Numer ID artykułu: 255867 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL255867
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Więcej informacji

Jak używać narzędzi Fdisk i Format

Przed zainstalowaniem systemu operacyjnego najpierw trzeba utworzyć partycję podstawową na dysku twardym (dysku 1) komputera, a następnie sformatować system plików na tej partycji. Narzędzie Fdisk jest narzędziem systemu MS-DOS, którego można użyć do przygotowania (podziału na partycje) dysku twardego. Narzędzia Fdisk można użyć do utworzenia, zmiany, usunięcia lub wyświetlenia bieżących partycji na dysku twardym, a następnie do przydzielenia litery dysku każdemu alokowanemu obszarowi na dysku twardym (partycji podstawowej, partycji rozszerzonej lub dyskowi logicznemu). Dysk 1 może zawierać jedną partycję rozszerzoną, a drugi dysk twardy może zawierać partycję podstawową lub rozszerzoną. Partycja rozszerzona może zawierać jeden lub większą liczbę dysków logicznych systemu MS-DOS.

Po użyciu narzędzia Fdisk do podziału dysku twardego na partycje należy użyć narzędzia Format do sformatowania tych partycji zgodnie z określonym systemem plików. System plików FAT (tabela alokacji plików) pozwala dyskowi twardemu na akceptowanie, przechowywanie i pobieranie danych. Systemy operacyjne Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition (Me) i Windows 2000 obsługują systemy plików FAT16 i FAT32. Jeśli narzędzie Fdisk zostanie uruchomione na dysku twardym o rozmiarze większym niż 512 megabajtów (MB), pojawia się monit o wybranie jednego z następujących systemów plików:
 • FAT16: W tym systemie plików każdy alokowany obszar (któremu odpowiada litera dysku) może mieć maksymalnie 2 gigabajty (GB). Jeśli na przykład używany jest system plików FAT16 i dysk twardy ma rozmiar 6 GB, można przypisać trzy litery dysku (C, D i E) każdemu alokowanemu obszarowi o rozmiarze 2 GB. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące systemu plików FAT16, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące systemu plików FAT16, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: FAT32: Ten system plików obsługuje dyski o maksymalnym rozmiarze 2 terabajtów i przechowuje pliki w mniejszych sekcjach dysku twardego niż system plików FAT16. Daje to więcej wolnego miejsca na dysku twardym. System plików FAT32 nie obsługuje dysków o rozmiarze mniejszym niż 512 MB. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące systemu plików FAT32, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  154997 Opis systemu plików FAT32
Po uruchomieniu poleceń fdisk i format tworzone są: główny rekord rozruchowy (MBR) i tabele alokacji plików. Rekord MBR i tabele alokacji plików tworzą niezbędną geometrię dysku, która pozwala dyskowi twardemu na akceptowanie, przechowywanie i pobieranie danych. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące podziału na partycje systemu MS-DOS i geometrii dysku twardego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
69912 MS-DOS Partitioning Summary


Ważne informacje, które trzeba wziąć pod uwagę przed użyciem narzędzi Fdisk i Format

