การแก้ไข: โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มเติมของโหมดการจัดส่งสำหรับโพรโทคอการน้อยที่สุดชั้นล่างส่ง และรับอะแด็ปเตอร์ในตัวเร่งความเร็ว BizTalk สำหรับ HL7 ในสภาพแวดล้อมของ BizTalk Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2564013 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีคุณสมบัติการโหมดการจัดส่งที่เพิ่มเติมสองสำหรับน้อยที่สุดต่ำกว่าชั้นโพรโทคอล (MLLP) ส่ง และพอร์ตที่ได้รับเมื่อคุณใช้ตัวเร่งความเร็วของ BizTalk สำหรับ HL7 ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft BizTalk Server 2010:
 • ใช้การรับรองการขนส่ง MLLP
  คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานในทั้งสองอย่างเดียว(one-way)ที่ได้รับพอร์ตและพอร์ตเดียว(one-way)ส่ง
 • หยุดการทำงานของข้อความร้องขอในการขนส่ง MLLP NAK
  คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในพอร์ตส่งเดียว(one-way)
MLLP ได้รับการสนับสนุนอะแดปเตอร์ทั้งสองโหมดการตอบสนองการร้องขอเดียว(one-way) และแบบสองทิศทาง ถ้ามีการกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อการรับ การประมวลผล HL7 ใช้ใน จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ พารามิเตอร์ Guarantees ว่า ใบสั่งการจัดส่งข้อความต่าง ๆ จะยังคงเดิม เมื่อได้รับการ MLLP อะแดปเตอร์ทำงานในโหมดแบบสองทิศทาง อะแดปเตอร์ที่ไม่ได้รับข้อความใหม่จากระบบ upstream จนกระทั่งอะแดปเตอร์สร้างการรับรองแอพลิเคชัน (MSA) สำหรับข้อความก่อนหน้านี้ไปยังระบบ upstream ACK/NAK สร้างขึ้นถูกส่งไปยังฐานข้อมูลกล่องข้อความ (MessageBoxDB) MessageBoxDB รอคอยสำหรับช่วงเวลาการพูถัดไปก่อนที่จะส่งอนก ลับ/NAK ลงในระบบ upstream

ระบบ upstream ส่งข้อความเดียวเท่านั้นในแต่ ละครั้ง และหลัง จากได้รับการ ACK/NAK นอกจากนี้ กำหนดช่วงเวลาการพู BizTalk และ จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ มีการตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อ จริง. ซึ่งหมายความ ว่า จำนวนของข้อความที่ถูกประมวลผลต่อที่สองถูกจำกัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แสดงสำหรับการกำหนดค่าเพิ่มเติมสำหรับส่งเดียว(one-way) และได้รับการพอร์ต นอกจากนี้จะไม่มีผล ACK/NAK อย่างไรก็ตาม มากเพิ่มหมายเลขของเอกสารที่ถูกประมวลผลต่อวินาที

คุณควรใช้เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานได้เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานก่อน และหลัง จากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อคุณเกณฑ์มาตรฐาน คุณควรส่งหมายเลขที่เหมาะสมของข้อความผ่านรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ต่อไปนี้:
 • สำหรับการ BizTalk: การส่งข้อความ ประเภท ใช้ เอกสารที่ถูกประมวลผล/วินาที ตัวนับ
 • สำหรับการ BizTalk: เวลาแฝงในการส่งข้อความ ประเภท ใช้ตัวนับที่มีอยู่ทั้งหมด

ตัวเลือกหนึ่งเมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขของเอกสารที่ถูกประมวลผลต่อวินาทีจะลดการ MaxReceiveInterval การตั้งค่าสำหรับโฮสต์ BizTalk ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบโดยรวม การปรับค่าของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ 2010 เซิร์ฟเวอร์การพูดคุย Biz และระดับเสียงของเอกสารที่ถูกประมวลผล ลดการ MaxReceiveInterval การตั้งค่าอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL มีผลต่อ adverse สำหรับ SQL Server แต่ง และแต่ง BizTalk การอ้างอิงถึงบทความด้านเทคนิคพร้อมใช้งานทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ปัญหาในตัวเร่งความเร็ว 2010 BizTalk Microsoft ยังสำหรับ HL7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2454887อาจไม่ถูกต้องบันทึกเหตุการณ์สำหรับข้อความโดยใช้ MLLP ในตัวเร่งความเร็ว 2009 BizTalk สำหรับ HL7 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk ของ Microsoft หรือ Microsoft BizTalk Server 2010

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีตัวเร่งความเร็ว BizTalk Microsoft สำหรับ HL7 (BTAHL7) ที่มีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ถ้าคุณไม่ได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบใหม่ คุณต้องเริ่มต้นบริการ BizTalk สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ ดู readme.txt ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่อง วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.solutions.btahl7.mllp.dll3.9.526.2116,60807-Jun-201115:27x 86
Microsoft.solutions.btahl7.shared.dll3.9.526.292,04007-Jun-201115:27x 86
Mllpreceive.exe3.9.526.226,45607-Jun-201115:27x 86
Mllpsend.exe3.9.526.226,44807-Jun-201115:27x 86


เกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน และการกำหนดค่ากระแสของข้อความ

หลังจากที่คุณนำไปใช้ และเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อะแดปเตอร์ MLLP ส่งข้อความใด ๆ ที่ได้รับ ด้วยอะแดปเตอร์ MLLP กับ MessageBoxDB ตัวจัดการจุดสิ้นสุด (EPM) เรียกกลับอะแดปเตอร์พร้อมกับสถานะการส่งข้อมูลในเครื่อง BatchComplete วิธีการ ซึ่งทำให้การ์ดเชื่อมต่อการส่งทราน ACK/NAK ลงในระบบ upstream จะ ระบบ upstream ได้รับการ ACK/NAK แล้ว ส่งข้อความถัดไป ที่ BatchComplete วิธีการที่ไม่ขึ้นอยู่กับ MaxReceiveInterval การตั้งค่า และเรียกว่าทันทีหลังจากที่ข้อความถูกส่งไปยัง BizTalk เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รวมข้อความพร้อมที่จะส่ง อะแดปเตอร์ส่งส่งข้อความไปยังระบบแบบดาวน์สตรีม ACK/NAK คาดว่าหากการ ใช้การรับรองการขนส่ง MLLP มีการตั้งค่าคุณสมบัติเป็น จริง. ถ้าการส่ง อนกลับมี BizTalk เสร็จสิ้นการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าการส่ง แบบ NAK และถ้าการ หยุดการทำงานของข้อความร้องขอในการขนส่ง MLLP NAK มีการตั้งค่าคุณสมบัติเป็น จริงข้อความถูกหยุดไว้ชั่วคราวโดยตรงโดยไม่ต้องลองใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ถ้า หยุดการทำงานของข้อความร้องขอในการขนส่ง MLLP NAK มีการตั้งค่าคุณสมบัติเป็น เท็จ, BizTalk จะลองอีกครั้งโดยยึดตามการตั้งค่าช่วงเวลาส่งพอร์ตลองส่งใหม่ (โดยค่าเริ่มต้น การ หยุดการทำงานของข้อความร้องขอในการขนส่ง MLLP NAK มีการตั้งค่าคุณสมบัติเป็น เท็จ.)

ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงการไหลของข้อความ:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
การไหลของข้อความ
 1. ข้อความที่ส่ง โดยระบบ upstream ที่มีการประมวลผลแอพลิเคชันที่ส่ง โดย MLLP ได้รับอะแดปเตอร์
 2. อะแดปเตอร์ MLLP ส่งข้อความ BizTalk/EPM
 3. EPM การเรียกกลับที่อะแดปเตอร์เกี่ยวกับสถานะของการส่งข้อความ EPM ทำในการ ชุดงานเสร็จสมบูรณ์ วิธีการ
 4. การส่งอนก ลับ/NAK ขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์ MLLP และขึ้นอยู่กับสถานะการส่งชุด ACK/NAK ถูกส่งไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่ส่ง

  หมายเหตุ ถ้าสถานะการส่งชุดคือ ความสำเร็จ, ACK. ส่งกลับค่าอะแดปเตอร์ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีความล้มเหลว หรือส่งการหมดเวลา (ตัวอย่างเช่น ถ้า ชุดงานเสร็จสมบูรณ์ เรียกเมธอดมาร์ค), อะแดปเตอร์ที่ส่งกลับค่า NAK ที่ไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่ส่ง

 5. EPM มือเหนือข้อความเพื่อส่ง MLLP อะแดปเตอร์สำหรับการส่ง
 6. MLLP การส่งอะแดปเตอร์ส่งข้อความที่มีการประมวลผลที่ให้เป็นระบบแบบดาวน์สตรีม
 7. ระดับการขนส่งอนก ลับ/NAK คาด ด้วยอะแดปเตอร์การส่ง MLLP การสื่อสารที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์
 8. ถ้าข้อความในขั้นตอนที่ 7 การอนกลับ อะแดปเตอร์ถาม EPM เพื่อลบข้อความ มิฉะนั้น อะแดปเตอร์ได้ขอ EPM การลองส่งใหม่ที่ยึดตามการตั้งค่าช่วงเวลาการลองส่งใหม่ ตัวเลือกใหม่ไว้ในการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกพอร์ตส่งสำหรับการพักข้อความโดยตรง โดยไม่มีการลองใหม่ ถ้าได้รับการ NAK MLLP โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น เท็จ. ถ้ามีการตั้งค่าตัวเลือกนี้เมื่อต้องการ จริงข้อความจะสามารถใช้งานโดยตรง โดยไม่มีการลองใหม่ ถ้าได้รับการ NAK MLLP

รูปแบบ ACK/NACK ของระดับการขนส่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการขนส่ง แวะไปที่เว็บไซต์ของ HL7 ต่อไปนี้:
http://www.hl7.org/v3ballot/html/infrastructure/transport/transport-mllp.html
เว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
 • ตัวอย่างของการรับรองยืนยัน MLLP:
  <SB><ACK><EB><CR></CR></EB></ACK></SB>
 • ตัวอย่างของการลบ MLLP ยอมรับการรับรอง:
  <SB><NAK><EB><CR></CR></EB></NAK></SB>
บันทึกย่อ
 • ในตัวอย่างเหล่านี้<SB>อ้างอิงไปยังอักขระเริ่มต้นช่วง (1 ไบต์) ซึ่งสอดคล้องกับการ<VT>อักขระ ASCII หรือ<0x0B><b00> </b00> </0x0B> </VT> </SB>

  ซึ่งควรแยกแยะ ด้วยอักขระ SOH หรือ STX ASCII
 • ในตัวอย่างเหล่านี้<ACK>หรือ<NAK>ที่มีการอ้างอิงไปยังอักขระรับรอง (1 ไบต์ ตรงกับอักขระ<ACK>ASCII หรือ<0x06>) หรือค่าลบที่รับรองอักขระ (1 ไบต์ สอดคล้องกับการ<NAK>อักขระ ASCII หรือ<0x15>)<b00> </b00> </0x15> </NAK> </0x06> </ACK> </NAK> </ACK>
 • ในตัวอย่างเหล่านี้<EB>อ้างอิงไปยังจุดสิ้นสุดช่วงอักขระ (1 ไบต์) ซึ่งสอดคล้องกับ<FS>อักขระ ASCII หรือ<0x1C>.</0x1C> </FS> </EB>
 • ในตัวอย่างเหล่านี้<CR>การอ้างอิงไปยังอักขระค่าขนส่งกลับ (1 ไบต์) ซึ่งสอดคล้องกับการ<CR>อักขระ ASCII หรือ<0x0D>.</0x0D></CR></CR>
 • Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลผู้ติดต่อของบริษัทอื่น

