คำอธิบายของ SP2 สำหรับ HPC Pack 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2565784
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

การปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพของใช้ HPC Pack 2008 R2 จุดกลุ่ม Microsoft HPC Pack 2008 R2 Service Pack 2 (SP2) และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้:

รวม Windows Azure
 • บทบาทเครื่องเสมือน Azure Windows ที่เพิ่มการคลัสเตอร์ ในขณะที่ Microsoft HPC Pack 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) นำมาใช้ความสามารถในการเพิ่มโหน Azure ของคลัสเตอร์ SP2 แนะนำความสามารถในการเพิ่มโหน Azure Virtual Machine โหนเครื่องเสมือน azure สนับสนุนกว้างช่วงของโปรแกรมประยุกต์และ runtimes จากโหน Azure การของผู้ปฏิบัติงานให้ ตัวอย่าง โปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการติดตั้งที่ รันเป็นเวลานาน หรือซับซ้อนมีขนาดใหญ่ มีการอ้างอิงจำนวนมาก หรือจำเป็นต้องมีการโต้ตอบด้วยตนเองในการติดตั้งอาจไม่เหมาะสมสำหรับโหนตัวทำงาน มีโหน Azure Virtual Machine เสมือนฮาร์ดดิสก์ (VHD) ที่มีระบบปฏิบัติการ และการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่สร้าง บันทึก VHD เมฆ และคุณแล้ว ใช้ VHD ที่การปรับใช้โหน Azure Virtual Machine คลัสเตอร์
 • งานเรียกใช้ข้อความผ่านอินเทอร์เฟซ (MPI) บนโหน Azure SP2 มีการสนับสนุนสำหรับการรันงาน MPI บนโหน Azure ซึ่งช่วยให้คุณจัดเตรีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสำหรับงาน MPI มีการติดตั้งคุณลักษณะ MPI ทั้งของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องเสมือน Azure โหน
 • สมุดงานของ Excel ที่เรียกใช้งานบนโหน Azure การถ่ายขณะที่ SP1 นำมาใช้ความสามารถในการเรียกใช้ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองถ่ายงานบนโหน Azure, SP2 แนะนำความสามารถในการเรียกใช้งาน offloading ของสมุดงาน Excel บนโหน Azure ซึ่งช่วยให้คุณเพื่อสำรองทรัพยากรที่ต้องการสำหรับงานของ Excel ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ บริการของ HPC สำหรับคุณลักษณะของ Excel สำหรับฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองและถ่ายสมุดงานจะรวมอยู่ในโหน Azure ที่คุณปรับใช้เป็นโหนเครื่องเสมือน ไม่สนับสนุนสมุดงานถ่ายบนโหน Azure ที่คุณปรับใช้เป็นโหนตัวทำงาน
 • เรียกใช้สคริปต์การกำหนดค่าโดยอัตโนมัติบนโหน Azure ใหม่ในการติดตั้ง SP2 คุณสามารถสร้างสคริปต์ที่มีคำสั่งการตั้งค่าคอนฟิกที่คุณต้องการเรียกใช้อินสแตนซ์ของโหน Azure ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่คำสั่งเพื่อสร้างข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ การตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม สร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน หรือเรียกใช้ตัวติดตั้ง คุณอัปโหลดสคริปต์ไปยังที่เก็บ Azure และจากนั้น ให้ระบุชื่อของสคริปต์ในต้นแบบโหน Azure สคริปต์รันโดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสำรอง ทั้ง เมื่อคุณปรับใช้ชุดของโหน Azure และ เมื่อโหนดคือ reprovisioned โดยอัตโนมัติ โดยระบบ Windows Azure ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าชุดย่อยของโหนในการปรับใช้ คุณสามารถสร้างกลุ่มกำหนดเองของโหนดเพื่อกำหนดชุดย่อย และจากนั้น ใช้ตัวแปร% HPC_NODE_GROUPS %สภาพแวดล้อมในสคริปต์ของคุณเพื่อตรวจสอบรวมเข้าไว้ในกลุ่มก่อนที่คุณเรียกใช้คำสั่ง
 • การเชื่อมต่อไปยังโหน Azure กับเดสก์ท็อประยะไกล ในการติดตั้ง SP2 คุณสามารถใช้เดสก์ท็อประยะไกลเพื่อช่วยในการตรวจสอบ และจัดการโหน Azure ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในคลัสเตอร์ HPC เป็นกับโหนบน premises คุณสามารถเลือกโหนดอย่าง น้อยหนึ่งในตัวจัดการคลัสเตอร์ของ HPC แล้ว คลิก'เดสก์ท็อประยะไกล'ในบานหน้าต่างการกระทำเพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับโหน โดยค่าเริ่มต้น การดำเนินการนี้จะพร้อมใช้งานกับบทบาทเครื่องเสมือน Azure และสามารถเปิดใช้งานสำหรับบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน Azure ถ้าข้อมูลประจำตัวการเข้าถึงระยะไกลมายังโหน
 • เปิดใช้งาน Azure เชื่อมบนโหน Azureใน SP2 คุณสามารถเปิดใช้งาน Azure เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของคุณโหน Azure ด้วยการเชื่อมต่อ Azure คุณสามารถเปิดใช้งานเชื่อมต่อระหว่างโหน Azure และปลายทางบน premises ที่มีตัวแทนที่การเชื่อมต่อ Azure ติดตั้ง ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงจากโหน Azure UNC แฟ้มที่ใช้ร่วมกันและสิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์บน-premises สำหรับรุ่น Beta ตัวอย่างจำกัดของคุณลักษณะนี้ถูกเปิดใช้งาน คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเดสก์ท็อประยะไกลเพื่อติดตั้งตัวแทนการเชื่อมต่อ Azure บนของโหน Azure และเชื่อมโยงโหน Azure กับกลุ่มที่มีบน premise ผ่านพอร์ทัล Azure เพื่อทดลองกับคุณลักษณะนี้
 • ทดสอบการวินิจฉัยใหม่สำหรับโหน Azure SP2 รวมถึงการทดสอบการวินิจฉัยใหม่สามในชุดโปรแกรมทดสอบ Windows Azure ทดสอบพอร์ต Azure ไฟร์วอลล์ Windows ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโหนพนักงานและ Windows Azure คุณสามารถรันการทดสอบนี้ก่อนที่คุณปรับใช้โหน Azure เพื่อให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ใด ๆ ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถปรับใช้ การจัดกำหนดการ และ broker การสื่อสารระหว่างโหนพนักงานและ Windows Azure การทดสอบการเชื่อมต่อบริการ Azure Windows ตรวจสอบว่า บริการที่กำลังทำงานบนโหนพนักงานสามารถเชื่อมต่อกับ Windows Azure โดยใช้ข้อมูลการสมัครสมาชิกและใบรับรองที่ระบุไว้ในแม่แบบที่มีโหน Azure พารามิเตอร์การทดสอบแม่แบบช่วยให้คุณเลือกแม่แบบโหนได้เมื่อต้องทดสอบ Windows Azure MPI สื่อสารทดสอบเรียกใช้การทดสอบ ping-pong MPI ธรรมดาระหว่างคู่ของโหน Azure เพื่อตรวจสอบว่า การสื่อสาร MPI ทำงาน
