Article ID: 2607607 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

יש ערכות שפה זמינות למחשבים שבהם פועל Windows 8 או Windows RT. ערכות השפה מותקנות מלוח בקרת השפה שבשולחן העבודה.

לקבלת מידע נוסף על ערכות שפה, עבור לאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
שפות ב- Windows 8 ו- Windows RT

מידע נוסף

כיצד להתקין ערכת שפה ולשנות את שפת התצוגה של Windows

כדי להוריד ולהתקין ערכת שפה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בדף Start (התחל), הקלד שפה (language), וודא שהיקף החיפוש מוגדר ל- הגדרות (Settings). (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).


  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 2. בלוח תוצאות (Results), לחץ או הקש על שפה (Language). (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 3. בחלונית שינוי העדפות שפה (Change your language preferences), לחץ או הקש על הוסף שפה (Add a language). (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 4. בצע עיון או חיפוש כדי לאתר את השפה שברצונך להתקין.

  לדוגמה, בחר קטלנית (Catalan) ולאחר מכן לחץ או הקש על הוסף (Add). קטלנית נוספה כעת כאחת השפות שלך. (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 5. בחלונית שינוי העדפות שפה (Change your language preferences), לחץ או הקש על אפשרויות (Options) ליד השפה שהוספת. (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 6. אם ערכת שפה זמינה להורדה עבור השפה שלך, לחץ או הקש על הורד והתקן ערכת שפה (Download and install language pack). (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 7. כאשר ערכת שפה מותקנת, השפה מוצגת כזמינה לשימוש עבור שפת התצוגה של Windows. (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 8. כדי להפוך שפה זו לשפת התצוגה שלך, העבר אותה לחלק העליון של רשימת השפות. (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 9. צא והיכנס שוב ל- Windows כדי שהשינוי ייכנס לתוקף.
הערות
 • זכויות מנהל נדרשות להתקנת ערכת שפה.
 • אם תתקין ערכות שפה רבות נוספות, הדבר ישפיע על שטח הדיסק הפנוי ועל ביצועי המערכת. במיוחד, שטח הדיסק וביצועי המערכת מושפעים במהלך פעילויות שירות, כגון התקנות Service Pack. לכן, מומלץ להוסיף ערכת שפה למחשב רק אם עליך להשתמש בערכת שפה זו.
 • ערכות שפה גם מאפשרות למספר משתמשים המשתתפים במחשב לבחור שפות תצוגה שונות. לדוגמה, משתמש אחד יכול לבחור לראות את שמות תיבות הדו-שיח, התפריטים וטקסט אחר ביפנית, ואילו משתמש אחר יכול לבחור לראות תוכן זה בצרפתית.

כיצד להסיר התקנה של ערכת שפה

כדי להסיר התקנה של ערכת שפה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בדף Start (התחל), הקלד שפה (language), וודא שהיקף החיפוש מוגדר ל- הגדרות (Settings). (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 2. בלוח תוצאות, לחץ או הקש על שפה. (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 3. בחלונית שינוי העדפות שפה, לחץ או הקש על אפשרויות ליד השפה שברצונך לשנות. עליך לוודא שערכת השפה שברצונך להסיר אינה בשימוש. לידיעתך, לא ניתן להסיר את שפת ההתקנה המקורית של Windows. (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 4. אם לא ניתן להסיר את ההתקנה של ערכת השפה, יופיע קישור להסרת ההתקנה של ערכת השפה. לחץ או הקש על הסר התקנה של ערכת שפה (Uninstall language pack). (צילום המסך לשלב זה מפורט להלן).

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום המסך של שלב זה

 5. בצע את ההוראות כדי להסיר את התקנת השפה.

הערות
 • זכויות מנהל נדרשות להסרת התקנה של ערכת שפה.
 • ערכות שפה מותקנות באמצעות 'שפה' בלוח הבקרה וניתן להסיר את התקנתן אם הן לא בשימוש כרגע.
 • לאחר הסרת התקנה של ערכת שפה, משתמשים אחרים באותו מחשב לא יוכלו להשתמש בערכת שפה זו.

חובת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנה או הסרת התקנה של ערכת שפה.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2607607 - Last Review: יום שלישי 25 מרץ 2014 - Revision: 7.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
מילות מפתח 
kbqfe kbinfo kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner KB2607607

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com