แป้นพิมพ์แบบมีสายที่ไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดที่พิมพ์อักขระที่ไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 258826 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้ Microsoft แป้นพิมพ์ที่แสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์แบบมีสาย คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • ไม่มีการตรวจพบแป้นพิมพ์
 • แป้นบนแป้นพิมพ์ไม่ทำงาน
 • มีพิมพ์อักขระที่ไม่ถูกต้อง
 • แป้นพิมพ์ลัดไม่ทำงาน
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

แป้นพิมพ์ไม่ทำงาน

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ถ้าแป้นพิมพ์จะทำงานได้เลย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มี เชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแป้นทั้งหมดพิมพ์ของปลั๊กเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีการเชื่อมต่อไม่หลวมหรือไม่ เชื่อมต่อแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้พอร์ต USB ที่แตกต่างกัน

หมายเหตุการเลี่ยงผ่านใด ๆ ตัวทำซ้ำพอร์ต USB hub สวิตช์ KVM หรือคอมโพเนนต์ที่คล้ายคลึงกัน และการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์กับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ถ้าสามารถแก้ไขปัญหา ยืนยันว่า เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมในการเชื่อมต่อนี้ใช้เป็นแหล่งที่มาของปัญหา ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูถ้าพวกเขาสามารถให้การแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของตนเอง

ถ้ามี กำลังใช้อะแดปเตอร์ (PS/2 ถึง USB หรือ PS/2 ถึง AT) การตรวจสอบว่า ไม่มีทาง อะแดปเตอร์ที่มีมาพร้อมกับแป้นพิมพ์ หรือ ที่แป้นพิมพ์สนับสนุนการปรับไปยัง พอร์ตที่แตกต่างกัน ปรับตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์อินเทอร์เน็ตไม่เปลี่ยนไปยัง USB พอร์ต และแบบ PS/2 ถึงอะแด็ปเตอร์ USB จะไม่ทำงาน แต่ไม่รวมถึงการ การ์ดเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเชื่อมต่อ หรือการตัดการเชื่อมต่อกับพอร์ต PS/2 แป้นพิมพ์ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เสียบสายอุปกรณ์เข้ากับพอร์ตที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลักว่า ปลั๊กที่ถูกดันอย่างปลอดภัยลงในตัวเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows ตรวจพบการเปลี่ยนแปลง แล้ว ติดตั้งโปรแกรมควบคุมบนพอร์ตใหม่โดยอัตโนมัติ
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ลองเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าแป้นพิมพ์อย่างถูกต้อง ฟังก์ชันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอาจท่าเรือที่แป้นพิมพ์ที่ถูกเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม เสียหาย ถ้าเป็นกรณีนี้ ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนพอร์ตที่เสียหาย

ถ้าแป้นพิมพ์ไม่ ฟังก์ชันไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แป้นพิมพ์อาจจะชำรุด ถ้าเป็นกรณีนี้ แล้วรับประกันบนแป้นพิมพ์นั้นยังคงใช้ คุณ สามารถแลกเปลี่ยนแป้นพิมพ์ชำรุดสำหรับแป้นพิมพ์ใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Microsoft ส่วนเพิ่มเติม ให้ดูส่วน "อ้างอิง"

ถ้าแป้นพิมพ์ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ไปที่ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุดของแป้นพิมพ์

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับแป้นพิมพ์ที่คุณกำลังใช้ โปรดเยี่ยมชม Microsoft ฮาร์ดแวร์เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ไดรเวอร์ที่ติดตั้งใหม่ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเอาออกแล้ว ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์
 2. ปิดใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์มีไฟที่แยกต่างหาก
 3. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
   ชนิดอุปกรณ์ในเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้นคลิกตัวจัดการอุปกรณ์ในโปรแกรมรายการ หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับการใช้รหัสผ่านผู้ดูแล หรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาตให้.
  • ใน Windows XP คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดdevmgmt.mscแล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกสองครั้งแป้นพิมพ์คลิกขวาที่แป้นพิมพ์ ที่คุณใช้ แล้ว คลิกถอนการติดตั้ง.

  หมายเหตุถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ ซึ่งหมายความ ว่า อุปกรณ์ถูกเอาออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าว ไปยังขั้นตอนถัดไป
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 6. แรก เปิดอุปกรณ์ ถ้าคุณจำเป็นต้อง แล้ว ต่อสายอุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น คอมพิวเตอร์ของคุณตรวจพบอุปกรณ์ และโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ที่ติดแล้ว

แป้นขีดไม่ถูกต้อง

ถ้าคีย์ไม่ขีดอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่แป้นพิมพ์ เป็นอิสระของฝุ่น สิ่งสกปรก และสาระต่างประเทศ

เปิดแป้นพิมพ์กลับหัว ลงเพื่ออนุญาตให้ debris ใด ๆ ต่างประเทศ เช่นผม อาหาร particles หรือ ฝุ่น ถึง อยู่ไม่เพียงพอ

เราขอแนะนำว่า คุณเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้บีบ การออกอากาศกับฝุ่น blow เนท crevices ล้างข้อมูลที่ฮาร์ในแป้นพิมพ์

