การแก้ไข: ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือการละเมิดข้อจำกัดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งที่เลือกหรือ DML ที่ใช้ฟังก์ชัน row_number และแผนดำเนินการขนานใน SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2589980 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบขนานที่ใช้ในการ row_number ฟังก์ชันใน Microsoft SQL Server 2008
 • คุณพยายามที่จะเรียกใช้แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามย่อยที่อยู่ภายในตัว เลือก คำชี้แจงหรือคำสั่งของภาษาการจัดการข้อมูล (DML)
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • คุณได้รับข้อความแสดงผลไม่ถูกต้องถ้าคุณเรียกใช้แบบสอบถามภายในเครื่องเลือก ใบแจ้งยอดจากหลายครั้ง
 • ตารางอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องถ้าแบบสอบถามทำงานอยู่ภายในคำชี้แจง DML ถ้าตารางมีข้อจำกัด คำสั่งอาจล้มเหลว โดยมีการละเมิดข้อจำกัด

  ตัวอย่างเช่น การ แทรก คำชี้แจงอาจล้มเหลว และมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการละเมิดคีย์หลักเกิดขึ้นถ้าตารางมีคีย์หลัก


หมายเหตุ ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณตั้งค่า MAXDOP ตัวเลือกของคำแนะนำแบบสอบถามไปยังค่าที่มากกว่า 2.
 • คุณตั้งค่า ระดับที่สูงสุดของ Parallelism ตัวเลือกค่าที่มากกว่า 2 ในการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

968382 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • เปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะการติดตาม 4134 ถ้าคุณใช้การปรับปรุงต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 หรือแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมในภายหลังสำหรับ SQL Server 2008
  • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) หรือแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมในภายหลังสำหรับ SQL Server 2008 SP1


  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานการติดตามสถานะ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
 • การอ้างอิงส่วน "การแก้ปัญหา" ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 970198

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  970198 การแก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้ฟังก์ชัน row_number ใน SQL Server 2008

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2589980 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2589980 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2589980

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com