Przed użyciem narzędzi Fdisk i Format należy zadać sobie następujące pytania:
 • Czy dysk twardy jest nowy? Jeśli nie, zobacz drugie pytanie.
  • Czy dysk twardy jest jedynym dyskiem twardym na komputerze (dyskiem głównym), czy drugim dyskiem twardym (dyskiem podrzędnym)?
  • Czy przygotowano dysk twardy zgodnie z instrukcjami producenta? Ważną rzeczą jest ustawienie zworek i podłączenie kabli zgodnie z rolą dysku twardego (główny lub podrzędny).
  • Czy sprawdzono system BIOS (Basic Input/Output System) w celu upewnienia się, że obsługuje on dysk twardy lub drugi dysk twardy? Jeśli nie, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do płyty głównej lub skontaktuj się z producentem. Zazwyczaj system BIOS ma ustawienie automatycznego wykrywania dysku twardego, które konfiguruje dysk, ale należy to sprawdzić.
  • Jakiego typu systemu plików chcesz używać? Możesz używać systemu plików FAT16 lub FAT32. Jeśli nie masz pewności, jakiego systemu plików chcesz używać, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
   154997 Opis systemu plików FAT32
 • Czy dysk twardy zawiera już dane?
  • Czy utworzono kopię zapasową wszystkich ważnych danych? Jeśli nie, zanim będziesz kontynuować, wykonaj kopię zapasową. Po uruchomieniu polecenia fdisk w celu utworzenia, usunięcia lub zmiany partycji wszystkie dane znajdujące się na tej partycji zostają trwale usunięte. Należy zwrócić uwagę, że informacje o bieżących partycjach można wyświetlić bez usuwania danych.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zainstalować narzędzie MSBackup, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   152561 Jak zainstalować program Kopia zapasowa Microsoft
   W Pomocy narzędzia MSBackup znajdź informacje, jak używać tego narzędzia. Jeśli chcesz użyć narzędzia MSBackup z dyskiem wymiennym, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   188575 How to Back Up to Removable Media Device Using Microsoft Backup
   Należy zwrócić uwagę, że narzędzie kopii zapasowej nie jest dołączone do systemu Windows Me.
  • Czy dysk twardy ma program nakładkowy dysku lub program do zarządzania dyskami? Jeśli na komputerze używane jest oprogramowanie nakładkowe dysku, umożliwiające obsługę dużych dysków twardych, nie używaj narzędzia Fdisk bez porozumienia z producentem tego oprogramowania. Jeśli masz jakieś wątpliwości, zanim będziesz kontynuować, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base lub skontaktuj się z producentem oprogramowania:
   186057 How to Tell If Drive Overlay Program Is Installed in Windows
  • Czy masz dyskietki lub dyski CD, które są niezbędne do ponownego zainstalowania oprogramowania? Upewnij się, czy masz oprogramowanie umożliwiające ponowne zainstalowanie programów po podzieleniu na partycje i sformatowaniu dysku. W przypadku nabycia uaktualnienia dla programu, upewnij się, czy masz pełną wersję programu oryginalnego. Wiele uaktualnień programów wymaga sprawdzenia zgodności przed zainstalowaniem produktu uaktualnionego. Jeśli nie możesz znaleźć oryginalnych dyskietek lub dysków CD, zanim będziesz kontynuować, skontaktuj się z producentem oprogramowania.
  • Czy masz kopię zapasową zaktualizowanych sterowników urządzeń przechowywaną na urządzeniu innym niż dysk, który chcesz sformatować lub podzielić na partycje? Jeśli zainstalowano zaktualizowane sterowniki urządzeń dla urządzeń peryferyjnych (na przykład modemów, drukarek itp.), upewnij się, że masz kopię zapasową nowych sterowników urządzeń przechowywaną na urządzeniu innym niż dysk, który chcesz sformatować lub podzielić na partycje, aby można było ponownie zainstalować te sterowniki po zainstalowaniu systemu operacyjnego.
 • Czy chcesz połączyć wiele partycji rozszerzonych w jedną partycję rozszerzoną? Jeśli tak, zobacz sekcję „Jak ponownie podzielić na partycje i sformatować partycję rozszerzoną i dyski logiczne dysku twardego” tego artykułu.
 • Czy masz dysk startowy? Systemy Windows 95, Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie i Windows Me monitują o utworzenie dysku startowego podczas instalacji. Jeśli nie masz dysku startowego:
  1. Włóż pustą dyskietkę do stacji dyskietek (stacja dysków A).
  2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  3. Kliknij przycisk Utwórz dysk na karcie Dysk startowy.
  4. Po utworzeniu dysku startowego należy go przetestować. Aby przetestować dysk startowy, włóż go do stacji dyskietek, a następnie ponownie uruchom komputer. Jeśli używasz komputera z systemem Windows 98, wyświetlone zostaje menu startowe. Jeśli używasz komputera z systemem Windows 95, wyświetlony zostaje wiersz polecenia.
 • Czy potrzebujesz obsługi stacji CD-ROM w trybie rzeczywistym? Niektóre stacje CD-ROM wymagają sterowników urządzeń trybu rzeczywistego. Jeśli chcesz używać na komputerze systemu Windows 98, dysk startowy zawiera rodzajowe sterowniki trybu rzeczywistego ATAPI CD-ROM i Small Computer System Interface (SCSI), które włączają sterowniki CD-ROM po przeprowadzeniu rozruchu z dysku startowego systemu Windows 98. Należy zwrócić uwagę, że te sterowniki CD-ROM mogą nie działać ze wszystkimi stacjami CD-ROM; mogą one działać jako sterowniki zastępcze, jeśli sterowniki CD-ROM trybu rzeczywistego dołączone do stacji CD-ROM są niedostępne.

  UWAGA: Jeśli włożysz do stacji dyskietek dysk startowy systemu Windows 98 i ponownie uruchomisz komputer, zmiana litery dysku na literę stacji CD-ROM (zwykle jest to jedna litera dalej niż normalnie, gdyż dysk startowy tworzy dysk RAM) może nie być możliwa, ponieważ te sterowniki mogą nie działać z daną stacją CD-ROM. Zajrzyj do dokumentacji sprzętu lub skontaktuj się z producentem, aby uzyskać odpowiednie sterowniki stacji CD-ROM.


