วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดการซิงโครไนส์ MMSSPP ใน Office 365 โดยเฉพาะ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2590119 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงรหัสข้อผิดพลาดซิงโครไนส์ Microsoft จัดการบริการบริการการเตรียมใช้งานผู้ให้บริการ (MMSSPP) พร้อมกับแก้ปัญหาข้อผิดพลาดที่แสดงถึงรหัสเหล่านั้น

ในปัจจุบัน ลูกค้าสามารถค้นหาข้อผิดพลาดซิงโครไนส์ที่แสดงรายการอยู่ในรายงานการซิงค์ MMSSPP รายงานซิงค์ MMSSPP ที่ให้แก่ลูกค้าของ Microsoft Office 365 เฉพาะวันละหนึ่งครั้ง

หมายเหตุถ้าลูกค้าต้องการรับ ซิงโครไนส์รายงานข้อผิดพลาดขึ้นบ่อย พวกเขาสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลงผ่านการจัดส่งผู้จัดการฝ่ายบริการ ความถี่ของรายงานสามารถเพิ่มได้สูงไม่เกินหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละรอบการซิงโครไนส์ MMSSPP

ข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั้งหมด (นั่นคือ ข้อผิดพลาดที่มีรหัสที่ขึ้นต้น ด้วย "SE") มีผลกระทบเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงข้อผิดพลาดเฉพาะการทำข้อมูลให้ตรงกัน คำอธิบายผลกระทบที่ตามหลัง ข้อผิดพลาดการเตรียมใช้งาน (นั่นคือ ข้อผิดพลาดที่มีรหัสที่ขึ้นต้น ด้วย "PE") ไม่มีผลกระทบนั้น

ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป

ถ้ามีการซิงโครไนส์วัตถุไว้ก่อนหน้านี้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดในไดเรกทอรีโฮสต์ MSO, MMSSPP จะซิงโครไนส์ใหม่แอตทริบิวต์แปลงของวัตถุที่จะโฮสต์ MSO รายชื่อส่วนกลาง (GAL) ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่วัตถุนี้จะถูกซิงโครไนส์ โดย MMSSPP วัตถุจะไม่มีผลกับไดเรกทอรี MSO ถูกโฮสต์ ปรับปรุงแอตทริบิวต์ใด ๆ กับวัตถุ ลูกค้าเช่นที่อยู่จดหมายใหม่หรือเป็นสมาชิกกลุ่มใหม่ หรือลบ จะไม่มีผลกับไดเรกทอรีโฮสต์ MSO ดังนั้น ปรับปรุงแอตทริบิวต์ดังกล่าวจะไม่สามารถดูได้ใน GAL ที่โฮสต์ MSO จนกว่าเงื่อนไขข้อผิดพลาดนี้ได้ถูกแก้ไขโดยใช้การแก้ปัญหาที่กล่าวถึงในส่วน "ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับผลกระทบของการซิงโครไนส์เฉพาะ" ใบแจ้งยอดผลกระทบที่ระบุอยู่ในข้อความข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์เฉพาะได้ทั้งหมดนอกเหนือจากทั่วไปผลกระทบที่ระบุไว้ที่นี่ ถ้า จะไม่มีผลกระทบเพิ่มเติม จะอ่านคำอธิบายดังนี้:
ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ คุณควรใช้แหล่งข้อมูลชื่อที่แตกต่าง (DN) ของวัตถุเมื่อคุณค้นหาข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ ถ้าแหล่ง DN ไม่ได้ คุณควรใช้ DN ที่มีการจัดการของวัตถุนั้น


หมายเหตุ ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ให้ดู "สมาชิกในกลุ่มการกระจายสินค้าที่ขาดหายไป"ส่วน
 • TargetAddress SE1008No บนวัตถุผู้ใช้

  วัตถุผู้ใช้ไม่มีกล่องจดหมาย (homeMDB), และไม่มีค่าtargetAddress ซึ่งผลที่เกิดข้อผิดพลาดของอีเมลที่สามารถนำส่ง

  ผลกระทบ: ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด:สร้างกล่องจดหมายสำหรับวัตถุผู้ใช้ หรือ ค่าtargetAddressไปยังกล่องจดหมายที่มีอยู่

 • ค่าแอททริบิวต์ mail SE1101The ไม่ถูกต้อง

  รูปแบบของอยู่อย่างง่ายจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) ไม่ถูกต้อง หรือประกอบด้วยอักขระที่ไม่สนับสนุน

  ผลกระทบ:ถ้ากล่องจดหมายของลูกค้ามีอยู่ จะไม่สามารถโยกย้ายไปไดเรกทอรี MSO โฮสต์ไว้จนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด:แอตทริบิวต์จดหมายจำเป็นต้องแก้ไขก่อน MMSSPP สามารถดำเนินต่อการซิงค์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรูปแบบที่อยู่ SMTP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  316061 XADM: ตัวเชื่อมต่อ SMTP ส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อมีใช้อักขระที่ไม่ถูกต้อง

 • ค่าแอททริบิวต์ SE1102 Mail ไม่อยู่ในรายการโดเมน SMTP ที่มีจัดการ

  คำเสริมท้าย SMTP ของแอตทริบิวต์จดหมายไม่ได้อยู่ในรายการของโดเมน SMTP ที่ได้รับอนุญาตให้มีการเตรียมใช้งานจดหมาย (รายการนี้เป็นที่รู้จักกันในรายการ ที่มีจัดการ โดเมน SMTP)

  ผลกระทบ:ถ้ากล่องจดหมายของลูกค้ามีอยู่ จะไม่สามารถโยกย้ายไปไดเรกทอรี MSO โฮสต์ไว้จนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด: MSO ติดต่อถ้าโดเมน SMTP นี้ควรมีเพิ่มลงในรายการที่มีจัดการโดเมน SMTP หรือ แก้ไขอยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง
  • MMSSPP คาดหวังวัตถุผู้ใช้ทั้งหมดที่มีกล่องจดหมาย (homeMDB หรือแท็กตัวบ่งชี้กล่องจดหมายสามารถกำหนดค่า [CMIT]) ในระบบจดหมายในสถานของลูกค้าจะมีที่อยู่จดหมายที่มีคำต่อท้ายในรายการโดเมน SMTP ที่มีจัดการ
  • ข้อยกเว้นเดียวที่ยังมีตั้งค่าtargetAddressเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อยกเว้นเกิดขึ้นเมื่อกล่องจดหมายของลูกค้าไม่ได้โฮสต์ในสถาน แต่อยู่ภายในระบบเมล์ของลูกค้า
  • ข้อควรระวังถ้ามีเปลี่ยนอยู่บนวัตถุลูกค้าเพื่อให้ส่วนต่อท้ายของไม่อยู่ในรายการโดเมน SMTP ที่มีจัดการอีกต่อไป และ ถ้าผู้ใช้ที่มีกล่องจดหมายที่โฮสต์ MSO กล่องจดหมายที่โฮสต์ MSO จะสามารถ deprovisioned และมีข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ SE1153 จะถูกสร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ SE1153 SE1153.