การจัดกำหนดการงาน

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เป็นเรื่องใหม่ในการจัดกำหนดการงาน:
 • รับประกันความพร้อมใช้งานของทรัพยากรสำหรับกลุ่มผู้ใช้อื่นที่ใช้งานในการติดตั้ง SP2 คุณสามารถกำหนดค่าบริการตัวกำหนดเวลางาน HPC การปันส่วนทรัพยากรที่ขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพยากร กลุ่มทรัพยากรช่วยให้คุณกำหนดสัดส่วนใดของ cores คลัสเตอร์ต้องสามารถรับประกันสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงหรือชนิดงาน ถ้ากลุ่มผู้ใช้จะใช้ cores การรับประกัน cores เหล่านั้นสามารถใช้ โดยใช้กลุ่มอื่น ๆ คุณต้องใช้แม่แบบงานการเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ใช้ที่มีประเภทการผลิตทรัพยากร งานที่ใช้งานแม่แบบจะโดยรวมปลอดสัดส่วนของคลัสเตอร์ cores ที่กำหนดไว้สำหรับกลุ่มทรัพยากร และจะมีการจัดกำหนดการภายในประเภทการผลิตตามการลำดับความสำคัญของงาน ส่งเวลา และโหมดการจัดตารางเวลา (Queued หรือสมดุล) แหล่งทรัพยากรการจัดกำหนดการทำงานได้ดีที่สุดบนจุดกลุ่มกับรายการทรัพยากร คุณสามารถเปรียบเทียบจริง และการรับประกันการปันส่วนสำหรับแต่ละแหล่งทรัพยากรที่มีการรายงานการใช้ประเภทในแผนภูมิและการวินิจฉัย
 • เปิดใช้งาน หรือกำหนดให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ โดยใช้การรับรองความถูกต้องของบัตรนุ่มนวลเมื่อส่งงานคลัสเตอร์ ในการติดตั้ง SP2 คุณสามารถเปิดใช้งานการ์ดนุ่มนวลการรับรองความถูกต้องในคลัสเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สมาร์ทการ์ดในการรันงาน เมื่อต้องตั้งค่านี้ คุณต้องใช้การพิสูจน์ตัวจริงของใบรับรอง หรือผู้ดูแลระบบคีย์สาธารณะ (PKI) เพื่อเลือก หรือสร้างแม่แบบใบรับรองที่ต้องใช้เมื่อสร้างบัตรที่นุ่มนวลสำหรับคลัสเตอร์ แม่แบบใบรับรองต้องอนุญาตสำหรับการส่งออกคีย์ส่วนตัว และยังสามารถมีเชื่อมโยงรายการการเข้าถึงตัวควบคุมที่กำหนดซึ่งสามารถใช้แม่แบบใบรับรอง จากนั้นคุณสามารถระบุชื่อของต้นแบบในคุณสมบัติของคลัสเตอร์ HpcSoftCardTemplate (ชุดคลัสเตอร์คุณสมบัติ โดยใช้ชุด-hpcClusterProperty หรือ cluscfg setparams) เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าถึงของคลัสเตอร์ เหล่านั้นสามารถสร้างข้อมูลประจำตัวของบัตรนุ่มนวลที่ใช้แม่แบบนี้ โดย createcert hpccred กำลังทำงานอยู่หรือสร้าง-HpcSoftcard โดยค่าเริ่มต้น คลัสเตอร์คุณสมบัติ HpcSoftCard ถูกตั้งค่าเป็นปิดการใช้งาน. ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ต้องการให้ใช้การรับรองความถูกต้องของบัตรนุ่มนวล ตั้งค่าคุณสมบัติเป็น จำเป็นต้องใช้. ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างการใช้รหัสผ่านและบัตรนุ่มนวลเพื่อเข้าสู่ ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นได้รับอนุญาต.
