คำอธิบายเกี่ยวกับ SP2 สำหรับ HPC Pack 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2565784 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความเสถียรของคลัสเตอร์ HPC Pack 2008 R2 ตาม Microsoft HPC Pack 2008 R2 Service Pack 2 (SP2) และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้:

การรวม Microsoft Azure
 • เพิ่ม Microsoft Azure Virtual Machine บทบาทการคลัสเตอร์ เมื่อความสามารถในการเพิ่มผู้ปฏิบัติงาน Azure โหนคลัสเตอร์ในการนำมาใช้ Microsoft HPC Pack 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) SP2 แนะนำความสามารถในการเพิ่มโหนเครื่องเสมือน Azure โหนเครื่องเสมือน azure สนับสนุนกว้างช่วงของโปรแกรมประยุกต์และ runtimes จากโหน Azure การของผู้ปฏิบัติงาน โปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต้องมีการติดตั้งที่ รันเป็นเวลานาน หรือซับซ้อนมีขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่น มากขึ้น หรือจำเป็นต้องมีการโต้ตอบด้วยตนเองในการติดตั้งอาจไม่เหมาะสมสำหรับโหนผู้ปฏิบัติงาน มีโหน Azure Virtual Machine สามารถสร้างเสมือนฮาร์ดดิสก์ (VHD) ที่มีระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้ง บันทึก VHD ที่ไป cloud และจากนั้น ใช้ VHD ในการปรับใช้เครื่องเสมือน Azure โหนคลัสเตอร์
 • งานรันข้อความส่งผ่านอินเทอร์เฟซ (MPI) บนโหน Azure SP2 มีการสนับสนุนสำหรับการเรียกใช้งาน MPI บนโหน Azure ซึ่งช่วยให้คุณเตรียมใช้งานทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการสำหรับงาน MPI มีการติดตั้งคุณลักษณะ MPI ทั้งผู้ปฏิบัติงานและเครื่องเสมือน Azure โหน
 • สมุดงาน Excel ที่เรียกใช้งานบนโหน Azure ถ่ายในขณะที่ SP1 นำมาใช้ความสามารถในการเรียกใช้งานบนโหน Azure ถ่ายฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง SP2 แนะนำความสามารถในการเรียกใช้งานการถ่ายสมุดงาน Excel บนโหน Azure ซึ่งช่วยให้คุณจะจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการสำหรับงาน Excel คำนวณ บริการ HPC สำหรับคุณลักษณะของ Excel สำหรับฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองและถ่ายสมุดงานจะรวมอยู่ในโหน Azure ที่คุณปรับใช้เป็นโหนเครื่องเสมือน ไม่สนับสนุนสมุดงานที่ถ่ายบนโหน Azure ที่คุณปรับใช้เป็นโหนผู้ปฏิบัติงาน
 • เรียกใช้สคริปต์การกำหนดค่าโดยอัตโนมัติบนโหน Azureในการติดตั้ง SP2 คุณสามารถสร้างสคริปต์ที่รวมคำสั่งการตั้งค่าคอนฟิกที่คุณต้องการเรียกใช้อินสแตนซ์ใหม่ของโหน Azure ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมคำสั่งเพื่อสร้างข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์สำหรับแอพลิเคชัน การตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม สร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน หรือเรียกใช้ตัวติดตั้ง คุณอัปโหลดสคริปต์ไปยังที่เก็บ Azure แล้ว ระบุชื่อของสคริปต์ในโหน Azure แม่แบบ สคริปต์นี้ทำงานโดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเตรียมใช้งาน ทั้ง เมื่อคุณปรับใช้ชุดของโหน Azure และ เมื่อโหนเป็น reprovisioned โดยอัตโนมัติ โดยระบบ Microsoft Azure ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคอนฟิกชุดย่อยของโหนดที่ในการปรับใช้ คุณสามารถสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองของโหนดเพื่อกำหนดชุดย่อย และจากนั้น ใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อม% HPC_NODE_GROUPS %ของสคริปต์การตรวจสอบสำหรับการรวมในกลุ่มก่อนที่คุณเรียกใช้คำสั่ง
