คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 28 กุมภาพันธ์ 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2597138 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่พร้อมใช้งาน การขอรับการแก้ไขที่ระบุไว้ในบทความนี้ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

2598251 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 9 มีนาคม 2012
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาโครงการ Microsoft Server 2010 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับโครงการ Server 2010 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้ตั้งค่าโซนเวลาของระบบเป็นการตั้งค่าระหว่าง เวลา UTC และ เวลา UTC +12:00 บนเซิร์ฟเวอร์โครงการ Server 2010
  • คุณตั้งค่ารอบระยะเวลาสำหรับโครงการในวัน ช่วงวัน กล่องโต้ตอบ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บโครงการ (PWA) ยกตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าช่วงของวันเมื่อคุณแก้ไขแผนทรัพยากร
  • คุณดูค่าวันที่ในการ ช่วงวัน กลุ่มบน ribbon
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ค่าวันที่แสดงไม่ตรงกับค่าวันที่คุณกำหนด นอกจากนี้ รอบระยะเวลาวันเป็นวันก่อนหน้าวันรอบระยะเวลาที่คุณตั้งค่าหนึ่ง
 • เมื่อคุณใช้อินเทอร์เฟซสำหรับเซิร์ฟเวอร์โครงการ (PSI) เพื่อปรับปรุงเขตข้อมูลที่กำหนดเองมีองค์กรทรัพยากรท้องถิ่น ค่าในเขตข้อมูลที่กำหนดเองของเว็บไซต์องค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรท้องถิ่นจะสูญหายไป
 • สมมติว่า คุณสร้างมอบหมายหรือโคัดที่ประกอบด้วยงาน งานนี้มีการ ค่าสถานะ เขตข้อมูลกำหนดเององค์กรที่ถูกตั้งค่าเป็น ย้อนลง. ในสถานการณ์นี้ มอบหมายหรือโคัดไม่มีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การที่มอบหมายหรือโคัดสร้างล้มเหลว เนื่องจากของปัญหา กับเซิร์ฟเวอร์โครงการ หรือการตรวจ สอบข้อมูล เช่นทรัพยากรที่ไม่มีผลบังคับใช้งานทรัพยากรหรือผู้ใช้ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของคุณ และลองอีกครั้ง
  แล้ว คุณสามารถลบมอบหมายหรือโคัด ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อผิดพลาด 24011 สำหรับการ รายงาน (มอบหมายหรือโคัดลบ) คิวงาน
 • เมื่อคุณเพิ่มงานมอบหมายหรือโคัดในโครงการ ที่มีชื่อประกอบด้วย ampersand (&) คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  มีข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักเกิดขึ้น
 • สมมติว่าสถานะผู้จัดการไม่ยอมรับการปรับปรุงบางอย่างเพื่อมอบหมายหรือโคัดของผู้ใช้ และการเผยแพร่แผนโครงการ แล้ว ผู้ใช้ resubmits ค่าถูกปฏิเสธ ในสถานการณ์นี้ มอบหมายหรือโคัดถูกแสดงเมื่อได้รับการอนุมัติ อย่างไรก็ตาม re-submitted การปรับปรุงไม่ปรากฏ ในศูนย์การอนุมัติ หรือ ในแผนโครงการ
 • เมื่อ resynchronized เป็นแหล่งทรัพยากรกับ Active Directory, Exchange Server การทำงานให้ตรงกัน ตั้งค่าคุณสมบัติการตั้งค่าสถานะสำหรับผู้ใช้ใหม่ ดังนั้น ผู้ใช้จะไม่ทำให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange จนถึงการ การทำงานให้ตรงกัน ตั้งค่าเป็น re-enabled
 • เมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าการทำงานจริงสำหรับงานกำหนดเวลาไว้ด้วยตนเองในวันไม่ทำงาน ค่าการทำงานจริงที่ปรากฏใน PWA เช่นในการใช้งานของฉัน อาจไม่ปรากฏขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 5 ชั่วโมงการทำงานจริงที่ป้อนในวันอาทิตย์อาจแสดงเป็นชั่วโมงที่ศูนย์ในการใช้งานของฉัน
 • ไม่มีบรรจุฟิลด์ลำดับชั้นของงานในมุมมองที่มอบหมายหรือโคัดจนกว่ามีบันทึกมอบหมายหรือโคัด ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • เป็นงานที่มีอยู่แล้วที่ถูกกำหนดให้กับทรัพยากรได้ไม่มีงานที่วางแผนไว้ หรือที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างรอบระยะเวลาผู้มอบหมายหรือโคัดสร้างขึ้นใหม่
  • งานใหม่ถูกกำหนดให้กับทรัพยากร และผู้ใช้เปิดรอบมอบหมายหรือโคัดที่มีอยู่แล้วที่ประกอบด้วยข้อกำหนดใหม่
 • สมมติว่า คุณมีงานช่วงเวลาคงที่มีมากกว่าหนึ่งเว็บไซต์องค์กรทรัพยากรที่กำหนดให้ แล้ว ผู้ใช้ปรับปรุงงานที่แท้จริงของทรัพยากรในงาน โดยใช้การเข้าถึงเว็บโครงการ (PWA) ในกรณีนี้ งานระดับ %เสร็จสมบูรณ์ และค่าระยะเวลาที่แท้จริงจะไม่ปรับปรุงอย่างถูกต้องเมื่อคุณดูงานในโครงการ Professional
 • เมื่อคุณเผยแพร่โครงการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในคิว:
  ข้อผิดพลาดของคิว:

  ทั่วไป

  Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.Queue.Message:

  ProjectPublishFailure (23000) รายละเอียด: id =ชื่อ '23000' = 'ProjectPublishFailure' uid ='<uid>' projectuid ='<projectuid>' messagetype='Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.QueueMsg.UpdateSRAMessage: projectUid = <projectuid>' messageID = '179 ระยะ='' บล็อก = 'บล็อก'<b00> </b00> </projectuid> </projectuid> </uid>

  คิว:

  GeneralQueueJobFailed (26000) - ProjectPublish.UpdateSRAMessage รายละเอียด: id =ชื่อ '26000' = 'GeneralQueueJobFailed' uid ='<uid>' JobUID ='<jobuid>' ComputerName ='<computername>' GroupType = 'ProjectPublish' MessageType = MessageId 'UpdateSRAMessage' = '179 ระยะ='' สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบ ULS สู่เครื่องจักร<computername>สำหรับรายการที่มี JobUID <jobuid>.</jobuid> </computername> </computername> </jobuid> </uid>
 • สมมติว่า คุณมีเขตข้อมูลแบบกำหนดเองหลายค่าที่ถูกอ้างอิงจากสูตรในฟิลด์กำหนดเองโครงการมีเว็บไซต์องค์กร ในสถานการณ์นี้ เมื่อสูตรถูกคำนวณใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ คุณไม่ได้รับรายการของค่าที่เลือกทั้งหมด แทน คุณได้รับค่าสุดท้าย ตัวอย่าง เขตข้อมูลแบบหลายค่าแสดงค่า A1, A1.1, C, C1.1 และ C1.2 อย่างไรก็ตาม สูตรบนเซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับค่า C1.2 เท่านั้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีโครงการ Server 2010 หรือโครงการ Server 2010 Service Pack 1 การติดตั้ง

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณอาจไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้ด่วนใน แพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลที่ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ จะถูกแสดงในรูปแบบเวลา (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้ม วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Glb.exe-Projectserver2010-kb2597138-fullfile-x 6414.0.6117.5000111089289 2012 กุมภาพันธ์21:16

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Pjsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง112112649 2012 กุมภาพันธ์9:48

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากล โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีไฟล์แอททริบิวต์ หรือแอตทริบิวต์แฟ้ม รุ่นที่ใหม่กว่า ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้:

Pjsrvwfe x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Addmodifyanalysis.aspx14.0.60156276029-Aug-201113:43
Addmodifycategory.aspx14.0.60154128729-Aug-201113:41
Addmodifydelegation.aspx14.0.60151867529-Aug-201113:43
Addmodifydependency.aspx14.0.60151973729-Aug-201113:43
Addmodifydriver.aspx14.0.60151697629-Aug-201113:43
Addmodifygroup.aspx14.0.60153586629-Aug-201113:41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.60152546229-Aug-201113:43
Addmodifytemplate.aspx14.0.60152227229-Aug-201113:41
Addmodifyuser.aspx14.0.601514582429-Aug-201113:41
Addtask.aspx14.0.60151494029-Aug-201113:43
Adfindgroup.aspx14.0.6015403629-Aug-201113:41
Admin.aspx14.0.6015222829-Aug-201113:41
Admtime.aspx14.0.6015873129-Aug-201113:41
Adsyncerp.aspx14.0.60151277029-Aug-201113:41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.6015335229-Aug-201113:41
Analyses.aspx14.0.6015880129-Aug-201113:43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.6015668329-Aug-201113:43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.6110489330 2011 Aug22:05
Approvals.aspx14.0.6015637829-Aug-201113:43
Approvaltask.aspx14.0.6015599629-Aug-201113:43
Backup.aspx14.0.6015638329-Aug-201113:41
Backupsched.aspx14.0.60151426029-Aug-201113:41
Buildresplanteam.aspx14.0.6015599129-Aug-201113:43
Buildteam.aspx14.0.6015797229-Aug-201113:43
Calendarsmain.aspx14.0.60151280229-Aug-201113:41
Changeskipworkflow.aspx14.0.60151861429-Aug-201113:41
Changeworkflow.aspx14.0.6015529029-Aug-201113:43
Closepdpdialog.aspx14.0.60151343129-Aug-201113:43
Commentdlg.aspx14.0.6015109329-Aug-201113:43
Comparedrivers.aspx14.0.60151987329-Aug-201113:43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.6015452029-Aug-201113:43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.6015633729-Aug-201113:43
Copycalendardlg.aspx14.0.6015177229-Aug-201113:41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.60157439729-Aug-201113:43
Cpycfdlg.aspx14.0.6015152129-Aug-201113:41
Cpyltdlg.aspx14.0.6015150929-Aug-201113:41
Cpyvwdlg.aspx14.0.6015172629-Aug-201113:41
Createfy.aspx14.0.60151122929-Aug-201113:41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.6015853729-Aug-201113:41
Createpwa.aspx14.0.60151893829-Aug-201113:41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.6015603229-Aug-201113:42
Cubefieldselect.aspx14.0.60154683729-Aug-201113:42
Cubegenadmin.aspx14.0.60154457629-Aug-201113:42
Cubestatusdlg.aspx14.0.6015619629-Aug-201113:42
Customfilterdlg.aspx14.0.6015143329-Aug-201113:42
Customizefields.aspx14.0.60152361129-Aug-201113:41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-201113:43
Dataedit.dll14.0.6116.500044523218 2012 ม.ค.4:02
Datepickerdlg.aspx14.0.60151103329-Aug-201113:42
Dbcleanup.aspx14.0.60152835629-Aug-201113:41
Default.aspx14.0.6015736429-Aug-201113:43
Delegate.aspx14.0.60151316329-Aug-201113:43
Details.aspx14.0.60153068729-Aug-201113:43
Driverpriorities.aspx14.0.60152037229-Aug-201113:43
Drivers.aspx14.0.6015646329-Aug-201113:43
Editcustomfield.aspx14.0.6015309629-Aug-201113:43
Editcustomfield.aspx14.0.610512746329-Aug-201113:41
Editglobal.aspx14.0.6015477229-Aug-201113:41
Editlookuptable.aspx14.0.60156466629-Aug-201113:41
Editprojectpermissions.aspx14.0.60151050929-Aug-201113:43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.60151912729-Aug-201113:43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.6015882629-Aug-201113:41
Edittaskcf.aspx14.0.6015412229-Aug-201113:42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.60153633829-Aug-201113:41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.6015476329-Aug-201113:41
Events.aspx14.0.6015841129-Aug-201113:41
Eventsaddmod.aspx14.0.60151670529-Aug-201113:41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-201113:43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-201113:43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.6020280429-Aug-201113:42
Fiscalperiod.aspx14.0.60151039129-Aug-201113:41
Forcecheckin.aspx14.0.6015382629-Aug-201113:41
Ganttsettings.aspx14.0.60151965829-Aug-201113:41
Groupbydlg.aspx14.0.6015387829-Aug-201113:42