 • แอตทริบิวต์ SE1103Mail เป็น null

  ไม่ได้ตั้งค่าแอตทริบิวต์ของจดหมายบนกลุ่มหรือวัตถุการติดต่อ (ค่า null)

  ผลกระทบ:ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด:กำหนดค่าแอตทริบิวต์จดหมายไปยังวัตถุในฟอเรสต์ลูกค้า

  หมายเหตุMMSSPP คาดหวังกลุ่มและวัตถุทั้งหมดติดต่อ SMTP ถูกต้อง กำหนดให้ที่อยู่ของจดหมาย

 • ไม่มี SE1104The targetAddress

  แอตทริบิวต์targetAddressไม่มีอยู่บนวัตถุติดต่อ (ค่า null) วัตถุที่ติดต่อทั้งหมดที่มีจดหมายที่อยู่ในการรายการที่มีจัดการโดเมน SMTP ควรมีค่าtargetAddressที่ชี้ไปยังที่อยู่ SMTP ภายนอก

  ผลกระทบ:ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด:กำหนดค่าถูกต้องภายนอกtargetAddressสำหรับแต่ละวัตถุผู้ติดต่อที่ได้รับผลกระทบ

  หมายเหตุตัวอย่างของค่าtargetAddressที่ถูกต้องจะเป็นดังนี้:
  SMTP:userA@domainX.fabrikam.com

 • SE1106 ค่าแอททริบิวต์จดหมายไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

  วัตถุอื่นในฟอเรสต์ลูกค้าที่อยู่ในขอบเขตของการซิงโครไนส์ MMSSPP หนึ่งมีเมล์แอดเดรสเดียวกัน

  ผลกระทบ: ถ้ากล่องจดหมายของลูกค้ามีอยู่ จะไม่สามารถโยกย้ายไปไดเรกทอรี MSO โฮสต์ไว้จนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด:เปลี่ยนแอตทริบิวต์จดหมายเป็นค่าไม่ซ้ำกัน ใช้การสอบถามโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของน้ำหนักเบาและ (LDAP) ต่อไปนี้เพื่อระบุออบเจ็กต์ที่มีเมล์แอดเดรสเดียวกัน:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(mail=<email>))
  ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามสำหรับอยู่อีเม Kim.Akers@contoso.com มีลักษณะต่อไปนี้:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(mail=Kim.Akers@contoso.com))

 • ค่า targetAddress SE1107The ไม่ถูกต้อง

  รูปแบบของค่าtargetAddressไม่ถูกต้อง หรือประกอบด้วยอักขระที่ไม่สนับสนุน

  ผลกระทบ: ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด: ค่าtargetAddressต้องได้รับการแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรูปแบบที่อยู่ SMTP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  316061 XADM: ตัวเชื่อมต่อ SMTP ส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อมีใช้อักขระที่ไม่ถูกต้อง
  • ถ้าไม่ได้โฮสต์กล่องจดหมายใน MSO คำต่อท้ายโดเมน targetaddress สำหรับวัตถุที่ผู้ใช้เปิดใช้งานจดหมายไม่ควรอยู่ในรายการโดเมน SMTP ที่มีจัดการ
  • ถ้ากล่องจดหมายเป็นโฮสต์ MSO คำต่อท้ายโดเมน targetaddress สำหรับวัตถุที่ผู้ใช้เปิดใช้งานจดหมายควรอยู่ในในรายการที่มีจัดการโดเมน SMTP (ถ้าตัวเลือกใหม่จ้างกล่องจดหมายการเตรียมใช้งานถูกตั้งค่าเป็นOFF) หรือไม่สามารถเป็น null ได้ (ในกรณีที่ตัวเลือกใหม่จ้างกล่องจดหมายการเตรียมใช้งานถูกตั้งค่าเป็นต้น)
  • ตัวอย่างของค่าtargetAddressที่ถูกต้องจะเป็นดังนี้:
   SMTP:userA@domainX.fabrikam.com
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าtargetAddressไม่มีช่องว่างสีขาวหรืออักขระอื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ช่องว่างสีขาวต่อท้ายไม่ถูกต้อง และได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการดู

 • SE1112 ค่า targetAddress อยู่ในรายการที่มีจัดการโดเมน SMTP

  คำเสริมท้าย SMTP ของค่าtargetAddressชี้ไปยังรายการที่มีจัดการโดเมน SMTP

  ผลกระทบ:ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด:เปลี่ยนคำต่อท้ายของค่าtargetAddressเพื่อให้คำเสริมท้ายชี้ไปยังโดเมนที่ไม่อยู่ในรายการโดเมน SMTP ที่มีจัดการดัง นั้นจึงอยู่นอกขอบเขตสำหรับกล่องจดหมายการเตรียมใช้งาน วัตถุเหล่านี้มีกล่องจดหมายที่ถูกโฮสต์อยู่บนระบบภายนอก (นั่นคือ ไม่ได้อยู่ในสถานลูกค้าระบบจดหมาย) และจะทำข้อมูลให้ตรงกับไดเรกทอรีโฮสต์ MSO เป็นผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมาย

 • แอตทริบิวต์ mail SE1115The ไม่ตรงกับค่า targetAddress บนวัตถุติดต่อ

  แอตทริบิวต์จดหมายของออบเจ็กต์ติดต่อไม่ได้อยู่ในรายการโดเมน SMTP ที่มีจัดการ และค่าtargetAddressไม่ตรงกับแอตทริบิวต์ของจดหมาย MMSSPP คาดหวังวัตถุติดต่อภายในทั้งหมดที่มีคำต่อท้ายโดเมนที่อยู่จดหมายจากรายชื่อโดเมน SMTP เพื่อให้ตรงกับแอตทริบิวต์จดหมายและtargetAddress

  ผลกระทบ:ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด: แอตทริบิวต์จดหมายและtargetAddressควรตรงกันสำหรับออบเจ็กต์ที่ติดต่อภายในทั้งหมด ผู้ติดต่อภายในกำลังที่มีคำต่อท้ายจดหมายในรายโดเมน SMTP ที่มีจัดการ

 • ค่าที่อยู่พร็อกซี SE1117 ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ

  แอตทริบิวต์proxyAddressesพร็อกซีประกอบด้วยที่อยู่ซ้ำกันในหนึ่งป่าไม้ลูกค้าที่อยู่ในขอบเขตของการซิงโครไนส์ MMSSPP วัตถุอื่นอยู่พร็อกซีเดียวกันที่มีอยู่แล้วในแอตทริบิวต์ของจัดการ Microsoft proxyAddresses แอตทริบิวต์ซ้ำกันที่มีการจัดการproxyAddressอาจมาจากหนึ่งในแอตทริบิวต์ต่อไปนี้:
  • แอตทริบิวต์จดหมายแหล่งที่มา
  • แอตทริบิวต์proxyAddressเป็นแหล่งที่มา
  • แอตทริบิวต์TargetAddressเป็นแหล่งที่มา

   หมายเหตุ แอตทริบิวต์นี้ลื่นไหลกับ schema ของ Active Directory ที่มีการจัดการเป็นแอตทริบิวต์รองproxyAddress


  ผลกระทบ:ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด:ลบอยู่พร็อกซีที่ซ้ำกันออกจากแอตทริบิวต์proxyAddressesของออบเจ็กต์ที่ไม่จำเป็นต้องมีอยู่ที่เหมาะสม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้แบบสอบถาม LDAP ต่อไปนี้เพื่อระบุออบเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกันที่อยู่พร็อกซีเดียวกัน:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=<address>))
  ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามสำหรับที่อยู่พร็อกซีอีเม Kim.Akers@contoso.com คล้ายกับต่อไปนี้:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=SMTP:kim.akers@contoso.com))
  หมายเหตุเพื่อรักษาความสามารถในการตอบกลับไปยังที่อยู่ดั้งเดิม บางที่อยู่พร็อกซีที่มีการจัดการจะได้รับการป้องกันจากการลบโดยไม่ตั้งใจ และจะไม่โดยอัตโนมัติถูกล้างออกจาก schema ของ Active Directory ที่มีการจัดการเมื่อพวกเขาจะถูกล้างออกจากแหล่งมา เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • ถ้าข้อผิดพลาดระบุอยู่พร็อกซีที่อยู่ในโดเมนที่มีจัดการสายงานการผลิต (เช่น @mgd.contoso.com), อยู่พร็อกซีต้องถูกเอาออก โดยฝ่ายสนับสนุนการบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft
  • ที่อยู่พร็อกซีชนิดพร็อกซี 500 x ถูกเอาออกในรุ่น MMSSPP 12.2 ล่วงหน้าเมื่อพวกเขาได้ถูกล้างไปจากแหล่งข้อมูล schema ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ในรุ่นปัจจุบัน 500 x ที่อยู่พร็อกซีที่ถูกลบจากฟอเรสต์ลูกค้าจะถูกลบทันทีจากฟอเรสต์ที่มีการจัดการ x 500 อยู่พร็อกซีที่ถูกเอาออกก่อนหน้านี้จากฟอเรสต์ลูกค้า แต่ที่ยังคงอยู่ในที่มีการจัดการ Active Directory schema ในขณะนี้สามารถเอาออก เอา x ที่อยู่พร็อกซี 500 เหล่านี้ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. เพิ่ม 500 x ที่ไม่ต้องการที่อยู่พร็อกซีกลับไปยังวัตถุต้นฉบับเดิม
   2. รอสองรอบการซิงค์
   3. ที่อยู่พร็อกซี 500 x ไม่เป็นที่ต้องการเอาออกจากวัตถุต้นฉบับ อยู่พร็อกซีที่ไม่ต้องจะถูกลบออกจาก Active Directory schema ที่มีการจัดการในระหว่างวงจรการซิงค์ถัดไป
 • SE1118Mailnickname เป็น null