 • โหน Azure การเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อประยะไกล ในการติดตั้ง SP2 คุณสามารถใช้เดสก์ท็อประยะไกลเพื่อช่วยในการตรวจสอบ และจัดการโหน Azure ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในคลัสเตอร์ HPC เป็นกับโหนในสถาน คุณสามารถเลือกอย่าง น้อยหนึ่งโหนในตัวจัดการคลัสเตอร์ HPC และจากนั้น คลิกเดสก์ท็อประยะไกลในบานหน้าต่างการดำเนินการเพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับโหนดที่ โดยค่าเริ่มต้น การกระทำนี้พร้อมใช้งานกับบทบาทเครื่องเสมือน Azure และสามารถเปิดใช้งานสำหรับบทบาทผู้ปฏิบัติงาน Azure ถ้าจัดหาข้อมูลประจำตัวในการเข้าถึงระยะไกลในโหนแม่แบบ
 • เปิดใช้งาน Azure เชื่อมต่อบนโหน Azureใน SP2 คุณสามารถเปิดใช้งาน Azure ที่เชื่อมต่อกับโหน Azure ของคุณ ด้วยการเชื่อมต่อ Azure คุณสามารถเปิดใช้งานเชื่อมต่อระหว่างโหน Azure และปลายทางในสถานที่มีการเชื่อมต่อ Azure บริษัทตัวแทนการติดตั้ง ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงจากโหน Azure เมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วมกัน UNC และสิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ในสถาน สำหรับรุ่นทดลองใช้ ตัวอย่างจำกัดของคุณลักษณะนี้จะเปิดใช้งาน คุณสามารถใช้หน้าที่การใช้งานเดสก์ท็อประยะไกลเพื่อติดตั้งตัวแทนการเชื่อมต่อ Azure บนโหน Azure ของคุณ และการเชื่อมโยงโหน Azure กับกลุ่มในการผ่านทางเว็บไซต์ Azure เพื่อทดลองใช้คุณลักษณะนี้
 • การทดสอบเพื่อวินิจฉัยใหม่สำหรับโหน Azure SP2 ประกอบด้วยการทดสอบการวินิจฉัยใหม่สามในชุดของการทดสอบ Microsoft Azure การทดสอบไฟร์วอลล์พอร์ต Azure Microsoft ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโหนสำนักงานใหญ่และ Azure ของ Microsoft คุณสามารถรันการทดสอบนี้ก่อนที่คุณปรับใช้โหน Azure เพื่อให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ใด ๆ ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถปรับใช้ กำหนดการ และนายหน้าการสื่อสารระหว่างโหนสำนักงานใหญ่และ Microsoft Azure การทดสอบการเชื่อมต่อบริการ Azure ของ Microsoft ตรวจสอบว่า บริการที่กำลังทำงานบนโหนดไลบราสำนักงานใหญ่สามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft Azure โดยใช้ข้อมูลการบอกรับเป็นสมาชิกและใบรับรองที่ระบุไว้ในแม่แบบที่มีโหน Azure พารามิเตอร์การทดสอบแม่แบบช่วยให้คุณสามารถระบุแม่แบบโหนดการทดสอบ Microsoft Azure MPI สื่อสารทดสอบรันการทดสอบ ping-pong MPI ง่ายระหว่างคู่ของโหน Azure เพื่อตรวจสอบว่า การสื่อสาร MPI ทำงาน
การจัดกำหนดการงาน

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับการจัดตารางการผลิตระดับงาน:
