ปริมาณการใช้งานของ IPsec อาจถูกบล็อกเมื่อคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 จะอยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ HLB

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2579729 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณใช้นโยบาย IPsec บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 และที่อยู่เบื้องหลังการปรับอุปกรณ์ (HLB) ในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายแบบสมดุลการโหลดบนฮาร์ดแวร์ ในสถานการณ์นี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์จนกว่าหมดอายุตัวจับเวลาสำหรับความสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย (SA)

หมายเหตุ HLB อุปกรณ์ทำหน้าที่เหมือนกับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับปริมาณการใช้งานไคลเอนต์ไปยังคอมพิวเตอร์ ดังนั้น คอมพิวเตอร์อาจเชื่อรับส่งข้อมูลทั้งหมดมาจากแหล่งที่อยู่เดียวกัน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากค่า zombie hardcoded 10 ในนโยบาย IPsec มีขนาดเล็กเกินไปเมื่อมีใช้การล้างข้อมูล zombie การเชื่อมต่อระหว่างที่อยู่ IP ต้นทางและปลายทาง ซึ่งนำไปถึงทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ปลายทางถูกบล็อกจนกว่าความสัมพันธ์ของการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ (sa ที่ถูกสร้าง) ที่หมดอายุในระหว่างเวิร์กโหลดงานจำนวนมากในระบบเครือข่ายที่ใช้นโยบาย IPsec และอุปกรณ์ HLB

การแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถกำหนดค่า zombie ด้วยตนเอง ด้วยการตั้งค่าคอนฟิกรายการรีจิสทรี IkeNumEstablishedForInitialQuery ทำให้คุณสามารถกำหนดค่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสนับสนุนจำนวนการเชื่อมต่อพร้อมกันที่คาดว่าจากที่อยู่ IP เดียวกัน ค่าแนะนำควรน้อยคู่หมายเลขของเพียร์ต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ำกันที่คุณคาดว่าจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคาดว่า 1000 sa ที่ถูกสร้าง ค่าแนะนำควรจะน้อย 2000

เมื่อต้องการเปิดใช้งานค่าใหม่ที่มีการกำหนดค่าในรายการรีจิสทรี IkeNumEstablishedForInitialQuery สำหรับโมดูล IPsec เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ หรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์
net stop ikeext
net start ikeext
ทันทีที่มีดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด คอมพิวเตอร์อยู่พร้อมที่จะเข้าร่วมในการ HLB และเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน IPsec

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ต้องให้เราทำการตั้งค่าคอนฟิกค่า zombie คุณไป "Fix it for me"ส่วน หากคุณต้องการกำหนดค่าค่า zombie ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"ส่วน

Fix it for meเมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกค่า zombie โดยอัตโนมัติ คลิก แก้ไขปัญหา ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิก เรียกใช้ ในการ ดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50858


บันทึกย่อ
 • ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนในส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ก่อนที่คุณเรียกใช้การแก้ไขปัญหานี้แก้ไขได้
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขจะแก้ไขปัญหาการใช้แฟลชไดรฟ์หรือซีดี และเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

การกำหนดค่าค่า zombie ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างรายการรีจิสทรีที่จำเป็น:
 1. คลิก เริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  ชนิด regedit ในการ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม กล่อง จากนั้น กด ENTER
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  UAC
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ พิมพ์รหัสผ่าน ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน ทำการยืนยัน
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\IKEEXT\Parameters
 3. ในการ แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก DWORD (32 บิต) ค่า.
 4. ชนิด IkeNumEstablishedForInitialQueryแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวา IkeNumEstablishedForInitialQueryแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ค่าข้อมูล กล่อง ชนิด 0000c350แล้ว คลิก ตกลง.
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข หากได้รับการแก้ไขปัญหา ได้ส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ เมื่อ ต้องแสดงความคิดเห็น หรือรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดฝากความคิดเห็นในการ "Fix it for me"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล.