  MailNicknameว่างเปล่าบนวัตถุติดต่อลูกค้า และ MMSSPP ไม่สามารถสร้างวัตถุที่ติดต่อเป็นลูกค้า โดยใช้กฎการสร้างแอตทริบิวต์mailNickname ตัวสร้างแอตทริบิวต์เริ่มต้นกฎจะพยายามใช้givenName (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชื่อแรก) และแอตทริบิวต์Sn (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านามสกุล) ใน Active Directory เพื่อสร้างค่าmailNicknameสำหรับผู้ติดต่อที่มีค่าที่กำหนดไว้บนวัตถุลูกค้า

  ผลกระทบ: ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด: ตั้งค่าMailNicknameหรือgivenName (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชื่อแรก) และค่าของแอตทริบิวต์Sn (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านามสกุล) บนวัตถุผู้ติดต่อของลูกค้า

 • คำต่อท้ายชื่อของแอตทริบิวต์ SE1119Mail ตรงต่อท้ายรายชื่อสายงานการผลิตที่มีการจัดการ

  คำต่อท้ายในแอตทริบิวต์จดหมายต้องไม่ตรงกับต่อท้ายรายชื่อสายงานการผลิตที่มีการจัดการ ต่อท้ายรายชื่อสายงานการผลิตที่มีการจัดการถูกใช้เพื่อกำหนดเส้นทางจดหมายจากลูกค้าวัตถุไปยังกล่องจดหมายที่โฮสต์ MSO ขณะที่สภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมของจดหมายลูกค้ายังอยู่ในขั้นตอนมีอยู่ร่วมกันกับ MSO ดังนั้น ก็ควรใช้เป็นส่วนหนึ่ง ของtargetAddressและ SMTP รองproxyAddressesและไม่เคย ในจดหมายหรือที่อยู่ SMTP หลักบนวัตถุที่เป็นลูกค้าเท่านั้น ต่อท้ายรายชื่อสายงานการผลิตที่มีการจัดการโดยทั่วไปใช้เวลาการ @mgd.contoso.com รูปแบบ

  ผลกระทบ:กล่องจดหมายลูกค้า ถ้ามี ไม่สามารถโยกย้ายไปไดเรกทอรี MSO โฮสต์ไว้จนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด:เปลี่ยนอยู่เป็นค่า SMTP ถูกต้องที่มีคำต่อท้ายที่ยังไม่ได้ต่อท้ายรายชื่อสายงานการผลิตที่มีการจัดการ

 • SE1125 การตรวจสอบของวัตถุผู้ใช้ล้มเหลวสำหรับวัตถุ DN [CN =...DC = com] ในการส่งจดหมายของขั้นตอน (จดหมาย = [user@contoso.com]; targetAddress = [SMTP:user@northwindtraders.com])

  ชุดแอตทริบิวต์จดหมายและแอตทริบิวต์TargetAddressไม่ได้ใช้การกำหนดค่าที่ถูกต้อง

  ผลกระทบ: การดำเนินการเตรียมใช้งานไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากสถานะไม่ถูกต้องบนวัตถุลูกค้า สถานะที่ไม่ถูกต้องนี้อาจบล็อคใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • กล่องจดหมาย deprovisioning
  • กล่องจดหมายการเตรียมใช้งาน
  • จดหมายที่เตรียมใช้งานผู้ใช้
  • จดหมาย deprovisioning ผู้ใช้

  ความละเอียด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชุดที่ถูกต้องของแอตทริบิวต์จดหมายและแอตทริบิวต์targetAddressถูกนำไปใช้กับวัตถุต้นฉบับ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่อยู่ปลายทางไม่มีช่องว่างต่อท้ายคำ

  หมายเหตุ
  • สำหรับผู้ใช้จดหมาย: แอตทริบิวต์targetAddressควรตรงกับแอททริบิวต์จดหมาย หรือเป็น null (ตรวจสอบกฎการเตรียมใช้งาน)
  • สำหรับกล่องจดหมาย: คำเสริมท้ายtargetAddressควรเป็นโดเมนสายงานการผลิตที่มีการจัดการ (นั่นคือ โดเมนที่ประกอบด้วย @mgd) ถ้าไม่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการจ้างงานใหม่ หรือ คำเสริมท้ายtargetAddressควรจะเป็น null ถ้าเปิดใช้งานคุณลักษณะการจ้างงานใหม่ โดเมนแอตทริบิวต์จดหมายควรอยู่ในรายการของโดเมน SMTP รวม MMSSPP รายการโดเมน SMTP รวม MMSSPP มีการกำหนดเองสำหรับลูกค้าแต่ละราย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการจ้างงานใหม่ ให้ดู "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานใหม่"ส่วน
 • SE1129ตรวจพบลูกค้ากล่องจดหมายและกล่องจดหมายที่มีจัดการสำหรับวัตถุ DN [CN =...]

  ค่าhomeMDBทั้งลูกค้าและสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการที่อยู่

  ผลกระทบ: แอตทริบิวต์ไหลจากวัตถุต้นฉบับไปยังวัตถุ Active Directory ที่มีการจัดการได้จนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด: ถ้าผู้ใช้ควรมีกล่องจดหมายเก็บอยู่ใน MSO เอาhomeMDBจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของลูกค้า ถ้าผู้ใช้ไม่ควรมีกล่องจดหมายใน MSO ชั่วคราวล้างแหล่งhomeMDBและใช้แอตทริบิวต์ deprovisioning ชัดเจนเพื่อ deprovision กล่องจดหมายที่มีการจัดการ หลังจากกล่องจดหมายที่มีการจัดการเป็น deprovisioned, แหล่งhomeMDBสามารถคืนค่า ข้อผิดพลาดนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าลักษณะจะประทับ ด้วยค่าhomeMDB MSO โดยไม่ได้ตั้งใจ
 • SE1131ค่าที่อยู่พร็อกซีจะไม่ถูกต้อง

  รูปแบบของค่าที่อยู่ SMTP พร็อกซีไม่ถูกต้อง หรือประกอบด้วยอักขระที่ไม่สนับสนุน

  ผลกระทบ: กล่องจดหมายลูกค้า ถ้ามี ไม่สามารถโยกย้ายไปไดเรกทอรี MSO โฮสต์ไว้จนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด: ค่าที่อยู่ SMTP พร็อกซีต้องได้รับการแก้ไข โดยค่าเริ่มต้น ส่วนต่อท้ายโดเมนระดับบนสุดจะจำกัดสามอักขระสำหรับค่าหลักproxyAddressesและห้าอักขระสำหรับค่ารองproxyAddress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรูปแบบที่อยู่ SMTP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  316061 XADM: ตัวเชื่อมต่อ SMTP ส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อมีใช้อักขระที่ไม่ถูกต้อง
 • SE1137วัตถุที่ มี DN [CN =..., DC = COM] ระบุในแอตทริบิวต์ลูกค้า extensionattribute [NN] = [aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaa], แต่จะไม่เข้าร่วมกับวัตถุอื่น

  หมายเหตุ แอททริบิวต์ของส่วนขยายที่แน่นอนคือ แอตทริบิวต์การเชื่อมต่ออีกบริการอัตโนมัติ (ASR) และมีการกำหนดเองสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมของลูกค้า

  ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า วัตถุต้นฉบับถูกตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายอยู่ผ่าน ASR อย่างไรก็ตาม วัตถุที่มีการจัดการที่ปัจจุบันเชื่อมโยงอยู่กับวัตถุต้นฉบับระบุ GUID ไม่สามารถเชื่อมต่อ เงื่อนไขข้อผิดพลาด SE1139 และ SE1140 จะสร้างข้อความเหมือนกัน และมีความละเอียดเท่ากัน

