Identifikator ?lanka: 2574819 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Ovaj ?lanak opisuje ispravku koja dodaje podr?ku za Datagram Transport Layer Security (DTLS) u operativnim sistemima Windows 7 servisni paket 1 (SP1) i Windows Server 2008 R2 SP1. Ova ispravka smanjuje preoptere?enje protokola pri sporim mre?nim vezama za aplikacije koje podr?avaju DTLS protokol umesto protokola Transport Layer Security (TLS).

Napomena DTLS omogu?ava TLS funkcionalnosti koje su zasnovane na protokolu User Datagram Protocol (UDP). S obzirom na to da je TLS zasnovan na protokolu Transmission Control Protocol (TCP), DTLS ima bolji u?inak od protokola TLS.

Re?enje

Nakon ?to instalirate ovu ispravku, mo?i ?ete da koristite funkciju DTLS protokola na aplikacijama koje podr?avaju DTLS protokol na ra?unaru. Ova ispravka pobolj?ava performanse mre?e za ove vrste aplikacija.

Informacije o a?uriranju

Kako preuzeti ovu ispravku

Microsoft Update
Ova ispravka dostupna je na lokaciji Microsoft Update.
Microsoft Download Center
Sa lokacije Microsoft Download Center mo?ete preuzeti slede?e datoteke:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ispravki.
Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1. Da biste dobili vi?e informacija o nabavljanju Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 servisnog paketa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
976932 Informacije o servisnom paketu 1 za operativne sisteme Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacije o registratoru

Da biste primenili ispravku iz ovog paketa, ne morate da unosite nikakve izmene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar posle primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno izdatu ispravku.

Informacije o datoteci

Globalna verzija ove ispravke instalira datoteke sa atributima navedenim u slede?im tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom ra?unaru prikazuju se po lokalnom vremenu i zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena se mogu promeniti kada izvr?ite odre?ene operacije na datotekama.
Napomene za informacije o datotekama operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Va?no Hitne ispravke za Windows 7 i hitne ispravke za Windows Server 2008 R2 uklju?ene su u iste pakete. Me?utim, hitne ispravke na stranici ?Zahtev za hitnu ispravku? navedene su u okviru oba operativna sistema. Da biste zahtevali paket hitnih ispravki koji se odnosi na jedan ili oba operativna sistema, izaberite hitnu ispravku koja je navedena u okviru stavke ?Windows 7/Windows Server 2008 R2? na stranici. Uvek u ?lancima pogledajte odeljak ?Odnosi se na? da biste utvrdili na koji se operativni sistem svaka hitna ispravka odnosi.
 • Datoteke koje se odnose na odre?eni proizvod, klju?nu ta?ku (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) mogu?e je identifikovati pregledanjem brojeva verzija datoteka kao ?to je prikazano u slede?oj tabeli:
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaProizvodKlju?na ta?kaGrana usluge
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR grane usluge sadr?e samo one ispravke koje se objavljuju da bi re?ile rasprostranjene kriti?ne probleme. LDR grane usluge, pored globalno objavljenih ispravki, sadr?e i hitne ispravke.
 • MANIFEST datoteke (.manifest) i MUM datoteke (.mum) koje su instalirane za svako okru?enje posebno se navode u odeljku ?Dodatne informacije o datotekama za Windows 7 i Windows Server 2008 R2?. MUM i MANIFEST datoteke, kao i datoteke povezanog bezbednosnog kataloga (.cat), klju?ne su za odr?avanje stanja a?urirane komponente. Datoteke bezbednosnog kataloga, za koje nisu navedeni atributi, potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.1791144,54420-Jul-201218:16
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.2206844,54423-Jul-201216:50
Cng.sys6.1.7601.17911369,84820-Jul-201218:30
Ksecdd.sys6.1.7601.1785667,44002-Jun-201204:45
Ksecpkg.sys6.1.7601.17911136,56020-Jul-201218:33
Lsasrv.dll6.1.7601.179111,039,36020-Jul-201218:22
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:13
Lsass.exe6.1.7601.1772522,52817-Nov-201105:29
Secur32.dll6.1.7601.1772522,01617-Nov-201105:34
Sspicli.dll6.1.7601.17725100,35217-Nov-201105:34
Sspisrv.dll6.1.7601.1772515,87217-Nov-201105:34
Cng.sys6.1.7601.22068369,85623-Jul-201217:01
Ksecdd.sys6.1.7601.2206867,44023-Jul-201217:04
Ksecpkg.sys6.1.7601.22068136,56023-Jul-201217:04
Lsasrv.dll6.1.7601.220681,039,36023-Jul-201216:57
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:53
Lsass.exe6.1.7601.2206822,52823-Jul-201216:54
Secur32.dll6.1.7601.2206822,01623-Jul-201216:58
Sspicli.dll6.1.7601.22068100,35223-Jul-201216:58
Sspisrv.dll6.1.7601.2206815,87223-Jul-201216:58
Ncrypt.dll6.1.7601.17911220,16020-Jul-201218:24
Ncrypt.dll6.1.7601.22068220,16023-Jul-201216:58
Schannel.dll6.1.7601.17911247,80820-Jul-201218:25
Schannel.dll6.1.7601.22068247,80823-Jul-201216:58
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.1791144,54420-Jul-201219:14Not applicable
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.2206844,54423-Jul-201217:57Not applicable
Cng.sys6.1.7601.17911458,70420-Jul-201219:29x64
Ksecdd.sys6.1.7601.1785695,60002-Jun-201205:48x64
Ksecpkg.sys6.1.7601.17911154,48020-Jul-201219:31x64
Lsasrv.dll6.1.7601.179111,448,44820-Jul-201219:21x64
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:17Not applicable
Lsass.exe6.1.7601.1772531,23217-Nov-201106:33x64
Secur32.dll6.1.7601.1772528,16017-Nov-201106:35x64
Sspicli.dll6.1.7601.17725136,19217-Nov-201106:35x64
Sspisrv.dll6.1.7601.1772529,18417-Nov-201106:35x64
Cng.sys6.1.7601.22068458,70423-Jul-201218:02x64
Ksecdd.sys6.1.7601.2206895,60023-Jul-201218:05x64
Ksecpkg.sys6.1.7601.22068154,48023-Jul-201218:05x64
Lsasrv.dll6.1.7601.220681,446,91223-Jul-201217:54x64
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:50Not applicable
Lsass.exe6.1.7601.2206831,23223-Jul-201217:51x64
Secur32.dll6.1.7601.2206828,16023-Jul-201217:58x64
Sspicli.dll6.1.7601.22068136,19223-Jul-201217:58x64
Sspisrv.dll6.1.7601.2206829,18423-Jul-201217:58x64
Ncrypt.dll6.1.7601.17911307,20020-Jul-201219:23x64
Ncrypt.dll6.1.7601.22068307,20023-Jul-201217:56x64
Schannel.dll6.1.7601.17911341,50420-Jul-201219:24x64
Schannel.dll6.1.7601.22068341,50423-Jul-201217:58x64
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:13Not applicable
Secur32.dll6.1.7601.1791122,01620-Jul-201218:25x86
Sspicli.dll6.1.7601.1791196,76820-Jul-201218:18x86
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:53Not applicable
Secur32.dll6.1.7601.2206822,01623-Jul-201216:58x86
Sspicli.dll6.1.7601.2206896,76823-Jul-201216:53x86
Schannel.dll6.1.7601.17911247,80820-Jul-201218:25x86
Schannel.dll6.1.7601.22068247,80823-Jul-201216:58x86
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Dodatne informacije