ถ้าคุณ spill drink แบบหรือมาตราของบางอย่างอื่นเหลวบนแป้นพิมพ์ ทันที เปิดแป้นพิมพ์คว่ำลงเพื่อให้มาตราของเหลวใช้พลังงานไม่เพียงพอ แล้วจึง เอาออกเป็น มาตราของมากเหลวที่เป็นไปได้ด้วย รอสักครู่จนกว่าแป้นพิมพ์จะแห้งก่อนที่คุณเสร็จสมบูรณ์ ใช้อีกครั้ง

ไม่ต้องมีแป้นพิมพ์เหล่า แยกถ้าคุณส่วน แป้นพิมพ์ คุณอาจโมฆะรับประกันผู้ผลิต

หมายเหตุถ้าคุณต้องการใช้สุญญากาศล้างข้อมูลที่อยู่รอบ ๆ แป้นพิมพ์ ตรวจสอบ แน่ใจว่า การล้างข้อมูลที่สุญญากาศ ล้างข้อมูลสุญญากาศที่ "นิรภัยแบบคงที่"

พิมพ์อักขระที่ไม่ถูกต้องอยู่

ถ้าอักขระที่ไม่ถูกต้องถูกพิมพ์เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ ทำตามขั้นตอนในส่วน"แป้นใดไม่ขีดอย่าง" เพื่อทำความสะอาดแป้นพิมพ์ที่อธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ "The แป้นทำไม่ขีด ได้อย่างถูกต้อง"ก่อนหน้านี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางใต้แป้นจะก่อให้เกิด ปัญหานี้

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น เชื่อมต่อแป้นพิมพ์เพื่อ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าแป้นพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้องบนที่แตกต่างกัน คอมพิวเตอร์ ท่าเรือที่แป้นพิมพ์ที่ถูกเชื่อมต่อบนต้นฉบับ คอมพิวเตอร์อาจจะเสียหาย ถ้าเป็นกรณีนี้ ติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ บริษัทผู้ผลิตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนที่เสียหาย พอร์ต

ถ้าแป้นพิมพ์ไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แป้นพิมพ์อาจจะชำรุด ถ้าเป็นกรณีนี้ และการรับประกัน แป้นพิมพ์ถูกต้องยังคง คุณสามารถแลกเปลี่ยนแป้นพิมพ์ชำรุดสำหรับการ แป้นพิมพ์ใหม่

เมื่อต้องการทดสอบการตอบสนองที่คีย์บนแป้นพิมพ์ ใช้วินิจฉัยแป้นพิมพ์ Microsoft (คีย์ MS), โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Microsoft IntelliType เมื่อต้องการใช้คีย์ MS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
หมายเหตุมีโปรแกรมอรรถประโยชน์การ MS คีย์เท่านั้นรวมอยู่กับรุ่นของซอฟต์แวร์ Microsoft IntelliType 1.1 และรุ่นที่ใหม่กว่า ถ้าคุณไม่มี IntelliType Microsoft ที่ติดตั้งไว้ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์นี้:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
 1. เริ่มการทำงานของแป้นพิมพ์ Microsoft วินิจฉัย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ใน Windows Vista หรือ Windows 7:
   1. คลิกเริ่มการทำงาน
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่ม'เริ่ม'
    คลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ดแล้ว คลิกเรียกใช้.
   2. ในเปิดกล่อง ชนิดmskeyแล้ว คลิกตกลง.
  • ใน Windows XP:
   1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดmskeyในเปิดกล่อง จากนั้นคลิกตกลง.
 2. กดแป้นต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่า มีแป้นพิมพ์ที่กดตรงกับ คีย์ระบุไว้ในหน้าต่างการคีย์ MS
 3. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกจบการทำงาน.

  ถ้าคุณได้รับมีการตอบสนองในคีย์ MS จากแป้นพิมพ์ของคุณ ทดสอบแป้นพิมพ์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าแป้นพิมพ์ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ดูส่วน "อ้างอิง" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อส่วนต่าง ๆ ของ Supplemental ของ Microsoft เพื่อขอรับการแทน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหากับแป้นพิมพ์ลัดของแป้นพิมพ์หรือแป้น volume ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
932875ลัดของแป้นพิมพ์หรือแป้นควบคุมระดับเสียงไม่ทำงานตามที่คาดไว้บนแป้นพิมพ์ของ Microsoft

วิธีการติดต่อส่วนของ Microsoft Supplemental ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 • สหรัฐอเมริกา: (800) 360-7561 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ไป 7:00 น.เวลาแปซิฟิก
 • แคนาดา: (800) 933-4750 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ไป 7:00 น.เวลาแปซิฟิก
 • ลูกค้า TTY: Microsoft ผู้ติดต่อที่ (800) 718-1599 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.ไป 7:00 น.เวลาแปซิฟิก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับการแทนส่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
326246วิธีการแทนซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือฮาร์ดแวร์ สั่ง service pack และปรับรุ่นผลิตภัณฑ์ และคู่มือผลิตภัณฑ์ทดแทน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 258826 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Digital Media Pro Keyboard
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 5.5
 • Microsoft IntelliType Pro 5.4
 • Microsoft IntelliType Pro 5.3
 • Microsoft Multimedia Keyboard
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural Keyboard
 • Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Microsoft Natural MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Microsoft Office Keyboard
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Reclusa
 • Microsoft Sidewinder X6 Keyboard
 • Microsoft Wired Desktop 600
 • Microsoft Wired Keyboard 500
 • Microsoft Wired Keyboard 600
Keywords: 
dftsdahomeportal kbhardware kbhowto kbmt KB258826 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258826

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com