RSoP แสดงเครื่องหมาย X สีแดงบนไอคอนสำหรับการตั้งค่ารีจิสทรี ใน Windows Vista ของ 64 บิต ใน 64 บิต Windows 7 ใน Windows Server 2008 64 บิต หรือ ใน 64 บิต Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2575866 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรีจิสทรี ในโดเมน หรือหน่วยองค์กร (OU)
 • คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้กับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น 64 บิต ของ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 r2
 • คุณใช้นั้น rsop.msc คำสั่งเพื่อดูผลการตั้งค่ารีจิสทรี
ในสถานการณ์สมมตินี้ ไอคอนสำหรับการตั้งค่านโยบายกลุ่มถูกแสดงเป็นเครื่องหมาย X สีแดง

หมายเหตุ ปัญหานี้มีผลกับเฉพาะส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น การตั้งค่านโยบายกลุ่มถูกนำไปใช้เรียบร้อยแล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโมดูล Resultant Set of Policy (RSoP) จัดการกับค่าที่ส่งคืนจาก Windows Management Instrumentation (WMI) ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบที่ใช้รุ่น 64 บิต ของ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 r2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ แบบ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Scecli.dll6.0.6001.22940236,03207-ก.ค.-201114:59x 64
Scecli.dll6.0.6002.22673236,03207-ก.ค.-201115:28x 64
Scecli.dll6.0.6001.22940177,15207-ก.ค.-201114:40x 86
Scecli.dll6.0.6002.22673177,15207-ก.ค.-201115:08x 86
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA 64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Scecli.dll6.0.6001.22940471,04007-ก.ค.-201114:38IA 64
Scecli.dll6.0.6002.22673471,04007-ก.ค.-201115:35IA 64
Scecli.dll6.0.6001.22940177,15207-ก.ค.-201114:40x 86
Scecli.dll6.0.6002.22673177,15207-ก.ค.-201115:08x 86
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะถูกแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Scecli.dll6.1.7601.21864232,96022 2011 พฤศจิกายน06:26x 64
Scecli.dll6.1.7601.21864175,61622 2011 พฤศจิกายน05:26x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Scecli.dll6.1.7601.21864474,11222 2011 พฤศจิกายน05:16IA 64
Scecli.dll6.1.7601.21864175,61622 2011 พฤศจิกายน05:26x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_11b3512594ecf62de178810cf9a82af6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_9740c53e43dffb8a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_c27c269e227e1586584e8318a6996f69_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_0e9a3f1ec97af934.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,116
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_c72ce0863f2f86cd7673d9a31e9e96a6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_ef4ff4e876919ed5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,116
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_948aea2aaab6d90e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม120,657
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:21
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9653ed2ca7f2ce0a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม120,657
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:52
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_9edf947cdf179b09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม118,401
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)14:45
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_a0a8977edc539005.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม118,401
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:13
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA 64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_19085531ade448bc6ed81689d879b845_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_fc846181278f23c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,114
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มIa64_7b17f1930a2457f0f5f7b198dd364fd5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_8c2037ec664b33e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,114
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มIa64_f04a98228e50005579e8054e9a56aebf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_114f480ac40613dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม735
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_386df29cf25770d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม120,638
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)14:53
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3a36f59eef9365d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม120,638
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:48
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_9edf947cdf179b09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม118,401
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)14:45
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_a0a8977edc539005.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม118,401
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:13

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_046aa5aa9c113df2b9b4bed4a3513239_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_412ff491d0da39da.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,116
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5f123582db8668e25b6f43bcd16b381a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dcaea5429557e2ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9cf9f564115b4348ca388476247ba0fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_73074c7cb3ba5b68.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_968778c609011f20.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม70,648
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,773
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_a0dc23183d61e11b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม68,202
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_a8e11efffd60912b500556999b9d4e40_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_87ed3715539bc0e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,114
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_3a6a813850a1b6e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม70,646
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,447
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)14:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-s ..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_a0dc23183d61e11b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม68,202
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2575866 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2575866 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2575866

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com