คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2579150 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้ 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) ที่ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2011 บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

บทนำ

ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 สามารถแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความต่าง ๆ ต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2537099 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "80040154" เมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าคอนฟิก namespaces Client Access ภายนอกบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2536700 Outlook หยุดตอบสนองเมื่อคุณพยายามคัดลอกโฟลเดอร์โฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ โดยใช้ Outlook ในโหมดออนไลน์ในระบบ Exchange Server 2010 SP1
 • 2536517 บริการ Microsoft Exchange RPC Client Access ล้มเหลวเป็นระยะ ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server 2010
 • 2536494 ใช้เวลานานในการส่งกลับผลลัพธ์เมื่อคุณทำการค้นหาค้นหาขั้นสูงในกล่องจดหมาย โดยใช้ Outlook ในโหมดออนไลน์ในระบบ Exchange Server 2010 SP1
 • 2535648 EMC ใช้เวลานานเมื่อต้องเปิดในระบบ Exchange Server 2010
 • 2535130 ประสิทธิภาพการทำงาน ใน Outlook หรือ ใน OWA ลดลงเมื่อคุณใช้ IMAP4 สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ติดต่อในระบบ Exchange Server 2010
 • 2535105 แอพลิเคชันไคลเอนต์ outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังโฟลเดอร์สาธารณะหลังจากคุณติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1
 • 2533543 รหัสเหตุการณ์ 2153 ถูกบันทึกบนแต่ละสมาชิกกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูลในระบบ Exchange Server 2010
 • 2533538 คุณไม่สามารถค้นหาข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้ที่อยู่บนเว็บไซต์องค์กร Exchange Server 2010 จากองค์กรอื่นของ Exchange Server 2010
 • 2533451 Assignee บทบาทที่ RBAC สามารถรันคำสั่ง "FileDistributionService ปรับปรุง" บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ที่อยู่นอกขอบเขตการกำหนดบทบาทอย่างไม่คาดคิด
 • 2519359 ข้อความข้อผิดพลาด "การเปลี่ยนแปลงกฎไม่สามารถบันทึกเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างกฎตอบกลับ โดยใช้ Outlook ในระบบ Exchange Server 2010
 • 2518850 คุณไม่สามารถรับข้อความอีเมลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ ActiveSync ในระบบ Exchange Server 2010
 • 2517088 แก้ไขข้อขัดแย้งของโฟลเดอร์สาธารณะไม่ทำงานตามปกติในระบบ Exchange Server 2010
 • 2515259 ข้อความข้อผิดพลาด "รายการไม่สามารถทำสำเนาเมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet รับ MailboxSearch ในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010 SP1
 • 2514709 Event ID 1001 หลังจากที่คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วการรับ Exchange Server 2010 ร่วมส่งบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง
 • 2514574 บริการ RPC Exchange Client Access ล้มเหลวในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2513723 Cmdlet "MailboxImportRequest สร้าง" นำเข้าข้อความทั้งหมดในแฟ้ม.pst ในรูปแบบ ANSI ในระบบ Exchange Server 2010
 • 2512023 "GetUserOofSettings", "SetUserOofSettings" และ "GetUserAvailability" การดำเนินการสนับสนุนการเลียนแบบการแลกเปลี่ยนบน Exchange Server 2010 SP1 schema
 • 2511897 คุณไม่สามารถส่งข้อความอีเมล์ไปยังกล่องจดหมายสำหรับรอบระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อคุณย้ายกล่องจดหมาย โดยใช้ย้ายแบบออนไลน์ในระบบ Exchange Server 2010
 • 2507463 คุณไม่สามารถย้ายกล่องจดหมายที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์การค้นหาที่เสียหายในระบบ Exchange Server 2010
 • 2506820 ไม่แสดงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้ที่กล่องจดหมายที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003
 • 2506049 ไม่มีการจำลองแบบลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะฐานใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 SP1
 • 2505968 กระบวนการ EdgeTransport.exe ล้มเหลวเมื่อคุณประยุกต์ใช้กฎที่ประกอบด้วยที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2504453 คุณไม่สามารถเรียกข้อมูลรายละเอียดสถิติเกี่ยวกับโฟลเดอร์สาธารณะ โดยใช้ cmdlet "Get PublicFolderStatistics" ในระบบ Exchange Server 2010 SP1
 • 2503337 ข้อคิดเห็นของการตอบสนองการประชุมของคุณ ข้อความหายไปเมื่อคุณปฏิเสธการเรียกประชุมในระบบ Exchange Server 2010
 • 2501070 Assignee บทบาทที่ RBAC สามารถหยุดคิวการประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server 2010 ฮับขนส่งหรือเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ขอบขนส่งที่มีที่อยู่นอกขอบเขตการกำหนดบทบาท
 • 2500903 ช่องว่างจะหายไปในบรรทัด'เรื่อง'ของการตอบสนองการประชุม "นอน" ในระบบ Exchange Server 2010
 • 2500648 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีรายการใดที่จะแสดงในมุมมองนี้" เมื่อคุณพยายามดูโฟลเดอร์ใน Outlook ในระบบ Exchange Server 2010
 • 2495010 กระบวนการ EdgeTransport.exe การใช้งาน CPU 100% บนเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server 2010 ขอบขนส่งหรือเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server 2007 ขอบขนส่งที่ใช้
 • 2493393 คุณไม่สามารถใช้ ECP เพื่อทำการคลี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ Exchange Server 2010 SP1
 • 2492068 ข้อความ "สินค้าไม่สามารถบันทึกไปยังโฟลเดอร์นี้." ข้อผิดพลาดเมื่อพยายามที่จะลงรายการบัญชีรายการไปยังโฟลเดอร์สาธารณะถูกปิดใช้งานจดหมายในระบบ Exchange Server 2010 SP1
 • 2491354 คุณไม่สามารถดูข้อมูลสถานะว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบผสม Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010
 • 2490134 ไม่มีส่งข้อความอีเมลที่ส่งถูกเลื่อนออกไป โดยใช้ Outlook 2007 ในโหมดออนไลน์ในระบบ Exchange Server 2010
 • 2489964 การปรับปรุงทำให้อักขระ x 0x1F ในช่วง 0 ในการแสดงชื่อของบัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2010
 • 2489938 ฟังก์ชัน "ExchangeServer การเชื่อมต่อ" เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ Exchange เป้าหมายใน Exchange Server 2010
 • 2489130 Assignee บทบาทที่ RBAC สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกล่องจดหมายที่อยู่นอกขอบเขตกลุ่มบทบาทการจัดการในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010 โดยไม่คาดคิด
 • 2488643 Outlook ดาวน์โหลดข้อความอีเมล POP3 ในระบบ Exchange Server 2010 ที่ซ้ำกัน
 • 2479188 ICal ส่วนต่าง ๆ ของข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยรายการที่ไม่ถูกต้องเมื่อถูกส่งจากในกล่องจดหมาย Exchange Server 2003 ไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server 2010
 • 2477273 พารามิเตอร์ DomainController ไม่ทำงานเมื่อคุณใช้สคริปต์ "MoveMailbox.ps1" เมื่อต้องย้ายกล่องจดหมายในระบบ Exchange Server 2010
 • 2471964 สำเร็จ NDR ที่ส่งไปยังผู้ส่งเมื่อคุณย้ายข้อความอีเมล์ไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในมี Exchange Server 2010 SP1 หรือสภาพแวดล้อมรุ่นที่ใหม่กว่า
 • 2467619 ผู้ใช้ที่จัดการกับกลุ่มการแจกจ่ายไม่สามารถเอาผู้ใช้รายอื่นที่มีกล่องจดหมายถูกปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010
 • 2465292 ("0X8004011D) MAPI_E_FAILONEPROVIDER" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าถึงในกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ MAPI
 • 2446908 คำอธิบายของเหตุการณ์ ESE หายไปในตัวแสดงเหตุการณ์เมื่อดิสก์ถูกเรียกบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 SP1
 • 2394554 ส่งข้อความอีเมลที่ไม่ถ้าประกอบด้วยอักขระที่ถูกเข้ารหัสที่ไม่สนับสนุนในบรรทัดเรื่องในระบบ Exchange Server 2010
 • 2491951 คุณไม่สามารถติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1 หากชื่อโดเมน NetBIOS ของตัวควบคุมโดเมนที่ประกอบด้วยตัวอักขระเครื่องหมาย ampersand (&)
 • 2507066 ตรวจสอบผู้ดูแลเข้าสู่ระบบถูกปิดใช้งานโดยไม่คาดคิดในระหว่างการติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1

