การแก้ไข: คุณไม่สามารถระบุโดเมนที่แน่นอนสำหรับการตรวจสอบ HTTPS ใน 2010 เกตเวย์การบริหารความเสี่ยงด้าน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2619986 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 คุณสามารถระบุรายการแยกออกจากการตรวจสอบ HTTPS นั่นคือ รายชื่อไซต์ที่ถูกแยกออกจากการตรวจสอบ HTTPS คุณไม่สามารถกำหนดรายการแบบรวม นั่นคือ รายการไซต์สำหรับซึ่งการตรวจสอบ HTTPS ถูกนำมาใช้ได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งเซอร์วิสแพ็คที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2555840 คำอธิบายของเซอร์วิสแพ็ค 2 สำหรับเกตเวย์ในการจัดการการคุกคามของ Microsoft Forefront 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีได้เฉพาะ DomainNameSet หนึ่งในรายการรวม ถ้ามีการตั้งค่ารายการที่รวม แท็บแยกตรวจสอบ HTTPS ใน UI ถูกปิดใช้งาน

เมื่อต้องการตั้งค่ารายการที่รวมสำหรับการตรวจสอบ HTTPS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างแบบ DomainNameSet สำหรับการรวมรายการการตรวจสอบ HTTPS
 2. คัดลอกสคริปต์ต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึกบันทึกนั้น ด้วยชื่อแฟ้ม ConfigureHTTPSiInclusionList.vbs
  If WScript.Arguments.Count > 1 Then
  WScript.Echo "Usage:" & vbCRLF & _
  " ConfigureHTTPSiInclusionList <DomainNameSetName> - add DomainNameSet to HTTPS Inspection inclusion list" & vbCRLF & _
  " ConfigureHTTPSiInclusionList - remove DomainnameSet VPS" & vbCRLF
  WScript.Quit(1) 
  End If
  
  GUID = "{da361caa-f5ed-461a-ac23-13a02eec9867}"
  Attribute = "InclusionDomainNameSetGUID"
  
  Set Arr = CreateObject("FPC.Root").GetContainingArray()
  Set VendorSets = Arr.ArrayPolicy.WebProxy.OutboundHTTPSInspectionConfiguration.VendorParametersSets
  
  On Error Resume Next
  if WScript.Arguments.Count > 0 Then
  DomainNameSetName = WScript.Arguments(0)
  Set DomainNameSet = Arr.RuleElements.DomainNameSets.Item(DomainNameSetName)
  If Err.Number <> 0 Then
  WScript.Echo "DomainNameSet " & DomainNameSetName & " does not exist"
  WScript.Quit(1)
  End If
  End If
  
  
  Set VendorSet = VendorSets.Item( GUID)
  If Err.Number <> 0 Then
  Err.Clear
  Set VendorSet = VendorSets.Add( GUID )
  CheckError
  WScript.Echo "No existing VendorSet."
  Else
  WScript.Echo "Existing VendorSet found. Values in it:"
  for each name in VendorSet.allNames
  WScript.Echo " ", name, "=", VendorSet.Value(name)
  next
  WScript.Echo "-------------------------------------"
  End If
  
  
  If WScript.Arguments.Count > 0 Then
  Val = DomainNameSet.PersistentName
  WScript.Echo "Setting ", Attribute, " = ", Val
  VendorSet.Value(Attribute) = Val
  Else
  WScript.Echo "Deleting", Attribute
  VendorSet.RemoveValue(Attribute)
  End If
  
  Arr.Save
  
  Sub CheckError()
  If Err.Number <> 0 Then
  WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
  Err.Clear
  End If
  End Sub
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  cscript ConfigureHTTPSiInclusionList.vbsDomainNameSetName>

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2619986 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1
Keywords: 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2619986 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2619986

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com