ผิดพลาดทำให้หยุดชะงัก "0x0000003B" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม ใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2584454 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่หยุดดังต่อไปนี้:
หยุดการ 0x0000003B (c0000094, fffff8800ff22e54, fffff880098897f0, 0)
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหานี้เมื่อคุณเรียกใช้ Cyberlink YouCam

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการรันไทม์ D3D9 ทำการตรวจสอบพารามิเตอร์ค่าสี่เหลี่ยมที่มีส่ง โดยโปรแกรมประยุกต์เช่น YouCam ดังนั้น พิกัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่ถูกต้องถูกส่งผ่านโมดูล Dxgkrnl.sys อย่างไรก็ตาม โมดู Dxgkrnl.sys ยังไม่ตรวจพิกัดที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีข้อยกเว้น "หาร ด้วยศูนย์" เกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็ค 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเป็นเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ กำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิส GDR จะประกอบด้วยเฉพาะแก้ไขที่จะออกไปยังที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญปัญหา สาขาบริการของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการแก้ไขที่เปิดจำหน่ายทั่วไป
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Cdd.dll6.1.7600.16699107,52002 2010 พฤศจิกายน04:23
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16870728,94423-Aug-201104:30
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870218,99223-Aug-201104:30
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15101-พฤศจิกายน-201023:04
Cdd.dll6.1.7600.21034107,52023-Aug-201104:26
Dxgkrnl.sys6.1.7600.21034729,45623-Aug-201104:40
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034218,99223-Aug-201104:40
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15113-ก.ค.-200920:32
Cdd.dll6.1.7601.17514107,52020 2010 พฤศจิกายน11:56
Dxgkrnl.sys6.1.7601.17672728,94423-Aug-201104:32
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672218,99223-Aug-201104:32
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15113-ก.ค.-200920:32
Cdd.dll6.1.7601.17514107,52020 2010 พฤศจิกายน11:56
Dxgkrnl.sys6.1.7601.21796729,45623-Aug-201105:50
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796218,99223-Aug-201105:50
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15113-ก.ค.-200920:32
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Cdd.dll6.1.7600.16699144,38402 2010 พฤศจิกายน04:59
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16870982,89623-Aug-201105:46
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870265,07223-Aug-201105:46
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15101-พฤศจิกายน-201022:58
Cdd.dll6.1.7600.21034144,38423-Aug-201105:26
Dxgkrnl.sys6.1.7600.21034983,92023-Aug-201105:54
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034265,07223-Aug-201105:54
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15113-ก.ค.-200920:25
Cdd.dll6.1.7601.17554144,38403-กุมภาพันธ์-201111:25
Dxgkrnl.sys6.1.7601.17672982,89623-Aug-201105:36
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672265,07223-Aug-201105:36
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15108-ก.ค.-201018:22
Cdd.dll6.1.7601.17514144,38420 2010 พฤศจิกายน12:55
Dxgkrnl.sys6.1.7601.21796983,92023-Aug-201105:21
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796265,07223-Aug-201105:21
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15113-ก.ค.-200920:25
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Cdd.dll6.1.7600.16595347,64819 2010 พฤษภาคม14:27
Dxgkrnl.sys6.1.7600.168702,502,00023-Aug-201104:15
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870669,04023-Aug-201104:15
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15113-ก.ค.-200920:25
Cdd.dll6.1.7600.21034347,13623-Aug-201109:11
Dxgkrnl.sys6.1.7600.210342,504,56023-Aug-201109:21
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034669,04023-Aug-201109:21
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15113-ก.ค.-200920:25
Cdd.dll6.1.7601.17514347,13620 2010 พฤศจิกายน10:06
Dxgkrnl.sys6.1.7601.176722,502,51223-Aug-201104:05
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672671,08823-Aug-201104:05
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15113-ก.ค.-200920:25
Cdd.dll6.1.7601.17514347,13620 2010 พฤศจิกายน10:06
Dxgkrnl.sys6.1.7601.217962,504,56023-Aug-201104:17
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796671,60023-Aug-201104:17
Lddmcore.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,15113-ก.ค.-200920:25

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_69192ff43b64dabdb5a4f548688e70dd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_53c1f540f5aec375.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มX86_96b36211638d27a5186260481543ae86_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_819cb589c01b69e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มX86_cbd9709d2e643978ce1140fda8ef7ef7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_cb474bb1f485ce10.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มX86_f9b2b59992849d081f681ae3084963a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_58082c9a4644963c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_aba4c6ba44dcb20c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,305
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:46
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_ac5d7c7f5dd67ab0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,193
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ad8d2454420150a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,305
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:46
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_ae05226f5b2b8dae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,305
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:46
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0e072a9b97fd3860ef90de3602af0324_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_f3f23a6b7940c654.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มAmd64_577d30bb053afa581e6b503139cf12b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_76058c6102c583cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มAmd64_ccf4e7bda9f951359ea4957257fc5852_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_81122151b470f107.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มAmd64_f7886920e364adae137a9ab16f3be8c9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_5bff36e1cae6a169.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_07c3623dfd3a2342.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,309
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:49
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_087c18031633ebe6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,197
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)06:14
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_09abbfd7fa5ec1dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,309
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:49
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_0a23bdf31388fee4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,309
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:49
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_5d1481bdfcefd1e998db08eebb27a5ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_6d720f7a9e1be760.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มIa64_7823d3f487c5316dd33a2af562fe730f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_78030a6329aeef2d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มIa64_d86db521dd70babe089461aeab460c4b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_bac49cef5ba2b82e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มIa64_eb17eef51c8dbf4b16aae7a0f6bf33ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ce575819e647645a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_aba66ab044dabb08.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,307
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_ac5f20755dd483ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,195
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)09:36
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ad8ec84a41ff59a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,307
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_ae06c6655b2996aa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,307
วัน (UTC)23-Aug-2011
เวลา (UTC)11:36

ข้อมูลอ้างอิง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2584454 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbqfe kbmt KB2584454 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2584454

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com