 • รับประกันความพร้อมใช้งานของทรัพยากรสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการติดตั้ง SP2 คุณสามารถกำหนดค่าบริการตัวกำหนดเวลางาน HPC เพื่อปันส่วนทรัพยากรที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มทรัพยากร กลุ่มทรัพยากรช่วยให้คุณสามารถกำหนดสัดส่วนของแกนคลัสเตอร์ต้องสามารถรับประกันสำหรับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะหรือชนิดงาน ถ้ากลุ่มผู้ใช้ไม่ได้ใช้แกนการรับประกัน แกนเหล่านั้นสามารถใช้ โดยใช้กลุ่มอื่น ๆ คุณต้องใช้เท็มเพลตงานเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใช้ที่มีกลุ่มทรัพยากรนั้น งานที่ใช้เท็มเพลตงานจะดำเนินการโดยรวมปลอดสัดส่วนของแกนคลัสเตอร์ที่กำหนดไว้สำหรับกลุ่มทรัพยากร และจะถูกจัดกำหนดการภายในกลุ่มตามลำดับความสำคัญของงาน ส่ง เวลาและวิธีการจัดกำหนดการ (Queued หรือแผนสมดุล) แหล่งทรัพยากรการจัดกำหนดการทำงานได้ดีที่สุดบนคลัสเตอร์ด้วยทรัพยากรที่เหมือนกัน คุณสามารถเปรียบเทียบจริง และรับประกันการปันส่วนสำหรับแต่ละแหล่งทรัพยากรที่มีการรายงานการใช้ประเภทการผลิตในแผนภูมิและวิเคราะห์
 • เปิดใช้งาน หรือกำหนดให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ โดยใช้การรับรองความถูกต้องของบัตรนุ่มเมื่อส่งงานไปคลัสเตอร์ใน SP2 คุณสามารถเปิดใช้การรับรองความถูกต้องของบัตรนุ่มบนคลัสเตอร์ซึ่งจะอนุญาตให้มีผู้ใช้สมาร์ทการ์ดในการรันงาน เมื่อต้องการตั้งค่านี้ คุณต้องทำงานกับการรับรองความถูกต้องของใบรับรอง หรือโครงสร้างพื้นฐานของคีย์สาธารณะ (PKI) ผู้ดูแลเมื่อต้องการเลือก หรือสร้างแม่แบบใบรับรองที่ต้องใช้เมื่อสร้างบัตรนุ่มสำหรับคลัสเตอร์ ทำแม่แบบใบรับรองสำหรับส่วนตัวสำคัญที่จะส่งออก และยังสามารถให้การเชื่อมโยงรายการควบคุมการเข้าที่กำหนดที่สามารถใช้แม่แบบใบรับรองโดยทางโปรแกรม จากนั้นคุณสามารถระบุชื่อของแม่แบบในคุณสมบัติ HpcSoftCardTemplate คลัสเตอร์ (คลัสเตอร์การตั้งค่าคุณสมบัติ โดยใช้ชุด hpcClusterProperty หรือ cluscfg setparams) เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าถึงคลัสเตอร์ พวกเขาสามารถสร้างข้อมูลประจำตัวของบัตร asoft ที่ยึดตามแม่แบบนี้ โดยการเรียกใช้ hpccred createcert หรือ HpcSoftcard ใหม่ โดยค่าเริ่มต้น คลัสเตอร์คุณสมบัติ HpcSoftCard ถูกตั้งค่าเป็นปิดใช้งาน ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถใช้การรับรองความถูกต้องของบัตรนุ่มเสมอ ตั้งค่าคุณสมบัติจำเป็น ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างรหัสผ่านและนุ่มการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบ ตั้งค่าคุณสมบัติเพื่ออนุญาต
 • ส่งงานไปที่คลัสเตอร์จาก web portalในการติดตั้ง SP2 ผู้ดูแลคลัสเตอร์สามารถติดตั้งชุดบริการเว็บ HPC เพื่อตั้งค่าเว็บท่าที่ให้ผู้ใช้คลัสเตอร์ส่ง และตรวจสอบงาน โดยไม่มีการติดตั้งยูทิลิตี้การไคลเอ็นต์ HPC Pack ผู้ดูแลคลัสเตอร์สามารถสร้าง และเลือกกำหนดหน้าการส่งงานในเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถระบุค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่งเฉพาะแอพลิเคชันและ ข้อมูลคำสั่งแอพลิเคชันคุณสามารถกำหนด และบันทึกเป็นส่วนกำหนดค่าของโปรแกรมประยุกต์และสามารถมีแล้วจะเชื่อมโยงกับอย่าง น้อยหนึ่งหน้าส่งงาน เมื่อคุณเริ่มใช้งานพอร์ทัล โดยอัตโนมัติประกอบด้วยเพจการส่งหนึ่งที่ยึดตามแม่แบบงานเริ่มต้นขึ้น