 • ส่งงานไปยังคลัสเตอร์จากเว็บพอร์ทัล ในการติดตั้ง SP2 เป็นผู้ดูแลคลัสเตอร์สามารถติดตั้งชุดโปรแกรมบริการเว็บ HPC เพื่อเซ็ตอัพเว็บท่าที่ช่วยให้ผู้ใช้คลัสเตอร์เพื่อส่ง และตรวจสอบงาน โดยไม่มีการติดตั้งอรรถประโยชน์ของไคลเอ็นต์ของ HPC Pack ผู้ดูแลคลัสเตอร์ที่สามารถสร้าง และกำหนดเพส่งงานในพอร์ทัล นอกจากนี้ ผู้ดูแลสามารถให้ค่าเริ่มต้นสำหรับบรรทัดคำสั่งเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์และพารามิเตอร์ ข้อมูลคำสั่งของโปรแกรมประยุกต์สามารถกำหนด และบันทึกเป็นส่วนกำหนดค่าของแอพลิเคชันและสามารถมีแล้วจะเชื่อมโยงกับหน้าการส่งงานหนึ่ง หรือมากกว่า เมื่อคุณเริ่มใช้งานพอร์ทัล โดยอัตโนมัติรวมส่งหน้าหนึ่งที่ยึดตามแม่แบบงานเริ่มต้น
 • ใช้บริการเว็บ HTTP เพื่อส่งงาน ข้ามแพลตฟอร์ม หรือ ข้ามโดเมน SP2 ให้การเข้าถึง HPC งานตัวกำหนดตารางเวลาบริการที่ใช้บริการเว็บ HTTP ที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการโอนย้าย (เหลือ) รัฐ representational กับไคลเอ็นต์ที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถกำหนด ส่ง ปรับเปลี่ยน รายการ ดู re-queue และยกเลิกงานจากภาษาและระบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมอื่น ๆ ช่วงของตัวเลือกคำอธิบายของงานทั้งหมดจะพร้อมใช้งาน โดยบริการนี้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดความสัมพันธ์ของงาน บริการรวมอยู่ในคุณลักษณะ HPC Pack เว็บ และสามารถติดตั้งได้ โดยใช้การ HpcWebFeatures.msi ไคลเอ็นต์ตัวอย่างที่รวมในตัวอย่างรหัสของ SDK สำหรับติดตั้ง SP2
 • แตกต่างกันส่งหรือเปิดใช้งานกรองสำหรับชนิดของงานที่ระบุ ในการติดตั้ง SP2 คุณสามารถเพิ่มตัวกรองแบบกำหนดเองหลายคลัสเตอร์ และใช้แม่แบบงานเพื่อกำหนดตัวกรองใดควรเรียกใช้งานแบบธรรมดา ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้แน่ใจว่า ตัวกรองเปิดใช้งานข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับการใช้งานใบอนุญาตเฉพาะรันงานที่ต้องให้สิทธิ์การใช้งาน ชนิดของตัวกรองเฉพาะงานนี้ต้องมีกำหนดเป็น DLL (และจะเรียกใช้ในกระบวนการเดียวกันเป็นบริการตัวกำหนดเวลางาน HPC) แทนที่จะเป็นแฟ้มปฏิบัติการเหมือนกับตัวกรองทั้งคลัสเตอร์ (ซึ่งทำงานในกระบวนการอื่น) เมื่องานถูกส่ง หรือที่พร้อมสำหรับการเปิดใช้งาน ตัวกรองเฉพาะงานจะเรียกใช้ก่อนที่จะกรองทั้งคลัสเตอร์
 • Over-subscribe หรือภายใต้สมัคร cores หรือ sockets บนโหนดคลัสเตอร์แต่ละตัว ในการติดตั้ง SP2 ผู้ดูแลคลัสเตอร์สามารถปรับอย่างละเอียดคลัสเตอร์ประสิทธิภาพ ด้วยการควบคุมควรเรียกใช้งาน HPC จำนวนบนโหนดเฉพาะ Over-subscription ช่วยให้คุณจัดตารางเวลาเพิ่มเติมกระบวนบนโหนดมากกว่าตัว cores ทางกายภาพหรือ sockets โดยทั่วไป โหนได้แปด cores นั้นถ้าขั้นตอนที่ 8 ไม่สามารถเรียกอาจใช้บนโหน มี over-subscription คุณสามารถตั้งค่า subscribedCores โหนคุณสมบัติตัวเลขที่มากขึ้น ตัวอย่าง16และบริการตัวกำหนดเวลางาน HPC ไม่สามารถเริ่มกระบวนการ 16 บนโหนอาจ ตัวอย่าง นี้จะมีประโยชน์ถ้าส่วนปริมาณของคลัสเตอร์ของผู้ประสานงานที่ใช้มากเพียงคำนวณรอบ อย่างไรก็ตาม under-subscription ให้คุณกำหนดเวลาน้อยกว่างานบนโหนดมากกว่าตัว cores ทางกายภาพหรือซ็อกเก็ต ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการใช้ชุดย่อยของ cores หรือ sockets บนโหนดเฉพาะสำหรับงานคลัสเตอร์