  ผลกระทบ:วัตถุต้นฉบับไม่สามารถเชื่อมต่อกับวัตถุที่มีการจัดการที่มีการเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายที่มีการจัดการ นอกจากนี้ กล่องจดหมายที่มีการจัดการใหม่ไม่ตรงกัน

  ความละเอียด: ค่าแอททริบิวต์ของส่วนขยาย ASR ควรถูกล้างข้อมูลออก หลังจากที่มีการเรียกใช้รอบการซิงค์ต่อไป MMSSPP จะสร้างวัตถุที่มีการจัดการใหม่ ถ้าลูกค้าคุณสามารถกำหนดค่าการซิงค์อย่างเหมาะสม MMSSPP จะสร้างใหม่ว่างเปล่าที่มีการจัดการกล่องจดหมาย Microsoft Online Services สนับสนุนทีม (MOSSUP) จะแล้วคืนค่าเนื้อหาของกล่องจดหมายยกเก่าไปยังตำแหน่งใหม่ว่างเปล่า

  ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีกรอง หรือย้ายออกไปจากขอบเขต MMSSPP ก่อนที่แอททริบิวต์ของส่วนขยาย ASR ถูกตั้งค่าบนวัตถุใหม่สูญเสียหรือแหล่งวัตถุเดิม อีกนัยหนึ่ง ASR กระบวนการเริ่มต้นสำหรับวัตถุใหม่หลังจากที่วัตถุที่มีการจัดการหมดอายุไปแล้วในหน่วย PendingDeletions (OU) เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้บน interforest migrations ค่าแอททริบิวต์ ASR นามสกุลการประทับตราบนวัตถุใหม่ และยืนยันว่า กระบวนการ ASR เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะสูญเสียการเก่า หรือมีการกรองข้อมูลวัตถุต้นฉบับ
 • SE1144ไม่พบแถวหนึ่ง ๆ ใน IDIS SourceObjectGUID [{ 0 }] และ SecondaryVerification [{ 1 }] การจับคู่และ PendingDeletion ตั้งค่าเป็น 1 สำหรับวัตถุ DN [{ 2 }]

  ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากล้มเหลวอัตโนมัติบริการเชื่อมต่ออีก (ASR) หรือหลังจากที่วัตถุจะถูกดึงมาจากขอบเขต เปลี่ยนแปลง แล้ว ส่งคืนไปที่ขอบเขต สำหรับ ASR หรือการเชื่อมต่ออีก PendingDeletions ได้สำเร็จ ต้องมีการจับคู่ระหว่างแหล่งที่มา และวัตถุที่มีการจัดการสำหรับจดหมาย และลูกค้าวัตถุ GUID เมื่อมีข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น หนึ่งในเงื่อนไขเหล่านี้ถูกไม่ตรงตาม

  ผลกระทบ:วัตถุต้นฉบับไม่สามารถเชื่อมต่อกับวัตถุที่มีการจัดการที่มีการเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายที่มีการจัดการ นอกจากนี้ กล่องจดหมายที่มีการจัดการใหม่ไม่ตรงกัน

  ความละเอียด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าจดหมายเหมือนได้รับใหม่ หรือกำหนดเป้าหมายวัตถุและการสูญเสียหรือแหล่งวัตถุเก่า ในสถานการณ์สมมติการ ASR, GUID ที่ใช้จะลงอยู่ในแอตทริบิวต์ ASR ต้องเป็น GUID ของแหล่งวัตถุ ไม่ GUID ของวัตถุที่มีการจัดการของที่สอดคล้องกัน ถ้าเงื่อนไขเหล่านั้นได้รับการยืนยัน ติดต่อการสนับสนุนแบบออนไลน์ของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือ

  ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีเปลี่ยนอยู่อีเมลบนวัตถุ (สูญเสียหรือแหล่งที่มา) เก่าก่อนที่กระบวนการ ASR เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้บน interforest migrations ค่าแอททริบิวต์ ASR นามสกุลการประทับตราบนวัตถุใหม่ และยืนยันว่า กระบวนการ ASR เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก่อนที่วัตถุ (สูญเสียหรือแหล่งที่มา) จะถูกกรอง หรือถูกเปลี่ยน

  ถ้าวัตถุถูกเอาออกจากขอบเขตแล้ว ส่งกลับไปที่ขอบเขตก่อนที่วัตถุที่มีการจัดการจะถูกลบออกจาก PendingDeletions OU ค่าจดหมายต้องการอะไรก่อนจะถูกเอาออกจากขอบเขตเดิมเหมือนกัน มิฉะนั้น วัตถุจะไม่เชื่อมต่ออีกครั้ง และคุณต้องรอให้ PendingDeletion รอบระยะเวลาจะหมดอายุ
 • SE1153 [สถานะที่ไม่สอดคล้อง]: MBU-> MEU เปลี่ยนตรวจพบ แต่วัตถุมี DN [CN =...DC =สุทธิ] ไม่ชัดเจน deprovision กล่องจดหมายที่มีการจัดการ (กฎ DeprovisionMailboxEnabledUser = FALSE)
  ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า กล่องจดหมายที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ของ Microsoft อย่างไรก็ตาม วัตถุต้นฉบับได้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกที่ผู้ใช้เปิดใช้งานจดหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่องจดหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ deprovisioning ลูกค้าต้องประทับตราแอตทริบิวต์ deprovisioning อย่างชัดเจนก่อนชนิดจดหมายสำหรับออบเจ็กต์มีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขข้อผิดพลาด SE1151, SE1152 และ SE1154 จะสร้างข้อความเหมือนกัน และมีความละเอียดเท่ากัน

  ผลกระทบ: กล่องจดหมายกำหนดไว้สำหรับ deprovisioning จะยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ของ Microsoft ไม่มีแหล่งที่มาเปลี่ยนแอตทริบิวต์จะไหลไปยังวัตถุในวัตถุที่มีการจัดการ และกล่องจดหมายที่มีการจัดการจะไม่สามารถ deprovisioned

  การแก้ปัญหา:
  1. วัตถุนี้ควรเป็นผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายหรือไม่
   1. ส่งกลับค่าอีเมลและtargetAddressไปเป็นค่าเดิม (ประกอบด้วยtargetAddress @mgd), และรอสองรอบการซิงค์เมื่อต้องการเรียกใช้ ขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด และกลับออบเจ็กต์สู่สถานะเปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายถูกต้อง ถัดไป ตั้งค่าแอตทริบิวต์ deprovisioning ชัดเจน และเปลี่ยนค่าtargetAddressเพื่อให้มีคำลงท้ายที่ไม่อยู่ในโดเมนสายงานการผลิตที่มีการจัดการ (@mgd)
   2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การส่งอีเมลและtargetAddressมีผลบังคับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่มีช่องว่างสีขาวนำหน้า หรือต่อท้ายในแอตทริบิวต์อย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. วัตถุควรเป็นผู้ใช้กล่องจดหมายได้อย่างไร
   1. ถ้าไม่ได้เปิดการใช้งานคุณลักษณะการจ้างงานใหม่ ค่าtargetAddressต้องมี @mgd ในคำต่อท้าย ยืนยันว่า คำเสริมท้ายที่ประกอบด้วย @mgd และว่า คำเสริมท้ายที่ระบุโดเมนสายงานการผลิตจัดการถูกต้อง
   2. ถ้าเปิดใช้งานคุณลักษณะการจ้างงานใหม่ ค่าtargetAddressควรล้างข้อมูล (null)
   3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การส่งอีเมลและtargetAddressมีผลบังคับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่มีช่องว่างสีขาวนำหน้า หรือต่อท้ายในแอตทริบิวต์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีตัวอักษรสลับคำเสริมท้ายที่targetAddress ตัวอย่างเช่น ไม่ได้ใช้ @mdg.contoso.com แทนที่เป็น @mgd.contoso.com กัน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการจ้างงานใหม่ ให้ดู "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานใหม่"ส่วน
 • ค่าที่อยู่พร็อกซีแบบ SE1155 [{0}] ในแอตทริบิวต์ proxyaddresses บนวัตถุ {1} DN [{ 2 }] เป็นอยู่ SMTP ที่ไม่ถูกต้องสำหรับที่อยู่ SMTP รอง และจะถูกเอาออก โปรดแก้ไขที่อยู่พร็อกซีมีผลบังคับใช้

  ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า ที่อยู่ SMTP ที่ถูกต้องที่มีอยู่สำหรับพร็อกซี SMTP รอง

  ผลกระทบ: ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  การแก้ปัญหา:
  1. ค่าที่อยู่ SMTP พร็อกซีต้องแก้ไขก่อน MMSSPP สามารถดำเนินต่อการซิงค์สำหรับวัตถุนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีช่องว่างสีขาวนำหน้า หรือต่อท้ายอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรูปแบบที่อยู่ SMTP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   316061 XADM: ตัวเชื่อมต่อ SMTP ส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อมีใช้อักขระที่ไม่ถูกต้อง
  2. กฎการตรวจสอบจะแตกต่างกันสำหรับค่าหลักproxyAddressและค่ารองproxyAddress ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ SMTP หลักถูกจำกัดคำต่อท้ายชื่อโดเมนระดับบนสุดสามหลัก (@contoso.com หรือ contoso.net) เป็นที่อยู่ SMTP รองมีขีดจำกัดของอักขระห้าตัวในคำต่อท้ายชื่อโดเมนระดับบนสุด (@contoso.local) กฎเหล่านี้จะสามารถกำหนดค่าในการร้องขอเพื่อรองรับแผนการตั้งชื่ออื่นสำหรับความต้องการภายใน
 • SE1290 ไม่สามารถแก้ไขค่า DN อ้างอิงแอตทริบิวต์ [ชื่อ]

  แอตทริบิวต์การอ้างอิงของกลุ่มระหว่างฟอเรสต์ไม่สามารถแก้ไขได้ในไดเรกทอรีที่โฮสต์ MSO ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น เมื่อสมาชิกกลุ่มระหว่างฟอเรสต์ไม่มีค่าแอตทริบิวต์จดหมาย หรือตรงกันอยู่ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการโฮสต์ MSO

  ผลกระทบ:ออบเจ็กต์อ้างอิงถูกแสดงในชื่อแอททริบิวต์กลุ่มระหว่างฟอเรสต์ในสภาพแวดล้อมการโฮสต์ MSO

  ความละเอียด: ตั้งค่าแอตทริบิวต์ของจุดยึด (เช่นแอตทริบิวต์จดหมาย) เป็นค่าที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมการโฮสต์ MSO
 • SE1401GUID ของวัตถุที่ระบุในแอตทริบิวต์การเชื่อมต่ออีกอัตโนมัติของบริการไม่ถูกต้อง หรือไม่มีอยู่

  ข้อผิดพลาดนี้และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ASR ข้อผิดพลาด (SE1404, SE1405, SE1406) ระบุปัญหาต่อไปนี้:
  • ค่าที่ระบุไว้ในแอตทริบิวต์ ASR ไม่ใช่ GUID ที่ถูกต้อง
  • ไม่มีวัตถุที่ถูกอ้างอิง โดย GUID ร่วมกับแอตทริบิวต์เข้าเกรอง (จดหมาย) อยู่ในขอบเขต MMSSPP
  • GUID อ้างอิงและแอตทริบิวต์เข้าเกรอง (จดหมาย) ตรงกับวัตถุมากกว่าหนึ่งรายการในขอบเขต MMSSPP

  ผลกระทบ: กล่องจดหมายลูกค้า ถ้ามี ไม่สามารถโยกย้ายจากฟอเรสต์หนึ่งไปยังอีก และซิงค์วัตถุที่ถูกระงับ

  ความละเอียด:ถ้า ASR มีไว้สำหรับอ็อบเจกต์นี้ ระบุ GUID ของอีกวัตถุหนึ่งในขอบเขตของวัตถุถูกต้องในฟอเรสต์อื่น ค่าเข้าเกรอง (จดหมาย) ต้องตรงกับวัตถุทั้งสองอยู่ ถ้าไม่ได้มีไว้ ASR ค่านี้ต้องถูกล้างข้อมูลออก
 • SE1409วัตถุที่อยู่ในสถานะลบที่ค้างอยู่จะขัดแย้งกับอีกวัตถุหนึ่งในขอบเขต

  ค่าแอททริบิวต์จดหมายของข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในขอบเขตวัตถุกับวัตถุอื่นที่อยู่ในสถานะลบที่ค้างอยู่ ข้อผิดพลาดนี้โดยอัตโนมัติได้รับการแก้ไขเมื่อรอการลบเสร็จสมบูรณ์ N วันที่ (โดยค่าเริ่มต้น สามวัน) และเมื่อถูกเตรียมใช้งานวัตถุในขอบเขต

  ผลกระทบ: วัตถุในขอบเขตใหม่จะเตรียมใช้งาน หรือซิงค์จนกระทั่งวัตถุขัดแย้งกันที่อยู่ในสถานะลบที่ค้างอยู่จะถูกลบจริง

  ความละเอียด: ระบุที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกัน (และที่อยู่ของพร็อกซีที่เป็นไปได้) สำหรับวัตถุใหม่ หรือ รอจนกว่าหมดอายุของรอบระยะเวลาการลบที่ค้างอยู่ ถ้าข้อผิดพลาดนี้อยู่บ่อย ๆ พิจารณายื่นคำลูกค้าร้องขอกับบริการออนไลน์ของ Microsoft เพื่อให้การลบที่ค้างอยู่ระยะเวลาตัดให้สั้นลง หลังจากใช้งาน ASR Start ช่วงเวลาที่แนะนำอยู่สำหรับผู้ใช้ และกลุ่มหนึ่งวันและศูนย์วันสำหรับที่ติดต่อ
 • ไม่มีคีย์ข้อผิดพลาด SE1514 [extensionattribute10] ไม่สามารถประมวลผลข้อผิดพลาดสำหรับวัตถุ [CN =...DC = com]

  หมายเหตุ แอททริบิวต์ ASR แอททริบิวต์ของส่วนขยายที่แน่นอน และมีการกำหนดเองสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมของลูกค้า

  โดยปกติ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีตั้งค่าไม่ถูกต้องสำหรับแอตทริบิวต์นามสกุล ASR แอททริบิวต์ของส่วนขยาย ASR ต้องเป็นสตริง GUID ถูกต้อง ถ้าวัตถุไม่ได้มีไว้สำหรับการโยกย้าย ASR ค่านี้ต้องถูกล้างข้อมูลออก

  ผลกระทบ: วัตถุนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง จัดสรร หรือ deprovisioned ในสถานะนี้

  ความละเอียด: ตั้งค่าสตริง GUID ถูกต้องสำหรับแอตทริบิวต์ ASR รูปแบบสายอักขระที่ได้รับการอนุมัติจะพร้อมใช้งานในส่วน 8.2 ของคู่มืออินเทอร์เฟซการเตรียมใช้งาน MMSSPP ตรวจสอบว่า ไม่มีช่องว่างต่อท้ายอยู่ และไม่มีอักขระ (เช่นเครื่องหมายอัฒภาค) มีอยู่ที่ส่วนท้ายของข้อความ แอตทริบิวต์ ASR สามารถใช้เฉพาะกับวัตถุต้นฉบับเป้าหมาย GUID ถ้าวัตถุไม่ได้มีไว้สำหรับการโยกย้าย ASR ค่านี้ต้องถูกล้างข้อมูลออก
 • SE1647 ถูกเอาออกจากขอบเขตผู้ใช้วัตถุต้นฉบับ มี DN [{ 0 }] แต่เป็นโฮสต์กล่องจดหมายมีการระงับการดำเนินคดีที่ตั้ง โดย [{1}] บน [{ 2 }] วัตถุและกล่องจดหมายที่มีการจัดการจะไม่ถูกลบออก เมื่อต้องการลบกล่องจดหมายนี้ เอาหยุดดำเนินคดี

  กล่องจดหมายที่มีการจัดการถูกกำหนดค่าสำหรับการระงับการดำเนินคดี อย่างไรก็ตาม วัตถุต้นฉบับที่เกี่ยวข้องจะถูกกรอง หรือถูกเอาออกจากขอบเขต MMSSPP ลบวัตถุที่มีการจัดการไม่ได้จนกว่าการดำเนินคดีค้างอยู่จะถูกลบออก

