:
  Дял Статус Tип Том Означение     MВ Система  Употреба
  C:     1 A   PRI  DOS   (вашето означение) 1200  FAT16  50%
  2         EXT  DOS   (вашето означение) 1200  UNKNOWN 50%
  
  Total disk space is 2400 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes) (Пълният размер на диска е 2400 MВ (1 MВ = 1048576 bytes))
  Освен това ще се появи следното предупреждаващо съобщение:
  ВНИМАНИЕ! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost. (Данните в изтрития разширен дял за DOS ще бъдат загубени.)

  Do you wish to continue (Y/N)? (Желаете ли да продължите? (Д/Н))
 13. Натиснете Y, последвано от ENTER, за да изтриете дяла. Получавате следното съобщение:
  Extended DOS Partition deleted (Разширеният дял за DOS е изтрит)
  Press ESC to continue (Натиснете ESC, за да продължите)
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се опитате да изтриете разширения дял за MS-DOS преди да премахнете всички логически дялове, ще се появи следното съобщение:
  Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist. (Докато съществуват други логически дялове, е невъзможно да се изтрие разширеният дял за DOS.)
  Ако се появи това съобщение за грешка, повторете стъпките от 3 до 6, след което изпълнете инструкциите в стъпките 9 и 10, за да изтриете разширения дял за MS-DOS.

  Показва се менюто на Fdisk . Ако на твърдия диск оставите неразбито на дялове пространство от диска, Windows може да не показва пълния размер на твърдия диск, а само размера на достъпното пространство.

  ВАЖНО: След като промените опциите на Fdisk или изтриете дялове, данните, които са били на устройството, се изтриват и не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че разбирате тази процедура, преди да се опитате да я реализирате. Ако искате да стартирате с чиста конфигурация, или ако желаете да възпроизведете текущата конфигурация, направете резервни копия на всички важни данни преди да използвате инструмента Fdisk.
 14. Ако искате да използвате неразбито на дялове пространство на твърдия диск, необходимо е да форматирате дяловете. При успешно стартиране на помощната програма Format.com ще се покаже следното съобщение:
  WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE X: (ВНИМАНИЕ! ВСИЧКИ ДАННИ НА ВЪТРЕШНОТО ДИСКОВО УСТРОЙСТВО Х :) WILL BE LOST! (ЩЕ БЪДАТ ЗАГУБЕНИ!)
  Proceed with Format? (Желаете ли да преминете към форматирането? (Д/Н))
  Натиснете Y, последвано от ENTER, за да форматирате дяла.
 15. След приключването на процедурата по форматиране ще получите следното съобщение:
  Volume label (11 characters, ENTER for none)? (Означение на тома (11 знака, ENTER - без означение)?)
  ЗАБЕЛЕЖКА: Това е опционална функция, с помощта на която можете да въведете наименование за твърдия диск. Можете да изберете да въведете 11-знаково име или да го оставите празно и натиснете ENTER.Често задавани въпроси

 • Въпрос: Защо инструментът Fdisk разбива на дялове само по 2 GB пространство на всеки опит?

  Отговор: Ако разбиването е само до 2 GB пространство на опит, това означава, че сте натиснали N в отговор на съобщението за активиране на поддръжката за големи дискове или е възможно да използвате версия на Windows, която не поддържа FAT32. Ако използвате Windows 95 или по-ранна версия на компютъра, необходимо е да създадете няколко дяла, за да използвате пълния размер на диска.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако работите със закупена в търговската мрежа версия на Windows 95, не можете да направите надграждане до Windows 95 OSR2.За допълнителна информация относно вашата версия на Windows 95 или Windows 98 щракнете върху номерa по-долу, за дa отворите статията със същия номер в базата знания на Microsoft:
  158238 Определяне на използваната версия на Windows 95/98/Me
 • Въпрос: Притежавам софтуер с размер, превишаващ лимита от 504 MB. Може ли да го използвам?

  Отговор: За да проверите съвместимостта, свържете се с производителя на софтуера, преди да използвате какъвто и да е софтуер за управление на дискове.
 • Въпрос: Имам софтуер или помощни програми, поддържащи дискови устройства с размер над ограничението от 504MB. Мога ли да ги използвам?

  Отговор: Да, можете да копирате инсталацията на Windows 95 или Windows 98 от стария ви твърд диск на новия. За допълнителна информация относно създаването на идентична инсталация на Windows 95 или Windows 98 на нов твърд диск щракнете върху номерa по-долу, за дa отворите статията с този номер в базата знания на Microsoft:
  166172 Копиране на инсталация на Windows 95/98 на нов твърд диск
  Имайте предвид, че не можете да използвате описания в тази статия метод, за да копирате инсталации на Windows 95 или Windows 98 на няколко компютъра. Microsoft поддържа само стандартната процедура за инсталиране, описана в продуктовата документация към Windows 95 и Windows 98.

Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 255867 - Последна рецензия: 08 януари 2014 г. - Редакция: 1.0
Важи за:
 • Microsoft Windows 95
Ключови думи: 
kbenv kbhardware kbhowto kbsetup w2000setup KB255867

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com