 • ให้แก่ทรัพยากรเพิ่มเติมงานระดับความสำคัญสูงขึ้นไป โดย pre-empting งานลำดับความสำคัญต่ำกว่าSP2 รวมใหม่งานตัวจัดกำหนดการตั้งค่าคอนฟิกตัวเพื่อเปิดใช้งานนโยบาย "การเติบโต โดย pre-emption" เมื่อเปิดใช้งานนโยบายนี้ ตัวจัดกำหนดการงาน HPC ใช้ pre-emption เพื่อเพิ่มทรัพยากรปันส่วน ("ขยาย") ของลำดับความสำคัญสูงกว่างานเปรียบเทียบจำนวนสูงสุด โดยค่าเริ่มต้น pre-emption เท่านั้นเกิดการ เริ่มต้นงานที่ มีทรัพยากรที่ร้องขอของต่ำสุด (เลือก "graceful pre-emption" ที่เปิดใช้งาน), และงานเพิ่มไปยังทรัพยากรของสูงสุดขณะทำงานอื่น ๆ ("เพิ่มทรัพยากรโดยอัตโนมัติ (ขยาย) " ตัวเลือกเปิดใช้งาน) การเปิดการใช้งานนโยบาย "การเติบโต โดย pre-emption" ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า งานมีระดับความสำคัญสูงสามารถทำได้เร็วขึ้น
การจัดการของคลัสเตอร์

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เป็นเรื่องใหม่ในการจัดการของคลัสเตอร์:

 • เพิ่มโหนดเวิร์กสเตชันที่อยู่ในโดเมนที่แยกต่างหาก SP2 สนับสนุนโหนเวิร์กสเตชันบวกกับคลัสเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมนอื่นที่ไม่ใช่โหนพนักงาน การเพิ่มโหนจากโดเมนอื่น คุณต้องระบุทั้งหมดที่มีคุณสมบัติครบโดเมนชื่อ (FQDN) ของโหนดที่หลักเมื่อคุณติดตั้ง HPC Pack บนเวิร์กสเตชัน
 • หยุดงานบนโหนเวิร์กสเตชันโดยอัตโนมัติถ้า CPU กลายเป็นไม่ว่าง ด้วยการทำงานที่ไม่ใช่ของ HPCผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าโหนเวิร์กสเตชันจะพร้อมใช้ขึ้นอยู่กับการตรวจหากิจกรรมของผู้ใช้ เวิร์กสเตชันสามารถกลายเป็นพร้อมใช้งานสำหรับงาน (มาออนไลน์) ถ้ามีการระบุรอบระยะเวลาได้ล่วงเลยไป โดยไม่มีแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ที่ป้อนโดยอัตโนมัติ และถ้ามีการใช้งาน CPU ลดลงต่ำลงกว่าขีดเริ่มเปลี่ยนที่ระบุ ใน SP1, HPC งานกำลังหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบแป้นพิมพ์หรือเมาส์ในการป้อนข้อมูล ในการติดตั้ง SP2, HPC งานจะหยุดทำงานนอกจากนี้เมื่อมีการใช้งาน CPU สำหรับงานที่ไม่ใช่ของ HPC เพิ่มขึ้นเหนือเขตแดนที่ระบุ ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่า ถ้าผู้ใช้ของเวิร์กสเตชันเริ่มต้น หรือการจัดตารางเวลาการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อนที่จะปล่อยให้กลาง งาน HPC จะไม่ให้ไปรบกวน
 • ตรวจสอบการกำหนดค่าสภาพแวดล้อมก่อนที่คุณสร้างคลัสเตอร์ใหม่SP2 ให้มือแบบสแตนด์อโลน ตัว Microsoft HPC Pack 2008 R2 ติดตั้งจัดเตรียมช่วย เครื่องมือนี้ช่วยคุณในการตรวจสอบระบบปฏิบัติการและการกำหนดค่าสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณสร้างคลัสเตอร์ใหม่ คุณสามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง บนเซิร์ฟเวอร์ที่จะทำหน้าที่เป็นโหนหลัก (ก่อนที่คุณติดตั้ง HPC Pack), หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กร ในเครื่องมือ คุณต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าของคุณวางเอาไว้ เครื่องมือทำการตรวจสอบคำตอบของคุณ และจะ สร้างรายงานที่แสดงรายการผลลัพธ์ คำเตือนการติดตั้ง วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และ checklists ตัวช่วยสร้างการติดตั้งพร้อมเครื่องจะพร้อมใช้งานบนหน้าดาวน์โหลดเครื่องมือ pack HPC