Jak podzielić na partycje i sformatować główny dysk twardy

WAŻNE: Jeśli wykonasz następujące kroki na dysku twardym, który nie jest pusty, wszystkie dane znajdujące się na tym dysku twardym zostaną trwale usunięte.

Jak podzielić główny dysk twardy na partycje

Aby podzielić główny dysk twardy na partycje, uruchom polecenie fdisk:
 1. Włóż dysk startowy do stacji dyskietek, ponownie uruchom komputer, a następnie zastosuj jedną z następujących metod, w zależności od systemu operacyjnego. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me:

  1. Po wyświetleniu menu startowego systemu Microsoft Windows 98 wybierz opcję Uruchom komputer bez obsługi stacji CD-ROM, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie fdisk, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Zobacz krok 2.
  W przypadku dysku startowego systemu Windows 95:

  1. W wierszu polecenia wpisz polecenie fdisk, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Zobacz krok 2.
 2. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Jeśli rozmiar dysku twardego przekracza 512 MB, pojawia się następujący komunikat:
  Ten komputer ma dysk większy niż 512 MB. Ta wersja systemu Windows obejmuje udoskonaloną obsługę dużych dysków, z czego wynika wydajniejsze wykorzystanie miejsca na dużych dyskach i co umożliwia formatowanie dysków o rozmiarach ponad 2 GB jako pojedynczych woluminów.

  WAŻNE: Jeśli włączysz obsługę dużych dysków i utworzysz nowe dyski na tym dysku, nie będzie możliwy dostęp do nowych dysków przy użyciu innych systemów operacyjnych, w tym niektórych wersji systemu Windows 95 i Windows NT oraz wcześniejszych wersji systemu Windows i MS-DOS. Ponadto programy użytkowe, które nie były zaprojektowane dla systemu plików FAT32, nie będą mogły z nim współpracować. Jeśli chcesz mieć dostęp do tego dysku z innych systemów operacyjnych albo ze starszych programów obsługi dysków, nie włączaj obsługi dużych dysków.

  Czy chcesz włączyć obsługę dużych dysków?
  Jeśli chcesz używać systemu plików FAT32, naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli chcesz używać systemu plików FAT16, naciśnij klawisz N, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące systemów plików FAT16 i FAT32, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
  154997 Opis systemu plików FAT32
 3. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Po naciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostaje następujące menu Opcje narzędzia Fdisk:
  1. Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS
  2. Ustaw aktywną partycję
  3. Usuń partycję lub logiczny dysk DOS
  4. Wyświetl informacje o partycjach
  5. Zmień bieżący dysk twardy
  Należy zwrócić uwagę, że opcja 5 jest dostępna tylko wtedy, gdy w komputerze są dwa fizyczne dyski twarde.
 4. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Naciśnij klawisz 1, aby wybrać opcję Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Naciśnij klawisz 1, aby wybrać opcję Utwórz podstawową partycję DOS, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Po naciśnięciu klawisza ENTER pojawia się następujący komunikat:
  Czy użyć maksymalnego dozwolonego rozmiaru dla podstawowej partycji DOS?
  Po pojawieniu się tego komunikatu zastosuj jedną z następujących metod, w zależności od wybranego systemu plików.

  W przypadku systemu plików FAT32

  1. Jeśli naciśniesz klawisz T dla systemu plików FAT32 (w kroku 2) i chcesz całe miejsce na dysku twardym przypisać dyskowi C, naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Naciśnij klawisz ESC, a następnie ponownie naciśnij klawisz ESC, aby zamknąć narzędzie Fdisk i powrócić do wiersza polecenia.
  3. Zobacz krok 7.

  W przypadku systemu plików FAT16

  Jeśli naciśniesz klawisz N dla systemu plików FAT16 (w kroku 2), możesz zaakceptować domyślny rozmiar partycji 2 GB lub możesz dostosować rozmiar partycji.

