Office 2010 ?????? ?? ?????: 10 ??????, 2013

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 2598285 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?? ????? ??

?????

Microsoft Microsoft Office 2010 ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ?? ?????? Office 2010 ?? 32-??? ??????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ???? ??? ??? ??, ?? ?????? ??? ??????? ?? ???????? ????? ????

?? ???????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ??

 • ????? ???????? ?? ????? ????:
  • ?? ???? ????? ????? ??? ????? ????? ??? ?? ??? ??? ????? ??????? ????????? ????? ???? SharePoint Server 2010 ???? ?? ???? ???? ??? ????? ????? ??? ???
  • ?? ???? ????? ?? ????? ????, ?? ???? ??? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ?????
  • ?? ???? ????? ??????? ?? ????????? ???? ?? ?????? ?????
  ?? ???????? ???, ????? ??????? ??? ?????-???? ?????? ????????? ???? ????
 • Afteryou ???????? Windows 8 ?? ???? ?? ??? Windows 8.1 ???????????, ?? Office Starter ??????? ???? ?? ???? ?? ?????-??-?? Office 2010 ????????? ?? ??????? ?? ???? ???

???? ???????

?? ?????? ?? ??? ????? ????????

 • ??? ?? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ?? ???-??? ?? ?????? ??? ???? ?? ???? ???Microsoft ?? ?????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?? ???? ??????? ??????? ?????? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ??????

????????

?????? ?????

?? ?????? ???? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???????????? ?????

?? ???? ??????? ???? ?? ?????? ??????? ????

????? ????? Microsoft ??????? ?????? ?? ??????? ?? ??? ?????? ??:

32-???

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
??????? ????
32-??? ?????? ????? ??? ??????? ?????

Microsoft ?????? ??????? ?? ??????? ???? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? Microsoft ?????? ??? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ???? ?????? ?? ????? ????:
119591 ?????? ?????? ?? Microsoft ?????? ??????? ???? ??????? ????
Microsoft ?? ?? ????? ??? ????? ????? ???? Microsoft ?? ????? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ?????-??? ?????????? ?? ????? ???? ??? ????? ??????? ??????? ?????????? ?? ????? ??? ??? ???? ???? ???????-??????????? ????? ?? ???????? ???

??????? ???????? ????

?? ?? ?????? ?? ??????? ???? ?? ??? ???? ???????? ?? ???????? ???? ?? ??? ???? ???