Groupsettings.aspx14.0.60151904329-Aug-201113:41
Import.aspx14.0.6015695329-Aug-201113:43
Importwsslistdlg.aspx14.0.60156227429-Aug-201113:43
Issuesandrisks.aspx14.0.6015646229-Aug-201113:43
License.aspx14.0.6015356729-Aug-201113:41
Lineclass.aspx14.0.6015871029-Aug-201113:42
Linkitemsdlg.aspx14.0.6015377029-Aug-201113:44
Linkitemspage.aspx14.0.6015560429-Aug-201113:44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-201113:43
Locktask.aspx14.0.6015853629-Aug-201113:43
Managecategories.aspx14.0.6102726329-Aug-201113:42
Managedelegations.aspx14.0.60152211429-Aug-201113:43
Managegroups.aspx14.0.6102706329-Aug-201113:42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.6015503329-Aug-201113:41
Managepwa.aspx14.0.6015780029-Aug-201113:41
Managetemplates.aspx14.0.6102733229-Aug-201113:42
Manageusers.aspx14.0.61021156529-Aug-201113:42
Managewss.aspx14.0.60151269729-Aug-201113:42
Mgr_notification.aspx14.0.60151219929-Aug-201113:43
Microsoft.office.project.pi.dll14.0.6015.10008792029-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.reporting.dll14.0.6015.10004286429-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.6015.1000531441629-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll14.0.6015.10006744029-Aug-201113:41
Microsoft.office.project.server.administration.dll14.0.6022.100028862429-Aug-201113:41
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll14.0.6015.10002034429-Aug-201113:41
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.6117.50002854887 2012 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.6117.50004984807 2012 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.dll14.0.6117.500072568807 2012 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.eventing.exe14.0.6015.10001781629-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll14.0.6015.100013297629-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll14.0.6015.10005924829-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6015.1000214820829-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.server.native.dll14.0.6015.100048267229-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.server.optimizer.dll14.0.6015.100032190429-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.6117.500010473927 2012 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6117.500020672967 2012 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.queuing.exe14.0.6015.10003469629-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.10003876829-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.100016984029-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.10005925629-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.6117.500059420647 2012 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.6117.50004943847 2012 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.10007972829-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.dll14.0.6015.100033368029-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll14.0.6015.10004287229-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.6015.100013297629-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.shared.intl.dll14.0.6015.100021900029-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.6116.500078929617-ม.ค.-201219:11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.6015229629-Aug-201113:43
Myjobs.aspx14.0.6015629029-Aug-201113:43
Mytssummary.aspx14.0.60151238129-Aug-201113:43
Mywork.aspx14.0.6015482829-Aug-201113:43
Notification.aspx14.0.60151861429-Aug-201113:42
Orgpermissions.aspx14.0.6015585629-Aug-201113:42
Password.aspx14.0.6015675329-Aug-201113:42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.6015302329-Aug-201113:42
Personalsettings.aspx14.0.6015379529-Aug-201113:42
Personaltaskdlg.aspx14.0.6015316929-Aug-201113:43
Pjpromptdlg.aspx14.0.6015181929-Aug-201113:42
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6015.10001170429-Aug-201113:41
Postimplementationreview.aspx14.0.6015370829-Aug-201113:43
Prioritizations.aspx14.0.60151091729-Aug-201113:43
Projectdependencies.aspx14.0.6015690529-Aug-201113:43