 • ใช้บริการเว็บ HTTP เพื่อส่งงาน ข้ามแพลตฟอร์ม หรือ ข้ามโดเมน SP2 ให้การเข้าถึงแบบ HPC งานตัวจัดกำหนดการบริการที่ใช้บริการเว็บ HTTP ที่ยึดตามแบบจำลอง (เหลือ) การโอนย้ายสถานะ representational มีไคลเอ็นต์ที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถกำหนด ส่ง ปรับเปลี่ยน รายการ ดู คิวอีกครั้ง และยกเลิกงานจากภาษาและระบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมอื่น ๆ ช่วงของตัวเลือกคำอธิบายงานเต็มรูปแบบเรามีบริการนี้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดความสัมพันธ์ของงาน บริการรวมอยู่ในคุณลักษณะ HPC Pack เว็บ และสามารถติดตั้ง โดยใช้ HpcWebFeatures.msi ไคลเอ็นต์ของโปรแกรมตัวอย่างจะรวมอยู่ในตัวอย่างรหัส SDK สำหรับ SP2
 • ระบุอื่นส่งหรือเปิดใช้งานตัวกรองสำหรับชนิดของงานที่แตกต่างกัน คุณสามารถเพิ่มตัวกรองแบบกำหนดเองหลายคลัสเตอร์ และใช้เท็มเพลตงานเพื่อกำหนดตัวกรองใดควรรันสำหรับงานแบบธรรมดาใน SP2 ตัวอย่าง คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเปิดใช้งานตัวกรองที่ตรวจสอบสำหรับการมีอยู่ของสิทธิ์การใช้งานทำงานเฉพาะงานที่จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน ชนิดของตัวกรองเฉพาะงานนี้ต้องถูกกำหนดว่า DLL (และจะทำงานในกระบวนการเดียวกันเป็นบริการตัวกำหนดเวลางาน HPC) แทนที่จะเป็นแฟ้มปฏิบัติการเหมือนกับตัวกรองทั้งคลัสเตอร์ (ซึ่งทำงานในกระบวนการอื่น) เมื่องานถูกส่งแล้ว หรือพร้อมสำหรับการเรียกใช้ ตัวกรองเฉพาะงานที่จะเรียกใช้ก่อนตัวกรองทั้งคลัสเตอร์
 • สมัครสมาชิกมากเกินไป หรือภายใต้สมัครใช้งานแกนหรือ sockets บนโหนดคลัสเตอร์แต่ละตัว ในการติดตั้ง SP2 ผู้ดูแลคลัสเตอร์สามารถปรับประสิทธิภาพการทำงานของคลัสเตอร์ ด้วยการควบคุมงาน HPC กี่ควรเรียกใช้บนโหนเฉพาะ เปอร์เซ็นต์การบอกรับเป็นสมาชิกช่วยให้คุณกำหนดตารางเวลากระบวนการบนโหนมากกว่าแกนที่มีอยู่จริงหรือ sockets โดยทั่วไปแล้ว หากโหนดมีแกนแปด แล้วแปดกระบวนการไม่สามารถอาจเรียกใช้บนโหนดนั้น มีสมาชิกมากเกิน คุณสามารถตั้งค่า subscribedCores สมบัติโหนดต่อไปเป็นตัวเลขขนาดใหญ่ เช่น16และบริการตัวกำหนดเวลางาน HPC อาจอาจเริ่มต้น 16 กระบวนการบนโหนดนั้น ตัวอย่างเช่น นี้อาจเป็นประโยชน์ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณงานของคลัสเตอร์ที่ประกอบด้วยผู้ประสานงานที่ใช้มากเพียงเล็กน้อยคำนวณรอบ อย่างไรก็ตาม น้อยการบอกรับเป็นสมาชิกช่วยให้คุณกำหนดเวลาให้น้อยลงงานบนโหนมากกว่าแกนที่มีอยู่จริงหรือ sockets ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการใช้ชุดย่อยของแกนหรือ sockets บนโหนเฉพาะสำหรับงานของคลัสเตอร์