การแก้ไข

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้องดาวน์โหลด และติดตั้ง 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Update ดังต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
หมายเหตุ Microsoft Update ไม่ได้ตรวจหาการปรับปรุงการเปลี่นบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

เมื่อต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงมีให้ใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 • ปรับใช้ 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่ใช้ Exchange Server 2010 SP1
 • ปรับใช้ 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

แฟ้มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB2579150-สั้น-x 64 ในขณะนี้
ปล่อยวัน: 27 กรกฎาคม 2011

ปัญหาในการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบการติดตั้งนานครั้ง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปภาพดั้งเดิมสำหรับแอสเซมบลีสุทธิ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครือข่ายที่ร้องขอนั้น http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl เว็บไซต์

เมื่อมีการร้องขอการเครือข่ายที่มีลักษณะเรียงรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปแบบดั้งเดิม (NGen) ที่คอมไพล์รหัสท้องถิ่น แต่ละคำขอต้องหมดเวลาในก่อนการติดตั้งต่อไป

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานการ ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ เลือกความปลอดภัยใน Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Internet Explorer คลิก เครื่องมือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการ ขั้นสูง แท็บ
 2. ภายใต้การ ความปลอดภัย ส่วน ล้าง ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมาย
 3. คลิก ตกลง.

เราขอแนะนำว่า คุณควรล้างตัวเลือกนี้รักษาความปลอดภัยใน Internet Explorer หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างใกล้ชิด เปิดใช้งานหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ การ ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

ปัญหาในการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่กำหนดเองของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Outlook

สิ่งสำคัญ ก่อนที่จะใช้โปรแกรมการปรับปรุง เราขอแนะนำว่า คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ใด ๆ ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: เมื่อคุณนำแพคเกจการรวบรวมการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงปรับปรุงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ถ้าจำเป็น ดังนั้น กำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook อื่น ๆ จะถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างขึ้นใหม่ที่กำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ใน Logon.aspx

ปัญหาในการปรับปรุงสำหรับคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้าที่ปรับใช้ CAS CAS proxying

ถ้าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง ใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงของไคลเอนต์และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ Client Access ที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต:
 • คุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า
 • คุณใช้ CAS CAS proxying

หมายเหตุ สำหรับการกำหนดค่าอื่น ๆ ของ Exchange Server 2010 คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในใบสั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying CAS CAS โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ CAS CAS proxying

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี SP1 เซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010 การติดตั้ง

หมายเหตุ เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ก่อนที่จะใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน


บริการจำเป็นจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออก 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก รายการใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2579150

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2579150 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2579150 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2579150

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com