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญอย่างยิ่งปัญหา LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.1.7600.21012495,61620-ก.ค.-201105:38x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7600.16385216,57614 2009 ก.ค.01:15x 86
Ikeext.dll6.1.7600.21012670,20820-ก.ค.-201105:39x 86
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02820-ก.ค.-201105:51ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7600.21012657,92020-ก.ค.-201105:41x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 มิย 200921:32ไม่เกี่ยวข้อง
Bfe.dll6.1.7601.21774496,12820-ก.ค.-201105:41x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.17514216,57620 2010 พฤศจิกายน12:19x 86
Ikeext.dll6.1.7601.21774674,81620-ก.ค.-201105:44x 86
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02820-ก.ค.-201106:01ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7601.21774657,92020-ก.ค.-201105:47x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 มิย 200921:32ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.1.7600.21012705,02420-ก.ค.-201106:55x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7600.16385324,09614 2009 ก.ค.01:40x 64
Ikeext.dll6.1.7600.21012849,40820-ก.ค.-201106:57x 64
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02820-ก.ค.-201107:18ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7600.21012832,00020-ก.ค.-201107:04x 64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 มิย 200920:51ไม่เกี่ยวข้อง
Bfe.dll6.1.7601.21774706,56020-ก.ค.-201105:18x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21774324,09620-ก.ค.-201105:20x 64
Ikeext.dll6.1.7601.21774854,52820-ก.ค.-201105:20x 64
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02820-ก.ค.-201105:36ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7601.21774832,00020-ก.ค.-201105:23x 64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 มิย 200920:51ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.1.7600.21012216,57620-ก.ค.-201105:39x 86
Nshwfp.dll6.1.7600.21012657,92020-ก.ค.-201105:41x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82222 2009 ก.ค.23:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21774216,57620-ก.ค.-201105:43x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.21774657,92020-ก.ค.-201105:47x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82212 2010 พฤศจิกายน23:57ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.1.7600.210121,074,17620-ก.ค.-201105:31IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7600.21012566,27220-ก.ค.-201105:32IA-64
Ikeext.dll6.1.7600.210121,475,07220-ก.ค.-201105:33IA-64
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02820-ก.ค.-201105:47ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7600.210121,114,11220-ก.ค.-201105:35IA-64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 มิย 200920:57ไม่เกี่ยวข้อง
Bfe.dll6.1.7601.217741,074,17620-ก.ค.-201104:18IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21774566,27220-ก.ค.-201104:19IA-64
Ikeext.dll6.1.7601.217741,485,82420-ก.ค.-201104:19IA-64
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02820-ก.ค.-201104:35ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7601.217741,114,11220-ก.ค.-201104:21IA-64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 มิย 200920:57ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.1.7600.21012216,57620-ก.ค.-201105:39x 86
Nshwfp.dll6.1.7600.21012657,92020-ก.ค.-201105:41x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82222 2009 ก.ค.23:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21774216,57620-ก.ค.-201105:43x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.21774657,92020-ก.ค.-201105:47x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82212 2010 พฤศจิกายน23:57ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,773
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_5df40c7d9edf1d599491a528a0944348_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_d4875423985bd009.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_e7e7836a6072ea350861ac52589f09ed_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_849fe91f86b3a7de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_cdccf30da4c622ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม158,590
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_cf7498fda21b35ab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม158,590
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_3592ebb5669ed87d09e53d6826311863_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_0839d75fd3c06e13.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_569ab1ea3611e52447d476ce6ceaec03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_a1c56a51656a8eaa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_88fdf5a38a5ce9167011cbea7c3d3f96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_66bf42631a9bb79f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f22f3172c747e14bf9e1fbfdc2841602_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_d2502861389ce15e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_29eb8e915d2393e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม158,596
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_2b9334815a78a6e1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม154,588
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)06:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,215
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_344038e3918455de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม94,348
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)05:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_35e7ded38ed968dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม94,348
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)06:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_e27f7077d042502a23dad9c87dddace9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_1f4bfaeb1fc89a65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,056
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_e3cb4ef836c68bc61bef4e7ee51689ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_1a4711e0e0be21c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,056
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_cdce9703a4c42ba9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม154,585
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)06:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_cf763cf3a2193ea7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม154,585
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)06:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,168
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)09:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21012_none_344038e3918455de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม94,348
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)05:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21774_none_35e7ded38ed968dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม94,348
วัน (UTC)20-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)06:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2579729 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 พฤษภาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2579729 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2579729

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com