 • ให้แก่ทรัพยากรเพิ่มเติมงานมีระดับความสำคัญสูงขึ้นไป โดยงานมีระดับความสำคัญต่ำกว่า pre-emptingSP2 มีคำใหม่งานตัวจัดกำหนดการตั้งค่าคอนฟิกตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานนโยบาย "การเติบโต โดย pre-emption" เมื่อเปิดใช้งานนโยบายนี้ ตัวจัดกำหนดการงาน HPC ใช้ pre-emption เพื่อเพิ่มทรัพยากรปันส่วน ("เติบโต") ของงานเปรียบเทียบกับค่าสูงสุดของระดับความสำคัญสูงขึ้น โดยค่าเริ่มต้น pre-emption เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อต้องการ เริ่มต้นงานที่ มีทรัพยากรที่ร้องขอต่ำสุด ("pre-emption กระบวน" ตัวเลือกการเปิดใช้งาน), และงานเพิ่มขึ้นไปทางทรัพยากรสูงสุดเมื่อทำงานอื่น ๆ ("เพิ่มทรัพยากรโดยอัตโนมัติ (ขยาย) " เปิดใช้งานตัวเลือก) การเปิดใช้งานนโยบาย "การเติบโต โดย pre-emption" ช่วยให้มั่นใจว่า สามารถทำงานมีระดับความสำคัญสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
จัดการคลัสเตอร์

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้คือใหม่ในการจัดการของคลัสเตอร์:

 • เพิ่มโหนดเวิร์กสเตชันที่อยู่ในโดเมนแยกต่างหากกัน SP2 สนับสนุนเพิ่มเวิร์กสเตชันโหนดที่จะคลัสเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมนที่แตกต่างกว่าโหนดสำนักงานใหญ่ เมื่อต้องการรวมกับโหนจากโดเมนอื่น คุณต้องระบุทั้งหมดที่มีคุณสมบัติโดเมนชื่อ (FQDN) ของโหนดสำนักงานใหญ่เมื่อคุณติดตั้ง HPC Pack บนเวิร์กสเตชัน
 • หยุดงานบนโหนเวิร์กสเตชันโดยอัตโนมัติถ้า CPU กลายเป็นไม่ว่างทำงานที่ไม่ใช่ของ HPCผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าเวิร์กสเตชันโหนจะกลายเป็นพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับการตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ เวิร์กสเตชันสามารถพร้อมใช้งานสำหรับงาน (มาออนไลน์) ถ้ามีการระบุรอบระยะเวลาได้ผ่านไปแล้ว โดยไม่มีแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ที่ป้อนโดยอัตโนมัติ และถ้ามีการใช้งาน CPU ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่ระบุ ใน SP1, HPC งานกำลังหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบแป้นพิมพ์หรือเมาส์ที่ป้อนข้อมูล ใน SP2, HPC งานกำลังหยุดทำงานนอกจากนี้เมื่อมีการใช้งาน CPU สำหรับงานที่ไม่ใช่ของ HPC เพิ่มขึ้นสูงกว่าขีดจำกัดที่ระบุ ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่า ถ้าผู้ใช้ของเวิร์กสเตชันเริ่มต้น หรือจัดกำหนดการงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อนที่จะปล่อยให้สำหรับคืน งาน HPC ที่จะไม่ให้ไปรบกวน
 • ตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกสภาพแวดล้อมก่อนที่คุณสร้างคลัสเตอร์ใหม่SP2 ให้เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน Microsoft HPC Pack 2008 R2 ติดตั้งเตรียมการตัวช่วยสร้าง เครื่องมือนี้ช่วยคุณตรวจสอบระบบปฏิบัติการและตั้งค่าคอนฟิกสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเมื่อคุณสร้างคลัสเตอร์ใหม่ คุณสามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นโหนสำนักงานใหญ่ (ก่อนที่คุณติดตั้ง HPC Pack), หรือ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กร ในเครื่องมือ คุณตอบคำถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าของคุณกำหนดไว้ เครื่องมือนี้ทำการตรวจสอบโดยยึดตามคำตอบของคุณ และจากนั้น สร้างรายงานที่แสดงรายการผลลัพธ์ คำเตือนเกี่ยวกับการติดตั้ง วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และรายการตรวจสอบ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งพร้อมเครื่องจะพร้อมใช้งานบนเพจการดาวน์โหลดเครื่องมือ pack HPC
