MS12-060: การคำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office 2010: 14 สิงหาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2597986

นำไปใช้กับ

บทความนี้นำไปใช้ต่อไปนี้:
 • Microsoft Office 2010 Service Pack 1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้เปิดตัวกระดานข่าวการรักษาความปลอดภัย MS12-060 โดย คุณสามารถดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยไปยังหนึ่งในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ความช่วยเหลือในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงของ Microsoft

การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: แก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ TechNet และการสนับสนุน

ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: ศูนย์การรักษาความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาไวรัส

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล

ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ตัวควบคุมทั่วไปใช้ฝังตัวควบคุม ActiveX ของ Windows อาจล้มเหลวในการโหลดภายในเอกสาร Office ภาย ในของบริษัทอื่นเพิ่มเติม และ เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมใหม่ในโหมดนักพัฒนาที่มีอยู่ก่อนแล้ว

การแก้ปัญหาที่แนะนำ

วิธีการแก้ไขในขณะนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดที่ติดตั้งตัวควบคุม และยัง แก้การลงทะเบียนตัวควบคุม เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขนี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไข ที่นี่.

หมายเหตุ คุณไม่ต้องการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2597986 ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขนี้ในการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ติดตั้งการแก้ไข และเลือกความละเอียดอื่น คุณอาจพบปัญหาแบบเดียวกันเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Office ที่นำออกใช้หลังจาก MS12-060

ความละเอียดเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้การแก้ไขนั้นโซลูชันเมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน

วิธีแก้ปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อลบรายการรีจิสทรีที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ใช้คำสั่งRegsvr32ไฟล์ Mscomctl.ocx คุณยังสามารถสร้างแฟ้มชุดคำสั่งดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติ

ลบรายการรีจิสทรีที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการลบรายการรีจิสทรีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยดังต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0
 3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก ลบแล้ว คลิก ใช่.
 4. ออกจาก Registry Editor และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนแฟ้ม Mscomctl.ocx

หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้คำสั่งจากคำสั่งที่พร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มชนิด คำสั่ง.
 2. คลิกขวา คำสั่ง ไอคอน และคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
 3. ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งคำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต พิมพ์ต่อไปนี้:
   Regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\MSCOMCTLOCX"
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิต พิมพ์ต่อไปนี้:
   Regsvr32 "C:\Windows\System32\MSCOMCTLOCX"
สร้างแฟ้มชุดคำสั่งเพื่อลบรายการรีจิสทรีที่เกี่ยวข้อง และการลงทะเบียนแฟ้ม Mscomctl.ocx

คุณสามารถสร้างแฟ้มชุดคำสั่งเพื่อลบรายการรีจิสทรี และการลงทะเบียนแฟ้ม Mscomctl.ocx เมื่อต้องการสร้างแฟ้มชุดงาน การคัดลอกข้อความต่อไปนี้ไปยังแฟ้มข้อความ และจากนั้น ให้บันทึกแฟ้มข้อความ โดยใช้นามสกุลของแฟ้ม ".bat" ตรวจ (ตัวอย่างต่อไปนี้สอบว่า ระบบปฏิบัติการ 32 บิต หรือ 64 บิต และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งที่เหมาะสม)
reg delete hkcr\typelib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0 /f
if exist %systemroot%\SysWOW64\cscript.exe goto 64
%systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx
%systemroot%\system32\regsvr32 mscomctl.ocx
exit

:64
%systemroot%\sysWOW64\regsvr32 /u mscomctl.ocx
%systemroot%\sysWOW64\regsvr32 mscomctl.ocx
exit
เมื่อต้องการเรียกใช้คำสั่งregsvr32อยู่เบื้องหลัง เพิ่มสวิตช์/sแต่ละคำสั่งregsvr32ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง:
%systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx /s

หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้แฟ้มชุดงานในฐานะผู้ดูแล:
 • เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกขวาแฟ้มชุดงาน และจากนั้น คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
 • เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 กดแป้น Shift ค้างไว้ คลิกขวาแฟ้มชุดงาน และจากนั้น คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มโปรแกรมในฐานะผู้ดูแล ไปที่เว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/windows_security_runas.mspx?mfr=true

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2746232 วิธีการลงทะเบียนตัวควบคุม ActiveX ด้วยตนเอง (.ocx)

แก้ไขให้ฉัน

โซลูชัน fixit ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ได้แทนโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใด เราขอแนะนำให้ คุณติดเสมอตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุด อย่างไรก็ตาม เราขอเสนอวิธีแก้ไขปัญหานี้เป็นตัวเลือกการแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์บางอย่าง

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการแก้ไขปัญหานี้ fixit, แก้ไขปัญหา ปุ่ม หรือการเชื่อมโยงภายใต้การ เปิดใช้งาน หัวเรื่อง คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขจะช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดใช้งาน
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50930
บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี แล้ว คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี 1 ใน Service Pack สำหรับ Microsoft Office 2010 การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2460049 คำอธิบายของ SP1 2010 ของ Office

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841 สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่ต้องรีสตาร์ท ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องมีการรีสตาร์ท หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น ข้อความจะแสดงที่แนะนำให้บันทึกคุณสามารถทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ว่า รีสตาร์ทจะเป็นที่ต้องการ หยุดการบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลเหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887012 เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ข้อมูลการลบ

การปรับปรุงนี้ไม่สามารถเอาออก

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2598039 MS12-027: การคำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office 2010: วันที่ 10 เมษายน 2012

ข้อมูลแฟ้ม

ปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
สำหรับ Office 2010 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Mscomctl.ocx6.01.98341,070,152มิย.-06-201203:49


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2597986 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2597986 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2597986

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com