  Aby zaakceptować domyślny rozmiar partycji:

  1. Jeśli chcesz, aby 2 GB na dysku twardym zostały przypisane dyskowi C, naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do menu Opcje, a następnie zobacz krok d w sekcji „Aby dostosować rozmiar partycji”.
  Aby dostosować rozmiar partycji:

  1. Jeśli chcesz dostosować rozmiar partycji (z przypisanymi literami dysków) na dysku twardym, naciśnij klawisz N, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Wyświetlone zostaje okno dialogowe, w którym możesz wpisać żądany rozmiar dla partycji podstawowej w megabajtach lub jako procent miejsca na dysku. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku komputerów z systemem Windows 98 lub Windows Me firma Microsoft zaleca, aby partycja podstawowa miała przynajmniej 500 MB. Wpisz rozmiar partycji, którą chcesz utworzyć, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do menu Opcje.
  4. Aby przypisać litery dysków dodatkowym obszarom na dysku twardym, naciśnij klawisz 1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Naciśnij klawisz 2, aby wybrać opcję Utwórz rozszerzoną partycję DOS, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Pojawia się okno dialogowe wyświetlające maksymalne miejsce dostępne dla partycji rozszerzonej. Rozmiar partycji można dostosować lub można użyć rozmiaru domyślnego. Należy zwrócić uwagę, że zalecane jest użycie domyślnego rozmiaru maksymalnego, ale można również podzielić miejsce na dysku między wiele liter dysków. Wpisz żądany rozmiar, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisz ESC.
  7. Pojawia się menu Utwórz logiczny dysk DOS w rozszerzonej partycji DOS. Tego menu można użyć w celu przypisania pozostałego miejsca na dysku twardym dodatkowym literom dysków. Wpisz rozmiar obszaru, który chcesz przypisać następnej literze dysku, w polu Wprowadź wielkość dysku w MB lub w procentach wielkości dysku (%), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  8. Wyświetlona zostaje tabela z utworzoną literą dysku i rozmiarem tego dysku. Jeśli na dysku twardym jest jeszcze wolne miejsce, jego rozmiar jest wyświetlany u dołu tej tabeli. Powtarzaj kroki od e do g, dopóki nie pojawi się następujący komunikat:
   Całe dostępne miejsce w rozszerzonej partycji DOS jest przypisane logicznym dyskom.
  9. Po pojawieniu się tego komunikatu naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do menu Opcje.
  10. W celu uaktywnienia partycji, z której planujesz przeprowadzać rozruch (zazwyczaj dysk C), naciśnij klawisz 2, aby wybrać opcję Ustaw aktywną partycję, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  11. Gdy pojawi się następujący komunikat, naciśnij klawisz 1, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   Wprowadź numer partycji do uaktywnienia.
  12. Naciśnij klawisz ESC, a następnie ponownie naciśnij klawisz ESC, aby zamknąć narzędzie Fdisk i powrócić do wiersza polecenia. Przejdź do sekcji „Jak sformatować dysk twardy” tego artykułu.

Jak sformatować dysk twardy

Po utworzeniu partycji trzeba je sformatować:
 1. Ponownie uruchom komputer z dyskiem startowym w stacji dyskietek.

  UWAGA: Jeśli używasz dysku startowego systemu Windows 95, wyświetlany jest wiersz polecenia i możesz przejść do kroku 2. Jeśli używasz dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me, wybierz opcję Uruchom komputer z obsługą stacji CD-ROM z menu startowego systemu Windows 98.
 2. Po wyświetleniu wiersza polecenia wpisz polecenie format c: /s, a następnie naciśnij klawisz ENTER. To polecenie transferuje pliki systemowe i powinno być używane tylko przy formatowaniu dysku C (lub dysku „aktywnego”). W przypadku wszystkich innych partycji wpisz polecenie format dysk:, gdzie dysk jest literą dysku partycji, którą chcesz sformatować.

  UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „Złe polecenie” lub „Zła nazwa pliku”, być może trzeba wyodrębnić narzędzie Format.com z dysku rozruchowego. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  extract ebd.cab format.com
  Po wyodrębnieniu narzędzia Format.com z dysku rozruchowego wpisz w wierszu polecenia polecenie format c: /s, aby sformatować partycję aktywną, lub polecenie format dysk:, jeśli chcesz sformatować partycję, która nie jest aktywna.
 3. Po pomyślnym uruchomieniu narzędzia Format.com pojawia się następujący komunikat:
  UWAGA, WSZYSTKIE DANE NA NIEWYMIENIALNYM DYSKU C: ZOSTANĄ UTRACONE!
  Formatować dalej?
 4. Naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby sformatować dysk C.
 5. Po zakończeniu procedury formatowania pojawia się następujący komunikat:
  Etykieta woluminu (11 znaków lub ENTER = bez etykiety)?
  UWAGA: Jest to funkcja opcjonalna, której można użyć do wpisania nazwy dla dysku. Możesz albo wpisać 11-znakową nazwę dla dysku, albo pozostawić dysk bez nazwy, naciskając klawisz ENTER.
Aby uzyskać informacje, jak ponownie podzielić na partycje partycję rozszerzoną i dyski logiczne, zobacz sekcję „Jak ponownie podzielić na partycje i sformatować partycję rozszerzoną i dyski logiczne dysku twardego” tego artykułu.

