ข้อความ "เส้นทางเครือข่ายไม่พบ" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง LDAP ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2619880 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบริการบทบาทของโฮสต์ของเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณเปิดใช้งานการจำลองเสมือน IP เดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์
 • คุณได้พยายามที่เริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง Lightweight Directory Access โพรโทคอล LDAP หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ LDAP บนคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถเริ่มโปรแกรมประยุกต์หรือบริการ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่พบเส้นทางเครือข่าย

ต่อไปนี้เป็นโปรแกรมประยุกต์บางตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ LDAP โปรแกรมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา:

ผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ MMC สแน็ปอิน
โดเมนของ active Directory และเชื่อถือ MMC สแน็ปอิน
ไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และบริการ MMC สแน็ปอิน
สแนปอิน MMC แก้ไข ADSI
การจัดกลุ่มนโยบายการจัดการ MMC สแน็ปอิน
สแนปอิน DHCP MMC
Ldp.exe
คอนโซลการจัดการ Manager 2007 ตั้งค่าคอนฟิก Microsoft System Center
ตัวจัดการการอนุญาต (AzMan)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาความเข้ากันได้ระหว่าง LDAP และการจำลองเสมือนของ IP เดสก์ท็อประยะไกล

พฤติกรรมตายของโมดูล LDAP ที่จะใช้ซ็อกเก็ตภายในที่ถูกผูกไว้กับที่อยู่ IP 127.0.0.1 อย่างไรก็ตาม การจำลองเสมือน IP เดสก์ท็อประยะไกล rebinds เก็ตเพื่อ IP เป็น virtualized สำหรับเซสชันหรือโปรแกรม ลักษณะการทำงานนี้ทำให้เกิดความล้มเหลวในการเชื่อมต่อในคอมโพเนนต์ของ LDAP

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ และกำหนดค่าคีย์ย่อยของรีจิสทรี โมดูล LDAP จะผูก และเชื่อมต่อเก็ตภายในไปที่ที่อยู่แบบวนรอบที่ให้ไว้ในรีจิสทรี โดยผู้ใช้ ที่อยู่ให้ไว้ต้องเป็นอยู่แบบวนรอบ (อยู่ที่เริ่มต้น ด้วย 127) และควรจะ 127.0.0.1 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 R2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรี

เมื่อต้องให้เราสร้างคีย์รีจิสทรีสำหรับคุณ ไป "Fix it for me"ส่วน ถ้าคุณต้องการสร้างคีย์รีจิสทรีด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"ส่วน

Fix it for meต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การ แก้ไขปัญหา ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการ แก้ไขปัญหา ตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50808


บันทึกย่อ
 • โปรดดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนในด้านบนบทความ Knowledge Base (KB) ก่อนที่คุณเรียกใช้การแก้ไขจะแก้ไขปัญหา
 • คุณต้องเริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ที่คุณกำลังใช้โมดูล LDAP หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขจะแก้ไขปัญหากับแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  ชนิด regedit ในการ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม กล่อง จากนั้น กด ENTER
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  UAC
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ พิมพ์รหัสผ่าน หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยัน ทำการยืนยัน
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ldap\
 3. ในการ แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่าสายอักขระ.
 4. ชนิด IPv4LoopbackAlternativeแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวา IPv4LoopbackAlternativeแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 127.0.0.2แล้ว คลิก ตกลง.
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณใช้ 127.0.0.2 ในเขตข้อมูลค่า แต่สิ่งใด ๆ ในช่วงของ 127.0.0.2 ผ่าน 127.255.255.254 (รวม) จะยอมรับได้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ที่คุณกำลังใช้โมดูล LDAP หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะถูกแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Wldap32.dll6.1.7600.21057312,83218 กันยายน 201101:45x 64
Wldap32.dll6.1.7601.21822312,83218 กันยายน 201103:05x 64
Wldap32.dll6.1.7600.21057269,31218 กันยายน 201101:07x 86
Wldap32.dll6.1.7601.21822270,33618 กันยายน 201102:41

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะเสร็จสิ้นแล้วส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เราขอบคุณคำติชมของคุณ เมื่อ ต้องแสดงความคิดเห็น หรือ การรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดฝากความคิดเห็นในการ "Fix it for me"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดการตั้งค่าการจำลองเสมือนของ IP เดสก์ท็อประยะไกล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_5305f7a1f95355c3ec741daec9cd5a2b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_8cb2d34be02cf135.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)18 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b60b5cbf24fec97a49d44e4683828ccd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_39b0d1b5e246b7e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,046
วัน (UTC)18 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c3d06b01daf73185259bfc94cdb45eef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_cd3d7ea01052b4cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)18 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c767e639018f581b698cd2c5693fbc0f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_2ad3a4985c7e1c4e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,046
วัน (UTC)18 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_4fdd280189205e2c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,962
วัน (UTC)18 กันยายน 2011
เวลา (UTC)02:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_51df1d1d8632c177.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,962
วัน (UTC)18 กันยายน 2011
เวลา (UTC)04:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,215
วัน (UTC)18 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:02
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_f3be8c7dd0c2ecf6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,956
วัน (UTC)18 กันยายน 2011
เวลา (UTC)01:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_f5c08199cdd55041.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม13,956
วัน (UTC)18 กันยายน 2011
เวลา (UTC)03:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2619880 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbmt KB2619880 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2619880

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com