Projectdetails.aspx14.0.6015364529-Aug-201113:43
Projectdrilldown.aspx14.0.6015658229-Aug-201113:44
Projectinformation.aspx14.0.6015365229-Aug-201113:44
Projectpermissions.aspx14.0.6015603229-Aug-201113:43
Projectpriorities.aspx14.0.6015640929-Aug-201113:43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.6015169429-Aug-201113:43
Projects.aspx14.0.6015636129-Aug-201113:44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.60152021829-Aug-201113:43
Proposaldetails.aspx14.0.6015369929-Aug-201113:44
Proposalschedule.aspx14.0.6015370029-Aug-201113:44
Proposalstagestatus.aspx14.0.6015370329-Aug-201113:44
Proposalsummary.aspx14.0.6015369929-Aug-201113:44
Qstatuschecker.aspx14.0.60151062929-Aug-201113:42
Queue.aspx14.0.60151631929-Aug-201113:42
Queueerrortext.aspx14.0.6015153129-Aug-201113:42
Queuesettings.aspx14.0.60152724829-Aug-201113:42
Reportcenterhome.aspx14.0.6015124729-Aug-201113:43
Resavailability.aspx14.0.60151028329-Aug-201113:43
Resourceassignments.aspx14.0.6015499129-Aug-201113:44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.60156643729-Aug-201113:43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.60153119429-Aug-201113:43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.6015723129-Aug-201113:43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.60154036929-Aug-201113:43
Resources.aspx14.0.6015633429-Aug-201113:44
Respicker.aspx14.0.6020460229-Aug-201113:42
Resplans.aspx14.0.60152795329-Aug-201113:43
Restore.aspx14.0.6015798229-Aug-201113:42
Reviewtsdetail.aspx14.0.6015626729-Aug-201113:44
Rules.aspx14.0.6015575129-Aug-201113:43
Rulesaddmod.aspx14.0.60154289429-Aug-201113:43
Savesolutiondlg.aspx14.0.6015185429-Aug-201113:43
Schedule.aspx14.0.6015379429-Aug-201113:44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.6015162629-Aug-201113:43
Selecttaskdlg.aspx14.0.6015876229-Aug-201113:43
Self_notification.aspx14.0.60151155029-Aug-201113:43
Serverconfig.aspx14.0.60152645929-Aug-201113:42
Sitemap.aspx14.0.60151173829-Aug-201113:42
Sitemapaddmod.aspx14.0.6015874329-Aug-201113:42
Srarchive.aspx14.0.6015498529-Aug-201113:43
Srhome.aspx14.0.60151027629-Aug-201113:43
Srmisc.aspx14.0.6015316029-Aug-201113:43
Srrequest.aspx14.0.60153363929-Aug-201113:43
Srresponseedit.aspx14.0.60152202029-Aug-201113:43
Srresponseview.aspx14.0.6015363129-Aug-201113:43
Srteam.aspx14.0.60151738929-Aug-201113:43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.6015332329-Aug-201113:43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.6015519429-Aug-201113:44
Statusing.aspx14.0.6015897629-Aug-201113:42
Strategicimpact.aspx14.0.6015365229-Aug-201113:44
Submittsdlg.aspx14.0.6015442829-Aug-201113:43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.6015106929-Aug-201113:43
Tasks.aspx14.0.6015630629-Aug-201113:44
Teamassignments.aspx14.0.6015633929-Aug-201113:44
Timeoffdlg.aspx14.0.6015470229-Aug-201113:43
Timeperiod.aspx14.0.60152110729-Aug-201113:42
Timephasedgrid.aspx14.0.6015177929-Aug-201113:43
Timesheet.aspx14.0.6015632429-Aug-201113:44
Timesheethistory.aspx14.0.6015442429-Aug-201113:43
Treepicker.aspx14.0.6015265729-Aug-201113:42
Tssettings.aspx14.0.60152025829-Aug-201113:42
Updatesites.aspx14.0.60151246229-Aug-201113:42
Viewsaddmod.aspx14.0.60155431529-Aug-201113:42
Viewsmain.aspx14.0.6015668929-Aug-201113:42
Webprojsupport.dll14.0.6015.10007153629-Aug-201113:35
Workflowphasedetails.aspx14.0.60151355029-Aug-201113:42
Workflowphases.aspx14.0.6015769629-Aug-201113:42
Workflowsettings.aspx14.0.6015776729-Aug-201113:42
Workflowstagedetails.aspx14.0.60153691029-Aug-201113:42
Workflowstages.aspx14.0.6015722129-Aug-201113:42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.60151683229-Aug-201113:42
Wssnav.aspx14.0.6015305329-Aug-201113:42

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2597138 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Project Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbexpertiseinter kbhotfixallversions kbmt KB2597138 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2597138

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com