คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (x 64 Outlook-x-none.msp; x 86 Outlook-x-none.msp): 25 ตุลาคม 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2596485 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Outlook 2010 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2011

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีแฟ้ม.msg ที่มีสิทธิ์แบบจำกัดที่เปิดใช้งาน
  • คุณได้เปลี่ยนแปลงข้อความอีเมล และบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม.msg ใน Outlook 2010
  • คุณส่งข้อความอีเมล
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้รับของข้อความอีเมลที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในเนื้อความของข้อความอีเมล:
  คุณได้รับข้อความที่ มีสิทธิ์แบบจำกัด
  เปิดรายการนี้ในการอ่านเนื้อหาของ
 • เมื่อคุณพยายามบันทึกข้อความอีเมลที่เป็นแฟ้ม.msg เมื่อต้องการใช้ร่วมกันแบบ UNC ข้อความอีเมลที่อาจไม่ถูกบันทึกตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การดำเนินการล้มเหลว อินเทอร์เฟซการส่งข้อความได้ส่งคืนข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ เริ่ม Outlook ใหม่
 • สมมติว่า คุณพยายามที่จะพัฒนา add-in ไว้ในการปิดใช้งานการดำเนินการต่อไปนี้ใน Outlook 2010 อย่างไรก็ตาม ไม่มีฟังก์ชันที่ไม่มี และวัตถุอาจถูกเรียกเมื่อต้องการปิดใช้งานการดำเนินการต่อไปนี้:
  • คลิก แฟ้มคลิก พิมพ์ แล้ว คลิก พิมพ์.
  • CTRL ค้างไว้ กด P และจากนั้น คลิก พิมพ์.
 • เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ IMAP จะส่งข้อความอีเมล การส่งข้อความอีเมลที่อาจล้มเหลว ถ้าการจัดส่งของข้อความอีเมลที่ล้มเหลว คุณได้รับรายงานการจัดส่งไม่(สำเร็จ NDR) ในกล่องขาเข้าตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม NDR หายจากกล่องขาเข้าเมื่อคุณคลิกเพื่อดูโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์ของ Outlook
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • Office 2010 Service Pack 1 มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • คุณเปลี่ยนค่าของตัว FBPublishRange รายการรีจิสทรีภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\outlook\preferences
   หมายเหตุ ที่ FBPublishRangeรายการรีจิสทรีถูกใช้เพื่อระบุรอบระยะเวลา เดือน ซึ่งคุณต้องการประกาศข้อมูลสถานะว่าง/ไม่ว่างไปยัง Microsoft Exchange Server ใน Outlook 2010
  • คุณเริ่มต้น Outlook 2010
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจะไม่เผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่ความถี่ที่คุณตั้งไว้
 • คุณไม่สามารถเปิดการเชื่อมโยงหลายมิติในข้อความอีเมลเมื่อที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติประกอบด้วย "file://" และเครื่องหมายตัวเลข (#) ใน Outlook 2010 ยกตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปิดการเชื่อมโยงหลายมิติถ้าอยู่การเชื่อมโยงหลายมิติเป็น "file://server/public/share/te#st"
  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาถ้าเครื่องหมายตัวเลข (#) เป็นตัวอักขระสุดท้ายในที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ถ้าอยู่การเชื่อมโยงหลายมิติเป็น "file://server/public/share/test#"