วิธีการกำหนดค่าได้รับ และส่งพอร์ตที่จะใช้คุณสมบัติใหม่

การตั้งค่าคอนฟิกได้รับ และส่งพอร์ตเป็นดังนี้

หมายเหตุ ตั้งค่าพอร์รับและส่งสามารถใช้ได้อย่างอิสระ หรือเข้าด้วยกัน

ได้รับการกำหนดค่าพอร์ต
 • พอร์ตที่ต้องพอร์ตเดียว(one-way)
 • ที่ จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ ต้องเปิดใช้งานพารามิเตอร์
 • คุณต้องการตั้งค่า ใช้การรับรองการขนส่ง MLLP คุณสมบัติการ จริง เมื่อต้องการเปิดใช้งานการขนส่งการยอมรับระดับ โดยค่าเริ่มต้น คุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น เท็จ สำหรับพอร์ตต่าง ๆ ที่มีอยู่ หรือพอร์ตใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
พอร์ตที่ได้รับ
ส่งการตั้งค่าคอนฟิกของพอร์ต
 • พอร์ตที่ต้องพอร์ตเดียว(one-way)
 • โหมดการตอบสนอง solicit ต้องถูกตั้งค่าเป็น ไม่มี.
 • ที่ จัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อ ต้องเปิดใช้งานพารามิเตอร์
 • คุณต้องการตั้งค่า ใช้การรับรองการขนส่ง MLLP คุณสมบัติการ จริง เมื่อต้องการเปิดใช้งานการขนส่งการยอมรับระดับ โดยค่าเริ่มต้น คุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น เท็จ สำหรับพอร์ตต่าง ๆ ที่มีอยู่ หรือพอร์ตใหม่
 • คุณต้องการตั้งค่า หยุดการทำงานของข้อความร้องขอในการขนส่ง MLLP NAK คุณสมบัติการ จริง ถ้าข้อความต้องถูกหยุดไว้ชั่วคราวโดยตรงโดยไม่มีการลองใหม่เมื่อ NAK การขนส่งได้รับจากระบบแบบดาวน์สตรีม มิฉะนั้น ข้อความจะต้องลองใหม่สำหรับจำนวนครั้งที่มีการตั้งค่าในการขนส่งที่ตัวเลือกของท่าเรือส่งขั้นสูง โดยค่าเริ่มต้น คุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น เท็จ สำหรับพอร์ตต่าง ๆ ที่มีอยู่ หรือพอร์ตใหม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ส่งพอร์ต

เกี่ยวกับลักษณะของ "ใช้ MLLP ขนส่งรับรอง"

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานที่คาดไว้ของเดียว(one-way) หรือที่ใช้พอร์ตแบบสองทิศทางนั้น ใช้การรับรองการขนส่ง MLLP คุณสมบัติ ต้องถูกประยุกต์ใช้การรวมกันจำเป็นต้องมีการตั้งค่าตามที่อธิบายไว้ในส่วน "วิธีการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน"

บันทึกย่อ
 • "ระบบ upstream" อ้างอิงไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่ส่ง จะส่งข้อความไปยัง BizTalk ข้อความเหล่านี้จะเข้าไป BizTalk
 • "ระบบแบบดาวน์สตรีม" อ้างอิงไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่รับ ได้รับข้อความจาก BizTalk ข้อความเหล่านี้มีขาออกไป BizTalk


