Atnaujinti 4.0.3 Microsoft .NET Framework 4 - projekto-laiko atnaujinti Visual Studio 2010 SP1

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2600214 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Naujinimas yra Microsoft Visual Studio 2010 1 pakeitim? paketo (SP1), prideda param? kurti ir pl?toti pra?ymus ?? tiksl? Microsoft .NET Framework 4.0.3.

?? paket? ?diegia ?iuos atnaujinimus:
 • 2600211 Microsoft .NET Framework 4-Runtime atnaujinti 4.0.3 naujinimas
 • 2600213 Multi orientacija paket? skirt? Microsoft .NET Framework 4.0.3
 • 2495593 Naujinimas, skirtas Visual Studio 2010 SP1, kad valstyb? ma?ina dizaineris


Pastaba?? naujinim?, netur?t? b?ti naudojama parengti parai?k? .NET Framework 4.0.3 Visual Studio 11 Developer Preview. Jei tuo pa?iu kompiuteriu kaip Visual Studio 2010 SP1 ir projekto-laiko naujinimas, skirtas Microsoft .NET Framework 4.0.3 ?diegti Visual Studio 11 Developer Preview arba .NET sistem? 4.5 Developer Preview, tada j?s negal?site naudoti t? pat? kompiuter? pl?toti pra?ymus .NET Framework 4.0.3.

Pastabos
 • Daugiau informacijos apie Visual Studio 11 Developer Preview, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
  Visual Studio 11 k?r?jas per?i?ra
 • Daugiau informacijos apie .NET sistem? 4.5 Developer Preview, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
  .NET sistem? 4.5 k?r?jas per?i?ra
 • Jei anks?iau ?dieg?te Beta versija, ?? naujinim?, tada mes rekomenduojame pa?alinti Multi orientacija paket? Microsoft .NET sistemoje 4.0.3 beta i? valdymo skydo prie? diegdami ?? naujinim?.
  2599652 Multi orientacija paket? Microsoft .NET sistemoje 4.0.3 beta

Daugiau informacijos

?is naujinimas priduria param? kurti ir pl?toti pra?ymus d?l Microsoft Visual Studio 2010 SP1 naujinimo 4.0.3 Microsoft .NET Framework 4.

?is naujinimas ?diegia paketus, kurie yra apra?yti tolesniuose Microsoft ?ini? baz?s straipsniuose:
 • 2600211 Microsoft .NET Framework 4-Runtime atnaujinti 4.0.3 naujinimas
 • 2600213 Multi orientacija paket? skirt? Microsoft .NET Framework 4.0.3
 • 2495593 Naujinimas, skirtas Visual Studio 2010 SP1, kad valstyb? ma?ina dizaineris
PastabaNaudoti nauj? funkcij?, kurios teikia ?? naujinim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?diegti .NET Framework 4.0.3 - projekto-laiko atnaujinti Visual Studio 2010 SP1.
 2. Atidaryti Visual Studio 2010 SP1.
 3. Sukurti nauj? darbo eigos projekt?, o tada pagal tikslin? projekto .NET framework 4.0.3 kliento profilio arba .NET framework 4.0.3.

  PastabaPagal tiksl? gali b?ti pakeista naudojant ? TARGET sistem? nurodyti ? Projekto ypatybes dialogo lange.
 4. Suk?rus projekt?, galite kodo ir naudoti dizainerio sukurti .NET Framework 4.0.3-programa.


PastabaJei nustatysite pagal tiksl? .NET framework 4.0.3IntelliSense vis? nauj? vie?ojo API i? atnaujinti 4.0.3 Beta Microsoft .NET Framework 4 ? vykdymo proceso atnaujinimas yra veikiami.

Parsisi?sti informacij?

Nor?dami atsisi?sti naujin?, apsilankykite Microsoft Download Center interneto svetain?je:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

Komand? eilut?s perjungikliai programai ?? naujinim?

Daugiau informacijos apie komand? eilut?s jungiklius, d?l Windows Installer, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
227091Komand? eilut?s perjungikliai programai Microsoft Windows Installer ?rankis
Daugiau informacijos apie Windows Installer, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
Bendra informacija apie Windows Installer

B?tinosios s?lygos

Jei norite ?diegti ?? naujinim?, turite ?diegti ?i? programin? ?rang?:
 • Windows Installer 3.1 arba v?lesn? versij? Windows Installer

  PastabaNor?dami ?sigyti naujausi? Windows Installer versij?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
  Atsisi?sti informacij? apie Windows Installer 4.5 Redistributable
 • Visual Studio 2010 SP1

?inomos problemos

Tarkime, kad jums pa?alinti naujinim?, ?diegt? ? ?? naujinim?. Tokiu atveju kyla vienas i? ?ios ?inomos problemos:
 • Jeigu pa?alinote naujinim? 2495593, Visual Studio ?rankiai parama valstyb?s aparatas yra pa?alinamas.
 • Jeigu pa?alinote naujinim? 2600213, .NET Framework 4.0.3 tikslin? programa ir Ataskaitinis mazgai pa?alinami. Tod?l IntelliSense ir rinkini?, .net pagrind? 4.0.3 funkcijos ir darbo eigos valstyb?s ma?inos dizaineris yra regressed.
 • Jei i?diegti naujinim? 2600211, vykdykl?s komponentus, kuri? reikalaujama i? .NET Framework 4.0.3-pa?alinami grind?iamas taikom?sias programas, ir .NET Framework 4.0.3-grind?iamas taikom?sias programas bus rodomi teisingai.

Sistemos paleidimas i? naujo

Kai pritaikote ?? naujinim?, j?s neturite i? naujo paleisti kompiuter? failus, kurie yra atnaujinami u?rakinami arba yra naudojami.

Ta?iau, j?s turite i? naujo paleisti Visual Studio nauj? ?ranki? komplekto mygtukams Rodyti jei Visual Studio 2010 SP1 veikia kai ?diegiate ?? naujinim?.

Atnaujinti ?alinimo informacij?

Nor?dami visi?kai pa?alinti ?? naujinim?, turite pa?alinti naujinimo, apra?yto toliau nurodytuose straipsniuose atskirai naudojant ? Prid?ti arba ?alinti programas Valdymo skydo elemento:
 • 2600211 Microsoft .NET Framework 4-Runtime atnaujinti 4.0.3 naujinimas
 • 2600213 Multi orientacija paket? skirt? Microsoft .NET Framework 4.0.3
 • 2495593 Naujinimas, skirtas Visual Studio 2010 SP1, kad valstyb? ma?ina dizaineris

Failo informacija

Pasaulin? ?ios kar?tosios pataisos versija yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaiko
SetupEngine.dll10.0.30319.254810,25605-Nov-201116:23
SetupUi.dll10.0.30319.254296,71205-Nov-201116:23
ParameterInfo.xmlNetaikoma200,86805-Nov-201116:14
SetupUtility.exe4.0.30319.25497,04805-Nov-201116:23
NDP40-KB2599651-x 86-x64.mspNetaikoma312,065,53605-Nov-201116:16
VS10SP1-KB2495593.mspNetaikoma844,80005-Nov-201116:17
netfx_403mtpack.exe4.0.30319.51919,856,37605-Nov-201116:17

Savyb?s

Straipsnio ID: 2600214 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, naudojant su:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?, naudojant su:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2600214 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2600214

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com