Jak ponownie podzielić na partycje i sformatować podrzędny dysk twardy

Jak ponownie podzielić na partycje podrzędny dysk twardy

Jeśli chcesz dodać do komputera drugi dysk twardy (dysk podrzędny), najpierw musisz upewnić się, czy zworki na dysku głównym (oryginalnym) i podrzędnym (nowym) są ustawione zgodnie z instrukcjami producenta, aby komputer mógł wykryć dyski twarde. Sprawdź, czy sprzęt jest poprawnie zainstalowany, po czym wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie command (Należy zwrócić uwagę, że polecenie cmd działa tylko na komputerach z systemem Windows 2000).
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie fdisk, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wyświetlone zostaje następujące menu:
  1. Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS
  2. Ustaw aktywną partycję
  3. Usuń partycję lub logiczny dysk DOS
  4. Wyświetl informacje o partycjach
  5. Zmień bieżący dysk twardy
  Należy zwrócić uwagę, że opcja 5 jest dostępna tylko wtedy, gdy w komputerze są dwa fizyczne dyski twarde.
 3. Naciśnij klawisz 5, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Po wykonaniu tych czynności wybór zmienia się z dysku fizycznego 1 (główny) na dysk fizyczny 2 (podrzędny).
 4. Naciśnij klawisz 1, aby wybrać opcję Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS, naciśnij klawisz ENTER, naciśnij klawisz 2, aby wybrać opcję Utwórz rozszerzoną partycję DOS, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Po ustawieniu dysku podrzędnego jako rozszerzonej partycji MS-DOS litery dysków nie zmieniają się. Jeśli na przykład pierwszy dysk zawiera partycje C i D, dysk podrzędny staje się dyskiem D, chyba że ustawisz dysk podrzędny jako partycję rozszerzoną. Jeśli pominiesz ten krok i po prostu utworzysz dodatkową partycję podstawową MS-DOS dla dysku podrzędnego, nowy dysk stanie się dyskiem D, a dotychczasowy dysk D — dyskiem E.
 5. Dysk podrzędny można podzielić na partycje, aby utworzyć dodatkowe dyski logiczne, podobnie jak w przypadku oryginalnego dysku głównego. Jeśli komputer nie może wykryć nowego dysku, być może trzeba dodać następujący wiersz do pliku Config.sys, gdzie dysk jest literą późniejszą niż ostatnia litera dysku na komputerze (łącznie z literą stacji CD-ROM):
  lastdrive= dysk
 6. Po zakończeniu pracy przez narzędzie Fdisk sformatuj nowe partycje, aby można było ich używać. Po naciśnięciu klawisza ESC w celu zamknięcia narzędzia Fdisk, ponownie uruchom komputer, aby uruchomić system Windows.

Jak sformatować podrzędny dysk twardy

Aby sformatować nową partycję (lub partycje), zastosuj jedną z następujących metod, w zależności od wybranego systemu plików. W przypadku systemu plików FAT16:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy właśnie utworzoną partycję, kliknij polecenie Formatuj, kliknij opcję Pełne, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.
 2. Po zakończeniu procedury formatowania kliknij przycisk OK, aby zamknąć wyświetlane okno dialogowe.
W przypadku systemu plików FAT32:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, kliknij polecenie Konwerter dysku (FAT32), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. W polu Dyski kliknij dysk, który chcesz przekonwertować na system plików FAT32.
 3. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk Dalej, kliknij przycisk Dalej, a następnie ponownie kliknij przycisk Dalej.
 5. Po zakończeniu procedury konwersji kliknij przycisk Zakończ.
UWAGA: Nie używaj przełącznika /s, który był używany podczas formatowania dysku C. Wszystko, co trzeba zrobić, to sformatowanie dysku lub dysków, aby można było ich używać (jeśli na przykład utworzono dwie nowe litery dysków, trzeba sformatować dwa dyski).

Aby uzyskać informacje, jak ponownie podzielić na partycje partycję rozszerzoną i dyski logiczne, zobacz sekcję „Jak ponownie podzielić na partycje i sformatować partycję rozszerzoną i dyski logiczne dysku twardego” tego artykułu.


Jak ponownie podzielić na partycje i sformatować partycję rozszerzoną i dyski logiczne dysku twardego

Kroki opisane w tej sekcji należy wykonać, aby zmienić rozmiar partycji rozszerzonej i dysków logicznych lub połączyć je. Zanim będziesz kontynuować, upewnij się, że masz aktualną kopię zapasową wszelkich ważnych danych znajdujących się na partycji rozszerzonej i dyskach logicznych. Jeśli chcesz połączyć cały dysk twardy w jedną partycję, wykonaj kroki opisane w sekcji „Jak podzielić na partycje i sformatować główny dysk twardy” tego artykułu.

