วิธีการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 258824 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์สำหรับแป้นพิมพ์ของ Microsoft ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คุณสามารถกำหนดค่าแป้นพิมพ์ของคุณสามารถใช้เค้าโครงแป้นพิมพ์ เช่นแคนาดาหลายภาษา สเปน หรือสหรัฐอเมริกา-Dvorak หรือภาษาอื่น การเลือกขนาดใหญ่ของเค้าโครงแป้นพิมพ์ถูกติดตั้งกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

โดยทั่วไปแล้ว คุณควรกำหนดค่าเค้าโครงแป้นพิมพ์ของคุณใน Windows ให้ตรงกับแป้นพิมพ์ที่คุณใช้จริง ถ้าคุณสามารถเลือกเค้าโครงแตกต่างกัน ระวังว่า แป้นบนแป้นพิมพ์ของคุณอาจแสดงอักขระที่แตกต่างกว่าที่ปรากฏบนหน้าจอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าแป้นพิมพ์ของคุณสามารถใช้ภาษาอื่นหรือรูปแบบแป้นพิมพ์ ใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับ Windows รุ่นของคุณ
หมายเหตุ วิธีการเหล่านี้ใช้เค้าโครงแป้นพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสแบบแคนาดาเป็นตัวอย่าง

Windows 7 หรือ Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด intl.cpl ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด ENTER
 2. บนแท็บแป้นพิมพ์และภาษาคลิกเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์
 3. คลิก เพิ่ม
 4. ขยายภาษาที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ขยายภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา)
 5. ขยายรายการของแป้นพิมพ์คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายของฝรั่งเศสแบบแคนาดาและจากนั้น คลิกตกลง
 6. ตัวเลือกคลิกที่เค้าโครงของมุมมองเพื่อเปรียบเทียบเค้าโครงที่ มีแป้นพิมพ์แท้จริง
 7. ในรายการภาษาสำหรับการป้อนค่าเริ่มต้นคลิกภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา) – ฝรั่งเศสแบบแคนาดาและจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง
 8. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกภาษาภูมิภาคและคลิกตกลง
  หมายเหตุ แถบภาษาปรากฏบนแถบงาน เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนแถบนี้ คำแนะนำเครื่องมือปรากฏที่อธิบายรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ใช้งานอยู่
 9. คลิกที่แถบภาษาและจากนั้น คลิกFR ฝรั่งเศส (แคนาดา)

Windows XP

 1. คลิก เริ่ม ชนิด intl.cpl ในการเรียกใช้กล่อง แล้วกด ENTER
 2. บนแท็บภาษาคลิกรายละเอียด
 3. คลิกเพิ่มภายใต้บริการ ที่ติดตั้ง
 4. ในรายการภาษาอินพุตเลือกภาษาที่คุณต้องการ เลือกตัวอย่างเช่นภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา)
 5. ในรายการเค้าโครงแป้น พิมพ์/IMEคลิกฝรั่งเศสแบบแคนาดาและจากนั้น คลิกตกลง
 6. ในการเลือกภาษาสำหรับการป้อนค่าติดตั้งเมื่อต้องการใช้เมื่อคุณเปิดรายการในคอมพิวเตอร์ของคุณคลิกภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา) – ฝรั่งเศสแบบแคนาดาและจากนั้น คลิกตกลง
 7. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกภาษาภูมิภาคและคลิกตกลง
  หมายเหตุ แถบภาษาปรากฏบนแถบงาน เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนแถบนี้ คำแนะนำเครื่องมือปรากฏที่อธิบายรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ใช้งานอยู่
 8. คลิกที่แถบภาษาและจากนั้น คลิกภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา)

วิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เค้าโครงที่เลือกตรงกับแป้นพิมพ์

Windows 7 หรือ Windows Vista

 1. คลิกเริ่มต้น ชนิด osk ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด ENTER
 2. แป้นพิมพ์บนหน้าจอ โดยใช้แป้นพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่า ตรงกับโครงร่างทางกายภาพที่ตรงกัน
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบอักขระเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คลิกแป้น shift บนแป้นพิมพ์ หรือ บนหน้าจอ และตรงกับอักขระที่พิมพ์บนแป้นพิมพ์

Windows XP

 1. คลิกเริ่มชนิด osk ในการเรียกใช้กล่อง แล้วกดENTER
 2. แป้นพิมพ์บนหน้าจอ โดยใช้แป้นพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่า ตรงกับโครงร่างทางกายภาพที่ตรงกัน
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบอักขระเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คลิกแป้น shift บนแป้นพิมพ์ หรือ บนหน้าจอ และตรงกับอักขระที่พิมพ์บนแป้นพิมพ์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบภาษา คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306993 วิธีการ: ใช้แถบภาษาใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้รูปแบบแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา-สากล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306560 วิธีการใช้รูปแบบแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา-สากล ใน Windows 7, Windows Vista และ ใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 258824 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Basic Keyboard
 • Bluetooth Mobile Keyboard 6000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Digital Media Pro Keyboard
 • Microsoft Digital Media Keyboard 3000
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Microsoft Multimedia Keyboard
 • Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader
 • Microsoft Optical Mouse
 • Microsoft Optical Mouse by Starck
 • Microsoft Reclusa
 • Microsoft Sidewinder X6 Keyboard
 • Microsoft Wired Desktop 600
 • Microsoft Wired Keyboard 600
 • Microsoft Wired Keyboard 500
 • Microsoft Wired Keyboard 200
 • Microsoft Wireless Desktop 3000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Keyboard 3000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 3000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 2000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 1000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 700 v2.0
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 700
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Elite
 • Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Home Basic
Keywords: 
dftsdahomeportal kbhardware kbhowto kbui kbmt KB258824 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258824

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com