รายละเอียดของโปรแกรมปรับปรุง Remote Desktop Protocol 8.0 สำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2592687 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้จะอภิปรายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะใหม่ของ Remote Desktop Services คุณลักษณะเหล่านี้ได้แนะนำใน Windows 8 และ Windows Server 2012 คุณลักษณะเหล่านี้มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลการดาวน์โหลด

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 SP1 เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 SP1 สำหรับระบบที่ใช้ x86 เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 SP1 เวอร์ชั่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 SP1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 SP1 เวอร์ชั่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 SP1 สำหรับระบบที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

คำแนะนำในการติดตั้ง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง RDP 8.0 คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2574819 ก่อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 2574819 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2574819 โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานที่เพิ่มการสนับสนุนสำหรับ DTLS ใน Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน

ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1

วิธีการเปิดใช้งาน RDP 8.0 บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1

ในการเปิดใช้งาน RDP 8.0 บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมายเหตุ คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้กับคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1 เท่านั้น
 1. ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงรุ่นที่เหมาะสม โดยการเรียกใช้แฟ้มปรับปรุง Windows6.1-KB2592687
 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 3. เปิดLocal Group Policy Editor
 4. เปิดใช้งานนโยบาย โพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล การตั้งค่าสำหรับนโยบายนี้จะอยู่ภายใต้โหนดดังต่อไปนี้:
  Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Remote Session Environment
 5. ถ้าจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน UDP ให้เปิดใช้งานนโยบาย RDP Transport และจากนั้นตั้งค่าให้สามารถใช้ได้ทั้ง TCP และ UDP การตั้งค่าสำหรับ
  นโยบาย RDP Transport อยู่ภายใต้โหนดดังต่อไปนี้:
  Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Connections
  หมายเหตุ นอกจากนี้การตั้งค่าคอนฟิกนโยบาย RDP Transport ยังทำให้กฎของไฟร์วอลล์ยอมให้มีการใช้พอร์ต 3389 ของ UDP ด้วย
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

วิธีตรวจสอบว่า RDP 8.0 เปิดใช้งานอยู่หรือไม่

ในการตรวจสอบว่า RDP 8.0 ได้เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1 อยู่หรือไม่ ให้เชื่อมไปยังคอมพิวเตอร์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 หรือใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1 โดยการใช้ Remote Desktop Connection (RDC) 8.0 หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยืนยันว่า RDP 8.0 ถูกเปิดใช้งานแล้ว:
 1. ถ้าเปิดใช้งาน RDP 8.0 อยู่ ปุ่มคุณภาพการเชื่อมต่อจะปรากฎในแถบการเชื่อมต่อ
 2. คลิกปุ่มคุณภาพการเชื่อมต่อเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบของข้อมูลที่มีลักษณะต่อไปนี้ (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับขั้นตอนนี้
สถานะการออนไลน์ของปุ่มคุณภาพการเชื่อมต่อ และในกล่องโต้ตอบคุณภาพการเชื่อมต่อเพื่อยืนยันการมีอยู่ของ RDP 8.0 สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบ

ในปัจจุบัน RDP 8.0 ไม่เข้ากันกับ Forefront รวมเข้าเกตเวย์ (UAG) 2010 ถ้าคุณมี 2010 UAG ติดตั้ง เราขอแนะนำว่า คุณไม่ติดตั้ง RDP 8.0

คุณลักษณะใหม่ในโปรแกรมปรับปรุง RDP 8.0

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

คุณลักษณะใหม่ใน RDP 8.0 สำหรับ Windows 7 SP1

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะมีคุณลักษณะต่อไปนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1:
 • RemoteFX สำหรับ WAN

  RemoteFX for WAN ช่วยให้ผู้ใช้บนเครือข่าย WAN ทำงานได้เร็วและไหลลื่นขึ้นโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเช่น UDP transports ที่ฉลาดและปรับได้อย่างเหมาะสม การจำกัดค่าสูญเสียในเครือข่าย และการกู้คืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  RemoteFX สำหรับ WAN: ภาพรวมของการขนส่งที่ปรับให้เหมาะสม และ Intelligent ใน Windows 8 และ Windows Server 2012
 • ตรวจหาเครือข่าย RemoteFX อัตโนมัติ

  คุณลักษณะการตรวจหาเครือข่าย RemoteFX อัตโนมัติจะตรวจหาลักษณะเครือข่ายโดยอัตโนมัติ และปรับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  RemoteFX สำหรับ WAN: ภาพรวมของการขนส่งที่ปรับให้เหมาะสม และ Intelligent ใน Windows 8 และ Windows Server 2012
 • กราฟิกที่ปรับให้เหมาะสมกับ RemoteFX