 • ส่งออกและนำเข้าคลัสเตอร์ตั้งค่าคอนฟิกเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกู้คืนความล้มเหลว SP2 ประกอบด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ช่วยให้การส่งออกและนำเข้าการตั้งค่าคอนฟิก เช่นกลุ่มผู้ใช้และผู้ดูแล HPC โหนกลุ่ม แม่แบบโหน เท็มเพลตงาน การตั้งค่าคอนฟิกตัวกำหนดตารางทำงาน แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิกบริการก็มุ่งเน้นบริการ (SOA) และทดสอบเพื่อวิเคราะห์แบบกำหนดเองที่คลัสเตอร์ HpcConfiguration ส่งออกและนำเข้า HpcConfiguration ยังนำมาใช้เป็นสคริปต์.ps1 (อยู่ในช่องเก็บโฟลเดอร์% CCP_HOME %) คุณสามารถนำเข้าการตั้งค่าที่บันทึกไว้บนคลัสเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่นเดียวกันของ HPC Pack ใหม่ เพื่อดำเนินการงานบนคลัสเตอร์ใหม่ในการส่งต่อ ผู้ใช้เฉพาะได้เปลี่ยนชื่อของคลัสเตอร์ ในโปรแกรมประยุกต์ของตน หรือ ในยูทิลิตี้การไคลเอ็นต์ HPC เมื่อต้องการส่งออกการตั้งค่าคอนฟิกคลัสเตอร์ไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า C:\HpcConfig รัน HPC PowerShell เป็นผู้ดูแลระบบและชนิดHpcConfiguration ส่งออก – เส้นทาง c:\hpcconfig
 • เริ่มต้นบริการตัวจัดกำหนดการงาน HPC ในโหมดคืนค่า โดยใช้ cmdlet HPC PowerShell SP2 ประกอบด้วยคุณสมบัติคลัสเตอร์ใหม่ที่ชื่อว่า RestoreMode คุณสามารถตั้งค่าเมื่อคุณจำเป็นต้องเริ่มต้นบริการตัวจัดกำหนดการงาน HPC ในโหมดคืนค่า ก่อนหน้านี้ คุณไม่สามารถเปิดใช้งานโหมดคืนค่า ด้วยการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ ขณะนี้คุณสามารถเรียกใช้ HPC PowerShell ในฐานะผู้ดูแล และใช้ชุด hpcClusterProperty – RestoreMode: $true ได้ เมื่อการดำเนินการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์ คุณสมบัติถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติกลับเป็นเท็จ โหมดคืนค่าบริการตัวกำหนดเวลางาน HPC ช่วยนำคลัสเตอร์ไปยังสถานะที่สอดคล้องกันเมื่อคุณทำการคืนค่าระบบแบบเต็มหรือฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูขั้นตอนในการดำเนินการก่อนและหลังการคืนค่าฐานข้อมูลจากสำเนาสำรอง HPC
ขณะทำงานและการพัฒนา

เป็นเรื่องใหม่สำหรับรันไทม์และพัฒนาคุณลักษณะต่อไปนี้:
 • APIs ข้อมูลทั่วไปสำหรับเวิร์กโหลด SOASP2 ประกอบด้วย APIs ใหม่ที่สนับสนุนการจัดเตรียม และการเข้าถึงข้อมูลทั่วไปที่จำเป็น โดยการร้องขอการคำนวณทั้งหมดภายในรอบเวลาหนึ่ง หรือมากกว่า คุณสามารถสร้างชนิดของไคลเอนต์ที่เรียกว่า DataClient ตัวใหม่ ไคลเอ็นต์ข้อมูลรวมถึงวิธีการอัปโหลดข้อมูลไปยังคลัสเตอร์ (เมื่อต้องการรันไทม์ของผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ข้อมูล) เพื่ออ่าน และเขียนข้อมูล ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้รายอื่น ๆ คลัสเตอร์ คุณสามารถระบุรายการผู้ใช้ได้เมื่อคุณเรียกใช้DataClient.Create() อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปตามวงจรอายุของเซสชันเพื่อให้เมื่อสิ้นสุดเซสชัน ข้อมูลที่ถูกลบโดยอัตโนมัติจากการใช้ร่วมกัน ตัวอย่างรหัสที่พร้อมใช้งานในการดาวน์โหลด SDK รหัสตัวอย่างได้ ลักษณะการทำงานทั่วไปของข้อมูลไม่ได้รับการสนับสนุนบนโหน Azure