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้รูปแบบ Rich Text Format (RTF) เพื่อสร้างข้อความอีเมลที่ไม่ต้องส่งต่อสิทธิ์ใน Outlook 2010 การเปิดใช้งานได้
  • คุณสามารถบันทึกข้อความอีเมลที่เป็นแบบร่าง
  • คุณเปิดแบบร่าง และจากนั้น คลิก เมื่อต้องการ เมื่อต้องเพิ่มผู้รับ
  • คุณพยายามบันทึกข้อความอีเมล
  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Microsoft Outlook ไม่สามารถสร้างข้อความที่ มีสิทธิ์แบบจำกัด
  แล้ว ให้เปิดใช้งานสิทธิ์ไม่มีข้อจำกัดบนแบบร่าง และบันทึกแบบร่าง เมื่อคุณพยายามเปิดแบบร่าง ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงในส่วนเนื้อความของข้อความอีเมล:
  ถ้าคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์อีเมลที่สนับสนุนข้อความที่ มีสิทธิ์แบบจำกัด เช่น Microsoft Office 2003 หรือรุ่นที่ใหม่ กว่า คุณสามารถดูข้อความนี้ ด้วยการดาวน์โหลดสิทธิ์การจัดการ Add-on สำหรับ Internet Explorer จาก http://officeredir.microsoft.com/r/rlidRestrictedPermissionViewer?clid=1033&ver=14&app=outlook.exe&lidhelp=0409&liduser=0409&lidui=0409
 • เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Outlook 2010, ดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันตัวเลือกเปิดใช้งาน เกิดขึ้นแม้ว่าคุณใช้เครื่องมือกำหนดเอง Office (OCT) เมื่อต้องการปิดใช้งานตัวเลือกก่อนที่คุณปรับรุ่นเป็น Outlook 2010
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณย้ายข้อความอีเมลที่มีหลายผู้รับจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปยังแฟ้ม.pst
  • คุณคลิก ตอบกลับทั้งหมด เมื่อต้องตอบกลับข้อความอีเมลนั้นใน Outlook 2010
  • คุณสามารถพิมพ์อักขระตัวแรกของชื่อของผู้รับ อื่นนอกเหนือจากผู้ส่งคนแรก หนึ่งในข้อความอีเมลใหม่ แล้ว คุณเลือกผู้รับจากรายการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ
  • คุณสามารถเปิดบัตรผู้ติดต่อของผู้รับ
  ในสถานการณ์สมมตินี้ การ องค์กร แท็บ และตัว สมาชิกของ ไม่มีการแสดงแท็บในบัตรผู้ติดต่อ
 • เมื่อคุณเรียกใช้ Outlook 2010 ในโหมดออนไลน์ การประชุมที่เกิดประจำจะไม่แสดงอยู่ในปฏิทินของคุณ หรือแสดงในขณะไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ตัวเตือนสำหรับการประชุมจะแสดงขึ้นตามที่คาดไว้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • การประชุมที่เกิดประจำถูกสร้างขึ้นใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้
  • รุ่นก่อนหน้าของ Outlook ใช้ในโซนเวลาของเยรูซาเล็ม และมี DST ถูกปิดใช้งาน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Office 2010 หรือ Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2510690 รายการของแพคเกจ Office 2010 SP1 ทั้งหมด

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แพคเกจ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ กำลังแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้ม วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

x 86

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Glb.exe-Outlook2010-kb2596485-fullfile-x 8614.0.6112.500017,500,92017 11 Oct1:51

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Outlook x none.mspไม่เกี่ยวข้อง21,486,08016 11 Oct14:48