  คุณลักษณะ กราฟิกที่ปรับให้เหมาะสม RemoteFX จะส่งมอบประสบการณ์การใช้งานการกราฟิกที่สมบูรณ์ครบถ้วนแบบไดนามิกให้โหลดเซิร์ฟเวอร์ โหลดของอุปกรณ์บนลูกข่าย และลักษณะของเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • RemoteFX Media Streaming

  คุณลักษณะ RemoteFX Media Streaming ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานสื่อบนเครือข่าย WAN ได้ทุกรูปแบบเนื้อหาสื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • การเปลี่ยนเส้นทางของ USB สำหรับ RemoteFX สำหรับเดสก์ท็อปเสมือนที่ไม่มี RemoteFX vGPU

  คุณลักษณะการเปลี่ยนเส้นทาง USB สำหรับ RemoteFX ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ USB กับโปรแกรมประยุกต์ RemoteApp และเดสก์ท็อประยะไกลได้ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อประยะไกลไม่มี RemoteFX vGPU ติดตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทาง USB RemoteFX ใน Windows Server 2012 และ Windows 8
 • สนับสนุนเซสชันที่ซ้อนกัน

  RDP 8.0 สนับสนุนการใช้งานเซสชัน Remote Desktop Connection ภายในเซสชัน Remote Desktop Connection อื่น สำหรับบางสถานการณ์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2754550 การเรียกใช้เซสชัน Remote Desktop Connection ภายในเซสชัน Remote Desktop Connection สามารถทำได้ใน Remote Desktop Protocol 8.0 สำหรับบางสถานการณ์ใช้งาน
 • เครื่องวัดประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบประสบการณ์ผู้ใช้

  เครื่องวัดประสิทธิภาพ (กลุ่มเครื่องวัด RemoteFX Graphics และ RemoteFX Network ) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานได้
คุณลักษณะเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์ที่เข้ากันได้กับ RDP 8.0 ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 หรือ Windows 7 SP1 ที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง RDP 8.0 แล้วจะสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1 ที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง RDP 8.0 ได้

คุณลักษณะใหม่ในไคลเอนต์ Remote Desktop Connection 8.0 สำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

โปรแกรมปรับปรุง Remote Desktop Connection 8.0 จะสนับสนุนคุณลักษณะใหม่ต่อไปนี้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้รับการสนับสนุนและการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม:
 • การสนับสนุน Remote Desktop Protocol 8.0

  โปรแกรมปรับปรุง Remote Desktop Connection 8.0 จะให้การสนับสนุนทั้งหมดสำหรับ RDP 8.0 และรวมถึงคุณลักษณะต่อไปนี้:
  • การควบคุมระยะไกลสำหรับ WAN
  • กราฟิกที่ปรับให้เหมาะสมกับ RemoteFX
  • ตรวจหาเครือข่ายระยะไกลอัตโนมัติ
  • RemoteFX Media Streaming


  คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 ที่ติดตั้งและเปิดใช้งาน RDP 8.0
 • การเปลี่ยนเส้นทางในเซสชันของ USB แบบไดนามิก

  การเปลี่ยนเส้นทาง USB ในเซสชันแบบไดนามิก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกอุปกรณ์ USB สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางในช่วงกลางของเซสชันควบคุมระยะไกลได้ อุปกรณ์ USB สามารถจะสลับไปมาระหว่างเซสชันระยะไกล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการเปลี่ยนเส้นทาง RemoteFX USB ผู้ใช้ยังสามารถเคาะ อุปกรณ์ ไอคอนบนแถบการเชื่อมต่อให้เลือกอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนเส้นทาง

  คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 ที่เปิดใช้งานคุณลักษณะ RDP 7.1 RemoteFX vGPU
  • Windows 7 ที่ติดตั้งและเปิดใช้งาน RDP 8.0
 • การปรับปรุงการลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้เดียว สำหรับ Remote Desktop Web Access

  การปรับปรุงนี้ทำให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ง่ายขึ้นและเป็นการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเพื่อทำให้ผู้ใช้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองเพียงครั้งเดียวเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับแอปและโปรแกรมเดสก์ท็อปที่มีอยู๋บนระบบ IT ผู้ใช้จะไม่ได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองสำหรับการเชื่อมต่อในครั้งถัดไป

