การปรับปรุงสำหรับ Windows ขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานโยกย้ายการจัดเตรียมนั้นจะพร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2578426 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายปัญหาที่คงที่และกฎที่จะถูกเพิ่ม โดยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับเครื่อง Windows ขนาดเล็ก Business Server 2011 มาตรฐานโยกย้ายการจัดเตรียมมือ บทความนี้ยังอธิบายการดำเนินการที่คุณต้องดำเนินการถ้าบางกฎเหล่านี้ถูกละเมิดเมื่อคุณเรียกใช้ Windows Small ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานโยกย้ายการจัดเตรียมมือ อีกด้วย

Windows ขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานโยกย้ายการจัดเตรียมนั้นจะรวมอยู่ในสื่อการติดตั้ง Windows Small Business Server 2011 มาตรฐาน เครื่องมือนี้จะเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย (ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Small Business Server 2003 หรือ Windows Small Business Server 2008) เพื่อจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ต้นทางสำหรับการย้าย เครื่องมือนี้ทำงานต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง:
 • ทำให้ระดับการทำงานโดเมนและฟอเรสต์
 • การปรับปรุง schema ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • ติดตั้งการปรับปรุงเมื่อต้องการขยายการสนับสนุนสิทธิ์การใช้งาน
 • แปลง Exchange Server จากโหมดผสมกับโหมดเนทิฟ
 • สแกนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการขอรับการปรับปรุง รันเครื่อง Windows ขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานโยกย้ายการจัดเตรียมมือ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows ขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานโยกย้ายการจัดเตรียมนั้นติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย

ข้อมูลรีจิสทรี

เพื่อใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยการปรับปรุงนี้

ปัญหาที่ 1

เครื่องขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานโยกย้ายการจัดเตรียมมือของ Windows ตรวจสอบเท่านั้นข้อผิดพลาดตัดข้อความสมุดรายวันที่เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงผ่านมาดังนั้น หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ Windows Small ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานโยกย้ายการจัดเตรียมมือเช็คสำหรับสมุดรายวันล่าสุดตัดข้อผิดพลาด

ปัญหาที่ 2

แฟ้ม SourceTool.log ประกอบด้วยคำสั่งไม่ถูกต้องต่อไปนี้ที่บรรทัดควรมีอยู่ในรุ่นที่วางจำหน่ายเครื่องขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานโยกย้ายการจัดเตรียมมือของ Windows:
วันเวลา ตรวจสอบความสมบูรณ์: นโยบายการดำเนินการถูกตั้งค่าเป็น remotesigned บรรทัดนี้ไม่ควรปรากฏอยู่ในการสร้างอย่างเป็นทางการ

ปัญหาที่ 3

คุณได้รับคำเตือนจากตัวเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานโยกย้ายการจัดเตรียมมือของ Windows ถ้าไม่มีการเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการโยกย้าย หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เครื่องมือการนำเสนอมีข้อผิดพลาดแทนที่เป็นคำเตือนถ้าไม่มีการเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS

กฎที่ถูกเพิ่ม โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้

กฎ 1

การปรับปรุงนี้เพิ่มกฎต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า มีโซน DNS ดังนี้บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

: โซนดังไม่พบกฎบนเซิร์ฟเวอร์ DNS
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: ไม่อยู่ในโซน DNS ดังในเซิร์ฟเวอร์ DNS คุณอาจจำเป็นต้องเริ่มบริการ NETLOGON บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง หรือไปที่ http://support.microsoft.com/kb/310568 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

กฎ 2

การปรับปรุงนี้เพิ่มกฎต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า ตัวเลือกการอนุญาตให้สิทธิ์ที่สามารถสืบทอดได้ถูกเปิดใช้งาน สำหรับเก็บกล่องจดหมาย และ สำหรับโฟลเดอร์สาธารณะในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่:

กฎ: สืบทอดรายการ (ACL) การควบคุมการเข้าถึงนี้ถูกบล็อค
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนต้องการสืบทอดรายการการควบคุมการเข้าถึง (ACL) ถูกเปิดใช้งาน ไปที่ http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb643112(EXCHG.80).aspx for more details.