Jak ponownie podzielić na partycje partycję rozszerzoną i dyski logiczne

UWAGA: Jeśli zastosujesz tę metodę, przynajmniej dwie partycje pozostaną na dysku twardym, partycja podstawowa (zazwyczaj dysk C) i partycja rozszerzona. Nawet jeśli używasz systemu plików FAT32, obowiązuje limit rozmiaru partycji 8 GB, chyba że uzyskasz uaktualnienie systemu BIOS, które w pełni obsługuje rozszerzenia przerwania 13. Aby uzyskać dodatkowe informacje, dlaczego obowiązuje limit 8 GB, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
153550 Hard Disk Limited to 8-GB Partition
Jeśli rozmiar dysku twardego przekracza 8 GB i nie używasz programu nakładkowego dysku ani oprogramowania do zarządzania dyskami, musisz podzielić na partycje i sformatować obszar, który pozostaje po utworzeniu każdej partycji o rozmiarze 8 GB:
 1. Włóż dysk startowy do stacji dyskietek, ponownie uruchom komputer, a następnie zastosuj jedną z następujących metod, w zależności od systemu operacyjnego. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me:

  1. Po wyświetleniu menu Menu startowe systemu Microsoft Windows 98 wybierz opcję Uruchom komputer bez obsługi stacji CD-ROM, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie fdisk, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Przejdź do kroku 2.
  W przypadku dysku startowego systemu Windows 95:

  1. W wierszu polecenia wpisz polecenie fdisk, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Przejdź do kroku 2.
 2. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Jeśli rozmiar dysku twardego przekracza 512 MB, pojawia się następujący komunikat:
  Ten komputer ma dysk większy niż 512 MB. Ta wersja systemu Windows obejmuje udoskonaloną obsługę dużych dysków, z czego wynika wydajniejsze wykorzystanie miejsca na dużych dyskach i co umożliwia formatowanie dysków o rozmiarach ponad 2 GB jako pojedynczych woluminów.

  WAŻNE: Jeśli włączysz obsługę dużych dysków i utworzysz nowe dyski na tym dysku, nie będzie możliwy dostęp do nowych dysków przy użyciu innych systemów operacyjnych, w tym niektórych wersji systemu Windows 95 i Windows NT oraz wcześniejszych wersji systemu Windows i MS-DOS. Ponadto programy użytkowe, które nie były zaprojektowane dla systemu plików FAT32, nie będą mogły z nim współpracować. Jeśli chcesz mieć dostęp do tego dysku z innych systemów operacyjnych albo ze starszych programów obsługi dysków, nie włączaj obsługi dużych dysków.

  Czy chcesz włączyć obsługę dużych dysków (T/N)?
  Jeśli chcesz używać systemu plików FAT32, naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli chcesz używać systemu plików FAT16, naciśnij klawisz N, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące systemów plików FAT16 i FAT32, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
  154997 Opis systemu plików FAT32
 3. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Po naciśnięciu klawisza ENTER wyświetlone zostaje następujące menu Opcje narzędzia Fdisk:
  1. Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS
  2. Ustaw aktywną partycję
  3. Usuń partycję lub logiczny dysk DOS
  4. Wyświetl informacje o partycjach
  5. Zmień bieżący dysk twardy 
   (ta opcja jest dostępna tylko wtedy,
   gdy w komputerze są dwa fizyczne dyski twarde)
 4. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Naciśnij klawisz 3, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wyświetlone zostaje następujące menu:
  1. Usuń podstawową partycję DOS
  2. Usuń rozszerzoną partycję DOS
  3. Usuń logiczny dysk DOS z partycji rozszerzonej DOS
  4. Usuń partycję spoza DOS
 5. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Naciśnij klawisz 3, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Pojawia się ekran Usuń logiczny dysk DOS z partycji rozszerzonej DOS ze schematem opisującym atrybuty dysku twardego, jak to pokazano w następującym przykładzie.
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  Dsk Etykieta woluminu MB System Używanych
  D: (Def. użytkownika) 2047 FAT16 100%
  E: (Def. użytkownika) 2047 FAT16 100%
  F: (Def. użytkownika) 2047 FAT16 100%
  G: (Def. użytkownika) 2047 FAT16 100%
  H: (Def. użytkownika) 2047 FAT32 17%
  I: (Def. użytkownika) 1498 NIEZNANY 13%


  Całkowita wielkość rozszerzonej partycji DOS: XXX MB (1 MB = 1048576 bajtów).