 • ของการตั้งค่าคอนฟิกคลัสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของแผนการกู้คืนความล้มเหลวในการนำเข้าและการส่งออก SP2 ประกอบด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ช่วยส่งออกและนำเข้าของคลัสเตอร์ที่ตั้งค่าคอนฟิกเช่นกลุ่มผู้ใช้และผู้ดูแล HPC กลุ่มโหน แม่แบบของโหนด แม่แบบงาน การตั้งค่าคอนฟิกตัวจัดกำหนดการงาน แฟ้มการกำหนดค่าบริการแนวบริการ architectures (SOA) และทดสอบเพื่อวิเคราะห์แบบกำหนดเอง HpcConfiguration ตัวของการส่งออกและนำเข้า-HpcConfiguration ถูกนำไปใช้เป็นสคริปต์.ps1 (อยู่ในโฟลเดอร์%% CCP_HOME รีไซเคิล) คุณสามารถนำเข้าการตั้งค่าที่บันทึกไว้ลงในคลัสเตอร์ใหม่ที่กำลังเรียกใช้ HPC Pack รุ่นเดียวกัน เมื่อต้องดำเนินการส่งมอบงานในคลัสเตอร์ใหม่ ผู้ใช้เท่านั้นได้เมื่อต้องเปลี่ยนชื่อของคลัสเตอร์ ในโปรแกรมประยุกต์ของตน หรือ ในอรรถประโยชน์ของไคลเอ็นต์ของ HPC การส่งออกการตั้งค่าคอนฟิกคลัสเตอร์ไปยังโฟลเดอร์ชื่อ C:\HpcConfig, HPC PowerShell การเรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ และพิมพ์การส่งออก-HpcConfiguration –path c:\hpcconfig
 • เริ่มต้นบริการตัวกำหนดเวลางาน HPC ในโหมดคืนค่า โดยใช้การ cmdlet HPC PowerShell SP2 มีคลัสเตอร์คุณสมบัติใหม่ที่ชื่อว่า RestoreMode ที่คุณสามารถตั้งค่าเมื่อคุณจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของบริการตัวกำหนดเวลางาน HPC ในโหมดคืนค่า ก่อนหน้านี้ คุณไม่สามารถเปิดโหมดคืนค่า ด้วยการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ ในขณะนี้คุณสามารถเรียกใช้ HPC PowerShell ในฐานะผู้ดูแล และใช้การตั้งค่า-hpcClusterProperty –RestoreMode: $ true ได้ เมื่อการดำเนินการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสมบัติโดยใช้กลับเป็นเท็จ โหมดคืนค่าบริการตัวกำหนดเวลางานของ HPC ช่วยนำคลัสเตอร์ไปยังสถานะที่สอดคล้องกันเมื่อคุณกำลังทำเต็มระบบ หรือคืนค่าของฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูขั้นตอนการดำเนินการก่อนและหลังการคืนค่าฐานข้อมูลของ HPC จากการสำรองข้อมูล
ขณะทำงานและการพัฒนา

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับการพัฒนาและการใช้งานจริง:
 • APIs-ข้อมูลทั่วไปสำหรับเวิร์กโหลด SOASP2 รวมถึง APIs ใหม่ที่สนับสนุนในขั้นเตรียมการ และการเข้าถึงข้อมูลทั่วไปที่ต้องการ โดยการร้องขอการคำนวณทั้งหมดภายในหนึ่งรอบ คุณสามารถสร้างชนิดของไคลเอ็นต์ที่เรียกว่า DataClient ตัวใหม่ ไคลเอ็นต์ของข้อมูลรวมถึงวิธี การอัปโหลดข้อมูลการคลัสเตอร์ (การใช้งานจริงผู้ใช้ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์) และการอ่าน และเขียนข้อมูล ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้รายอื่น ๆ ของคลัสเตอร์ คุณสามารถระบุรายการของผู้ใช้เมื่อคุณเรียกใช้DataClient.Create() อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับวงจรชีวิตของเซสชันเพื่อให้เมื่อสิ้นสุดเซสชัน ข้อมูลที่ถูกลบออกโดยอัตโนมัติจากใช้ร่วมกัน ตัวอย่างรหัสจะพร้อมใช้งานในการดาวน์โหลดตัวอย่างรหัส SDK คุณลักษณะทั่วไปของข้อมูลไม่ได้รับการสนับสนุนบนโหน Azure
