กล่องจดหมายเก็บวงเงินพลาดเมื่อผู้รับมอบสิทธิ์กล่องจดหมายของผู้จัดการที่ใช้ในการส่งข้อความอีเมลในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2561346 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 ผู้ใช้มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มที่และส่งเป็นสิทธิ์ไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ B
 • โควต้าเก็บข้อมูลสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ B จะมีขนาดใหญ่กว่าโควต้าที่เก็บเริ่มต้น
 • A ผู้ใช้เข้าสู่ระบบกล่องจดหมายของผู้ใช้ของ B
 • หลังจากผู้ใช้ ช่วยให้กล่องจดหมายนั่งไม่ได้ใช้งานบางเวลา ผู้ใช้ A แล้วพยายามที่จะส่ง หรือส่งต่อข้อความอีเมลที่

  หมายเหตุ เวลามีความยาวมากกว่าค่าช่วงโควต้าการเข้าสู่ระบบที่อ่าน
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้โดยไม่คาดคิด:
คุณได้เกินขีดจำกัดเก็บกล่องจดหมายของคุณ ลบบางรายการออกจากกล่องจดหมายของคุณ

นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย:

เข้าสู่ระบบชื่อ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSExchangeIS
วันที่: วันที่ 
รหัสเหตุการณ์: 8528
งานประเภท: ทั่วไป
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์ 
คำอธิบาย
กล่องจดหมายสำหรับ /o =องค์กร/ou =ไซต์/cn =ผู้ รับ/cn =UserB มีเกินขนาดสูงสุดของกล่องจดหมาย กล่องจดหมายนี้ไม่สามารถส่ง หรือรับข้อความ ข้อความขาเข้ากล่องจดหมายนี้จะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง เจ้าของกล่องจดหมายที่ควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับเงื่อนไขของกล่องจดหมายเร็วที่สุด


หมายเหตุ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ขนาดกล่องจดหมายของผู้ใช้ขจะ nowhere ใกล้ขีดจำกัดโควต้าการเก็บข้อมูล

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อผู้ใช้เป็น re-logged โดยอัตโนมัติกลับไปที่กล่องจดหมายของผู้ใช้ของ B, Exchange server เหตุผลข้อมูลโควต้าของกล่องจดหมายที่ผู้ใช้แทนที่เป็นโควต้าของกล่องจดหมายของผู้ใช้ B ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2803727 คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 3

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ใช้จะ ต้องออกจากกล่องจดหมายของผู้ใช้ของ B แล้ว สู่ระบบกล่องจดหมายของผู้ใช้ของ B อีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงโควต้าการเข้าสู่ระบบที่อ่านค่า ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าโควต้าการเก็บข้อมูลสำหรับกล่องจดหมาย ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2561346 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB2561346 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2561346

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com