หมายเหตุ กฎนี้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์แหล่งการโยกย้ายที่กำลังเรียกใช้ Windows Small Business Server 2003 หรือ Windows Small Business Server 2008 เท่านั้น

กฎ 3

การปรับปรุงนี้เพิ่มกฎต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า โครงสร้าง MyBusiness องค์กรหน่วย (OU) บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย

: MyBusiness OU ไม่พบกฎบนเซิร์ฟเวอร์ Windows SBS
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: MyBusiness OU และโครงสร้างไม่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการโยกย้าย ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/2578426 เพื่อสร้างโครงสร้าง

หมายเหตุ กฎนี้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์แหล่งการโยกย้ายที่กำลังเรียกใช้ Windows Small Business Server 2003 หรือ Windows Small Business Server 2008 เท่านั้น

การดำเนินการที่ต้องดำเนินการหากมีละเมิดกฎนี้

เมื่อต้องการแก้ไขการละเมิดกฎนี้ สร้างใหม่ MyBusiness OU ด้วยตนเอง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาวัตถุชื่อโดเมน ในเมนูทางลัด ชี้ไปที่สร้าง..., และจากนั้น คลิกหน่วยงาน ชนิด MyBusiness การตั้งชื่อวัตถุใหม่

  หมายเหตุ ชนิด MyBusiness เป็นคำเดียวกัน
 3. ในการMyBusiness OU ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2 สร้าง Ou ต่อไปนี้:
  • คอมพิวเตอร์
  • ดีสทริบิวชั่นกรุ๊ป
  • กลุ่มความปลอดภัย
  • ผู้ใช้
 4. ในคอมพิวเตอร์OU ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3 สร้าง Ou ต่อไปนี้:
  • SBSComputers
  • SBSServers
 5. ในผู้ใช้OU ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3 สร้าง OU ดังต่อไปนี้:
  • SBSUsers
หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้ คุณควรมีโครงสร้างที่มีลักษณะต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2620671

กฎ 4

การปรับปรุงนี้เพิ่มกฎการตรวจสอบว่า ตัวเลือกการเปิดใช้งานกระจาย COM บนคอมพิวเตอร์นี้ถูกเปิดใช้งานต่อไปนี้:

กฎ: COM แบบกระจายไม่เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: COM แบบกระจายใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ไปที่ http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771387.aspx เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานกระจาย COM.

กฎที่ 5

การปรับปรุงนี้เพิ่มกฎต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า อยู่อีเมล "abuse@domain.local" บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

กฎ: ไม่พบที่อยู่พร็อกซี abuse@localdomain
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: พบ abuse@domain.local ในไดเรกทอรีบนบัญชี [ระบุบัญชีที่มันพบ] ที่อยู่อีเมลนี้จะขัดแย้งกับการกระจายกลุ่มพร็อกซีแอดเดรส SMTP สร้างในระหว่างเซ็ตอัพ ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตั้งโปรแกรมติดตั้ง ค้นหา และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลนี้

กฎ 6

การปรับปรุงนี้เพิ่มกฎต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า บริการการจำลองแบบแฟ้มถูกหยุดทำงาน หรือปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย

กฎ: บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่ทำงาน
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: บริการการจำลองแบบแฟ้มไม่ได้รันบนเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ โดยค่าเริ่มต้น กำลังเรียกใช้บริการนี้ และตั้งค่าชนิดการเริ่มต้นเป็นอัตโนมัติ

กฎ 7

การปรับปรุงนี้เพิ่มกฎต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าการ "' เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ให้เชื่อถือสำหรับการมอบหมาย" สิทธิ์ของผู้ใช้ในการเริ่มต้นโดเมนคอนโทรลเลอร์ Group Policy object (GPO) ที่ใช้กับกลุ่มผู้ดูแลระบบบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

กฎ: บัญชีผู้ใช้จะไม่น่าเชื่อถือสำหรับการมอบหมาย
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: กลุ่มผู้ดูแลระบบต้องน่าเชื่อถือสำหรับการมอบหมายในนโยบายตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้น ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/2578426 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินการที่ต้องดำเนินการหากมีละเมิดกฎนี้