  ผลกระทบ: จะไม่มี deprovisioned วัตถุในสถานะนี้

  ความละเอียด: ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก เนื่องจากการดำเนินคดีค้างอยู่การตั้งค่าที่ชัดเจนเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของกล่องจดหมาย ถ้าควรลบกล่องจดหมาย การระงับการดำเนินคดีต้องถูกเอาออก โดยลูกค้า
 • SE1648 เป็นโฮสต์กล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้วัตถุต้นฉบับมี DN [{ 0 }] ได้ถูกกำหนด โดย MMSSPP เป็น deprovisioned แต่เป็นโฮสต์กล่องจดหมายมีการระงับการดำเนินคดีที่ตั้ง โดย [{1}] บน [{ 2 }] วัตถุและกล่องจดหมายที่มีการจัดการจะไม่ถูกลบออก เมื่อต้องการ deprovision กล่องจดหมายนี้ เอาหยุดดำเนินคดี

  กล่องจดหมายที่มีการจัดการถูกกำหนดค่าสำหรับการระงับการดำเนินคดี อย่างไรก็ตาม วัตถุต้นฉบับที่เกี่ยวข้องถูกกำหนดค่า deprovision ที่กล่องจดหมายที่มีการจัดการ MMSSPP ยกเลิกกล่องจดหมายที่มีการจัดการไม่ได้จนกว่าการดำเนินคดีค้างอยู่จะถูกลบออก

  ผลกระทบ: ไม่มี deprovisioned วัตถุในสถานะนี้

  ความละเอียด: ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก เนื่องจากการดำเนินคดีค้างอยู่การตั้งค่าที่ชัดเจนเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของกล่องจดหมาย ถ้าควรลบกล่องจดหมาย การระงับการดำเนินคดีต้องถูกเอาออก โดยลูกค้า
 • PE1 ข้อผิดพลาด: โฮสต์ MSO กล่องจดหมายที่เปิดใช้งานล้มเหลว

  เกิดข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเปิดใช้งานจดหมายโฮสต์ MSO MMSSPP

  ผลกระทบ: MMSSPP ไม่สามารถสร้างกล่องจดหมายที่โฮสต์ MSO จนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด: ดูรายละเอียดเฉพาะในรายงานข้อผิดพลาดบนวัตถุนั้นสำหรับการบ่งชี้ปัญหาและด้านขั้นตอน ติดต่อ Microsoft Liaison หากขั้นตอนด้านหรือการตัดสินค้าจากคลังจะยังคงไม่ชัดเจน
 • PE1 ข้อผิดพลาด: รหัสที่ระบุภูมิภาค (") สำหรับ ' CN =..., DC = mgd, DC = msft, DC =สุทธิ ' ไม่ถูกต้อง...

  ถ้ามีศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่สอง (เช่นอเมริกาเหนือและยุโรป) สำหรับสภาพแวดล้อมเฉพาะ Office 365 เฉพาะ มีกำหนดค่าเพื่อระบุตำแหน่งของกล่องจดหมายใหม่ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้าแอตทริบิวต์กล่องจดหมายการเตรียมใช้งานไม่ใช่ค่าถูกต้อง ถ้าบริการออนไลน์ของ Microsoft ถูกกำหนดค่าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เฉพาะสำหรับบริษัทของคุณ โดยใช้รหัสภูมิภาคเป็นฟิลด์บังคับในแอตทริบิวต์กล่องจดหมายการเตรียมใช้งาน

  ผลกระทบ: กล่องจดหมายจะไม่สามารถเตรียมใช้งานจนกว่าข้อผิดพลาดนี้ได้ถูกแก้ไข

  ความละเอียด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีกำหนดขอบเขตที่ถูกต้องสำหรับกล่องจดหมายเตรียมใช้งานแอตทริบิวต์ในรูปแบบ REG =XXที่XXคือรหัสภูมิภาคที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องจดหมายหรือชนิดการจัดสรรค่าที่ถูกต้อง

  ตัวอย่าง: extensionAttribute10: MBX =จังหวัดREG =NA

  หมายเหตุ มีการกำหนดเองกล่องจดหมายเตรียมใช้งานส่วนขยายของแอตทริบิวต์สำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมของลูกค้า
 • PE1 ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดคู่ [เปิดกล่องจดหมาย]: ค่าคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ค่าต้องไม่ประกอบด้วยช่องว่างนำหน้า หรือต่อท้าย ชื่อคุณสมบัติ: *** แสดงชื่อ *** หรือ *** ชื่อ ***

  ช่องว่างนำหน้า หรือต่อท้ายไม่ถูกต้องสำหรับแอตทริบิวต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่:ispdlayNameและชื่อ

  ผลกระทบ: วัตถุที่มีการจัดการจะไม่สามารถเตรียมใช้งานจนกว่าข้อผิดพลาดนี้ได้ถูกแก้ไข

  การแก้ปัญหา:
  • ถ้าวัตถุถูกกำหนดค่า โดยใช้ช่องว่างต่อท้ายในแอตทริบิวต์displayNameเอาช่องว่างออก หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ กล่องจดหมายหรือผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายจะถูกจัดสรรไว้
  • ถ้าวัตถุถูกเตรียมใช้งาน โดยใช้ช่องว่างนำหน้าในแอตทริบิวต์displayNameเอาช่องว่างออก วัตถุที่มีการจัดการต้องได้รับการแก้ไข โดยการเลื่อนระดับไป Microsoft Online Services สนับสนุนทีม (MOSSUP)
 • PE1 ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดคู่ [เปิดกล่องจดหมาย]: 'smtp:.username@contoso.com' อยู่ไม่ถูกต้อง

  แอตทริบิวต์จดหมายที่ระบุไม่ถูกต้อง

  ผลกระทบ: วัตถุที่มีการจัดการจะไม่สามารถเตรียมใช้งานจนกว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไข

  ความละเอียด: แอตทริบิวต์จำเป็นต้องแก้ไข ข้อผิดพลาดทั่วไปรวมอักขระที่ไม่ถูกต้อง พื้นที่ว่าง (รวมทั้งการดูยากต่อท้ายช่องว่าง), นำหน้า หรือต่อท้ายรอบระยะเวลา และรอบระยะเวลาการทำซ้ำ

 • PE1 ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดคู่ [เปิดกล่องจดหมาย]: อยู่พร็อกซี "smtp:user.one@mgd.contoso.com" กำลังถูกใช้ โดย [managedDN] กรุณาเลือกที่อยู่พร็อกซีอื่น ManagedDN: ...

  แอตทริบิวต์proxyAddressesประกอบด้วยที่อยู่ซ้ำกันในหนึ่งป่าไม้ลูกค้าที่อยู่ในขอบเขตของการซิงโครไนส์ MMSSPP วัตถุอื่นอยู่พร็อกซีเดียวกันที่มีอยู่แล้วในแอตทริบิวต์ของจัดการ Microsoft proxyAddresses แอตทริบิวต์ซ้ำกันที่มีการจัดการproxyAddressอาจมาจากแอตทริบิวต์จดหมายฉบับ แอตทริบิวต์proxyAddressแหล่งที่มา หรือแอตทริบิวต์targetAddressเป็นแหล่งที่มา (นี้ไหลไป schema ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่มีการจัดการเป็นการ proxyAddress รอง)

  ผลกระทบ: ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบของข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนใกล้กับจุดเริ่มต้นของบทความนี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด: เปลี่ยนแปลง หรือลบซ้ำtargetAddressแอตทริบิวต์หรือพร็อกซีอยู่ของออบเจ็กต์ที่ควรมีนั้น ใช้การสอบถาม LDAP ต่อไปนี้เมื่อต้องการระบุออบเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกันที่อยู่พร็อกซีเดียวกัน:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=<address>))
  ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามสำหรับที่อยู่พร็อกซีอีเม Kim.Akers@contoso.com คล้ายกับต่อไปนี้:
  (&(|(objectCategory=user)(objectCategory=contact)(objectCategory=group))(proxyAddresses=SMTP:kim.akers@contoso.com))