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชนิดของพอร์ตตัวเลือกการ V2 MLLP บนตัวเลือกการ V2 MLLP ปิด
เดียว(one-way)ได้รับข้อความส่ง MLLP ACK/NAK ลงในระบบ upstream ในการ BatchComplete วิธีการไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงาน ในสถานการณ์นี้ อนก ลับ/NAK ไม่ถูกส่งไปยังระบบ upstream
แบบสองทิศทางได้รับข้อความไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงาน ในสถานการณ์นี้ HL7 ACK/NAK ในการ TransmitMessage วิธีที่ถูกส่งไปยังระบบที่ upstream

หมายเหตุ ตัวเลือกนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ละเว้นแม้ว่าค่าถูกกำหนดเป็น จริง.
ไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงาน ในสถานการณ์นี้ HL7 ACK/NAK ในการ TransmitMessage วิธีที่ถูกส่งไปยังระบบที่ upstream
ส่งเดียว(one-way)การ MLLP ACK/NAK จากระบบแบบดาวน์สตรีมไม่รอหลังจากที่มีส่งข้อความไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงาน ในสถานการณ์นี้ ACK/NAK จากระบบแบบดาวน์สตรีมจะไม่รอหลังจากที่มีส่งข้อความ
ส่งแบบสองทิศทางหรือส่งเดียว(one-way) ด้วยการเปิดใช้งานโหมดการตอบสนองที่ solicitไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงาน ในสถานการณ์นี้ HL7 ACK/NAK จากระบบแบบดาวน์สตรีมไม่รอหลังจากที่มีส่งข้อความ

หมายเหตุ ตัวเลือกนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ละเว้นแม้ว่าค่าถูกกำหนดเป็น จริง.
ไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงาน ในสถานการณ์นี้ HL7 ACK/NAK จากระบบแบบดาวน์สตรีมไม่รอหลังจากที่มีส่งข้อความ


แบบสองทิศทางได้รับ และส่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของพอร์ต เดียว(one-way)ได้รับ และส่งลักษณะการทำงานของพอร์ตจะยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะ ใช้การรับรองการขนส่ง MLLP ตั้งค่าคุณสมบัติเป็น true

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของอะแดปเตอร์ MLLP ถ้าเดียว(one-way)ได้รับ และพอร์ตส่งมีการกำหนดค่าที่เหมาะสม การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ถ้า ใช้การรับรองการขนส่ง MLLP ชนิดของอนกลับที่มีสร้างคุณสมบัติของพอร์ตแบบสองทิศทางหรือพอร์ตเดียว(one-way)ถูกตั้งค่าเป็นเท็จ ยังคงอยู่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์นี้ ชนิดของอนกลับที่ถูกสร้างขึ้นบน BTAHL7 Explorer การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่มีการส่งข้อความ ค่าในเขตข้อมูล MSH 15 และ MSH 16 ของข้อความที่ระบุสามารถแทนการตั้งค่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้า ใช้การรับรองการขนส่ง MLLP คุณสมบัติของพอร์ตแบบสองทิศทางหรือพอร์ตเดียว(one-way)ถูกตั้งค่าเป็นเท็จ คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดค่าสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่คาดว่า ACKs แบบคงที่ โดยใช้ Explorer การตั้งค่าคอนฟิก BTAHL7 เท่านั้น หมดเวลาการทำงานสำหรับพอร์ตยังคงไม่เปลี่ยนแปลง...

ลักษณะการทำงานที่คาดไว้ในกรณีที่มุมเมื่อมีใช้คุณสมบัติมีดังต่อไปนี้:

ได้รับข้อความ
 • WrongMLLPFormat: ข้อความจะไม่ส่งการ BizTalk
 • WrongHL7Format: ส่งข้อความไป BizTalk และ NAK/อนก ลับที่ MLLP จะส่งที่จะขึ้นอยู่กับสถานะของความสมบูรณ์ของชุดงาน
 • TransmittingSocketIssue: MLLP ของอนก ลับ/NAK จะไม่ส่ง ถึงแม้ว่ามีส่งข้อความไปยัง BizTalk
 • ReceivingSocketIssue: ข้อความได้รับ และดังนั้น จะไม่ส่ง และไม่มีการรับส่ง MLLP ACK/NAK ถูกส่งไป
 • ถ้าการส่งไปยัง BizTalk ล้มเหลว มีส่งแบบ NAK
 • ถ้ามีรับค่าลบสถานะของชุดงานเสร็จสมบูรณ์ มีส่งแบบ NAK
ส่ง และส่งพอร์ต คุณสมบัติ "หยุดการส่งข้อความที่ตามมาในปัจจุบันความล้มเหลวของข้อความ" = True
 • WrongMLLPFormat: ข้อความมีงานเนื่องจากไม่สามารถอ่านการ MLLP ของ ACK/NACK การประมวลผลจะไม่ทำต่อไปจนกว่าจะยกเลิกเลือกข้อความเลื่อนออกไป
 • WrongHL7Format: ข้อความไม่ก่อนที่จะมาถึงอะแดปเตอร์ การประมวลผลจะไม่ทำต่อไปจนกว่าจะยกเลิกเลือกข้อความเลื่อนออกไป
 • TransmittingSocketIssue: ข้อความมีงาน การประมวลผลจะไม่ทำต่อไปจนกว่าจะยกเลิกเลือกข้อความเลื่อนออกไป
 • ReceivingSocketIssue: ข้อความมีงาน การประมวลผลจะไม่ทำต่อไปจนกว่าจะยกเลิกเลือกข้อความเลื่อนออกไป

ลักษณะการทำงานที่คาดไว้เมื่อการ หยุดการทำงานของข้อความร้องขอในการขนส่ง MLLP NAK มีการตั้งค่าคุณสมบัติเป็น จริง หรือ เท็จ จะเป็นดังนี้:
 • เมื่อการ หยุดการทำงานของข้อความร้องขอในการขนส่ง MLLP NAK มีการตั้งค่าคุณสมบัติเป็น จริง และ NAK ได้รับ ข้อความถูกหยุดไว้ชั่วคราวโดยไม่ต้องการลองส่งใหม่ที่จะส่งออก
 • เมื่อการ หยุดการทำงานของข้อความร้องขอในการขนส่ง MLLP NAK ตั้งค่าคุณสมบัติค่าเริ่มต้นของ เท็จส่งใหม่ในการส่งข้อความเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับช่วงส่งพอร์ตลองตั้งค่า

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมอรรถประโยชน์การ MLLP SDK

ยูทิลิตี้การ SDK MLLP รวมพารามิเตอร์ใหม่ต่อไปนี้ พารามิเตอร์อื่น ๆ ทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์
 • สำหรับ MLLPReceive.exe ใช้พารามิเตอร์ใหม่เพื่อย้อนกลับ MLLP ของอนก ลับ/NAK หลังจากที่ได้รับข้อความ ตัวอย่างเช่น:
  MLLPReceive /p 12000 /sb 11 /eb 28 /cr 13 /MLLPTransACK
  MLLPReceive /p 12000 /sb 11 /eb 28 /cr 13 /MLLPTransNAK
 • สำหรับ MLLPSend.exe ใช้พารามิเตอร์ใหม่เพื่อที่รอสำหรับ MLLP ACK/NAK ตัวอย่างเช่น:
  MLLPSend /sb 11 /eb 28 /cr 13 /f "C:\HL7\ls.txt" /I 127.0.0.1 /UseMLLPTransACK /p 11000

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการการตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงานในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ดังต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อความที่เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสั่งจัดส่งของข้อ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
สั่งการจัดส่งของข้อความ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเร่งความเร็ว 2010 BizTalk สำหรับ HL7 (BTAHL7), การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
เร่ง 2010 BizTalk สำหรับ HL7 เอกสาร (BTAHL7)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ IBTBatchCallBack.BatchComplete วิธีการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
วิธีการ IBTBatchCallBack.BatchComplete
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน BizTalk Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2564013 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbbug kbmt KB2564013 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2564013

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com