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Web Single Sign-On (web SSO) ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Windows Server 2012 ที่ทำงานแบบเครื่องเสมือนและทำงานแบบเดสก์ท็อปตามเซสชัน
 • การเชื่อมต่อใหม่ RemoteApp and Desktop Connections

  คุณลักษณะการเชื่อมต่อใหม่สำหรับ RemoteApp and Desktop Connections ช่วยให้ผู้ใช้ได้ตัดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่กับแอปและโปรแกรมเดสก์ท็อปในระบบ IT ได้ง่าย

  คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้เมื่อมีใช้คุณลักษณะ RemoteApp and Desktop Connections เพื่อเชื่อมต่อกับ Windows Server 2012 ที่ทำงานแบบเครื่องเสมือนและทำงานแบบเดสก์ท็อปตามเซสชัน
 • สนับสนุน API ของ RemoteFX Media Redirection สำหรับการใช้งาน VoIP

  คุณลักษณะ RemoteFX Media Redirection APIs จะทำให้โปรแกรมประยุกต์เช่น Lync 2013 สามารถส่งมอบประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอและเสียงได้อย่างสมบุรณ์แบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Microsoft Lync 2013 VDI Plugin
  คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • สนับสนุนเซสชันที่ซ้อนกัน

  RDP 8.0 สนับสนุนการใช้งานเซสชัน Remote Desktop Connection ภายในเซสชัน Remote Desktop Connection อื่น สำหรับบางสถานการณ์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2754550 การเรียกใช้เซสชัน Remote Desktop Connection ภายในเซสชัน Remote Desktop Connection สามารถทำได้ใน Remote Desktop Protocol 8.0 สำหรับบางสถานการณ์ใช้งาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

รู้ปัญหาด้วยโปรแกรมปรับปรุง RDP 8.0

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เดสก์ท็อปเสมือนที่ติดตั้ง RemoteFX vGPU ไม่สามารถใช้ RDP 8.0 ได้ ดังนั้น จึง ไม่ติดตั้ง หรือเอาสถานการณ์ RDP 8.0 RemoteFX updatein vGPU
  ปัญหา
  หลังจากที่คุณติดตั้งและเปิดใช้งาน RDP 8.0 ด้วย Group Policy บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง RemoteFX vGPU แต่ไม่มี RDP 8.0 อยู่
  การแก้ปัญหา
  โปรแกรมปรับปรุงนี้จะไม่เปิดใช้งาน RDP 8.0 สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มี RemoteFX vGPU ติดตั้งอยู่ ถ้าคุณต้องเปิดใช้งาน RDP 8.0 ให้ถอนการติดตั้ง RemoteFX vGPU ออกจากเดสก์ท็อปเสมือนเพื่อเปิดใช้งาน RDP 8.0
 2. ที่ เงา ไม่สามารถใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อระยะไกลของผู้ใช้อื่นจากระยะไกล
  ปัญหา
  สนับสนุน Windows 7 SP1 เงา คำสั่ง (รีโมทคอนโทรล) สามารถใช้คำสั่งนี้โดยผู้ดูแลระบบเพื่อดู หรือควบคุมเซสชันการใช้งานของผู้ใช้อื่น หลังจากที่เปิดบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 SP1 RDP 8.0 ไม่สามารถใช้ผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ เงา คำสั่งในการดู หรือควบคุมเซสชันของผู้ใช้อื่น
  การแก้ปัญหา
  ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ Remote Assistance หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีความสามารถคล้ายคลึงกันเพื่อดู หรือควบคุมเซสชันของผู้ใช้อื่น
 3. การสนับสนุน Aero Glass ไม่พร้อมใช้งาน
  ปัญหา
  คุณลักษณะการใช้งานระยะไกลแบบ Aero Glass ใน Windows 7 ช่วยให้ผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลที่เข้ากันได้กับ Remote Desktop Connection สามารถใช้คุณลักษณะการใช้งานเช่น Flip 3D แสดงตัวอย่างบนแถบงานแบบสดทันทีทันใด และขอบหน้าต่างโปร่งแสงในการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลเมื่อมีการใช้โปรแกรมเชื่อมต่อ RDC 7.0 ที่เข้ากันได้ หลังจากที่มีการเปิดใช้ RDP 8.0 ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้คุณลักษณะการใช้งานระยะไกล Aero Glass ได้
  การแก้ปัญหา
  ผู้ดูแลระบบไม่ควรเปิดใช้งาน RDP 8.0 บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1 สำหรับผู้ใช้ที่ต้องใช้คุณลักษณะการใช้งานระยะไกล Aero Glass
 4. 8.0 RDP บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ระบปฏิบัติการ Windows 7 SP1 ไม่ได้ใช้โพรโทคอล UDP
  ปัญหา
  คุณลักษณะ RemoteFX for WAN ใน RDP 8.0 TCP จะโพรโตคอล TCP และ UDP อย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหมาะสม หลังจากที่คุณติดตั้ง และเปิดใช้งาน RDP 8.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1, RDP 8.0 จะถูกกำหนดค่าให้ใช้เฉพาะโพรโทคอล TCP เท่านั้น
  การแก้ปัญหา
  เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่าคอนฟิก RDP 8.0 ให้ใช้ได้ทั้งโพรโทคอล TCP และ UDP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "วิธีการเปิดใช้งาน RDP 8.0"ส่วน
 5. ผู้ดูแลระบบประจำเครื่องที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Remote Desktop Users ไม่สามารถลงชื่่อเข้าใช้โดยใช้โปรแกรมไคลเอนต์ Remote Desktop Connection ได้
  ปัญหา
  หลังจากที่มีการเปิดใช้ RDP 8.0 ผู้ดูแลระบบประจำเครื่องที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Remote Desktop Users ไม่สามารถลงชื่อใช้งานได้
  การแก้ปัญหา
  เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบประจำเครื่องในกลุ่มRemote Desktop Users
 6. กฎของไฟร์วอลล์ที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูลทาง UDP ไม่เปิดใช้งานเมื่อคุณใช้ Group Policy Object (GPO) เพื่อเปิดใช้งาน RDP 8.0
  ปัญหา
  ถ้าคุณใช้ GPO เพื่อเปิดใช้งาน RDP 8.0 ในบางครั้งกฎ UDP ไฟร์วอลล์ที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูลทาง UDP ไม่เปิดใช้งาน
  การแก้ปัญหา
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้าง GPO เพื่อเปิดใช้งานเดสก์ท็อ - โหมดผู้ใช้ (UDP-In) ไฟร์วอลล์
 7. กฎของไฟร์วอลล์ที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูล TCP อาจไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ถ้าคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ด้วยตนเอง