  หมายเหตุเพื่อรักษาความสามารถในการตอบกลับไปยังที่อยู่ดั้งเดิม บางที่อยู่พร็อกซีที่มีการจัดการที่มีป้องกันจากการลบโดยไม่ตั้งใจจะไม่โดยอัตโนมัติถูกล้างออกจาก schema ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่มีการจัดการเมื่อพวกเขาจะถูกล้างออกจากแหล่งมา เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • ถ้าข้อผิดพลาดระบุอยู่พร็อกซีที่มีโดเมนที่มีจัดการสายงานการผลิต (เช่น @mgd.contoso.com), ที่อยู่พร็อกซีต้องถูกเอาออก โดยฝ่ายสนับสนุนการบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft
  • ที่อยู่พร็อกซีชนิดพร็อกซี 500 x ถูกเอาออกในรุ่น MMSSPP 12.2 ล่วงหน้าเมื่อพวกเขาจะถูกล้างออกจาก Active Directory วัตถุต้นฉบับ ในรุ่นปัจจุบัน 500 x ที่อยู่พร็อกซีที่ถูกลบจากฟอเรสต์ลูกค้าจะถูกลบทันทีจากฟอเรสต์ที่มีการจัดการ x 500 อยู่พร็อกซีที่ถูกเอาออกก่อนหน้านี้จากฟอเรสต์ลูกค้า แต่ที่ยังคงอยู่ในที่มีการจัดการ Active Directory schema ในขณะนี้สามารถเอาออก ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. เพิ่ม 500 x ที่ไม่ต้องการที่อยู่พร็อกซีกลับไปยังวัตถุต้นฉบับเดิม
   2. รอสองรอบการซิงค์
   3. ที่อยู่พร็อกซี 500 x ไม่เป็นที่ต้องการเอาออกจากวัตถุต้นฉบับ อยู่พร็อกซีที่ไม่ต้องจะล้างข้อมูลจาก Active Directory schema ที่มีการจัดการในวงจรการซิงค์ถัดไป
 • เปิดใช้งาน PE3 MSO-โฮสต์กล่องจดหมายทรัพยากรล้มเหลว

  เกิดข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเปิดใช้งานกล่องจดหมายทรัพยากรโฮสต์ MSO MMSSPP

  ผลกระทบ: MMSSPP ไม่สามารถสร้างกล่องจดหมายทรัพยากรโฮสต์ MSO จนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด:ดูรายละเอียดเฉพาะในรายงานข้อผิดพลาดบนวัตถุนั้นสำหรับการบ่งชี้ ถึงปัญหานี้ และขั้นตอนด้าน ติดต่อ Microsoft Liaison ถ้ามีปัญหาหรือขั้นตอนด้านยังคงไม่ชัดเจน
 • PE7 สร้างจดหมายที่โฮสต์ MSO เปิดใช้งานผู้ใช้ล้มเหลว

  เกิดข้อผิดพลาดเมื่อพยายามสร้างผู้ใช้เปิดใช้งานจดหมายในไดเรกทอรีโฮสต์ MSO MMSSPP

  ผลกระทบ: MMSSPP ไม่สามารถสร้างผู้ใช้การใช้จดหมายโฮสต์ MSO จนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด: ดูรายละเอียดเฉพาะในรายงานข้อผิดพลาดบนวัตถุนั้นสำหรับการบ่งชี้ ถึงปัญหานี้ และขั้นตอนด้าน ติดต่อ Microsoft Liaison ถ้ามีปัญหาหรือขั้นตอนด้านยังคงไม่ชัดเจน
 • PE10 ข้อผิดพลาดคู่ [เชื่อมต่อกล่องจดหมาย]: กล่องจดหมาย "...MBX GUID..."ไม่มีอยู่บนฐานข้อมูล"...ฐานข้อมูล MBX..." ManagedDN:

  MMSSPP จะไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติไปยังกล่องจดหมายที่อยู่ในสถานะถูกลบไปแล้วซอฟต์ เงื่อนไขนี้มีอยู่เมื่อกล่องจดหมายถูกย้ายไปยังสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น จาก O365-Dedicated เซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ของลูกค้า หรือ บริการ O365) และจากนั้น ลูกค้าต้องการจะเชื่อมต่อใหม่ไปกล่องจดหมายเดิมใน O365 โดยเฉพาะ

  ผลกระทบ:กล่องจดหมายของผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่ออีกครั้ง

  ความละเอียด:เลื่อนการตัดสินค้าจากคลังการสนับสนุนแบบออนไลน์ของ Microsoft ด้าน • การตั้งค่าปฏิทิน PE11Setting บนกล่องจดหมายทรัพยากรโฮสต์ MSO ล้มเหลว

  เกิดข้อผิดพลาดเมื่อพยายามตั้งค่าการตั้งค่าปฏิทินของกล่องจดหมายบนในกล่องจดหมายของทรัพยากรโฮสต์ MSO MMSSPP

  ผลกระทบ:MMSSPP ไม่สามารถตั้งค่ากล่องจดหมายการตั้งค่าปฏิทินบนกล่องจดหมายทรัพยากรโฮสต์ MSO จนกว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้กล่องจดหมายของทรัพยากรนั้น ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะเช่นชวน AutoAccept ของการประชุมจากกล่องจดหมายของทรัพยากรอาจไม่ทำงานจนกว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด: ดูรายละเอียดเฉพาะในรายงานข้อผิดพลาดบนวัตถุนั้นสำหรับการบ่งชี้ ถึงปัญหานี้ และขั้นตอนด้าน ติดต่อ Microsoft Liaison ถ้ามีปัญหาหรือขั้นตอนด้านยังคงไม่ชัดเจน
 • PE17การสร้างโฮสต์ MSO ใช้จดหมายแจกจ่ายผู้ติดต่อหรือกลุ่มล้มเหลว

  ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อพยายามสร้างใช้จดหมายแจกจ่ายผู้ติดต่อหรือกลุ่มในไดเรกทอรีโฮสต์ MSO MMSSPP

  ผลกระทบ:MMSSPP ไม่สามารถสร้างการโฮสต์ MSO ใช้จดหมายแจกจ่ายผู้ติดต่อหรือกลุ่มจนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด:ดูรายละเอียดเฉพาะในรายงานข้อผิดพลาดในการบ่งชี้เกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินค้าจากคลังและด้านวัตถุ ติดต่อ Microsoft Liaison หากขั้นตอนด้านหรือการตัดสินค้าจากคลังจะยังคงไม่ชัดเจน
 • ข้อผิดพลาดในการขยายแอตทริบิวต์ไม่ปัจจุบัน: MailNickname เป็น null

  ข้อผิดพลาดนี้จะเหมือนกับ SE1118 ใน MMSSPP รุ่นก่อนหน้า แอตทริบิวต์MailNicknameว่างเปล่าบนวัตถุติดต่อลูกค้า และ MMSSPP ไม่สามารถสร้างแอตทริบิวต์MailNicknameโดยใช้กฎการสร้างแอตทริบิวต์ของ mailNickname กฎตัวสร้างแอตทริบิวต์เริ่มต้นลองใช้givenName (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชื่อแรก) และแอตทริบิวต์Sn (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านามสกุล) ใน Active Directory เพื่อสร้างเป็นแอตทริบิวต์mailNicknameสำหรับผู้ติดต่อที่ไม่มีแอตทริบิวต์การmailNicknameที่กำหนดไว้บนวัตถุลูกค้า

  ผลกระทบ: ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบต่อข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนในส่วนหัวของแฟ้มวิธีใช้นี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด:ตั้งค่าMailnicknameหรือgivenName (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชื่อแรก) และค่าของแอตทริบิวต์Sn (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านามสกุล) บนวัตถุผู้ติดต่อของลูกค้า
 • ข้อผิดพลาดในการขยายแอตทริบิวต์ไม่ปัจจุบัน: MailNickname ไม่ถูกต้อง

