คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (Mso x none.msp, Msores x none.msp): 28 กุมภาพันธ์ 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2597941 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office 2010 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office 2010 คือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • สมมติว่า คุณสร้างเอกสาร Microsoft Word 2010 ที่ประกอบด้วยหลายหน้า (ตัวอย่างเช่น ถึง 8000 หน้า) คุณสามารถบันทึกเอกสารเป็นเอกสาร or.xps pdf ในสถานการณ์นี้ หมายเลขของวัตถุ GDI สำหรับกระบวนการ Winword.exe ในตัวจัดการงานของ Windows เพิ่มขึ้นถึง 9999 นอกจากนี้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
  • ถ้าการบันทึกประมวลผลล้มเหลว คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   • Word พบปัญหา
  • หลังจากที่คุณปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   • ไม่มีปัญหาในการบันทึกแฟ้ม โดยทั่วไปทั้งนี้เนื่องจากดิสก์หรือฟลอปปีดิสก์มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับแฟ้ม หรือเต็ม หน่วยความจำ RAM ต่ำ หรือมีปัญหาสิทธิ์กับไดรฟ์มีการบันทึกแฟ้ม
  • ถ้าการบันทึกกระบวนสำเร็จ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
   • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
    ไม่เพียงพอหน่วยความจำหรือพื้นที่ว่างดิสก์ Word ไม่สามารถแสดงแบบอักษรที่เลือก
   • คุณพบปัญหาออกหน้าจอ ตัวอย่างเช่น บางแท็บ ribbon จะไม่แสดง กล่องโต้ตอบบางอย่างจะว่างเปล่า windows บางอย่างถูกนำออก หรือบางหน้าต่างบางส่วนออกอีกครั้ง และทับซ้อนกัน
   • Word 2010 หยุดการตอบสนอง
   • Word 2010 ล้มเหลว

 • เมื่อคุณพยายามที่จะใช้แม่แบบการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) เมื่อต้องการจำกัดสิทธิ์ไปยังแฟ้ม Office 2010 ในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีสิทธิ์ในการจัดการบริการ (AD RMS) คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในขณะพยายามที่จะจำกัดสิทธิ์ไปยังเอกสารของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2584066 บนคอมพิวเตอร์
  • ข้อความ ": 443 " ปรากฏใน URL ของจุดเชื่อมต่อบริการ (SCP) สำหรับ AD RMS

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • โฟลเดอร์เอกสารของฉันเริ่มต้นจะอยู่บนไดรฟ์เดียวกับที่ติดตั้ง Windows ไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้ง Windows บนไดรฟ์ C โฟลเดอร์เอกสารของฉันเริ่มต้นจะไม่อยู่ในไดรฟ์ c
  • คุณสามารถเปิดสมุดงาน Excel จากสิ่งที่แนบของข้อความอีเมลใน Outlook 2010
  • คุณสามารถใช้ Excel 2010 เพื่อเปิดสมุดงาน Excel ที่สอง สมุดงานนี้จะอยู่บนไดรฟ์เดียวกับที่ติดตั้ง Windows (ในตัวอย่างนี้ สมุดงานนี้จะอยู่บนไดรฟ์ C)
  ในสถานการณ์สมมตินี้ มีเปิดสมุดงาน Excel ที่สองในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
  แฟ้มนี้มาจากตำแหน่งที่ตั้งของอินเทอร์เน็ต และอาจไม่ปลอดภัย คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาไซต์ในไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2010
  • คุณต้องเพิ่มคำ ชื่อเรื่อง คอลัมน์หรือ ชื่อเรื่อง คอลัมน์เป็นชนิดเนื้อหาไซต์จากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่ และทั้งสองจะถูกกำหนดเป็นคอลัมน์ที่จำเป็น
  • คุณสามารถใช้ไซต์เนื้อหาชนิดไลบรารีเอกสาร
  • คุณสามารถเปิดเอกสารบางอย่างใน'ไลบรารีเอกสารได้ โดยการใช้ Word 2010, PowerPoint 2010 หรือ Excel 2010
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ชื่อเรื่อง ฟิลด์หรือ ชื่อเรื่อง ไม่มีแสดงเขตข้อมูลในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารที่เป็นฟิลด์จำเป็นที่ควรจะติดแท็ก ด้วยดอกจันสีแดง (*)

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Office 2010 หรือ Office 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2510690 รายการของแพคเกจ SP1 2010 ของ Office ทั้งหมด

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนวางจำหน่ายก่อนหน้านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แพคเกจ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

ที่ รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

x 86

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Office2010-kb2597941-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6117.500020,639,864ก.พ.-9-1221:34

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Mso x none.mspไม่เกี่ยวข้อง9,489,920ก.พ.-9-129:15
Msores x none.mspไม่เกี่ยวข้อง11,587,584ก.พ.-9-129:15

ข้อมูลแฟ้ม Mso x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Mso.dll.x8614.0.6117.500018,618,168ก.พ.-9-120:14

Msores x none.msp แฟ้มข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-ม.ค.-1219:24

x 64

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Office2010-kb2597941-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500041,484,464ก.พ.-9-1219:17

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Mso x none.mspไม่เกี่ยวข้อง19,679,232ก.พ.-9-129:12
Msores x none.mspไม่เกี่ยวข้อง21,931,008ก.พ.-9-129:12

ข้อมูลแฟ้ม Mso x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Mso.dll.x6414.0.6117.500025,219,384ก.พ.-9-120:34
Mso.dll.x8614.0.6117.500018,618,168ก.พ.-9-120:14

Msores x none.msp แฟ้มข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-ม.ค.-1219:46
Msores.dll.x8614.0.6116.500072,524,60017-ม.ค.-1219:24

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2597941 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 เมษายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbHotfixServer kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597941 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2597941

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com