  ปัญหา

  ถ้าคุณใช้ Local Security Policy เพื่อเปิดใช้งาน RDP 8.0 ในบางครั้งกฎไฟร์วอลล์ TCP ที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูล TCP ไม่เปิดใช้งาน

  การแก้ปัญหา

  เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ เปิดใช้งานกฏไฟร์วอลล์ Remote Desktop - RemoteFX (TCP-In) ใน Windows Firewall with Advanced security
 8. คุณพบว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อ IPsec ถูกนำไปใช้ในเครือข่าย
  ปัญหา
  เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้โพรโทคอล RDP 8.0 ในบางสถานการณ์ คุณพบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ช้ามาก ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ IPsec ถูกนำไปใช้ในเครือข่าย
  การแก้ปัญหา
  เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2570170 บนเซิร์ฟเวอร์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 2570170 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2570170 ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณเปิดใช้งานนโยบาย AuthNoEncap เพื่อจัดการกับปริมาณโหลดขนาดใหญ่ในสภาพแวดล้อมเครือข่าย ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2
 9. คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันสัมผัสหลายจุดและการวางนิ้วได้ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล
  ปัญหา
  คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันหลายจุดและรูปแบบการวางนิ้วได้ เมื่อคุณใช้ Remote Desktop Connection Client 8.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP1
  การแก้ปัญหา
  คุณลักษณะการสัมผัสหลายจุดของ RemoteFX ได้รับการสนับสนุนเฉพาะเมื่อคอมพิวเตอร์ทั้งลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์นั้นใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 หรือ Windows Server 2012
 10. คุณอาจได้รับพร้อมท์การรับรองความถูกต้องหลายครั้ง เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ Remote Web Access ใน Small Business Server 2011 และโดเมน Windows Server 2012 Essentials

  ปัญหา

  เมื่อคุณพยายามที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในโดเมน Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard, หรือ Windows Small Business Server 2011 Essentials โดยใช้ Remote Web Access หรือ Remote Desktop Gateway คุณอาจได้รับการขอให้ยืนยันความถูกต้องซ้ำหลายครั้ง

  การแก้ปัญหา

  สำหรับวิธีแก้ปัญหาปัญหานี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1 RDP 8.0 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2592687 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip kbmt KB2592687 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2592687

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com