 • รันไทม์ของผู้ใช้ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานข้อมูลทั่วไปของ SOAเมื่อคุณติดตั้ง SP2 ตัวช่วยสร้างการติดตั้งมีขั้นตอนการกำหนดค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับข้อมูลผู้ใช้ในขณะทำงาน ใช้ร่วมกันนี้ถูกใช้ โดยรันไทม์ข้อมูลทั่วไปของ SOA คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับข้อมูลขณะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มที่แยกต่างหาก และจากนั้น ระบุเส้นทางของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง SP2 สำหรับคลัสเตอร์ผลิต ถ้าคุณกำลังประเมินคุณลักษณะในคลัสเตอร์ทดสอบข้อมูลทั่วไป หรือ ถ้าคุณกำลังตั้งค่าคลัสเตอร์ขนาดเล็ก คุณสามารถยอมรับการกำหนดค่าเริ่มต้นการรันไทม์ของข้อมูลระหว่างการติดตั้ง ตั้งค่าคอนฟิกเริ่มต้นที่สร้างใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้บนโหนดสำนักงานใหญ่เพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานออกแบบครั้งสำหรับเวิร์กข้อมูลทั่วไป
 • นายหน้าอยู่ระหว่าง Api ที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารสำหรับเซสชัน SOA ค่าใช้จ่ายในการลดApi ที่ติดตั้ง SP2 มีตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานนายหน้าในกระบวนการ นายหน้าในกระบวนการเรียกใช้ในกระบวนการของไคลเอนต์ และดังนั้นจึงช่วยให้โหนนายหน้า ลดเวลาที่สร้างเซสชัน และลดจำนวนฮ็อพสำหรับแต่ละข้อความ ตัวอย่างเช่น รูปแบบการใช้งานหนึ่งสำหรับนายหน้าในกระบวนการมีลักษณะดังนี้: แทนที่จะเรียกใช้แอพลิเคชันไคลเอนต์บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ คุณส่งไคลเอ็นต์แอพลิเคชันไปคลัสเตอร์เป็นงานงานเดียวกัน แอพลิเคชันไคลเอนต์สร้างเซสชันบนคลัสเตอร์ และแทนที่จะส่งข้อความถึงโหนนายหน้า ไคลเอนต์ส่งการร้องขอ และได้รับการตอบสนองจากโฮสต์บริการ (คำนวณโหน) โดยตรง ตัวอย่างรหัสที่พร้อมใช้งานในการดาวน์โหลด SDK รหัสตัวอย่างได้ นายหน้าในกระบวนการสนับสนุนเฉพาะเซสชันแบบโต้ตอบ และไม่ได้รับการสนับสนุนบนโหน Azure

การแก้ไข

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุงจะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณจะต้องใช้ Windows HPC Server 2008 R2 นอกจากนี้ SP1 2008R2 HPC Pack ต้องถูกติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ SP1 R2 2008 Pack HPC แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำแนะนำในการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้บนโหนดไลบราสำนักงานใหญ่

หมายเหตุ ถ้าคุณมีคู่ของโหนสำนักงานใหญ่พร้อมใช้งานที่สูง การเรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้บนโหนดที่ใช้งานอยู่ แล้ว เรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้บนโหนแฝง

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2565784 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft HPC Pack 2008 R2
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2565784 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2565784

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com