เมื่อต้องการแก้ไขการละเมิดกฎนี้ แก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มของตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม (Gpmc.msc)
 2. ขยายคอนเทนเนอร์ของวัตถุนโยบายกลุ่ม
 3. คลิกขวาที่นโยบายตัวควบคุมโดเมนที่เริ่มต้นและจากนั้น คลิกแก้ไข
 4. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายการตั้งค่า Windowsขยายการตั้งค่าความปลอดภัยขยายนโยบายท้องถิ่นและขยายกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้
 5. ภายใต้การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ค้นหา และคลิกสองครั้งที่เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์และบัญชีผู้ใช้ให้เชื่อถือสำหรับการมอบหมาย
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดการตั้งค่านโยบายเหล่านี้
 7. คลิกเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มเพิ่มกลุ่มผู้ดูแลระบบและจากนั้น คลิกตกลง
 8. ฟื้นฟูนโยบายกลุ่มบนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  gpupdate /force
หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้ คุณควรมีการตั้งค่านโยบายกลุ่มที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2620672

กฎ 8

การปรับปรุงนี้เพิ่มกฎต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า สิทธิ์ผู้ใช้ "ล็อกออนเป็นชุดงาน" ในวัตถุนโยบายกลุ่มของตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้นนำไปใช้กับกลุ่มผู้ดูแลระบบบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

กฎ: "สู่เป็นชุดงาน" ผู้ใช้ถูกกำหนดไม่ถูกต้อง
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: นโยบายกลุ่มตัวควบคุมโดเมนที่เริ่มต้นการตั้งค่า "สู่เป็นชุดงาน" ควรรวม\ผู้ดูแลระบบ ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/2578426 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การดำเนินการที่ต้องดำเนินการหากมีละเมิดกฎนี้

เมื่อต้องการแก้ไขการละเมิดกฎนี้ แก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มของตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม (Gpmc.msc)
 2. ขยายตัววัตถุนโยบายกลุ่ม คอนเทนเนอร์
 3. คลิกขวาที่นโยบายตัวควบคุมโดเมนที่เริ่มต้นและจากนั้น คลิกแก้ไข
 4. ขยาย การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ตั้งค่า Windowsขยาย ขยายการตั้งค่าความปลอดภัยขยายนโยบายท้องถิ่นและขยายกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้
 5. ภายใต้การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ค้นหา และคลิกสองครั้งที่เข้าสู่ระบบเป็นชุดงาน
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดการตั้งค่านโยบายเหล่านี้ มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 7. คลิเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่ม และตรวจสอบให้แน่ใจว่า กลุ่มต่อไปนี้ในรายการ:
  • ผู้ดูแล
  • PerformanceLogUser


  ถ้ามีกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในรายการ เพิ่ม ด้วยการคลิกเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่ม... แล้ว คลิกตกลง
 8. ฟื้นฟูนโยบายกลุ่มบนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  gpupdate /force

กฎ 9

การปรับปรุงนี้เพิ่มกฎต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง KB 939820 บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

กฎ: ไม่ได้ติดตั้ง KB939820
ความรุนแรง: คำเตือน
คำอธิบาย: KB939820 ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ Windows 2003 หรือ Windows SBS 2003 ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/939820 สำหรับรายละเอียดการดาวน์โหลด

หมายเหตุ กฎนี้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์แหล่งการโยกย้ายที่กำลังเรียกใช้ Windows Small Business Server 2003 Windows Server 2003 เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 939820 กิโลไบต์ เหตุการณ์ 1925, 1006, 1645, 1055, 40961 บนโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 ตัวควบคุมข้อความหรือข้อผิดพลาด: "หน่วยงานไม่สามารถติดต่อใบรับรองความถูกต้อง" เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

กฎ 10

การปรับปรุงนี้เพิ่มกฎย่อยต่อไปนี้เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ตรวจสอบ:
1 ที่กฎย่อย
กฎย่อยต่อไปนี้ตรวจสอบว่า มี subdomains อยู่ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่:

กฎ: มี subdomains อยู่
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: ไม่สามารถติดตั้ง Windows SBS เมื่อ subdomains ที่มีอยู่ ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/2578426 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การดำเนินการที่ต้องดำเนินการหากมีละเมิดกฎย่อยนี้

เมื่อต้องการแก้ไขการละเมิดกฎย่อยนี้เอา Active Directory ออกจากตัวควบคุมโดเมนในโดเมนย่อยที่ และจากนั้น เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เป็นตัวควบคุมโดเมนล่าสุดในโดเมนนี้ โดเมนย่อยที่จะถูกลบออกหลังจากที่คุณดำเนินการนี้บนตัวควบคุมโดเมนล่าสุด