 • ขณะใช้งานผู้ใช้ข้อมูลร่วมสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานข้อมูลทั่วไป SOAเมื่อคุณติดตั้ง SP2 ตัวช่วยสร้างการติดตั้งรวมถึงขั้นตอนการกำหนดค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้งานจริง ใช้ร่วมกันนี้ถูกใช้ โดยรันไทม์ข้อมูลทั่วไปของ SOA สำหรับคลัสเตอร์ผลิต คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับข้อมูลขณะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มแยกต่างหากแล้ว ระบุเส้นทางของข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง SP2 ถ้าคุณกำลังประเมินคุณลักษณะทั่วไปของข้อมูลในคลัสเตอร์ทดสอบ หรือ ถ้าคุณกำลังตั้งค่าคลัสเตอร์ขนาดเล็ก คุณสามารถยอมรับการกำหนดค่าเริ่มต้นการใช้งานจริงข้อมูลระหว่างการติดตั้ง การกำหนดค่าเริ่มต้นสร้างใช้ร่วมกันที่ซ่อนไว้บนโหนพนักงานเพื่อให้มีฟังก์ชันการทำงานออกแบบครั้งสำหรับเวิร์กโหลดของข้อมูลทั่วไป
 • Broker อยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมใช้งานเพื่อช่วยลดการสื่อสารที่จ่ายสำหรับเซสชัน SOA APIsAPIs SP2 มีตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งาน broker ในกระบวนการ Broker ในขั้นตอนเรียกใช้ในกระบวนการไคลเอ็นต์ และจึงช่วยให้ broker โหน ลดเวลาที่สร้างเซสชัน และลดจำนวนข้ามสำหรับแต่ละข้อความ ตัวอย่าง รูปแบบการใช้งานที่หนึ่งสำหรับ broker ในขั้นตอนจะเป็นดังนี้: แทนการเรียกใช้แอพลิเคชันไคลเอนต์บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ ส่งมาเพื่อคลัสเตอร์เป็นงานงานเดียวกัน แอพลิเคชันไคลเอนต์สร้างเซสชันในคลัสเตอร์ และแทนการส่งข้อความถึงโหน broker ไคลเอนต์ส่งการร้องขอ และได้รับการตอบรับโดยตรงจากโฮสต์บริการ (คำนวณโหนด) ตัวอย่างรหัสจะพร้อมใช้งานในการดาวน์โหลดตัวอย่างรหัส SDK Broker ในกระบวนสนับสนุนเฉพาะเซสชันแบบโต้ตอบ และไม่ได้รับการสนับสนุนบนโหน Azure

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุงจะสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชี แฟ้มถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณจะต้องใช้ Windows HPC Server 2008 R2 นอกจากนี้ HPC Pack 2008 R2 SP1 ต้องถูกติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HPC Pack 2008 R2 SP1 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำแนะนำในการติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้บนโหนพนักงาน

หมายเหตุ ถ้าคุณมีคู่ของโหนหลักความพร้อมใช้งานสูง การเรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้บนโหนที่ใช้งานอยู่ แล้ว เรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้บนโหนแฝง

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้า

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2565784 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2555 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2565784 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2565784

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com