  OSTRZEŻENIE! Wszystkie dane z usuwanego logicznego dysku zostaną utracone.

  Który dysk usunąć?
  Wpisz literę dysku, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Gdy pojawi się monit o wpisanie etykiety woluminu dla dysku, wpisz ją, jeśli dysk ma etykietę woluminu.

  UWAGA: Musisz wpisać dokładną etykietę lub nacisnąć klawisz ENTER, jeśli dysk nie ma etykiety woluminu. Jeśli wpiszesz niepoprawną etykietę, pojawia się następujący komunikat:
  Etykieta woluminu nie zgadza się.
  Wprowadź etykietę woluminu
  Jeśli wpiszesz poprawną etykietę woluminu, pojawia się następujący komunikat:
  Czy na pewno (T/N)?
  Domyślną odpowiedzią na ten komunikat jest N. Aby usunąć dysk, musisz nacisnąć klawisz T, a następnie klawisz ENTER. Na schemacie, obok litery usuniętego dysku pojawia się oznaczenie „Dysk usunięty”.
 8. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Powtarzaj kroki od 3 do 7, dopóki nie usuniesz wszystkich żądanych dysków. Gdy skończysz, naciśnij klawisz ESC. Jeśli usuniesz wszystkie dyski logiczne, pojawia się komunikat „Nie określono żadnych dysków logicznych” oraz schemat wyświetlający zmienione i usunięte litery dysków. Aby kontynuować, naciśnij klawisz ESC.

  UWAGA: Jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar dysku logicznego, zrób to w tym momencie. Jeśli chcesz usunąć partycję rozszerzoną, zobacz krok 11.
 9. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Naciśnij klawisz 1, aby wybrać opcję Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS z menu Opcje narzędzia Fdisk, naciśnij klawisz 3, aby wybrać opcję Utwórz logiczny dysk DOS w rozszerzonej partycji DOS z menu Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Po wykonaniu tych czynności pojawia się komunikat „Sprawdzanie spójności dysku” z procentowym licznikiem postępu.

  UWAGA: Jeśli wykonasz ten krok, partycja rozszerzona nie jest usuwana. Usuwany jest tylko dysk logiczny (lub dyski) z tej partycji rozszerzonej. Aby zmienić rozmiary dysków logicznych, nie trzeba usuwać partycji rozszerzonej. Jeśli na przykład masz jeden dysk logiczny na partycji rozszerzonej i chcesz utworzyć dwa dyski logiczne, najpierw usuń dysk logiczny z partycji rozszerzonej i utwórz na niej dwa dyski logiczne. Należy zwrócić uwagę, że rozmiar nadal jest ograniczony całkowitą ilością miejsca na partycji rozszerzonej.
 10. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Po zakończeniu procedury weryfikacji pojawia się następujący komunikat:
  Całkowita wielkość rozszerzonej partycji DOS: XXX MB (1 MB = 1048576 bajtów)

  Maksymalna dostępna wielkość dla dysku logicznego: XXX MB (X%)

  Wprowadź wielkość dysku w MB lub w procentach wielkości dysku (%).
  „Maksymalna dostępna wielkość” jest rozmiarem domyślnym, ale możesz go zmienić, jeśli wpiszesz rozmiar dla partycji, którą chcesz utworzyć, a następnie naciśniesz klawisz ENTER. Naciśnij klawisz ESC, ponownie naciśnij klawisz ESC, aby zamknąć narzędzie Fdisk i powrócić do wiersza polecenia, a następnie zobacz krok 11.
 11. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Jeśli chcesz usunąć partycję rozszerzoną MS-DOS, naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do menu Opcje narzędzia Fdisk. Naciśnij klawisz 3, aby wybrać opcję Usuń partycję DOS lub logiczny dysk DOS, naciśnij klawisz ENTER, naciśnij klawisz 2, aby wybrać opcję Usuń rozszerzoną partycję DOS, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 12. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Wyświetlony ekran pokazuje bieżący dysk twardy i informacje o nim. Partycja rozszerzona jest wyświetlana w kolumnie Typ. Na przykład:
  Partycja Stan Typ Wolumin Etykieta  MB  System  Używanych
  C:    1 A  POD DOS   (etykieta) 1200 FAT16   50%
  D:       ROZ DOS   (etykieta) 1200 NIEZNANY 50%
  
  Całkowita pojemność dysku: 2400 MB (1 MB = 1048576 bajtów)
  Pojawia się również następujący komunikat ostrzegawczy:
  OSTRZEŻENIE! Dane z usuwanej rozszerzonej partycji DOS zostaną utracone.