หมายเหตุ Windows Small Business Server ไม่สนับสนุนความเชื่อถือ ซึ่งรวมถึงความเชื่อถือที่สร้าง โดยโดเมนรอง ดังนั้น Windows Small Business Server ไม่สนับสนุนสถานการณ์สมมติที่รวม subdomains
2 ที่กฎย่อย
กฎย่อยต่อไปนี้ตรวจสอบว่า การดำเนินงานหลัก role ทั้งหมด (การดำเนินงานหลักเดียวหรือที่เรียกว่ายืดหยุ่นหรือ FSMO) บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

กฎ: บางบทบาท FSMO หายบนเซิร์ฟเวอร์ Windows SBS ต้นฉบับ
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: บางบทบาท FSMO หายบนเซิร์ฟเวอร์ Windows SBS ต้นฉบับ ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/2578426 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ กฎนี้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์แหล่งการโยกย้ายที่กำลังเรียกใช้ Windows Small Business Server 2003 หรือ Windows Small Business Server 2008 เท่านั้น

การดำเนินการที่ต้องดำเนินการหากมีละเมิดกฎย่อยนี้

เมื่อต้องการแก้ไขการละเมิดกฎย่อยนี้ ถ่ายโอนบทบาท FSMO ใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของเซิร์ฟเวอร์ Windows Small Business Server กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows Small Business Server เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ต้องใช้ Windows Small Business Server เพื่อเก็บบทบาท FSMO ทั้งหมด
 1. การตรวจสอบซึ่งบทบาท FSMO จะรับผิดชอบ โดย Windows Small Business Server เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  NETDOM FSMO การสอบถาม
 2. ที่พร้อมท์คำสั่งการดูแลNTDSUTILพิมพ์ และจากนั้น กด Enter
 3. พิมพ์เรียกใช้อินสแตนซ์ NTDSและจากนั้น กด Enter

  หมายเหตุ คำสั่งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ใน Windows Small Business Server 2008 เท่านั้น
 4. พิมพ์หน้าที่และจากนั้น กด Enter
 5. ชนิดการเชื่อมต่อและจากนั้น กด Enter
 6. ชนิดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์servernameและจากนั้น กด Enter

  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้servernameคือตัวยึดสำหรับชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Windows Small Business Server
 7. ที่พรอมต์เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์qและจากนั้น กด Enter
 8. พิมพ์seize PDCกด Enter และจากนั้น คลิกใช่ในกล่องโต้ตอบยืนยัน Seizure บทบาท
 9. ชนิดข้อมูลหลักของ infrastructure seizeกด Enter และจากนั้น คลิกใช่ในกล่องโต้ตอบยืนยัน Seizure บทบาท
 10. พิมพ์ตัวควบคุมชื่อ seizeกด Enter และจากนั้น คลิกใช่ในกล่องโต้ตอบยืนยัน Seizure บทบาท
 11. พิมพ์seize RID masterกด Enter และจากนั้น คลิกใช่ในกล่องโต้ตอบยืนยัน Seizure บทบาท
 12. พิมพ์seize เก็บ schema หลักกด Enter และจากนั้น คลิกใช่ในกล่องโต้ตอบยืนยัน Seizure บทบาท
 13. พิมพ์qและจากนั้น กด Enter จนกว่าคุณกลับไปหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
หมายเหตุ คุณมีการถ่ายโอนบทบาทที่จะไม่ถูกเก็บไว้ โดย Windows Small Business Server เท่านั้น ดังนั้น คุณอาจไม่มีการเรียกใช้คำสั่งทั้งหมดในขั้นตอนเหล่านี้
3 ที่กฎย่อย
กฎย่อยต่อไปนี้ตรวจสอบว่า ปิดใช้งานการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

กฎ: การจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ถูกปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: การจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ถูกปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/2578426 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การดำเนินการที่ต้องดำเนินการหากมีละเมิดกฎย่อยนี้

การจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ถูกปิดใช้งานบ่อยที่สุดเนื่องจากการดำเนินการคืนค่าที่ไม่สนับสนุนถูกดำเนินการในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ การดำเนินการนี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์เข้าสู่สถานะ "ย้อนกลับ USN" เมื่อต้องการแก้ปัญหาย้อนกลับ USN ดู KB 875495 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KB 875945 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
875495 วิธีการตรวจหา และการกู้คืนจากการย้อนกลับของ USN ใน Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

สาเหตุอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ของปัญหานี้ได้ ดังนั้น คุณต้องตรวจทานล็อกบริการไดเรกทอรีที่ระบุสาเหตุ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ด้วยตนเองจะเปิดใช้งานการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
โฮสต์ท้องถิ่น /options repadmin-DISABLE_OUTBOUND_REPL-DISABLE_INBOUND_REPL
หมายเหตุ ก่อนที่คุณเรียกใช้คำสั่งนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปัญหาการจำลองแบบเริ่มต้นที่ได้รับการแก้ไข ถ้าคุณไม่ทำเช่นนี้ คุณจะเพียงเดียวของโดเมนคอนโทรลเลอร์เหลือหลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง
4 ที่กฎย่อย
กฎย่อยต่อไปนี้ตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนแบบออฟไลน์อยู่ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่:

กฎ: พบตัวควบคุมโดเมนแบบออฟไลน์ที่อยู่ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เซิร์ฟเวอร์:ชื่อเซิร์ฟเวอร์>
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: ถ้า[ตัวควบคุมโดเมนแบบออฟไลน์ชื่อ DC] ได้ถอน เอาออกจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/216498 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กฎย่อย 5
กฎย่อยต่อไปนี้ตรวจสอบว่า ชื่อของโซน DNS มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

กฎ: พบข้อผิดพลาดใน[โซน DNSชื่อของโซน DNS]
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: [โซน DNSชื่อของโซน DNS] ไม่มีอยู่ การย้ายจะล้มเหลวโดยไม่แก้ไขปัญหานี้ ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/2578426 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินการที่ต้องดำเนินการหากมีละเมิดกฎย่อยนี้

เมื่อต้องการแก้ไขการละเมิดกฎย่อยนี้ สร้างโซน DNS ใหม่อีกครั้ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คอนโซลการจัดการ DNS ที่เปิด
 2. คลิกขวาที่โซนการค้นหาไปข้างหน้าและจากนั้น คลิกโซนใหม่...
 3. คลิกถัดไปบนหน้าต้อนรับของตัวช่วยสร้างโซนใหม่
 4. คลิกโซนหลักและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดเก็บในโซนใน Active Directory
 5. ตั้งค่าขอบเขตการจำลองแบบจะรวมตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน Active Directory
 6. ในชื่อของโซนป้อนชื่อโดเมน Active Directory (ตัวอย่างเช่น contoso.local)
 7. ตั้งค่าตัวเลือกการปรับปรุงแบบไดนามิกเมื่อต้องการอนุญาตให้ปรับปรุงแบบไดนามิกที่ปลอดภัยเท่านั้น
 8. คลิกเสร็จสิ้นเพื่อสร้างโซน
กฎย่อย 6
กฎย่อยต่อไปนี้ตรวจสอบว่า ในโซน DNS ถูกรวมเข้ากับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

กฎ: พบข้อผิดพลาดใน[โซน DNSชื่อของโซน DNS]
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: [โซน DNSชื่อของโซน DNS] เป็น Directory–integrated ใช้งานไม่ การย้ายจะล้มเหลวโดยไม่แก้ไขปัญหานี้ ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/2578426 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินการที่ต้องดำเนินการหากมีละเมิดกฎย่อยนี้

เมื่อต้องการแก้ไขการละเมิดกฎย่อยนี้ รวมโซน DNS ที่ มีไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คอนโซลการจัดการ DNS ที่เปิด
 2. ขยายโซนการค้นหาไปข้างหน้า
 3. คลิกขวาที่โซนที่ตรงกับชื่อโดเมนของ Active Directory และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 4. บนแท็บทั่วไปตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีตั้งการตั้งค่าชนิดการรวมไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเท่านั้นการตั้งค่าการปรับปรุงแบบไดนามิกดังที่แสดงในภาพจากหน้าจอต่อไปนี้:
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2620674
 5. บนแท็บName Serversทำให้แน่ใจว่า มีการแสดงรายการที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง และว่า รายการประกอบด้วยการที่อยู่ IP ที่ถูกต้องทำงานภายใน DNS เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น เอาที่อยู่ IP ใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง
7 ที่กฎย่อย
กฎย่อยต่อไปนี้ตรวจสอบว่า ระเบียนเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนย่อยที่ msdcs ของโซน DNS ชี้ไปยังตัวควบคุมโดเมนบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

