คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 5 สำหรับการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ 2010 เซอร์วิสแพ็ค 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2582113 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้วางจำหน่าย 5 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) ซึ่งเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2011 บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข


การยกเลิกการปรับปรุงโปรแกรม 5 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ช่วยแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • 2275156 การจัดวางเนื้อหาแบบอินไลน์จะถูกเอาออกเมื่อคุณส่งการ "-การจัดวางเนื้อหา: แบบอินไลน์" ข้อความอีเมล โดยใช้ EWS ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2499044 คุณไม่สามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล โดยใช้ OWA ถ้าบรรทัด'เรื่อง'ประกอบด้วยอักขระพิเศษในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2509306 รายงานสมุดรายวันจะหมดอายุ หรือสูญหายเมื่อเริ่มระบบใหม่ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 การบริการขนส่งการแลกเปลี่ยนของ Microsoft
 • 2514766Assignee มีบทบาทของ RBAC สามารถรันคำสั่งเพิ่ม-ADPermission บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ที่อยู่ภายนอกขอบเขตการกำหนดบทบาทอย่างไม่คาดคิด
 • 2529715 ช้าเครือข่ายหรือการจำลองแบบปัญหาหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนของเธรด API ใน Microsoft Exchange Server 2010 การการสแกนไวรัส
 • 2536704 ผู้ใช้ของกล่องจดหมายที่ถูกโยกย้าย โดยใช้ ILM 2007 ไม่สามารถใช้เมนูตัวเลือก OWA ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2537094 เกิดข้อผิดพลาดในการแปลภาษาฝรั่งเศสเมื่อคุณแก้ไขการตอบสนองการร้องขอการประชุม โดยใช้ OWA ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 SP1
 • 2555800คุณไม่สามารถใช้การดำเนินการ GetItem ใน EWS เรียกคุณสมบัติของข้อความอีเมลในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2555850คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์กล่องจดหมายที่เริ่มต้น ด้วยอักขระพิเศษในชื่อ โดยใช้ Outlook ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2556096 เรียงคอลัมน์ในแฟ้มบันทึกของ.csv จะไม่กันอย่างถูกต้องเมื่อคุณทำการค้นหาการค้นหาในกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2556107 เรียงคอลัมน์ในแฟ้มบันทึกของ.csv จะไม่กันอย่างถูกต้องเมื่อคุณทำการค้นหาการค้นหาในกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2556133อุปกรณ์ที่ใช้ Exchange ActiveSync ไม่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2556156 Extra.exe ล้มเหลวเมื่อโปรแกรมทำการตรวจสอบกิจกรรม RPC กับเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server 2010
 • 2556352 "ChangeKey ไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินการนี้" ข้อผิดพลาดใน Outlook สำหรับ Mac 2011 ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2556407 กฎบางข้อความที่ไคลเอ็นต์เท่านั้นไม่มีผลกับข้อความอีเมลที่จะถูกบันทึกเป็นแบบร่างในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2559926ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้" เมื่อคุณพยายามดูโฟลเดอร์ โดยใช้ Outlook ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2572958 "การทดสอบ-OutlookConnectivity-โพรโทคอล HTTP " คำสั่งล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด HTTP 401 ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010

การแก้ไข

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้อง การดาวน์โหลด และติดตั้ง 5 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2010 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์การปรับปรุงของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
หมายเหตุ ปรับปรุง Microsoft ตรวจหาการปรับปรุงการเปลี่บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย 2010 เซิร์ฟเวอร์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

คุณอาจต้องการปรับใช้ 5 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2010 SP1 คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่ใช้ Exchange Server 2010 SP1 หรือ คุณอาจต้องการปรับใช้ 5 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2010 SP1 ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG) โปรแกรมปรับปรุงจะพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB2582113-EN-x 64
วันวางจำหน่าย: 23 สิงหาคม 2011

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่มีการติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบครั้งการติดตั้งแบบยาว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:

"การสร้างรูปท้องถิ่นสำหรับงานแอสเซสุทธิมบลี

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น โดยการร้องขอของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเครื่อง http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crlเว็บไซต์ ร้องขอการเครือข่ายที่มีลักษณะขึ้นในรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปภาพดั้งเดิม (NGen) compiles รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์อัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การร้องขอแต่ละต้องรอให้หมดเวลาก่อนที่เป็นย้ายบน


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย การตรวจสอบใบรับรองของผู้เผยแพร่ เพิกถอน กล่องกาเครื่องหมายบนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังปรับรุ่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ใน Internet Explorer เลือก เครื่องมือเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการ ขั้นสูง แท็บ

2. ในการ รักษาความปลอดภัย ส่วน คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมาย

3. คลิก ตกลง เมื่อต้องการปิดเครื่อง ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต กล่องโต้ตอบ

เราขอแนะนำให้ คุณล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ถ้าคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมคับ เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตรวจสอบใหม่ ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมาย

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook เกี่ยวกับการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook

เมื่อคุณใช้แพ็คเกจการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงจะคัดลอกผ่านแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ถ้าพวกเขาจำเป็นต้องใช้ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook อื่น ๆ กำหนดเองจะถูกเขียนทับเพื่อให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ปรับปรุงอย่างถูกต้อง หลังจากที่คุณนำแพคเกจรวบรวมการปรับปรุง คุณต้องสร้างการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ใน Logon.aspx

เราขอแนะนำให้ คุณทำเสมอสำเนาสำรองของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเองก่อนที่จะใช้โปรแกรมปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: ถ้าคุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า และถ้าคุณได้จัดวาง CAS-CAS proxying ใช้โปรแกรมปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะใช้โปรแกรมปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตที่ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 ใบสั่งที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่สิ่งสำคัญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAS-CAS proxying แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ CAS-CAS proxying

ข้อกำหนดเบื้องต้น

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ 5 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1:
 • ติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1 บนคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้
 • เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ก่อนที่จะใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้
ความต้องการเริ่มระบบใหม่

บริการจำเป็นจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติแล้ว เริ่มต้นระบบใหม่เมื่อคุณใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออก 5 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2010 SP1 ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก ใน'แผงควบคุม' เอาออกการปรับปรุง 2582113 แล้ว

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2582113 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbhotfixrollup kbmt KB2582113 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2582113

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com