  ค่าMailNicknameมีอักขระที่ไม่ถูกต้อง

  ผลกระทบ:ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบต่อข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนในส่วนหัวของแฟ้มวิธีใช้นี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด: ถ้าปล่อยmailNicknameค่า null โดยลูกค้า MMSSPP จะสร้างโดยอัตโนมัติค่าmailNicknameถ้าเป็นไปได้ ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งคือการ ล้างค่าmailNickname ถ้าลูกค้ามีการตั้งค่าmailNicknameค่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดไว้ใน RFC 821 ช่องว่าง เส้นประยาวที่จะถูกแสดงเป็น เส้นประที่ใช้ รวมอักขระที่ไม่ถูกต้องทั่วไปเครื่องหมาย (@), และวงเล็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่นำหน้า หรือต่อท้ายช่องที่เห็นได้ยาก
 • mv-การละเมิดข้อจำกัด

  ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดกระแสแอตทริบิวต์การนำเข้าโดยตรง และค่าแอททริบิวต์จากแหล่งมาเกินข้อจำกัดความยาวของแอตทริบิวต์metaverse

  ผลกระทบ: MMSSPP ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของขั้นตอน หรือติดตั้งบริการจนกว่าจะแก้ไขปัญหานี้

  ความละเอียด: ลดขนาดลงเป็นความยาวสูงสุดที่เปิดใช้งาน โดยแบบแผนของค่าแอททริบิวต์
 • [WorkQueueIns] จดหมายควรไม่สามารถเป็น null เราจะไม่สามารถทำการร้องขอของคุณ

  ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อจดหมายไว้บนวัตถุแหล่งข้อมูลที่มี synched ไปยังไดเรกทอรีโฮสต์ MSO ข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่หลังจากค่าใน Active Directory วัตถุต้นฉบับมีการคืนค่า

  ผลกระทบ:ไม่มีผลกระทบต่อเพิ่มเติมได้ ดู "ผลกระทบต่อข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์ทั่วไป"ส่วนในส่วนหัวของแฟ้มวิธีใช้นี้สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดนี้ให้ตรงกัน

  ความละเอียด:ยืนยันว่า วัตถุต้นฉบับมีค่าจดหมายที่ถูกต้อง และว่า วงจรซิงค์ MMSSPP อย่างน้อยหนึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากที่คุณยืนยันนี้ คุณควรเลื่อนระดับบริการสนับสนุนออนไลน์ Microsoft สำหรับด้านประเด็นนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สคริปต์หรือการแก้ไขด้วยตนเองกับแอตทริบิวต์จดหมายไม่ล้างค่าก่อนมีการเปลี่ยนแปลงค่า
 • สมาชิกในกลุ่มการกระจายสินค้าที่ขาดหายไป

  สมาชิกขาดหายไปจากกลุ่มการกระจายสินค้า สมาชิกนี้ขาดหายไปอาจเป็นผู้ใช้ ผู้ติดต่อ หรือกลุ่มอื่น ถ้ากลุ่ม กลุ่มระหว่างฟอเรสต์ ผิด SE1290 ข้อผิดพลาดอาจมีอยู่ ถ้ากลุ่มไม่ใช่กลุ่มระหว่างฟอเรสต์ ข้อผิดพลาดอื่น ๆ (เช่นจดหมายที่ซ้ำ) อาจมีอยู่

  ผลกระทบ:สมาชิกของกลุ่มอาจไม่ได้รับจดหมายที่ส่งไปยังรายการการแจกจ่าย

  การแก้ปัญหา:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาชิกที่มีค่าจดหมายที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาชิกที่ไม่มีข้อผิดพลาดของการซิงค์ที่ใช้งานอยู่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาชิกที่ปรากฏใน MSO

  ตรวจสอบว่า กลุ่ม กลุ่มปกติหรือกลุ่มระหว่างฟอเรสต์ กลุ่มระหว่างฟอเรสต์ถูกกำหนดค่าโดยเรียงตามลูกค้า และประกอบด้วยสมาชิกจากฟอเรสต์อื่น กลุ่มระหว่างฟอเรสต์ถูกกำหนดไว้สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า bythe แต่ละลูกค้า ใน OU เฉพาะเจาะจง หรือ โดยแอททริบิวต์ที่กำหนดโดยผู้ใช้ กลุ่มปกติประกอบด้วยเพียงสมาชิกจากฟอเรสต์ที่พวกเขาอาศัย

  กลุ่มการกระจายสินค้าทั่วไป:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาชิกหายไปปรากฏขึ้นใน MSO และว่า จะไม่มีข้อผิดพลาดการทำข้อมูลให้ตรงกัน
  • ถ้าวัตถุขาดหายไปเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ซ้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กลุ่มที่ซ้อนกันมีจดหมาย และกลุ่มปรากฏใน MSO
  • ถ้ากลุ่มหลักคือ กลุ่มทั่วไป (นั่นคือ ไม่ใช่ระหว่างฟอเรสต์กลุ่ม), โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า กลุ่มที่ซ้อนกันไม่ได้นอกจากนี้กลุ่มระหว่างฟอเรสต์ กลุ่มระหว่างฟอเรสต์อาจประกอบด้วยกลุ่มปกติหรือกลุ่มระหว่างฟอเรสต์อื่น อย่างไรก็ตาม กลุ่มทั่วไปไม่สามารถประกอบด้วยกลุ่มระหว่างฟอเรสต์

  กลุ่มระหว่างฟอเรสต์:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาชิกหายไปปรากฏขึ้นใน MSO และว่า จะไม่มีข้อผิดพลาดการทำข้อมูลให้ตรงกัน
  • ถ้าสมาชิกของกลุ่มปรากฏใน MSO แต่ขาดหายไปจากกลุ่ม ตรวจสอบว่า สมาชิกกลุ่มระหว่างฟอเรสต์ต้นทางมีค่าจดหมายที่ตรงกัน
  • ถ้าวัตถุขาดหายไปเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ซ้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กลุ่มที่ซ้อนกันมีจดหมาย และกลุ่มปรากฏใน MSO
  • สมาชิกขาดหายไปคือ กลุ่มระหว่างฟอเรสต์ ตรวจสอบว่า กลุ่มนี้มีพาเรนต์ที่เป็นกลุ่มทั่วไป (นั่นคือ ไม่ใช่ระหว่างฟอเรสต์กลุ่ม) กลุ่มระหว่างฟอเรสต์อาจประกอบด้วยกลุ่มปกติหรือกลุ่มระหว่างฟอเรสต์อื่น อย่างไรก็ตาม กลุ่มทั่วไปไม่สามารถประกอบด้วยกลุ่มระหว่างฟอเรสต์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานใหม่

ต่อไปนี้คือ การ excerpt จาก 5.2 ส่วนของคู่มืออินเทอร์เฟซการเตรียมใช้งาน Microsoft ที่มีจัดการแก้ไขปัญหาการบริการเตรียมใช้งานผู้ให้บริการ (MMSSPP):
สถานการณ์การจ้างงานใหม่:
MMSSPP จะสร้างวัตถุผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมาย ของชนิดที่ร้องขอ และ ในขอบเขตที่ร้องขอ
หมายเหตุs
 1. ขาดแอตทริบิวต์targetAddressและแอตทริบิวต์proxyAddress SMTP การรองตรงบ่งชี้ว่า ในสถานการณ์สมมตินี้ ระบบจดหมายระบบเดิมของถอนของลูกค้าองค์กร และว่า ไม่มีดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนผลิตส่งจดหมายจากระบบจดหมายระบบเดิมของลูกค้าไปยังกล่องจดหมาย O365 โฮสต์
 2. สถานการณ์การจ้างงานใหม่จะเปิดใช้งานตัวเลือกใหม่จ้างงานกล่องจดหมายการเตรียมใช้งานถูกตั้งค่าเป็นON (โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าเป็นOFF) ดูส่วน "การจ้างงานกล่องจดหมายการเตรียมใช้งานคุณลักษณะใหม่" ของคำแนะนำการปรับใช้ลูกค้า MMSSPP สำหรับภาพรวมของคุณลักษณะและตัวเลือกในการปรับใช้ สามารถพบแง่มุมทางเทคนิคของคุณลักษณะนี้ในเอกสารนี้ในส่วน "กล่องจดหมายการเตรียมใช้งานคอมโพเนนต์"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2590119 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
vkbportal226 kbmt KB2590119 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2590119

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com