กฎ: พบข้อผิดพลาดใน[โซน DNSชื่อของโซน DNS]
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: ใน[โซน DNSชื่อของโซน DNS], ระเบียนเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมนย่อย msdcs ที่ชี้ไปยังตัวควบคุมโดเมนไม่ การย้ายจะล้มเหลวโดยไม่แก้ไขปัญหานี้ ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/2578426 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินการที่ต้องดำเนินการหากมีละเมิดกฎย่อยนี้

เมื่อต้องการแก้ไขการละเมิดกฎย่อยนี้ ชี้เร็กคอร์ดทั้งหมดของชื่อเซิร์ฟเวอร์ไปยังตัวควบคุมโดเมน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ตรวจสอบการกำหนดค่าโซน DNS ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คอนโซลการจัดการ DNS ที่เปิด
  2. ขยายโซนการค้นหาไปข้างหน้า
  3. ขยายโซนที่ตรงกับชื่อโดเมนของ Active Directory
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   คอนโซลการจัดการ DNS
  4. คลิกขวาที่โดเมนย่อยดังและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   คุณสมบัติดัง
  5. บนแท็บName Serversโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการที่ประกอบด้วยเฉพาะตัวควบคุมโดเมนในโดเมน ลบเรกคอร์ดใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบ DNS Namespace ใน WMI ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่ม Windows จัดการ Instrumentation (WMI) ที่ Tester (Wbemtest)
  2. คลิกเชื่อมต่อ
  3. ชนิด root\microsoftdns ในกล่องข้อความของNamespace
  4. คลิกเชื่อมต่อ
  ถ้ามีการเชื่อมต่อ ปัญหาอาจเกิดจากการตั้งค่าคอนฟิกในโซน DNS หรือการมอบหมาย ถ้าคุณได้รับกล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดดังแสดงในภาพจากหน้าจอต่อไปนี้ ทำสำเนาสำรองของ WMI เก็บ และจากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 2A ผ่านสองมิติ ถ้ามีการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มสแกนอีกครั้งในเครื่องมือการเตรียมการโยกย้าย
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ข้อผิดพลาดของ Namespace

  เมื่อต้องการทำสำเนาสำรองของเก็บ WMI ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่ม wmimgmt.msc
  2. คลิกขวาที่ตัวควบคุม WMI (ภายในเครื่อง), แล้ว คลิ กคุณสมบัติ
  3. คลิกแท็บการสำรอง/การคืนค่าคลิเดี๋ยวกลับนี้
  4. ใส่ชื่อแฟ้ม แล้ว คลิ กบันทึก
  5. ที่พร้อมท์คำสั่ง ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้:
   cd %systemroot%\system32\wbem
   mofcomp dnsprov.mof
   ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ประสบความสำเร็จของคำสั่ง:
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ผลผลิต Mofcomp
8 ที่กฎย่อย
กฎย่อยต่อไปนี้ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ภายในอยู่ในระเบียนชื่อเซิร์ฟเวอร์บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางการย้าย:

กฎ: พบข้อผิดพลาดใน[โซน DNSชื่อของโซน DNS]
ความรุนแรง: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: ใน[โซน DNSชื่อของโซน DNS], เซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องของคุณไม่ได้อยู่ในระเบียนชื่อเซิร์ฟเวอร์ การย้ายจะล้มเหลว โดยไม่มีเรกคอร์ดนี้ ไปที่ http://support.microsoft.com/kb/2578426 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินการที่ต้องดำเนินการหากมีละเมิดกฎย่อยนี้

เมื่อต้องการแก้ไขการละเมิดกฎย่อยนี้ รวมโซน DNS ที่ มีไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คอนโซลการจัดการ DNS ที่เปิด
 2. ขยายโซนการค้นหาไปข้างหน้า
 3. ขยายโซนที่ตรงกับชื่อโดเมนของ Active Directory
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  คอนโซลการจัดการ DNS
 4. คลิกขวาที่โดเมนย่อยดังและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  คุณสมบัติดัง
 5. บนแท็บName Serversโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ต้นทางอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2578426 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
Keywords: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2578426 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2578426

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com