?? ???? ?????? ??????? ???? ??? ?? ?? ???????? ???? ????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start collapsed
?? ?????? ??? ????? ???????? ??? ???????? ??? ??????? ????
32-???
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
????? ?? ???????? ???????????? ?? ?????????????
Cvh.dll14.0.7106.50004,821,24023-. ????-1311:13
Cvh.exe14.0.7106.50003,207,91223-. ????-1311:13
Cvhbs.exe14.0.7005.1000380,56031-Oct-124:38
Cvhsvc.exe14.0.7101.5000822,50422-Apr-132:02
Mavcperf.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650137,38426-???-1311:21
Mavcperf.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650137,38426-???-1311:22
Mavcperfres.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.246508,87226-???-1311:21
Mavcperfres.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.246508,87226-???-1311:22
Mavinject32.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650275,11226-???-1311:21
Mavinject64.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650373,41626-???-1311:21
Nlsdl.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc6.0.6000.1638631,40026-???-1311:21
Nlsdl.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf76.0.6000.1638631,40026-???-1311:22
Sentinel.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc1.0.1.08,36026-???-1311:21
Sentinel.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf71.0.1.08,36026-???-1311:22
Sentinel64.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc1.0.1.08,36026-???-1311:21
Sftclientres.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650370,85626-???-1311:21
Sftclientres.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650370,85626-???-1311:22
Sftcomp.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.2465089,25626-???-1311:21
Sftcomp.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.2465089,25626-???-1311:22
Sftcore.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.246502,570,40826-???-1311:22
Sftcore.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.246502,457,25626-???-1311:22
Sftdde.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650298,66426-???-1311:21
Sftdde.exe.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650298,66426-???-1311:22
Sfterr.xml.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????86,628???-11-136:37
Sfterr.xml.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????86,628???-11-136:37
Sftevent.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.246502,039,97626-???-1311:21
Sftevent.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.246502,039,97626-???-1311:22
Sftfs2k3.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,892???-11-136:58
Sftfs2k3.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,892???-11-136:58
Sftfs2k3.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650767,65626-???-1311:21
Sftfs2k3.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650583,84826-???-1311:22
Sftfsi.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.246502,050,21626-???-1311:22
Sftfsi_wow64.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.246502,050,21626-???-1311:21
Sftfslh.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,891???-11-136:58
Sftfslh.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,891???-11-136:58
Sftfslh.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650767,14426-???-1311:21
Sftfslh.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650583,84826-???-1311:22
Sftfswin7.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,893???-11-136:58
Sftfswin7.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,893???-11-136:58
Sftfswin7.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650768,68026-???-1311:21
Sftfswin7.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650584,87226-???-1311:22
Sftfsxp.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,891???-11-136:58
Sftfsxp.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,891???-11-136:58
Sftfsxp.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650724,13626-???-1311:21
Sftfsxp.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650587,94426-???-1311:22
Sftintf.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650451,24026-???-1311:21
Sftintf.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650451,24026-???-1311:22
Sftldr.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.246501,777,32026-???-1311:21
Sftldr.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.246501,084,07226-???-1311:23
Sftldr_wow64.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.246501,130,66426-???-1311:21
Sftlist.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650523,94426-???-1311:21
Sftlist.exe.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650523,94426-???-1311:23
Sftlp.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650280,23226-???-1311:21
Sftlp.exe.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650280,23226-???-1311:22
Sftlp64.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650385,19226-???-1311:21
Sftplay2k3.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,840???-11-136:45
Sftplay2k3.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,840???-11-136:45
Sftplay2k3.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650273,06426-???-1311:21
Sftplay2k3.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650197,80026-???-1311:23
Sftplaylh.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,839???-11-136:45
Sftplaylh.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,839???-11-136:45
Sftplaylh.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650273,57626-???-1311:21
Sftplaylh.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650197,80026-???-1311:23
Sftplaywin7.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,841???-11-136:45
Sftplaywin7.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,841???-11-136:45
Sftplaywin7.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650273,57626-???-1311:21
Sftplaywin7.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650197,80026-???-1311:23
Sftplayxp.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,839???-11-136:45
Sftplayxp.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,839???-11-136:45
Sftplayxp.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650273,06426-???-1311:21
Sftplayxp.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650213,28826-???-1311:23
Sftpsr.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650239,27226-???-1311:21
Sftpsr.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650208,04026-???-1311:23
Sftredir2k3.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????2,406???-11-136:45
Sftredir2k3.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????2,406???-11-136:45
Sftredir2k3.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.2465028,84026-???-1311:21
Sftredir2k3.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.2465024,23226-???-1311:23
Sftredirlh.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????2,405???-11-136:45
Sftredirlh.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????2,405???-11-136:45
Sftredirlh.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.2465028,84026-???-1311:21
Sftredirlh.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.2465024,23226-???-1311:23
Sftredirwin7.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????2,409???-11-136:45
Sftredirwin7.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????2,409???-11-136:45
Sftredirwin7.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.2465029,35226-???-1311:21
Sftredirwin7.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.2465024,23226-???-1311:23
Sftredirxp.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????2,405???-11-136:45
Sftredirxp.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????2,405???-11-136:45
Sftredirxp.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.2465028,84026-???-1311:21
Sftredirxp.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.2465023,20826-???-1311:23
Sftsharedres.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.2465052,39226-???-1311:21
Sftsharedres.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.2465052,39226-???-1311:23
Sftsync.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650106,15226-???-1311:21
Sftsync.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650106,15226-???-1311:23
Sftuser.dll.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650270,50426-???-1311:21
Sftuser.dll.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650270,50426-???-1311:23
Sftvol2k3.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,860???-11-136:58
Sftvol2k3.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,860???-11-136:58
Sftvol2k3.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.2465023,20826-???-1311:21
Sftvol2k3.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.2465020,13626-???-1311:23
Sftvollh.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,859???-11-136:58
Sftvollh.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,859???-11-136:58
Sftvollh.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.2465023,20826-???-1311:21
Sftvollh.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.2465020,13626-???-1311:23
Sftvolwin7.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,861???-11-136:58
Sftvolwin7.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,861???-11-136:58
Sftvolwin7.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.2465023,20826-???-1311:21
Sftvolwin7.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.2465020,13626-???-1311:23
Sftvolxp.inf.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc???? ????1,859???-11-136:58
Sftvolxp.inf.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf7???? ????1,859???-11-136:58
Sftvolxp.sys.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.2465023,20826-???-1311:21
Sftvolxp.sys.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.2465019,11226-???-1311:23
Sftvsa.exe.50ccbd69_6a36_4387_ac7a_9281d62a53fc4.6.3.24650207,52826-???-1311:21
Sftvsa.exe.bd510a56_fca5_4e01_9496_889943a3abf74.6.3.24650207,52826-???-1311:23

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end collapsed

?? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?? ??? ????

?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding start collapsed
 1. ???????????? ????, ?? ???? ??? ?????????? ?????
 2. ?????? Appwiz.cpl, ?? ???? ??? ???????? ?????
 3. ???? ?????? ???? ?? ??? ???????? ?????? ?? ???? ?? ????? ???????????? ??? ?? ?? ?? ????? ?????
  • Windows 7 ?? Windows Vista
   1. ????? ???? ??????? ?????? ??????
   2. ???????? ?? ????, ?? ?????? ????? ?? 2598285 ?????? ???? ????? ????, ?? ???? ??? ??????? ???? ????????? ?????
  • Windows XP
   1. ?? ??? ???? ?? ??? ????? ?????? ?????? ??? ??????
   2. ???????? ?? ????, ??? ?? 2598285 ?????? ???? ????? ????, ?? ?? ???????????? ?????


?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ????
assets folding end collapsed
Office ?????? TechCenter ?????? ???????????? ?????? ?? Office ?? ??? ????????? ?? ??? ???? ????????? ?????? ???? Office ?????? TechCenter ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ???, ????? Microsoft ??? ???? ?? ????:
???? ?????? ?? Microsoft Office ?? ??? ??????

???

???? ID: 2598285 - ????? ???????: 13 ??????? 2013 - ??????: 2.0
???? ???? ???? ??:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
??????: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2598285 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:2598285

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com