ข้อมูล outlook x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Cnfnot32.exe14.0.6009.1000151,9041 กันยายน 1113:10
Contab32.dll14.0.6009.1000135,0321 กันยายน 1113:10
Dlgsetp.dll14.0.6108.500087,9201 กันยายน 1113:10
Emsmdb32.dll14.0.6109.50001,704,8881 กันยายน 1113:10
Envelope.dll14.0.6024.1000155,0081 กันยายน 1113:10
Exsec32.dll14.0.6019.1000330,5761 กันยายน 1113:10
Impmail.dll14.0.6009.1000135,5281 กันยายน 1113:10
Mapiph.dll14.0.6108.5000273,3121 กันยายน 1113:10
Mimedir.dll14.0.6108.5000359,2641 กันยายน 1113:10
Mspst32.dll14.0.6108.50001,256,3681 กันยายน 1113:10
Olmapi32.dll14.0.6108.50003,283,8401 กันยายน 1113:10
Omsmain.dll14.0.6015.1000724,8641 กันยายน 1117:13
Omsxp32.dll14.0.6015.1000233,3601 กันยายน 1117:13
Outlacct.dll14.0.6009.100028,0001 กันยายน 1113:10
Outlctl.dll14.0.6009.1000122,7201 กันยายน 1113:10
Outlmime.dll14.0.6108.5000523,6561 กันยายน 1113:10
Outlook.exe14.0.6112.500015,678,81616 11 Oct11:40
Outlph.dll14.0.6024.1000329,6161 กันยายน 1113:10
Outlrpc.dll14.0.6016.100043,3521 กันยายน 1113:10
Outlvbs.dll14.0.6009.100055,6641 กันยายน 1113:10
Pstprx32.dll14.0.6110.5000309,0962 กันยายน 116:30
Recall.dll14.0.6108.500044,9041 กันยายน 1113:10
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000423,2801 กันยายน 1113:10
Scanpst.exe14.0.6015.100039,3281 กันยายน 1113:10
Scnpst32.dll14.0.6106.5000336,8081 กันยายน 1113:10
Scnpst64.dll14.0.6106.5000347,5681 กันยายน 1113:10
Transmgr.dll14.0.6009.1000105,34429 11 Aug10:09

x 64

ดาวน์โหลดข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Glb.exe-Outlook2010-kb2596485-fullfile-x 6414.0.6112.500020,470,24817 11 Oct0:36

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Outlook x none.mspไม่เกี่ยวข้อง24,139,26416 11 Oct14:55

ข้อมูล outlook x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Cnfnot32.exe_000414.0.6009.1000226,1441 กันยายน 1113:12
Contab32.dll14.0.6009.1000183,6721 กันยายน 1113:12
Dlgsetp.dll14.0.6108.5000118,1281 กันยายน 1113:12
Emsmdb32.dll_000514.0.6109.50002,278,3281 กันยายน 1113:12
Envelope.dll14.0.6024.1000219,5201 กันยายน 1113:12
Exsec32.dll_000114.0.6019.1000475,4721 กันยายน 1113:12
Impmail.dll14.0.6009.1000186,7281 กันยายน 1113:12
Mapiph.dll14.0.6108.5000417,1841 กันยายน 1113:12
Mimedir.dll14.0.6108.5000543,5841 กันยายน 1113:12
Mspst32.dll_000414.0.6108.50001,694,6401 กันยายน 1113:13
Olmapi32.dll14.0.6108.50004,612,9921 กันยายน 1113:13
Omsmain.dll14.0.6015.10001,104,2561 กันยายน 1117:13
Omsxp32.dll14.0.6015.1000365,9681 กันยายน 1117:13
Outlacct.dll14.0.6009.100040,8001 กันยายน 1113:13
Outlctl.dll14.0.6009.1000166,2401 กันยายน 1113:13
Outlmime.dll14.0.6108.5000721,2881 กันยายน 1113:13
Outlook.exe14.0.6112.500023,992,16016 11 Oct11:43
Outlph.dll14.0.6024.1000390,0321 กันยายน 1113:13
Outlrpc.dll14.0.6016.100058,7121 กันยายน 1113:13
Outlvbs.dll_000114.0.6009.100071,5361 กันยายน 1113:13
Pstprx32.dll14.0.6110.5000427,8802 กันยายน 116:34
Recall.dll14.0.6108.500056,6801 กันยายน 1113:13
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000567,1521 กันยายน 1113:13
Scanpst.exe_000214.0.6015.100047,0081 กันยายน 1113:13
Scnpst32.dll14.0.6106.5000450,4721 กันยายน 1113:13
Scnpst64.dll14.0.6106.5000448,4321 กันยายน 1113:13
Transmgr.dll14.0.6009.1000130,94429 11 Aug10:09


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2596485 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2596485 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2596485

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com