Da biste dobili vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Vi?e informacija o DTLS-u potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Op?te informacije o protokolu Datagram Transport Layer Security

Dodatne informacije o datoteci

Dodatne informacije o datoteci za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatne datoteke za sve podr?ane x86 verzije operativnog sistema Windows 7
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_en-us_88ac44f6f4e018c9.manifest
File versionNot applicable
File size2,333
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)18:46
File nameX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_en-us_8906aa680e202bc4.manifest
File versionNot applicable
File size2,333
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:20
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_a84efb67bb0ff9d8.manifest
File versionNot applicable
File size105,025
Date (UTC)24-Jul-2012
Time (UTC)19:53
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_a8a960d8d4500cd3.manifest
File versionNot applicable
File size101,119
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:25
File nameX86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_5fe2c6374fe0d045.manifest
File versionNot applicable
File size2,737
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)18:55
File nameX86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_603d2ba86920e340.manifest
File versionNot applicable
File size2,737
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:26
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_241abbb3b3879863.manifest
File versionNot applicable
File size12,919
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)18:57
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_24752124ccc7ab5e.manifest
File versionNot applicable
File size12,919
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:29
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_en-us_e4cae07aad3d89ff.manifest
File versionNot applicable
File size2,335
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)19:45
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_en-us_e52545ebc67d9cfa.manifest
File versionNot applicable
File size2,335
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)18:15
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_046d96eb736d6b0e.manifest
File versionNot applicable
File size105,029
Date (UTC)24-Jul-2012
Time (UTC)20:01
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_04c7fc5c8cad7e09.manifest
File versionNot applicable
File size101,123
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameAmd64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_bc0161bb083e417b.manifest
File versionNot applicable
File size2,741
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)19:54
File nameAmd64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_bc5bc72c217e5476.manifest
File versionNot applicable
File size2,741
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)18:28
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_803957376be50999.manifest
File versionNot applicable
File size12,921
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)19:56
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_8093bca885251c94.manifest
File versionNot applicable
File size12,921
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)18:31
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_0ec2413da7ce2d09.manifest
File versionNot applicable
File size87,695
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)18:43
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_0f1ca6aec10e4004.manifest
File versionNot applicable
File size87,695
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:15
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_8a8e0189a045cb94.manifest
File versionNot applicable
File size6,945
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)18:43
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_8ae866fab985de8f.manifest
File versionNot applicable
File size6,945
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:14
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2574819 - Poslednji pregled: 7. decembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced KB2574819

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com