  Czy chcesz kontynuować (T/N)?
 13. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby usunąć partycję. Pojawia się następujący komunikat:
  Usunięto rozszerzoną partycję DOS
  Aby kontynuować, naciśnij klawisz ESC
  UWAGA: Jeśli spróbujesz usunąć rozszerzoną partycję MS-DOS przed usunięciem wszystkich dysków logicznych, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można usunąć rozszerzonej partycji DOS, gdyż istnieją logiczne dyski.
  Jeśli pojawi się ten komunikat o błędzie, powtórz kroki od 3 do 6, a następnie wykonaj kroki 9 i 10, aby usunąć rozszerzoną partycję MS-DOS.

  Wyświetlone zostaje menu Opcje narzędzia Fdisk. Jeśli pozostawisz miejsce na dysku twardym niepodzielone na partycje, system Windows może nie wyświetlać pełnego rozmiaru dysku twardego, lecz tylko miejsce, które jest dostępne.

  WAŻNE: Po zmianie opcji narzędzia Fdisk lub usunięciu partycji dane, które znajdowały się na partycji, zostają usunięte i nie można ich odzyskać. Przed wykonaniem tej procedury upewnij się, że dobrze ją rozumiesz. Jeśli chcesz rozpocząć od czystej konfiguracji lub jeśli chcesz odtworzyć bieżącą konfigurację, przed użyciem narzędzia Fdisk utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych.
 14. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Jeśli chcesz używać niepodzielonego na partycje miejsca na dysku twardym, musisz sformatować dyski. Po pomyślnym uruchomieniu narzędzia Format.com pojawia się następujący komunikat:
  UWAGA, WSZYSTKIE DANE NA NIEWYMIENIALNYM DYSKU X: ZOSTANĄ UTRACONE!
  Formatować dalej (T/N)?
  Naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby sformatować dysk.
 15. W przypadku dysku startowego systemu Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Me: Po zakończeniu procedury formatowania pojawia się następujący komunikat:
  Etykieta woluminu (11 znaków lub ENTER = bez etykiety)?
  UWAGA: Jest to funkcja opcjonalna, której można użyć do wpisania nazwy dla dysku. Możesz albo wpisać 11-znakową nazwę dla dysku, albo pozostawić dysk bez nazwy, naciskając klawisz ENTER.Często zadawane pytania

 • Pytanie: Dlaczego narzędzie Fdisk może naraz utworzyć partycję tylko z 2 GB miejsca na dysku?

  Odpowiedź: Jeśli narzędzie Fdisk może naraz utworzyć partycję tylko z 2 GB miejsca na dysku, być może naciśnięto klawisz N w odpowiedzi na monit o włączenie obsługi dużych dysków albo uruchomiona jest wersja systemu Windows, która nie obsługuje systemu plików FAT32. Jeśli na komputerze uruchomiony jest system Windows 95 lub starszy, to aby wykorzystać całe miejsce na dysku, musisz utworzyć wiele partycji.

  UWAGA: Jeśli używasz detalicznej wersji systemu Windows 95, nie możesz uaktualnić jej do systemu Windows 95 OSR2. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak określić wersję systemu Windows 95 lub Windows 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  158238 How to Determine the Version of Windows 95/98/Me in Use
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak określić wersję systemu Windows 95 lub Windows 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Pytanie: Mam oprogramowanie, które jest większe niż limit 504 MB. Czy mam go używać?

  Odpowiedź: Aby zapewnić zgodność, przed użyciem jakiegokolwiek oprogramowania do zarządzania dyskami skontaktuj się z producentem tego oprogramowania.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak określić wersję systemu Windows 95 lub Windows 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Pytanie: Mam oprogramowanie lub narzędzia, które obsługują dyski o rozmiarze większym niż 504 MB. Czy mam ich używać?

  Odpowiedź: Tak, możesz skopiować instalację systemu Windows 95 lub Windows 98 ze starego dysku twardego na nowy dysk twardy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zduplikować instalację systemu Windows 95 lub Windows 98 na nowym dysku twardym, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  166172 Duplicating Windows 95/98 Installation to a New Hard Disk
  Należy zwrócić uwagę, że metody opisanej w tym artykule nie można zastosować do skopiowania instalacji systemu Windows 95 lub Windows 98 na wielu komputerach. Firma Microsoft obsługuje tylko standardową procedurę instalacji opisaną w dokumentacji produktów Windows 95 i Windows 98.

Właściwości

Numer ID artykułu: 255867 - Ostatnia weryfikacja: 30 grudnia 2004 - Weryfikacja: 2.5
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbwinme kbtool kbhardware kbenv kbsetup kbhw win98se win98 win95 KB255867

Przekaż opinię

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.