Lam cach nao khi phuc cac chng trinh bin mt khoi Tt ca cac Chng trinh trn Menu Bt u? -EeeKB

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2603415 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Chung ta thng quen tim va m chng trinh t Tt ca cac Chng trinh trn Menu Bt u. Gn y, ti bng phat hin ra rng khi ti bm vao Tt ca cac Chng trinh, rt nhiu chng trinh bin mt. Lam cach nao khc phuc s c nay?

S c nay xay ra khi h thng chay mt phn mm ti u hoa h thng nao o hoc bi nhim vi-rut.

Nu chi tng chng trinh bin mt, ban co th chon khc phuc thu cng s c nay. Trc tin, tim tp ang chay cua chng trinh o, tao li tt ri dan li tt o theo ng dn "C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs".

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2717717


Nu hu nh tt ca cac chng trinh bin mt nhng ban co th thy cac chng trinh o ang chay binh thng hp Bt u tim kim thi co th la do cac th muc lin quan bi n.

Vui l?ng nh?p ?a ch? c?a "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu" trong thanh ?a ch? v nh?n Enter.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2603490Bm chut phai vao khoang trng cua ca s ri bm "Thuc tinh".

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2717718


Trn cc "chung" tab, h?y ki?m tra n?u cc "?n" b?t ?ng s?n ?c ch?n hay khng. Nu a chon, hay bo chon thuc tinh nay ri bm "OK".

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2717719


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2717720


(Nu ca s xac nhn quyn bt ln, hay nhp tn va mt khu tai khoan nha quan tri cua ban hoc bm "Tip tuc")

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2717721


PS: Nu ngay ca "Tt ca cac Chng trinh" cung bin mt thi ban co th kim tra trang thai cu hinh cua cac muc lin quan n chinh sach nhom khc phuc s c nay.

Nu cac phng phap trn vn khng th khc phuc c s c, cach cui cung la chung ta co th khi phuc h thng hoc s dung ia cai t sa cha h thng.
Nu phng phap nay khng phai luc nao cung hiu qua, ban nn tim hiu trong Din an xem liu co giai phap nao tt nht cho ban.

Chng ti hoan nghnh t?t c? cc ? ki?n v ? xu?t c?a b?n!

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Chung ti hoan nghnh tt ca cac y kin cua ban
Sau khi ban trai nghim EeeKB, vui long chm im bai vit nay trong bang phan hi cui trang nu ban co thi gian. Chng ti s? nh gi cao s? gip ? c?a b?n ? c?i thi?n c?a chng ti. Moi khuyn nghi hay y tng hay lun c hoan nghnh trong "Nhn xet Khac" ( co giai phap nhanh hn cho s c cua ban, cac truy vn ky thut co th c a vao thao lun trong cac bai ng thich hp tai Cng ng Microsoft)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2603415 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 1.1
p d?ng
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com